Morgonens Brage: VARNING: USA BEFINNER SIG I ETT KRITISKT LÄGE

SNART ”TAR DET HUS I HELVETET”.

Förlusten av Turkiet var en mega-katastrof för CIA. Men nu är en tio gånger större katastrof på gång. En historisk kollision mellan Saudiarabien och USA är nära förestående. Detta betyder ett dråpslag mot det amerikanska imperiet. Det betyder början till slutet för jordens sista militära supermakt – USA. Det ”amerikanska århundradet” är över.

CIA tvingade för en tid sedan Saudiarabien att öppna oljekranarna för fullt för att få oljepriset att krascha globalt. Att krossa Rysslands ekonomi var det primära målet för CIA:s oljekrig. Men till slut inträffade något dramatiskt. Saudiarabien gjorde upp med CIA:s ärkefiende Putin (!!!) och oljekriget avbröts. Detta var ett gigantiskt misslyckande för CIA. Var det den skolade CIA-agenten  Mohammad bin Nayef – Saudiarabiens kronprins – som låg bakom beslutet? Nej det var en annan prins som brukar betecknas MBS – Muhammad bin Salman som vann kungarikets stöd för åtgärden. Oljekriget höll nämligen på att krascha Saudiarabiens ekonomi. MBN – Muhammad bin Nayef tvingades på reträtt.

PALATSKUPPEN I SAUDIARABIEN – EN ENORM KATASTROF FÖR CIA.

MBS ersatte BMN som landets kronprins bara för några veckor sedan. Maktstriden hade pågått under mycket lång tid. Muhammad bin Salman hade befäst sin maktposition långt innan det formella beslutet om bytet av kronprins togs. MBS blir därmed ny kung i Saudiarabien när landets gamla kung dör. Kungen är svårt senildement och i praktiken har Muhammad bin Salman redan tagit över kommandot. MBN har mist alla befogenheter och sitter mycket sannolikt i husarrest. (Flera oberoende källor hävdar detta).

Efter att ha avbrutit oljekriget som CIA tvingade på landet, dröjde det inte länge innan OPEK-länderna fattade beslut om att begränsa produktionen av olja för att styra upp priset till normala nivåer runt 100 dollar per fat. Emellertid har CIA gjort sitt yttersta för att bromsa prisökningen på olja. Priset har bromsats upp runt 50-dollar strecket. Motivet är samma som tidigare – att skada den ryska ekonomin så svårt att Ryssland tvingas acceptera USA:s världsherravälde.

SAUDIARABIEN INLEDER NU I STÄLLET SITT EGET OLJEKRIG MOT USA.

Det är de amerikanska oljelagren som är det viktigaste faktorn som bestämmer oljepriserna. HÖR OCH HÄPNA – Saudiarabien stryper nu oljetillförseln till USA!!! De amerikanska oljelagren har redan minskat. Detta nya oljekrig är bara några månader gammalt. Kanada är USA:s viktigaste exportör av olja men Saudiarabien kommer på andra plats. Att snabbt strypa exporten av olja till USA är naturligtvis en öppen fientlig handling.

Det hjälper inte att Trump stolt föreslår att USA ska sälja ut många miljoner oljefat – nära hälften av USA:s ”strategiska oljereserver”. Marknaden hoppar visserligen till och oljepriset sjunker några dollar per fat. Men detta är bara ett nervöst ryck. USA är bankrutt och Trump är i akut behov av pengar till statskassan. Läget är kritiskt. Det är därför så drastiska åtgärder föreslås. (Trump hoppas på att ökad oljeproduktion i Alaska ska kunna fylla på lagren igen).

FLER TYDLIGA TECKEN VISAR VAD SOM PÅGÅR.

Ryssland och Kina har plötsligt börjat köpa på sig amerikanska ”treasuries” (statsobligationer – bonds). Detta beror inte på att man vill rädda USA från ”The Fiscal Cliff”. Det beror inte heller på att räntan i USA har höjts några tiondels procent. Alla sådana påståenden är bara trams. Det beror på att Saudiarabien är på väg att sälja delar av världens i särklass mest värdefulla rubin – oljeföretag Aramco Oil Co. Ryssland har nog olja. Putin är bara intresserad av att priset på olja återgår till det normala. Detta betyder väldigt mycket för rysk ekonomi. För Kina betyder ett uppköp nästan allt. Ett stort delägarskap i Aramco skulle trygga Kinas behov av olja under mycket lång tid framöver. Ett delägarskap med Saudiarabien är därigenom av ”strategiskt intresse” för både Kina och Ryssland. Kinas och Rysslands relationer med Saudiarabien är av ytterst stor vikt. I ett globalt politiskt perspektiv är landet avgörande för maktbalansen i världen.

LÅT MIG GISSA.

Både Kina och Ryssland har beslutat sig för att köpa delar av de saudiska bergskedjorna av amerikanska bonds. Jag tror inte att det är en särskilt ”vågad gissning”. Om jag har rätt är handlingen en synnerligen vänlig gest till Saudiarabien.

Helt oberoende om min gissning är rätt eller fel, har USA lyckats med konststycket att skaffa sig ännu en mäktig fiende.

Denna gång handlar det om ett CIA-misstag av astronomiska mått. Saudiarabien lurades i fällan när CIA lurade dem att ställa ultimatum till Qatar att omedelbart kapitulera. Kungadömet skämde ut sig rejält i hela världen. CIA begick ännu ett mega-misstag. Brytningen mellan USA och Saudiarabien är sannolikt redan ett faktum. Det första beviset på brytningen kom för ett par dagar sedan.

Muhammad bin Salman bytte ut Saudiarabiens ambassadör i USA. Den nya ambassadören heter också ”bin Salman” – närmare bestämt Khalid bin Salman. Det är inte ofta Saudiarabien byter ambassadör i USA. Khalid bin Salman är den tionde ambassadören i USA sedan 1945. Bytet kom lika överraskande som beskedet att Saudiarabien plötsligt hade bytt kronprins – i praktiken bytt regent.

CIA:s attacker mot Muhammad bin Salman är på väg. Ingen behöver tveka på att brytningen mellan Saudiarabien och USA är ett faktum. Läs följande rubrik från dagens nidartiklar om MBS.

By William Franke – July 22, 2017

Prince Mohammed Bin Salman and Kim Jong Un: What the Two Have in Common

Ja – då är det bara att vänta på att hela den förljugna världens press vaknar. En ny hatkampanj är på gång. Turkiets president är vad han är – men han bröt med CIA. Saudiarabiens nya kronprins är vad han är – men han är nu också på väg att bryta med CIA. Personer kan tänka om. Personer kan lära sig av misstag. Personer kan lida av hybris – men det är sådana personer som förändrar världshistorien. Få politiska ledare är hela varma människor. Ryssland president Vladimir Putin och Kinas president Xi Jinping liksom Syriens president al Assad är unika historiska undantag.

Brage Norin – Skogså Tankesmedja

 

Gårdagens Brage: USA ÄR PÅ VÄG ATT FÖRLORA ÄNNU EN VIKTIG ALLIERAD – SAUDIARABIEN

ALLT BÖRJADE MED PALATSKUPPEN I SAUDIARABIEN – ”the coup in the House of Saud”.

Mohammad bin Salman ”MBS” ersatte Mohammad bin Nayef ”MBN” som kronprins i kungadömet Saudiarabien. En lång maktstrid var därmed över. Maktskiftet innebar en katastrof för CIA. MBS har med mycket stor sannolikhet varit den drivande kraften bakom Saudiarabiens försök att börja sälja ut landets bergskedjor av  amerikanska ”bonds” (statsobligationer och en massa andra former av värdepapper – som snart kommer att förvandlas till värdelösa finansiella dasspapper).

Kina har lyckats med konststycket att i smyg bli kvitt sina amerikanska dasspapper. De har under många år hamstrat ”fysiskt guld” (verkligt guld) i världsmarknaden. De är färdiga och kan nu andas ut. En bättre affär är svårt att tänka sig – verkligt guld mot dasspapper. Rysslands lager av bonds är också bortstädade. Detta gick snabbt. CIA räddade situationen och lyckades få Holland att köpa bonds i en omfattning som motsvarade landet BNP flera gånger om. Den förljugna världen skrev nästan inte ett ord om denna otroliga händelse. CIA beordrade massmedial tystnad.

Alla slemmiga CIA-lögner om att bin Salman lider av hybris och är alltför nyckfull och att han ligger bakom det fasansfulla kriget i Jemen – är naturligtvis svepskäl för att försöka bli kvitt honom. Att organisera massmord är ju CIA:s specialitet sedan många årtionden. Självklart är det något annat som retat upp CIA. Det är bin Salman som drivit frågan om att Saudiarabien måste göra sig av med landets enorma lager av bonds. Det är detta som retat upp CIA. Det handlar om värdepapper som värderas till över tio trillioner dollar i världsmarknaden (en ”trillion” dollar är ett tusen miljarder dollar).

Skulle denna försäljning komma igång på bred front skulle förtroendet för dollarn kollapsa. Det enda USA kunde svara med var att hota stämma Saudiarabien för inblandningen i elfte-september-attacken i New York i september 2001. Astronomiska skadeståndskrav har redan förberetts av CIA – allt för att kunna frysa alla saudiska tillgångar på Wall Street om inte denna försäljning stoppas. Alla ekonomiska experter vet detta – men de håller tyst.

Den sanslösa beskyllningen mot Saudiarabien retade gallfeber på tusentals stenrika saudiska prinsar. Den gamle kungen är senildement och vet inte vad som händer. Den som vinner striden om att bli efterträdare till kungen blir landets framtida regent. CIA:s kandidat Muhammad bin Nayef MBN förlorade. Därmed var konfrontationen med CIA bara en tidsfråga. CIA kontrollerar Saudiarabiens militär nästan fullständigt – men vågar knappast sätta in CIA-lojal militär mot bin Salman. CIA har valt en annan väg.

Saudiarabien skulle bli Mellanösterns härskare om man kunde lägga beslag på Qatars enorma naturgasfält – som delas med Iran. Inflytelserika saudiska prinsar har många gånger föraktfullt kallat Qatar för en TV-station med några hundra invånare. Detta yttrande speglar deras dröm – att ta över Qatars naturgasfält och landets industrier som producerar flytande naturgas LNG. Qatar är världens största exportör av LNG och landets förmögenhet exploderar. Qatar har blivit en nagel i ögat hos det saudiska kungadömet. Prinsarna drömmer varje natt om att radera ut Qatar från kartan.

DÅ SATTE CIA SIN SLUGA PLAN I VERKET.

Trump agerade faktiskt mycket skickligt – medvetet eller omedvetet – spelar ingen roll. Muhammad bin Salman lät sig luras i fällan. Han var säker på USA:s stöd. Ett ultimatum som aldrig skådats efter Hitlertiden formulerades. Kapitulera frivilligt inom några dagar eller ta konsekvenserna. Förenade Arabemiraten UAE och Bahrain ställde sig också bakom kraven. Alla tillfartsvägar avstängdes med omedelbar verkan. Luftrummet över grannländerna avstängdes också för Qatars flyg. Ambassaderna stängdes. (Även Egypten valde att ställa sig bakom aktionen av skäl som jag inte berör närmare). Alla Mellanöstern-experter häpnade.

Hela världen blev förvirrad. Men efter några veckor började pusselbitarna falla på plats. USA:s utrikesminister Tillerson dök fram ur skuggorna och framträdde som Qatars räddare. Qatar skickade ut befrielseorganisationen Hamas representanter ur landet och gjorde några politiska eftergifter som behagade CIA. MEN – Qatar höjde även räntan på alla dollarbesparingar i landet. Detta skrivs det öppet om. Det officiella motivet är rent trams – Qatar måste locka till sig amerikanskt investeringskapital.

Men det unika ränteerbjudande för dollarn är inte den enda eftergiften. Qatar har accepterat att i hemlighet köpa på sig amerikanska bonds – värdepapper som snart blir värdelösa. Därmed har USA tillfälligt räddat sig undan den saudiska utförsäljningen av bonds – som är nästan omöjlig att stoppa. Det låga oljepriset har skakat kungariket och landet är i desperat behov av nytt kapital. Det är Muhammad bin Salman som är den drivande kraften bakom den riskabla saudiska utförsäljning av bonds – därför måste han avsättas.

Spektaklet som nu utspelas runt Qatar har två syften – att ersätta Muhammad bin Salman med en lydig CIA-skolad kronprins. Muhammad bin Nayef väntar i kulisserna. Det andra målet är att plundra Qatar – tvinga Qatar att köpa nya bergskedjor av bonds. Om operationen lyckas kan Mordors rike överleva ytterligare några år – men även denna CIA-kupp kommer att misslyckas.

Skådespelet är naturligtvis färdigt skrivet i detalj av CIA, men epilogen – avslutningen av pjäsen – går inte som manusförfattarna tänkt sig. Att skaffa sig en så stenrik fiende som Saudiarabien innebär en katastrof för det amerikanska imperiet. CIA är på väg att stöta bort ännu en viktig allierad. Ännu ett mega-misstag av CIA är på gång.

Det börjar bli spännande. Dramat har tagit en överraskande vändning. MBS lurades i fällan – men han har redan hunnit befästa sin maktställning. Varje illojal saudisk militär vet att halsen blir avskuren om CIA:s plan på att avsätta honom misslyckas. CIA:s misslyckade militärkupp i Turkiet har skrämt vettet ur den amerikanska femtekolonnen inom den saudiska statsapparaten. CIA får därför inte med sig den saudiska militären i en så riskabel operation. Den amerikanska utrikesministern och försvarsministern tror att de agerat smart – men hela det saudiska kungahuset har redan förstått det amerikanska lurendrejeriet. Kungahuset står nu med byxorna neddragna inför hela världen. Denna förnedring glömmer de aldrig.

Saddam Hussein lät sig luras en gång i historien. Irak angrep Kuwait. Därmed kunde operation ökenstorm inledas. Muhammad bin Salman gör inte om samma misstag. Han må lida av hybris och han må vara galen – men så helgalen är han inte att han ger order om att attackera Qatar. Han har låtit sig luras men han fastnar inte i fällan.

Det turkiska presidenten Erdogan överlevde CIA:s kuppförsök. Hela CIA:s femtekolonn spärrades in. Turkiet valde andra allierade. NATO sprack på kuppen. Det går på samma sätt i Saudi-Arabien. Muhammad bin Salman behåller sin ställning som kronprins och även det saudiska kungadömet vänder sig österut. De har inget annat val. Kina och Ryssland har inga krig på dagordningen. Det är Asiens och Europas industriella integration som hägrar. Mega-satsningen på den nya sidenvägen förutsätter fred. Projektet är det största i hela mänsklighetens historia. Asien exploderar medan USA havererar. It´s over – USA.

Överallt i världen agerar CIA:s folk som om de saknar förstånd. Överallt i världen konspirerar CIA-agenterna och planerar intriger och maktkupper. Precis allt under de senaste åren har misslyckats. Det enda de lyckats med är att förvandla Afghanistan till världens i särklass största heroinproducent. Men nu drabbas landet USA själv fasansfullt av djävulens värsta droger ”heroinrelaterade opiater”. Den draksådd som CIA sådde slår tillbaka.

Oj vad jag längtar efter ett fredsrike på jorden. Snart har jag längtat klart.

Brage Norin – Skogså Tankesmedja.

Annonser
Det här inlägget postades i Gästskribenter. Bokmärk permalänken.

2 kommentarer till Morgonens Brage: VARNING: USA BEFINNER SIG I ETT KRITISKT LÄGE

  1. hllviken skriver:

    SVERIGE

    Liked by 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.