Därför är Stefan Löfven en brottsling

Av Olle Ljungbeck 
Till polismyndigheterna i Gävleborg och Stockholm samt till Riksåklagaren (RÅ), och åklagaren i Mitt samt Justitieombudsmannen (JO) och konstitutionsutskottet. För kännedom till Högsta Domstolen, Justitiedepartementet m fl enligt sändlista. 
 
Anmälan mot statsminister Stefan Löfven.
 
Motiv för min anmälan: Stefan Löfven har som regeringschef enligt grundlagen att värna om de svenska medborgarna liv, hälsa och trygghet. Han är ansvarig för den massinvandring som skett till Sverige sedan 2015. Som högste ansvarig för Sveriges säkerhet är han enligt grundlagen skyldig att värna de egna medborgarnas liv och lem. Detta har han helt brustit i när han tillåtit helt främmande individer tillträde till Sverige utan att först försäkra sig om att de inte skadar den egna befolkningen. Denna totala likgiltighet för de egna medborgarnas väl och ve har resulterat i våld och kriminalitet mot den egna befolkningen i en omfattning som aldrig tidigare förekommit i vårt land.

Tusentals svenska medborgare har sammantaget utsatts för mord, grovt våld,
våldtäkter/gruppvåldtäkter, rån, stölder samt förstörelse av egendom som bilar
och fastigheter till mångmiljardbelopp. Våra kvinnor och barn är värst utsatta.
Ingen av dessa kan i dag känna trygghet till liv och lem. Opinionsundersök-
ningar visar att så gott som varje kvinna och flicka känner i dag otrygghet över att vistas ensamma utanför hemmet.
 
Enligt grundlagen och inte minst förarbetena till denna skall regeringen höra folket i val i frågor av den betydelse massinvandringen utgjort och utgör.
Utöver att Stefan Löfven inte tar sitt ansvar vad beträffar det egna folket, sviker han även alla de kvinnor och flickor som kom till Sverige i samband med massinvandringen. Sålunda förekommer barnäktenskap, tvångsgifte, kvinnlig könsstympning, tvång mot kvinnor och flickor, innebärande att de ej ges frihet att välja sitt eget sätt att leva, klä sig etc. Hedersvåldet är utbrett utan att regeringen vidtager åtgärder. Användandet av skjutvapen har blivit regel bland kriminella invandrare och otryggheten för de egna medborgarna att vistas på centrala platser innebär daglig livsfara.
 
Att Löfvens totala likgiltighet för det lidande som drabbar svenska folket  på grund av utifrån kommande ociviliserade och kriminella element kan inte förstås på annat sätt än, att han kallt kalkylerar med att få invandrare att rösta på partiet.
 
Detta är självklart en gemenhet utan like men med hänsyn till den brist på moral han visat hittills mot de svenska medborgarna är detta antagande ingen orimlighet.
 
Parallellsamhällen/klansamhällen med parallella
rättssystem till det svenska där koranen och sharialagen styr individernas liv i dessa samhällen är i dag en verklighet. De mest extrema tolkningarna av Islam styr i stort sett dessa invandrares liv. En självklarhet i vårt land är att nazister och med dem likasinnade rörelser skall bekämpas. Detta gäller emellertid inte islamister, jihadister etc om vi ser hur litet som görs för att stävja våldet. Dessa har i stort sett full frihet att verka i moskèer, ungdomsorganisationer mm. Det stora hotet mot t ex judarna kommer idag främst från
islamister.
 
Sverige är i dag ingen rättsstat (detta som är en regeringschefs kanske viktigaste uppgift att värna). En förutsättning att vi skall kunna återgå till att åter vara en sådan kräver att de som står för massinvandringens negativa konsekvenser, elimineras  och utvisning tillämpas generellt då sådan individ gjort sig skyldig till brott som enligt strafflagen innebär fängelse. Men givetvis att endast arbetskraftsinvandring tillåtes i framtiden.
 
SLUTSATS:
 
ATT STATSMINISTER STEFAN LÖFVEN ÄR ANSVARIG FÖR DE BROTT, BL A MORD OCH VÅLDTÄKT JAG OVAN REDOVISAT ÄR STÄLLT UTOM ALLT RIMLIGT TVIVEL. Därför är han en brottsling och skall åtalas enligt strafflagen.
 
Jag vill här också delge de som läser detta hur vår grundlagsfästa åsiktsfrihet beskurits sedan tidigare och fortfarande.
 
Jag har vid tre tillfällen kallats till förhör av SÄPO för skrivelser jag riktat till bl a Löfven. Jag har också för något år sedan (vid tillfället 82 år) blivit handgripligen bortförd från torget i Gävle när jag använde mig av mina grundlagsfästa rättigheter. Vid tillfället stod jag med ett plakat (platsen hade anvisats av polis) utan att yttra mig verbalt men med en text som bl a kritiserade massinvandringen. Efter ungefär en halvtimme kom två poliser som vardera grep mig i armarna och ”omhändertog” mitt plakat. Beskedet jag fick var att jag ”hetsat mot folkgrupp och hädat”. Den polischef som beordrade bortförandet kände sålunda inte ens till att hädelseparagrafen är borttagen. Han gjorde sig ej heller besvär att kolla om det som stod på mitt plakat stred mot yttrandefrihetslagen. Tre veckor efter det inträffade fick jag meddelande från åklagaren att jag inte på något sätt brutit mot gällande lag varför jag var välkommen att hämta mitt plakat. Någon som helst ursäkt för det jag beskyllts för eller att man hindrat mig i mina grundlagsenliga rättigheter fick jag givetvis inte. Inte heller dementerade de lokala medierna att de felaktigt påstått att man gripit en man som hetsat mot folkgrupp.
 
Jag kan ta ytterligare ett exempel på hur de rättsvårdande organen arbetar i dag. För något år sedan blev det känt att ett stort antal invandrarflickor i Kalmar och Norrköping könsstympats. Jag beslöt mig därför att agera för att få de ansvariga ställda till ansvar. Efter många brevväxlingar med såväl Riksåklagaren (RÅ) som åklagarkamrarna i de båda städerna utan att nå några resultat insåg jag det hopplösa i att fortsätta när jag fick beskedet från en av kamrarna att de från högre ort uppmanats att inte agera i fallen! Min mailväxling kan återfinnas hos samtliga tre myndigheter.
 
Jag är självklart något förvånad över att jag inte får utöva mina grundlagsenliga rättigheter när islamister kan stå i Moskeér och på offentliga platser och hetsa mot judar liksom att de får vistas fritt i vårt land trots att de tillhör och därför sympatiserar med terrororganisationer. Lika förvånad är jag över att islamister som Abdisiriak Wberi kan bli riksdagsledamot men också att han får som rektor leda muslimska friskolor. Inte minst då det sakligt kunnat bevisas att han terroriserat skolflickor. Detta är endast några exempel på hur de som skall värna vår demokrati faller undan för antidemokratiska rörelser medan vi som kämpar för demokratin bestraffas.
 
Självfallet ger folkrätten oss som vill värna det demokratiska samhället, rättsstaten, värdegrunden som vi lagt fast i grundlag och allmän lag (varav jämställdhet mellan kvinnor och män är central och inte får ifrågasättas till skillnad mot den värdegrund barbarerna från Menaländerna tillämpar) oss rätten att försvara oss mot utifrån kommande element som mördar, våldtar, rånar, misshandlar och bränner vår egendom som bilar och fastigheter i en omfattning som kan liknas vid vad våra grannländer utsattes för när de var våldtagna av Nazityskland.
 
Självklart är jag personligen beredd att verka för en medborgarrörelse som likt våra grannländers frihetskämpar stred för sitt lands frihet genom att bekämpa de utifrån kommande elementen med alla de medel som krävdes för att vinna kampen.
 
Huruvida detta blir en nödvändighet handlar inte om år utan månader. Avgörande blir om Regering och Riksdag står på folkets sida genom att omgående agera, annars kan en sådan rörelse mycket väl bildas före valet.
 
Om inte detta sker kan vi när som helst bli någon av de tusentals anhöriga som drabbas av det råa och barbariska våldet genom att någon kvinnlig anhörig som maka, syster, barn och barnbarn våldtagits av en individ som inte lämnat barbarstadiet och därför aldrig skulle tillåtits komma in i vårt land. Då är det emellertid försent att komma med undanflykter varför Du inte gjorde något Svensson!
 
Självklart kan varken jag eller andra som arbetar för att upprätthålla och stärka demokratin och rättssamhället inte tro att vi närmar oss ett sådant när Regeringschefen, Regeringen, Riksdagen och vissa myndigheter inte lever
och agerar efter lagarna utan i stället bryter mot dessa som de värsta brottslingar.
 
Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle
Detta inlägg publicerades i Övrigt. Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.