Indragna förlossningsavdelningar

Av Olle Ljungbeck

Till Stefan Löfven men också som en anmälan till Diskrimineringsombudsmannen, DO, Justitieombudsmannen, JO, Konstitutionsutskottet och för information till samtliga kvinnoförbund.

Statsminister Stefan Löfven har allt sedan sitt tillträde som statsminister inte endast saboterat strävandena mot jämlikhet för alla kvinnor utan också saboterat och beskurit vunnen sådan.

Hans besök i Iran där han krävde att de kvinnliga medföljande medarbetarna skull bära slöja innebar en tydlig kränkning av dem men också ett brott mot svensk Jämställdhetslag och nedanstående FN-konvention.

Genom indragning av förlossningsavdelningar har han nu också utsatt gravida kvinnor för större risker än lagen medger att man t ex utsätter kalvfärdiga kor för.

I djurskyddslagen finns nämligen en bestämmelse om att kor – en viss tid före kalvningen inte får forslas över ett visst avstånd eller bestämd tid.

En sådan begränsning av avstånd och tid gäller sålunda inte för kvinnor under Stefan Löfvens regering. Trots detta påstår han sig ha skapat världens mest feministiska regeringssammansättning!

I Malmö invigdes för en tid sedan Nordens största moské. I denna liksom i övriga Sverige får inte kvinnor sitta bland männen utan avdelas platser bakom dessa. Kvinnorna äger inte heller rätt att gå in genom stora ingången vilket är förbehållit männen.

Kvinnorna får nämligen passera in på baksidan genom en liten ingång. I övrigt begränsas kvinnornas frihet på ytterligare en rad områden i motsats till männen.

Här nedan följer såväl FN-konventionen som bild från moské. (Märk att Sverige har anslutit sig till FN-konventionen varför undantaget om religiösa församlingar etc i jämställdhetslagen inte har någon giltighet).

Konvention om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor.

De stater som har anslutit sig till denna konvention (konventionsstaterna) konstaterar att Förenta nationernas stadga bekräftar tron på grundläggande mänskliga rättigheter, på människans värdighet och värde samt på lika rättigheter för män och kvinnor, konstaterar att den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna slår fast principen om icke-diskriminering och förklarar att alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter samt att var och en är berättigad till alla de fri- och rättigheter som anges däri, utan åtskillnad av något slag, inbegripet åtskillnad på grund av kön, konstaterar att de stater som tillträtt de internationella konventionerna om de mänskliga rättigheterna är skyldiga att säkerställa lika rätt för män och kvinnor att åtnjuta alla ekonomiska, sociala, kulturella, medborgerliga och politiska rättigheter, åberopar de internationella konventioner som antagits inom FN och dess fackorgan och som främjar lika rättigheter för män och kvinnor, uppmärksammar även de resolutioner, deklarationer och rekommendationer som antagits av FN och dess fackorgan och som främjar lika rättigheter för män och kvinnor, ser dock med oro att det trots dessa olika instrument fortfarande förekommer en utbredd diskriminering av kvinnor, erinrar om att diskriminering av kvinnor kränker principerna om lika rättigheter och respekt för människans värdighet, är ett hinder för kvinnors deltagande, på samma villkor som män, i sina länders politiska, sociala, ekonomiska och kulturella liv, hindrar ett ökat välstånd för samhälle och familj och försvårar den fulla utvecklingen av kvinnors möjligheter i sitt lands och mänsklighetens tjänst, ser med oro att där fattigdom råder är det kvinnorna som har minsta tillgången till föda, hälsovård, utbildning av olika slag samt till anställningsmöjligheter och till tillfredsställande av andra behov, är övertygad om att upprättandet av den nya ekonomiska världsordningen grundad på rätt och rättvisa, på ett betydelsefullt sätt kommer att bidra till främjandet av jämställdhet mellan män och kvinnor.

1 New York, 18 december, 1979; undertecknad av Sverige den 7 mars 1980. Beslut om ratifikation 5 juni, 1980, deposition av Sveriges ratifikationsinstrument den 2 juli 1980. Konventionen i kraft den 3 september 1981, även för Sverige. (SÖ 1980:8, Proposition 1979/80:147). Översättning enligt den I prop. 1979/80:147 intagna texten. 

Jag anmäler härmed rubricerade personer för brott mot ” FN- konventionen om avskaffande av alla slags diskriminering av kvinnor”.

Eftersom i den svenska jämställdhetslagen inget finns inskrivet om diskriminering inom religiösa samfund åberopar jag därför ovannämnda FN-konvention som Sverige har undertecknat. Denna omfattar all slags diskriminering innebärande kränkning av kvinnor.

mehmet kaplan

Jag kräver också av de myndigheter som har att bevaka lagarnas efterföljd också granskar förhållandena i de allt fler uppväxande parallellsamhällena, religiösa såväl som sekulära skolor med hänsyn till att dessa lever upp till Sveriges såväl grundlagsfästa som allmänna lagar om jämställdhet mellan kvinnor/flickor-män/pojkar. Men också till nämnda FN-konvention eftersom Sverige har antagit den. Att inte följa denna är ytterligare ett bevis på att Sverige har saboterat 100-års kamp för kvinnors rättigheter.

Självklart vilar det ett ansvar också på övriga partier att agera enligt de lagar och konventioner vi beslutat om eller ratificerat.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80595 Gävle

Annonser
Det här inlägget postades i Gästskribenter. Bokmärk permalänken.

En kommentar till Indragna förlossningsavdelningar

  1. kbrel skriver:

    Bra Olle!

    Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.