Vädjan

Av Olle Ljungbeck

Vädjan till regeringarna i Danmark, Norge, Finland och Island att agera mot den svenska regeringens och riksdagens våld mot det egna folket.

Jag skriver till er med en vädjan om hjälp mot mitt lands regering och riksdag (sjuklöverpartierna). De är genom sin massinvandringspolitik på väg att inte bara krossa vårt samhälle (välfärden) utan än värre är att de genom en vansinnig invandringspolitik nästan utan att ingripa tillåter invandrare att våldföra sig på de svenska medborgarna genom mord, våldtäkter, rån, bränning av bilar, fastigheter, skjutning och sprängning etc.

Ett stort antal samhällen är i dag besatta av invandrare, som dagligen hotar landets egna befolkning. Syftet är att ta över fler och fler städer för att skapa egna parallellsamhällen med egna styrelser och lagar.

Trots medborgarnas vädjan till politikerna, accelererar denna utveckling i allt snabbare takt. Många svenska medborgare vågar i dag inte bo kvar i områden där de kanske föddes en gång, med risk för att bli utsatta för våld av olika slag, inte minst dödligt sådant.

Aldrig någonsin tidigare har så många kvinnor/flickor blivit utsatta för våldtäkter och annat grovt våld. Det rör sig numera om tusentals svenskar, som varje år dödas, skadas, våldförs, rånas av invandrare.

Det har nu tagit sig sådana uttryck att fler och fler svenskar emigrerar för att de är hotade.

De värderingar, bl a de demokratiska men också de som föddes under den s k upplysningstiden, försvaras inte längre av vår regering och politiker. Lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män upprätthålls inte längre utan islams värderingar där mannen är överordnad kvinnor får alltmer övertag.

Hur kan det då vara möjligt att ett lands regering/riksdag (politiker) så sviker sitt lands medborgare att många i sin förtvivlan vill lämna sitt land vilket aldrig tidigare föresvävat dem?

Jag skall här nämna några troliga eller möjliga förklaringar.

–  Rekryteringen till  politiken har förändrats på ett  

   avgörande sätt vad gäller begåvning. I tidigare 

   skeden gick en stor del  av begåvningsreserven till 

   politiken därför att denna då utgjordes av en stor del 

   av arbetarklassen. 

   Dessa hade inte möjlighet till högre studier på grund av fattigdom.

   I dag kan man oavsett socialgrupp studera vidare.  

   Därför söker sig endast ett fåtal begåvade individer  

   till politiken i dag eftersom de kan välja det yrke de

   själva önskar och då i flertalet fall väljer bort politiken.

   Man kan utan vidare påstå att vi aldrig tidigare haft

   så intellektuellt svaga personer i regering och riksdag

  som i dag.

 

   Med detta följer givetvis oförmågan att styra landet

   på ett för medborgarna positivt sätt.

   Med svag begåvning följer också oviljan att lyssna   

   på medborgarna och driva politik, som sammanfaller

  med majoritetens önskemål. Svagt begåvade

   personer är oftast rigida och med detta följer också   

   oförmåga att kompromissa och följa andras förslag 

   även om de senare är både klokare och mognare.

  

   En annan iakttagelse rörande sjuklöverpolitikerna

   och inte minst Stefan Löfven och förre statsminis-

   tern Fredrik Reinfeldt är deras ständiga upprepande

   av att Sverige skall vara en humanitär stormakt.

   Därmed vill de givetvis också markera att de själva

   är världens största humanister. När personer i ens

   närhet uttrycker sig på detta sätt måste man vara 

   på sin vakt. Sådana överdrifter av den personliga

   förträffligheten finner man ofta hos människor som

   tangerar eller tom överskrider gränsen för vad som 

   kan kallas friskt eller hybris.

  

  Detta tillstånd benämns också storhetsvansinne eller

   megalomani. Det kan man säga är ett uttryck för ett

   sinnestillstånd där en person har en starkt överdriven

  självuppfattning och ofta en helt falsk självbild.

   I dess mest utvecklade former kan storhetsvansinne

   vara ett tecken på psykos eller en personlighetsstörning.

  En sådan personlighetsutveckling är ju

   vanlig bland diktatorer. (Jmf Löfvens och Reinfeldts

   m fl enorma skryt över vilken nytta massinvandringen

  inneburit för Sverige, vilket är en helt osann bild

   av verkligheten).

   

  Anledningen till att jag här i detta sammanhang tar 

   upp så allvarliga förklaringsförsök beror ju på att

   regering och riksdag trots att Sverige i dag närmast

   befinner sig i ett inbördeskrig eller ockuperat av

   främmande folk, inte agerar för att skydda medborgarna

  eller våra värderingar. Förhållandet för svenska

  medborgare kan i dag mycket väl liknas vid de som

  rådde i Norge och Danmark under  nazisternas ockupation.

  

  Ingen kan i dag förneka att nästan var än en svensk

   medborgare i dag befinner sig inom landets gränser 

   så riskerar han/hon att bli mördad, våldtagen, rånad,

   beskjuten, sprängd. Men också få sin egendom i 

   form av bilar, hus etc förstörda/uppbrända.

  

  I de fall myndigheterna gör allvarliga ansträngningningar

  för att gripa våldsmännen, som oftast är invandrare

  och lyckas med detta, är straffen låga och utvisning

  förekommer sällan. Förklaringen till att det

  senare ej kommer i fråga är ofta därför att vederbörande

  brottsling riskerar  att utsättas för våld i hemlandet.

  

  Däremot gör aldrig domstolen reflektionen att de

   egna medborgarna kommer att vara utsatta för hot

   så snart vederbörande lämnar fängelset. Domstolen

   gör sålunda en klar avvägning till  invandrarens/

   brottslingens fördel.

Till statsministrarna i rubricerade länder.

Vi är många i Sverige som avundas er betydligt nyktrare syn på invandringen. Av detta skäl vänder jag mig till er med en vädjan om att på det sätt ni finner bäst och som ni själva anser, medvetet söker påverka svenska politiker och inte minst regering och riksdag att lägga om dagens invandringspolitik. Det innebär givetvis att invandrare oavsett ålder som begått brott skall utvisas. Men också och inte minst att islamska värderingar ges nolltolerans. Om inte det senare sker är vår och även er civilisation och kultursamhälle starkt hotat. Islam är en kultur/rörelse som måste motarbetas på samma sätt som nazism, fascism, kommunism skall göras.

Denna rörelse skall inte ges inflytande i de nordiska länderna. Vi svenskar avundas i dag att vi inte lever i något av de land som nämnts ovan. Men det måste också vara en angelägenhet för er att stoppa utvecklingen i Sverige och i stället sätta målet en nordisk stat bestående av Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island. I denna stat  finns inte islam representerat.

Jag vill framföra ännu en vädjan. Den är att ge oss som så önskar, vilande medborgarskap i något av era länder. Detta eftersom utvecklingen i dag i Sverige är så hotfull vad gäller vår frihet, demokrati och det gemensamma nordiska samhällssystemet.

Svik oss inte. Våra egna politiker har gjort det!

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle

PS Har sänt dem till resp. lands ambassad i Stockholm.

Här följer de om fler vill agera.

Island: Kommendörsgatan 35, 11458 Stockholm

Danmark: Jakobsgatan 3, 11152 Stockholm

Norge: Skarpögatan 4, 11527 Stockholm

Finland: Gärdesgatan 9-11, 11527 Stockholm

Annonser
Det här inlägget postades i Gästskribenter. Bokmärk permalänken.

13 kommentarer till Vädjan

 1. kbrel skriver:

  Ja Sverige är på botten och jobbar sig neråt hela tiden 😦

  Gilla

 2. Björngunnar skriver:

  Att kalla sveriges politiker svagt begåvade är helt felaktigt.
  Det rör sig om giriga och ondskefulla individer som går annan makts ärenden .
  Vad Hitler har med det att göra förstår jag inte heller.
  Han importerade väl Inga rasfrämlingar till Norge.
  Och det var väl inte Hitler som bombade Oslo med många dödsfall till följd!
  Jag läste nyss en filosof som studerat personligheter i historian, typerna blev kvar vid makten men sådana som Hitler…inom kort döda!!
  Hur mycket bättre hade vi inte haft det idag om Hitler vunnit kriget mot judarna?
  Det är de som ligger bakom massinvandringen i hela Europa och det är de som infiltrerat allt som kan infiltreras i Sverige te,x riksdagen och militären, svenska kyrkan osv…
  Inte heller är det muslimer som ligger bakom själva massinvandringen även om de gjorts till vapen mot det svenska folket av kulturmarxisterna, som också är en judisk uppfinning liksom atombomben.

  Liked by 1 person

 3. Beppe852 skriver:

  Björngunnar! Ordet är verkligen fritt! Det gillar jag, även om jag inte instämmer i dina påståenden och slutsatser. Men det är precis såhär det borde vara i Sverige, ett öppet debattklimat. Olle Ljungberg jag tycker, precis som du, att vi i Norden borde ha mer samarbete. Tror det skulle gynna våra länder mer än medlemskapet i EU. Vad gäller Reinfeldt så misstänker jag att hans barndom bestod av en fader som varken var närvarande eller berömde lille Fredrik när denne var bäst i klassen på 3:ans tabell! Därför måste han ge igen, visa sig duktig…När svenska folket inte tyckte om lille Fredriks, (som nu blivit vuxen), politik längre så bemötte han detta med att lägga benen på ryggen och smita från kaoset han ställt till med. Om lille Fredrik som nu är vuxen istället stannat kvar i M och försökt vända opinionen, kanske pappa blivit glad! Om detta får han aldrig veta.
  Stefan Löfvens utbildning är ju inte på universitetsnivå precis, inte heller hade han någon vana av regeringsarbete. Tror inte han förstod innebörden av att inneha ett av landet Sveriges högsta befattning. Detta har gett honom, en enkel arbetaregrabb, storhetsvansinne! Både lille Fredrik och Stefans insatser har gjorts med lånade medel och Sverige som säkerhet. Jag bävar för den dagen när lånehajarna bultar på moder Sveas dörr och kräver tillbaka satsade medel. Den dagen blir vi svenskar andra klassens invånare i vårt eget land med en uppgift, att jobba och försörja de nya herrarna så de kan fortsätta förlusta sig på ”vår” naiva bekostnad.

  Liked by 1 person

  • Björngunnar skriver:

   Reinfeldt fick ett välavlönat arbete som tack för att han massimporterade ”flyktingar” allt enligt Kalergiplanen.
   Har du lyssnat på intervjun än Reinfeldt far, han hade en annan uppfattning än sonen.
   Det är min uppfattning att sveriges riksdag befolkas av landsförrädare.
   Inklusive den kontrollerade oppositionen Sverigedemokraterna som kastat ut alla oppositionella ur Partiet.
   Hela ungdomsförbundet och sist en kvinna som ifrågasatte att judarna äger i stort sett all media.
   Sovjetunionen och Eu är samma sak.
   Som tur är så är folket i öst införstådda i hur juden arbetar och inte så lättlurade.
   Olle Ljungbäck har ännu inte fattat vidden av problemen och inte vem som ligger bakom.
   Olle och jag bor i närheten av samma kraftledning som går till Sosnovybor sv om St Petersburg.
   Sosna på ryska betyder tall men tallskog betyder också dårhus.
   Där stoppades oppositionella in och drogades ner.
   I boken Mästaren o Margarita fanns på andra sidan floden, Volga, en tallskog.
   Man kan ju se det som man vill men det är inte alla översättningar blir rätt förstådda.
   Sovjetunionen och Eu är skapade av judar.

   Gilla

 4. Både Olle och Björngunnar har rätt. Det finns både svagt begåvade och de giriga/ondskefulla. de giriga/ondskefulla styr ofta de svagt begåvade.

  Vad gäller orsaken till begåvningsbristen inom politiken så är det väldigt intressant. Jag har sett det med egna ögon. Det beror på flera samverkande faktorer.

  1. Det beror sannolikt inte på studier men förmodligen på intelligenskvot, d.v.s. förmågan att se samband. Enligt egen erfarenhet verkar det som om människor utan intelligens nog för att lyckas med någonting alls i livet, mentalt sjuka eller särdeles korkade, samt regelrätta psykopater, ofta drar sig till politiken.

  2. De politiska partierna har inga intagningskrav. Vem fan som helst får vara med.

  3. Man förundras som oinvigd och ny i ett parti varför vissa personer väljs till viktiga poster. Min slutsats är att det pågår vänskaps- & familje-korruption vilket gör att stora släkter eller vänner ibland tar över partier lokalt. Partierna väljer inte de individer som passar bäst för uppgifterna.

  4. Individerna som medverkar är vilseledda av massmedia som ägs till 95% av utlandslojala intressen, vilka alls inte skiter i det svenska folket, men totalt tycks vilja krossa oss. Personligen skulle jag inte bli förvånad alls om det till slut visar sig vara rasistiska sionister som ligger bakom och vill utrota den blonda blåögda ariska rasen.

  5. De svagt begåvade personerna är oftast rigida och har en oförmåga att kompromissa, men det beror inte enbart på ovanstående, men även på att varje parti har ett slags sektbeteende, en partipiska som förtrycker logiskt resonerande. De som inte inrättar sig bestraffas av gruppen och de som lyder traditionen belönas. De med religiöst sektbeteende avancerar. De mentalt begåvade och logiskt tänkande människorna trycks tillbaka.

  6. Ärlighet lönar sig inte. Psykopaten som håller med varje individ som denne talar med och belyser de andra individernas dåliga åsikter i förhållande till dem avancerar. Det är inte konstigt att ledarskapet av psykopater sedan gör som de gör med partierna, d.v.s. säljer sig till kapitalisterna och gör om partierna till oigenkännlighet.

  7. Ärliga intelligenta människor som ser spektaklet, mår illa och lämnar uppgivet politiken, MEN de startar inte nya partier som löser ovanstående problematik. För mig är detta ytterst förvånande. Verkligen. För det är ju uppenbart som Platon säger att:

  ”De som är för smarta att engagera sig i politik blir straffade genom att bli styrda av de som är dummare.”
  /Platon (Källa: https://vetenskapligapartiet.wordpress.com/citat-om-demokrati/)

  Så min fråga till varje kritiker är:
  – Vad vill du ha och varför bildar du inte ett parti som gör detta, eller varför stödjer du inte ett parti som gör detta?

  Liked by 1 person

 5. Björngunnar skriver:

  Mycket bra skrivet Martin G!
  Att ondskefulla personer styr andra är inte långsökt.
  Det gäller inom politiken såväl som i vardagslivet.
  Har vi inte nu kommit i kontakt med själva grundfrågan, hur försvarar sig den lilla människan mot den organiserade ondskan.
  Du skriver att i partier tar vissa grupper/individer över.
  Borde man då inte skapa ett system som förhindrade just detta?
  Ett ”parti” där alla medlemmar hade samma inflytande och alla beslut röstas det om.
  Ytterst tycker jag att hela folket kan få vara med i det partiet och så har vi en fullt genomförd direktdemokrati.

  Liked by 1 person

  • corneliadahlberg skriver:

   Ja om vi kunde få till en säker (röstfuskfri) digital votering är direktdemokrati optimalt, såvida vi har en fungerande skola som utbildar tänkande, ansvarstagande och självständiga människor. Återstår MYCKET att göra!

   Gilla

   • Björngunnar skriver:

    Skolan ja…
    Tänkte tillbaka på slöjden i mellanstadiet.
    Läraren kallades för trähitler och hyvlade man en bräda på fel sida först vårt det ett djävla liv, bäst att göra så lite som möjligt för det gick för sig.
    Jag har nu frågat en kille som arbetar med att såga och hyvla virke, en virituos inom allt som handlar om trä och på frågan , vilken sida hyvlar man först såg han ut som ett levande frågetecken, det spelar ingen roll så han!
    Nu kan jag hyvla till en sådan bräda på högst en kvart men det är alldeles självlärt.
    Så mina förmågor har jag trots skolan, inte tack vare.
    Tex att bygga 12 meter breda hus i limträ eller bygga fabriker för pelletstillverkning från stock till pellets eller att renovera havskryssare i mahogny om vi håller oss till trä.
    Lärde mig att läsa gjorde min mormor när jag var 5 år gammal och det minns jag med stor glädje, far ror, mor är rar, rosen är röd…
    När förvaringen i skolan var slut tog jag ett arbete samtidigt som jag studerade till ingenjör efter jobbet och öppnade en firma, allt på samma gång.
    Tysklands städer som man skulle kunna rabbla utantill , det kan jag inte längre och vad till nytta skulle det vara?
    Ingenjörsutbildningen var inte bara bra, själva tänkandet byggde på att maximera.
    Eller som Peter Karlsson i Blå Grodorna uttryckte det: Förr i tiden så satte man en ära i att bygga ett hus så starkt som möjligt så det skulle vara länge, nuförtiden använder man en dator för att kunna bygga det så svagt som möjligt utan att det ramlar ikull!

    Liked by 1 person

   • Björngunnar skriver:

    Det för människor mest övertygande är när de själva kommer i kontakt med systemets avigsidor.
    De flesta är knappast kontaktbara pga. hjärntvätt, men när de själva blir till offer går hjärntvätten över…?

    Liked by 1 person

 6. corneliadahlberg skriver:

  Ja smärta kan vara en väckare! En del flyr istället för att vakna.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.