Grova rättsövergrepp tillåts passera

Av Olle Ljungbeck

Personliga känslor och värderingar får inte styra myndigheters beslut!

Vi har i Sverige ett antal myndigheter som skall övervaka och granska den offentliga makten. De som skall granskas och övervakas är; statliga myndigheter, kommuner och landsting. Tjänstemän vid statliga, kommunala och landstingskommunala myndigheter.

De övervakande och granskande myndigheterna är bl a Justitieombudsmannen (JO), Barn- och Diskrimineringsombudsmannen (BO, DO), Riksrevisionen, Skolinspektionen, Datainspektionen, Socialstyrelsen etc. 

Med hänsyn till hur ofta dessa myndigheter numera överser med brister men också avstår från diciplinära åtgärder mot de myndigheter och tjänstemän de granskar är påståendet nödvändigt att upprepa.

Det går inte att utesluta att de övervakande tjänstemännen numera i högre grad än tidigare låter sig styras av personliga känslor och värderingar vilket då ofta innebär att ingen rättelse kommer till stånd. I stället blir det utsatta individer som skall åtnjuta de övervakande myndigheternas skydd som inte blir hjälpta utan fortsättningsvis får leva under ovärdiga förhållanden.

På senare tid finns det en mängd exempel där de granskande myndigheterna låtit grova rättsövergrepp eller rena lagbrott passera utan åtgärd eller krav på rättelse.

Några av de myndigheter med uppgift att granska och övervaka den offentliga makten men som oftast i stället för att hävda lagarna utgår från egna känslor och värderingar är JO, BO, DO, Skolinspektionen, Riksrevisionsverket, Socialstyrelsen men också Riksåklagaren (RÅ). Deras handlande innebär risk för att rättssystemet förfaller och Sverige ej längre kan anses vara en rättsstat.

Några exempel:

24 ensamkommande barn placerades med sina vuxna makar. En 13-åring placerades med kusinen hon var gift med, och blev gravid. En 16-årig flicka dödades av sin 38-årige make. Alla ärenden har anmälts –men JO riktar ingen kritik!

Enligt Statistiska centralbyrån, SCB, har 138 barn registrerats som gifta i Sverige under de senaste tio åren. Men mörkertalen av gifta barn tros vara stora. I november och december 2015 kom 25 ensamkommande barn mellan 15–17 år till Malmö, som uppgav att de var gifta med en vuxen person.

För några månader sedan lät polisen EU-emigranter färdas på allmän väg trots att såväl deras bilar som husvagnar belagts med körförbud. Jag anmälde detta till JO som lämnade ärendet utan åtgärd. Trots att polisens undfallenhet mot trafiksäkerheten kunnat vålla stora personskador, lät JO bli att agera.

Skolöverstyrelsen har vid ett flertal tillfällen låtit bli att dra in tillståndet att bedriva muslimska religiösa friskolor trots att dessa gravt brutit mot såväl skollagen som andra regler. Inte minst har man ignorerat diskrimineringen av kvinnliga skolelever. I dagarna har det uppdagats att en sådan friskola fått tiotals miljoner extra för utbildning av invandrarelever. Medlen har emellertid inte använts för att förbättra utbildningen utan denna är bland den sämsta någon skola kunnat uppvisa!

När det för några år sedan uppdagades att ett stort antal flickor vid skolor i Norrköping och Kalmar blivit omskurna beslöt jag att agera. Trots att jag kontaktade såväl RÅ som lokala åklagarmyndigheter hände inget. Till slut fick jag beskedet av en sådan myndighet att de hade fått order ”uppifrån” att inte agera i fallen!

Detta är endast några av de fall jag kommit i kontakt med där myndigheter med uppgift att granska och övervaka hur andra myndigheter följer sina instruktioner och lagarna, underlåter att hävda dessa och i stället går på känslor och egna värderingar.

Ett sådant agerande från myndigheter som skall granska och övervaka den offentliga makten är helt oförsvarligt och leder så småningom till rättsstatens död. Vi är kanske inte där i dag, men på god väg.

Jag är 85 år och har under en stor del av min yrkesverksamma tid arbetat inom stat och kommun. Skillnaderna t ex i JO:s agerande är avsevärd. Inte endast JO:s resoluta agerande utan också med vilken respekt en JO-anmärkning mottogs. Ja den var så allvarlig att den i många fall stoppade en framtida karriär.

Det får för de övervakande myndigheternas del endast finnas ett rättesnöre för deras handlande. Lagen och inget annat skall gälla tills dess lagstiftarna anser något annat.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle

Annonser
Det här inlägget postades i Gästskribenter. Bokmärk permalänken.

En kommentar till Grova rättsövergrepp tillåts passera

  1. Martin skriver:

    ”Där en regering har kommit till makten genom någon form av folkomröstning, falsk eller inte, och åtminstone bevarar ett intryck av rättsstatens principer, kan gerillans utbrott kan inte främjas, eftersom möjligheterna till en fredlig kamp ännu inte har uttömts.”
    / Che Guevara

    Jag noterar att politikeradeln som lurar folket att välja dem viafulmedierna inte försöker upprätthålla rättsstatens principer…

    Liked by 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.