Livstids fängelse till skyldiga regeringar

Av Olle Ljungbeck – samt sist efter citat ur Blueshift

”Nu får det vara nog. De har skändat oss svenskar och vårt land mer än vi skall acceptera. De som gjort detta möjligt är regeringar och riksdagsledamöter ur Sjuklövern från 2006 – och fortlöpande. De måste därför ovillkorligen ställas till ansvar.

Efter år 2000 har de partier som ingår i sjuklövern på ett helt oansvarigt och ansvarslöst sätt,  ja jag vill påstå på ett landsförrädiskt och helt oreglerat sätt släppt in hundratusentals individer. När de gjorde detta skällde och skymfade kritikerna mot detta vansinne som varande rasister och främlingsfientliga. Samtidigt upphöjde de sig själva till världsmästare i humanism! De gjorde detta utan att ta hänsyn till vilken katastrof det kunde innebära och inneburit för det egna folket.

De folkgrupper som släpptes in var dels EU- emigranter från östra Europa. Merparten upp emot en halv miljon kom dock från Nordafrika och Arabstaterna.
 
Stora delar av de förstnämnda ägnade sig i huvudsak åt tiggeri, stölder och annan kriminell verksamhet. Men där de drog fram och slog upp sina tillfälliga boplatser lämnade de dessa som avskrädesplatser med förorenad och skövlad natur. Som vi, självklart fick röja upp. Dessa individer var dock till antalet en mindre del av de som kom.
 
Än värre är det med de som kom från Nordafrika och arabstaterna. De har burit med sig en helt annan kultur/religion än den europeiska och som är oförenlig med vår egen. Flertalet är muslimer och anhängare av islam. Deras värdegrund är så totalt olik den europeiska och inte minst vår egen varför enbart detta omöjliggör integration och än mindre assimilation.
 
Det självklara för den som flyr från sitt eget land och får en fristad i ett annat, borde vara att man ger något tillbaka för den frihet man erhållit och inte minst de enorma kostnader som det innebär för de svenska medborgarna att ta emot  dem i hundratusental.
 
Merparten av de som kom efter 2006 har emellertid inte bidragit så att det tillnärmelsevis kan väga upp vad de kostat. Deras bidrag har tyvärr varit av helt annat slag än vi svenskar kunde ana och än mindre vara tacksamma för.
 
Nej deras bidrag har till stor del bestått i en enorm kriminalitet och brottslighet. Inte minst för den svenska kvinnan, som kanske nått längst i frihet, har massinvandringen fått ödesdigra konsekvenser. Aldrig tidigare har otryggheten för henne varit större. Denna otrygghet har i tusentals fall inneburit grovt våld, gruppvåldtäkter/våldtäkter. Ofredande av olika slag. Tvång att klä sig och vara på ett visst sätt.
Skolflickor som vistas i skolor med invandrarpojkar utsätts ständigt för trakasserier och våldtäkter. Skolan som skall vara en plats dit man gärna går har nu blivit något farligt och otryggt för tusentals svenska flickor. Sannolikt kommer vi i framtiden få se konsekvenserna av denna terror riktad mot våra egna barn och barnbarn som svåra psykiska handikapp och livslång otrygghet. 
 
Vi som sedan länge och fortfarande är starkt kritiska mot de som så förstört vårt land måste minimum kräva följande:
 
Ovillkorlig integration och assimilation. I senare fallet skall det gälla den värdegrund vi grundlagsfäst och som omfattas av flertalet av den inhemska befolkningen.
 
Genom att som sjuklövern stödja fundamentalister och hålla extrema tolkare av islam om ryggen förhindrar dessa också att många invandrare som såväl vill integrera sig som assimilera sig från att våga ta steget att verkligen göra detta. Regeringarna motverkar sålunda helt klart såväl integration som assimilation genom sin feghet.
 
De sviker givetvis då också de invandrare som önskar bli hederliga och lojala medborgare, inte minst många kvinnor.
 
Detta innebär bl a att hedersrelaterad kultur måste förbjudas. Sådan kan t ex vara att invandrarflickor/pojkar inte tillåts gifta sig med svenskar etc.
 
Religiösa skolor måste självklart förbjudas.
 
Alla som inte fått asyl skall utvisas. Resurser för att gripa dem måste skapas.
 
Alla som utfört brott där straffsatsen är fängelse skall ovillkorligen utvisas. Deras eventuella svenska medborgarskap skall tas ifrån dem.
 
De som anträffas med vapen de inte äger licens för eller med sprängämne skall ovillkorligen utvisas.
 
De som bryter mot vår grundlagsfästa värdegrund eller tvingar annan att leva efter andra värderingar skall utvisas.
 
Alla bidrag till religiös verksamhet och sådan som kränker svensk värdegrund skall förbjudas.
 
Utöver ovanstående måste de ansvariga politikerna ställas till ansvar. Dessa är i första hand de under denna tid båda statsministrarna Fredrick Reinfeldt och Stefan Löfven.
Deras brott innebär förbrytelse såväl mot grundlagens anda och bokstav eftersom de inte låtit folket i val eller folkomröstning avgöra invandrings- och asylfrågan. (Sannolikt har de aldrig helt läst våra grundlagar och allra mins förarbetena rill dessa. I förarbetena till Regeringsformen framgår det tydligt hur viktigt det är att förelägga folket viktiga beslut. Nämnas kan att domarna i våra domstolar alltid tar mycket stor hänsyn till förarbetena till lagen innan de fäller sina domar). De bådas brott är med hänsyn till konsekvenserna landsförräderi. För dessa måste minimistraffet vara livstids fängelse.
 
Övriga regeringsmedlemmar under perioden 2006- och nuv.
 
Eftersom beslutsfattandet i regeringen är kollektivt är alla i regeringen skyldiga och ansvariga för fattade beslut. Därför borde straffen för övriga ministrar vara de samma som för de båda tidigare nämnda. Dock kan det finnas förmildrande omständigheter för några som frånträtt sina poster av egen vilja men också några som lagt förslag om att de inte fullt ut kan acceptera den förda politiken. För flertalet bör sålunda livstidsstraff gälla men i några fall kan straffet mildras till under tio års fängelse.
 
Utöver sessa är samtliga av sjuklöverns riksdagsledamöter medskyldiga. Lägsta straff för dessa bör vara tio års fängelse för alla utom de som kan bevisa att de motsatt sig massinvandringen.
 
Dessutom måste alla de nämndas tillgångar låsas genom embargo tills beslut fattas om vilka straff vederbörande skall ha. Detta av den anledning att enskilda personer som utsatts för invandrares brott inte på långt när ersatts på ett sätt som kan vara skäligt. Framförallt gäller det alla kvinnor som utsatts för grovt våld som gruppvåldtäkt/våldtäkt. (Ekonomisk ersättning kan givetvis aldrig ersätta den skada en kvinna lidit då hon våldtagits, men någon annan möjlighet att göra hennes situation mer uthärdlig finns knappast). Men också de som blivit ekonomiskt lidande genom att de fått sina hus och bilar brända bör kompenseras utöver eventuella ersättningar från försäkringar.
 
En folkkampanj för dessa krav liksom för att de huvudansvariga för massinvandringen skall åtalas skapas och självklart att de inte omväljs. (Ett nytt exempel på riskerna att återvälja dessa gav Anna Kinberg Batra prov på i frågan om USA.s bombning av Syrien. Trots att framstående folkrättsjurister hävdar att attacken strider mot folkrätten och att den ansvarige som spred gasen inte  är med säkerhet identifierad stöder hon USA.s bombning. Hennes uttalande visar därmed på total brist på statsmannaskap.
 
Jag vädjar samtidigt till alla svenska medborgare. Svälj inte och låt er inte övertygas av de många floskler som Stefan Löfven och andra företrädare för sjuklövern kräker ur sig för att dölja sitt eget ansvar mot oss medborgare.
När Löfven t ex utropar: ”Landet står samlat”, ”De kan aldrig besegra oss”. Det senare är vad som kommer att ske om vi återväljer Löfven och övriga sjuklövern. De tänker nämligen inte vidtaga några av de åtgärder jag här beskrivit och som är nödvändiga om vi svenskar skall kunna behålla friheten och återskapa Sverige till ett tryggt land för alla men inte minst för kvinnor/flickor om vi inte genom en bred folklig kampanj visar vårt missnöje.
 
Tärningen är kastad.
Johan Westerholm, Ann Heberlein, Joakim Lamotte, Torbjörn Sassersson, Lotta Gröning m fl. Ni är fortfarande ”unga” (jag fyller 85) nu måste vi ut på gatorna och kampanja. Det räcker inte att sitta vid skrivbordet. Ni ovan nämnda är några av dem, som genom hur ni hittills formulerat er visat att ni rent moraliskt håller måttet och det därför är er plikt att samla medborgarna till gemensam kamp mot såväl terrorn som livsfarligt politiskt ledarskap!
 
Att Sverige skall vara ett mångkulturellt land måste tas bort ur regeringsformen där det då samtidigt bör inskrivas att den som inte accepterar vår gemensamma värdegrund inte heller kan bli medborgare här.”

Ur Blueshift

ALLA ÖVERREAKTIONERS MODER

Är detta hur globalisterna, i skydd av en desinformationskampanj om påstådd inhemsk svensk terrorism, styr den kollektiva tankeprocessen hos ett helt folk – kort efter att man låtit USA avfyra vad som kan bli den första salvan i ett tredje världskrig?

Annonser
Det här inlägget postades i Gästskribenter. Bokmärk permalänken.

3 kommentarer till Livstids fängelse till skyldiga regeringar

 1. anne b rat skriver:

  Att Fredrik Ruinfelt fortfarande får gå lös är för mig en gåta då han borde sitta i förvar för landsförräderi mot sitt eget folk.
  Att han dessutom tillåts uttala sig i skattefinansierad media är en skymf mot svenska medborgare.

  Liked by 1 person

  • Hans Nilsson skriver:

   Att Reinfeldt och hans anhang inom Alliansen fortfarande går lösa bevisar bara att vår lagstiftning är tandlös när det gäller lands och folkförrädare. Hela packet skall ställas inför Riksrätt och dömas till döden.

   Gilla

   • corneliadahlberg skriver:

    Dömas ja men INTE till döden, vi backar inte till medeltida kulturer trots att de arbetar för att sätta oss där, livstid räcker gott och väl. Jag önskar jag tillhörde en medveten och civiliserad kultur!

    Liked by 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.