DNA-skador för boende nära mobilmaster

Pressmeddelande från Strålskyddsstiftelsen, 22 mars 2018

Risk för DNA-skador för boende nära mobilmaster eller basstationer

En ny vetenskaplig undersökning visar att närboende till mobilmaster eller basstationer har tecken på DNA-skada samt oxidativ stress. Det visar analyser av blodprov från 40 personer boende inom 80 meter från antennerna. Detta trots att uppmätt genomsnittlig strålning var 2000 ggr under gällande referensvärden från svenska Strålsäkerhetsmyndigheten.

80 personer ingick i  studien. Forskarna mätte strålning från basstationer eller mobilmaster i deltagarnas sovrum och tog blodprov. Hälften (40) bodde inom 80 meter från närmsta mast och hälften mer än 300 meter från närmsta mast. Blodproverna analyserades gällande markörer för DNA-skada och oxidativ stress. Resultaten för de båda grupperna jämfördes.

Hos de som bodde inom 80 meter från masterna uppmättes strålning från masterna på mellan 2 800 och 7 520 mikroW/m2, i genomsnitt 5 000 mikroW/m2. Hos de som bodde mer än 300 meter bort, vilka utgjorde jämförelsegrupp, uppmättes 14 – 65 mikroW/m2.

Analyserna visade följande resultat:

  • Alla fem studerade biologiska markörer var statistiskt signifikant påverkade i den exponerade gruppen jämfört med den grupp som bodde mer än 300 meter bort. Det gäller tecken på DNA-skada i form av ökad bildning av mikrokärnor, samt tecken på oxidativ stress i form av minskade nivåer av 3 antioxidanter (glutathion, GSH, superoxid dismutas, SOD, och katalas) samt ökad förekomst av lipidperoxidering, LOO.
  • Man noterade även en kumulativ effekt av exponering för mobilmaster eller basstationer plus användning av mobiltelefon mer än 3 timmar om dagen. De som använde mobilen mer än 3 timmar om dagen hade fler vita blodkroppar med mikrokärnor i blodet jämfört med de som använde mobilen mindre än 3 timmar.
  • Tecken på DNA-skada sågs vid nivåer som är långt under gällande referensvärden för strålning från mobilmaster, basstationer och WiFi-routrar. Gällande referensvärde från svenska Strålsäkerhetsmyndigheten för 3G och 4G är 10 000 000 mikroW/m2 men skadliga effekter sågs i gruppen med i genomsnitt 5 000 mikroW/m2

Forskarna skriver att det finns tecken på att mikrovågsstrålning från trådlös teknik kan orsaka samma skadliga effekter som joniserande strålning. De drar slutsatsen att resultaten visar att långvarig exponering för strålning från mobilmaster och användning av mobiltelefon skadar DNA, vilket på sikt kan leda till sjukdomar inklusive cancer. De pekar också på att det sannolikt är genom bildning av fria radikaler och oxidativ stress som DNA-skadorna uppstår.

Den här studien läggs till tidigare minst 16 studier av hälsotillstånd runt basstationer och mobilmaster som visar att närboende löper ökad risk för cancer eller symtombilden mikrovågssyndromet. Dessa återfinns i Strålskyddsstiftelsens Faktablad om mobilmaster och hälsa.

Dessa och tidigare resultat visar sammantaget tydligt att gällande referensvärden från svenska Strålsäkerhetsmyndigheten är otillräckliga som skydd mot påvisade och potentiellt allvarliga hälsorisker för de som bor nära mobilmaster och basstationer för mobiltelefoni eller de som exponeras för förhöjda nivåer av mikrovågsstrålning från andra källor (WiFi, trådlöst uppkopplade datorer, mobiler mm).

Strålsäkerhetsmyndighetens referensvärden täcker endast omedelbara effekter då strålningen är så hög att den orsakar uppvärmning. Referensvärdet utesluter uttryckligen effekter av längre tids exponering vid lägre nivåer exempelvis cancer. Myndigheten påstår att det inte finns någon fara med att bo 10-20 meter från basstationer och att inga hälsoeffekter påvisats under referensvärdet

Ingen undersökning av hälsotillstånd i närhet av mobilmaster eller mobilbasstationer har någonsin gjorts i Sverige eller övriga nordiska länder. Detta trots omfattande och mycket samstämmiga vittnesmål från människor som drabbats av sömnlöshet, huvudvärk, yrsel, utmattning, hjärtarytmier, tinnitus mm, samt vittnesmål om ökad förekomst av cancer, vilket även bekräftats av internationell forskning.

Källa: Zothansiama et al. 2017: Impact of radiofrequency radiation on DNA damage and antioxidants in peripheral blood lymphocytes of humans residing in the vicinity of mobile phone base stationshttps://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28777669

Läs mer: http://www.stralskyddsstiftelsen.se/2018/03/risk-for-dna-skador-for-boende-nara-mobilmaster-eller-basstationer/

Kontakt:

Mona Nilsson

www.stralskyddsstiftelsen.se

Telefon: 08-560 512 13 

6d3d072a-440e-4928-a83d-3fb4419a057d

Detta inlägg publicerades i Övrigt. Bokmärk permalänken.

3 kommentarer till DNA-skador för boende nära mobilmaster

  1. Conny Lundberg skriver:

    Förtjänst kommer först och hälsa sist när det gäller strålande teknik. Månne de som bestämt detta redan har strålat bort sina förnuftiga hjärnceller själva?!

    Gillad av 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.