Förrädarna i Almedalen

Av Olle Ljungbeck

Landsförrädarna (Sjuklövern) söker i samband med Almedalen och resor i landet sopa igen och dölja massinvandringens katastrofala följder och de fruktansvärda brott de genom denna gjort sig skyldiga till. I sin förnekelse av sitt ansvar för historiens största brott mot Sveriges befolkning får allt vad moral och heder vika.

Förnekelsen av deras klart bevisbara brott får betraktas som självbedrägeri vilket är en psykisk försvarsmekanism, grundad på bortrationaliseringprojektion och förnekande. Syftet med självbedrägeri är att rädda självbilden och sin självuppskattning. De är ofta livslånga. Denna typ av personlighet karakteriserar ofta grova brottslingar – inte  minst framgick detta vid Nurnbergrättegången.


Förnekelse och bortförklaringar genom att skylla på andra framgick inte minst när Björklund talade i Almedalen men är kännetecknande för alla regeringsledamöter sedan 2006.

Björklund; ” Sverige kan få en stor permanent underklass med lågutbildade invandrare. Klyftorna skapar en växande underklass i Sverige där den sociala rörligheten minskar och livschanser går till spillo. Om inget görs så kommer utanförskapsområdena att fortsätta (i dag mer än 60) växa, den sociala oron öka, arbetslösheten bli större och extremismen frodas”. Han vill vidare se fler enkla servicejobb för lågutbildade invandrare. En ny anställningsform, startjobb, med lägre lön och avskaffade arbetsgivaravgifter.

Han ser ”värderingsklyftan” som kanske den svåraste klyftan att överbrygga, eftersom det handlar om att ändra människors attityder. Han vill också förbjuda  nya muslimska (märk nya, inte alla) och andra religiösa friskolor. ”De religiösa friskolorna som växer fram i våra förorter är ett stort hot mot integrationen”. Han tror dock att det förslaget kan bli svårt att komma överens om i Alliansen. ”En straffskärpning för brott med hedersmotiv utreds, liksom hur man ska få ett totalförbud mot barnäktenskap, liksom att stoppa bidrag till icke- demokratiska organisationer”.

Den som studerar ovanstående eller som själv lyssnar eller läser vad sjuklöverns ledande politiker tycker och uttalar sig om ser ganska snart att flertalet uttrycker sig på ett sätt som om någon annan än sjuklövern var de skyldiga för dagens katastrofala situation.

Ingen enda påtar sig något som helst ansvar eller skuld för den kris orsakad av massinvandringen som vi nu befinner oss i!

Denne psykiater hänvisade till vad jag nämnde i inledningen nämligen: Man talar ut i tomma rymden som om allt det som nu händer och sker har skett av sig själv och inte som verkligheten visar, är vållad av sjuklövern gemensamt.

Någon enstaka gång pekar man emellertid ut någon. Men inte då från den egna alliansen utan politiker från den andra alliansen. Därmed svär man sig själv helt fri från allt ansvar trots att sjuklövern gemensamt är ansvarig. Med denna kännedom om sjuklöverns totala ansvarslöshet borde varje röstberättigad svensk lova sig själv, att aldrig rösta på ett parti där någon av dessa politiker kandiderar.

Problemen med integrationen skall enligt dessa verklighetsfrånvända politiker lösas med lätta jobb för mer än 300 000 individer. Men säg då var dessa lätta jobb finns?

Ska de vara lätta att utföra? Ska det vara lätt att få dem utan utbildning eller språkkunskaper? Ska det vara lätt att skaffa fram dem? Finns det ett stort behov av lätta jobb på arbetsmarknaden? Men en fråga till; behövs det verkligen lätta jobb? De var ju alla så högutbildade som tom lär ha höjt utbildningsnivån i landet!

I dag förkunnar arbetsförmedlingen att Sverige har 147 000 långtidsarbetslösa som varit detta i mer än ett år! 77 000 har varit det i mer än två år! Stefan Löfven är genast framme och påstår att det är de nyinkomna. Men så är det inte utan de nyinkomna tillkommer.

I sin strävan att dölja sitt totala misslyckande är man mer än frikostig med våra skattemedel. För att inbilla oss att tro att man har lösningar gör man den ena meningslösa miljardsatsningen efter den andra på projekt som påstås öka integration och sysselsättning för invandrare. Dessa satsningar är ofta hugskott som inte på något sätt förbättrar situationen. Däremot beskärs resurserna till vår gemensamma välfärd, som redan nu har drabbat omsorg, skola, sjukvård etc på ett katastrofalt sätt.

Så det här med värdegrunden. Hur komma till rätta med den? Säpos senaste uppgifter om 3 000 våldsbenägna extremister som går fria och självklart kommer att slå till är sannolikt inte mottagliga för civiliserade värderingar.

300 nazister som visserligen sprider verbalt hat men knappast är fysiskt farliga, jagas av medierna, politikerna som om de vore en armè på hundratusen! Var finns proportionerna?

Religiösa muslimska friskolor som växer som svampar ur jorden. Såväl moskéer som dessa skolor behärskas till stor del av dessa extremister. Moskéerna som blir fler och fler bekostas av de mest reaktionära islamistiska staterna.

Nästan aldrig några utvisningar hur grova brotten än är. Ingen utvisning av hatpredikanter ens när de lovar ett förgöra judarna.

Medan Björklund och övriga sjuklövern fritar sig själva från allt ansvar för det genom tiderna största brottet någonsin mot Sverige och svenskarna som de och endast de är ansvariga för, angriper man det enda demokratiska partiet Sverigedemokraterna (SD). Detta parti har under sin tid i riksdagen visat vad gäller såväl demokrati som grundlagen betydligt större respekt för dessa än sjuklövern.

Självklart är det fel på det politiska systemet när partier som nu sjuklövern – när de erövrat regeringsmakten – kan använda denna helt i strid med grundlagen så att befolkningen tvingas leva under terrorliknande förhållanden som om vi vore ockuperade av främmande makt.

Självklart beror dagens kris inom politiken på att fel människor tillskansat sig makten. Detta bl a genom att de tidigare demokratiska förutsättningarna för politiska organisationer förändrats. Genom medborgarnas ointresse för deltagande i politiska organisationer har medlemsantalet i dessa minimerats. Detta innebär att de som är kvar och de är ett fåtal, helt och hållet behärskar partiapparaten och därför också kan styra funktionärs- och styrelserepresentationen i partierna.

Motsatsen gällde då partierna hade ett mycket högt medlemsantal av aktiva medlemmar. Då var det dessa som som hade makten vid nomineringar av styrelser och kandidater till riksdag och fullmäktigeförsamlingar. Självklart blev urvalet bättre.

Nu styr styrelserna självsvåldigt över såväl nomineringar till dessa som vilka som skall stå på röstsedlarna. Det innebär i praktiken en svågerpolitik där långtifrån de dugligaste blir valda. Som namnet anger rör det sig därför vid nomineringar till såväl kommunala som riksdagsval om en mycket snäv krets från vilken kandidaterna hämtas. Man kan utan vidare påstå att ”inaveln” i partierna redan fått katastrofala följder för sammansättningen i regering och riksdag.

Detta har därför lett till ett undermåligt personurval som inneburit odugliga regeringar åtminstone de senaste 15 åren. Samma gäller riksdag och fullmäktigeförsamlingar.

Självklart har svenska folket en moralisk rätt att revoltera mot en regering och riksdag som är i färd med att totalt förstöra ett av världens främsta länder vad gäller materiell välfärd, trygghet etc.

Men tyvärr ger juridiken (grundlagen) oss inte samma rätt. Anledningen till detta är att när grunderna för nuvarande grundlag en gång las fast hade Sverige i stort sett hederliga politiker. Därför ansågs det inte nödvändigt att skriva in i grundlagen när folket hade rätt att ta lagen i egna händer. Den utveckling vi nu ser där de valda företrädarna  uppträder och handlar grovt kriminellt mot det egna folket kunde dåtidens politiker aldrig föreställa sig.

När som nu, tusentals svenskar utsätts för grovt våld såsom mord, våldtäkter, förtryck, förstörelse av bilar, fastigheter etc av individer utifrån, utan att politikerna reagerar eller låtsar om det, har vi självklart den moraliska rätten att försvara oss. Och detta kommer att ske. Men inte ännu. Ännu så länge avhåller juridiken (lagarna) medborgarna från det slutgiltiga ställningstagandet. Men det kommer en dag då medborgarna fått nog.

För att i möjligaste mån hindra ett inbördeskrig måste minimum vara att tvinga de utifrånkommande att anta och leva efter våra värderingar. Detta måste innebära och där får ingen tvekan råda (som räddharen Björklund antydde) om att förbjuda religiösa friskolor. Hårt bestraffa och utvisa all slags brottslighet där straffvärdet är fängelse. Stänga alla moskéer som inte anpassar sig till våra grundlagsfästa och i allmän lag fastlagda värderingar.

De menlösa krav som sjuklövern inkl Björklund står för kommer endast att snabba på de svenska medborgarnas då mer än rättmätiga revolt.

Jag frågade en framstående psykiater hur de ledande politikerna i Sverige bl a Stefan Löfven, Anna Kinberg Batra, Annie Lööf, Jan Björklund, Ebba Bush Thoor, Jonas Sjöstedt, Gustav Fridolin och Isabella Lövin kan visa en sådan känslokyla och brist på engagemang och medkänsla för det egna folket.

Inte någon gång har dessa som aldrig missar ett tillfälle att framhålla sig själva som de goda i förhållande till oss andra, visat medkänsla mot de tusentals svenskar varav ett mycket stort antal kvinnor/flickor mördats eller fått sina liv förstörda. I stället tar man alla tillfällen i akt att misstänkliggöra inte endast SD utan alla vi andra som insett att det gått för långt och därför kräver en förändring.

Den nämnde psykiatern hade ingen annan förklaring än att de nämnda politiska ledarna inser att de brutit så grovt mot det egna folket i vad humanism och medmänsklighet heter att de för att rädda ansiktet och försöka undvika medborgarnas vrede medvetet söker förringa de fruktansvärda brott invandrarna dagligen utsätter oskyldiga svenskar för.

Har någon av er som läser detta, någon gång hört de ovan nämnda visa någon som helst medkänsla för de kvinnor/flickor som genom grovt våld och våldtäkter fått sina liv förstörda för alltid? De har samtliga haft den möjligheten nu senast i Almedalen men de tog den inte. Glöm inte detta när valet nalkas!

Denna slags förnekelse kännetecknade i stor utsträckning överlöparna och kollaboratörena i våra grannländer Norge och Danmark under den nazistiska ockupationen. Men när räkningen skulle göras upp visades ingen misskund från de drabbades sida!

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle

Annonser
Det här inlägget postades i Gästskribenter. Bokmärk permalänken.

2 kommentarer till Förrädarna i Almedalen

 1. pettersonaxeagentlemansgentleman skriver:

  Almedalsspektaklet kan med fog beskrivas som det moderna Sveriges verkliga freak show, där psykopatiskt disponerade statskonstnärer förevisar sin demagogiskt suggestiva retorik, vars enda syfte är att upprätthålla och intensifiera den psykopolitiska operationen.
  De moraliskt invalidiserade politikerna stoltserar med sitt dolda förakt mot svenska folket och söker överträffa varandra i sin iver att agera i enlighet med den största komplotten i Sveriges historia – den i samtliga avseenden manipulativa och samhällsfientliga värdegrundskonstruktionen, vilken drabbar såväl hederligt arbetande och närande invandrare som etniska svenskar.
  Andreas, värdekonservativ nationalist, rationalist, realist och patriot.

  Liked by 1 person

 2. hllviken skriver:

  Samtidigt i Hamburg: se själv och bilda egen uppfattning:

  Liked by 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.