Regeringen hånar medborgarna!

Av Olle Ljungbeck

”Kultur- och demokratiminister” Alice Bah Kuhnke drar sig inte för att raljera om demokratin.

För det hon säger kan ju inte tolkas på annat sätt, när det framförs av en regeringsrepresentant för en regering som medvetet verkar för avskaffandet av demokratin. Men också en minister som inte vet något om demokrati och aldrig tagit den på allvar.

För några år sedan tillsatte hon vad hon kallade för en grundlagsutredning som i själva verket var ett hån mot allt det demokrati står för.  

Typiskt var också att den hon tillsatte som ordförande är en av de mest misslyckade ”statstjänstemän” vi haft. Det enda som kom ut av denna fiaskoartade ”utredning” var förslag om rösträtt vid 16 års ålder! Med andra ord en produkt av en samling verklighetsfrämmande individer som inte förstår vad demokrati är.

Samma gäller uppdraget för vad som Bah Kuhnke nu kallar ”Medborgardialog”.

”Vi behöver vara många som både får uppdrag, men också känner att det är vårt ansvar att främja, försvara och förankra vår demokrati”, säger hon. Med andra ord vanligt snömos.

Vidare. Sveriges kommuner och landsting (SKL) och forum för levande historia får i uppdrag att stärka demokratin. SKL får bl a uppgiften att främja medborgardialog. Forum för levande historia ska sprida kunskap om riskerna med en urholkad demokrati. Dessutom ska journalister som utsätts för hat och hot erbjudas mer stöd.

Formuleringen av uppdraget visar ju på att någon djupare tanke om vad som avses och vad demokrati är har hon inte.

Vad menar hon t ex med att journalister som utsätts för hat och hot skall erbjudas stöd. De som utsätts för sådant är ju vi fria skribenter och inte PK-medias journalister som gör allt för att hindra att sanningen kommer fram. (Som exempel kan nämnas att jag själv av Gefle Dagblad anklagats för, ”hets mot folkgrupp”, trots att jag har skriftligt beslut från åklagare att jag inte gjort mig skyldig till vare sig detta eller brott mot Yttrande- och Åsiktsfrihetsgrundlagen)!

Som allt annat regeringen Löfven lovat aldrig har blivit verklighet, kommer inte heller detta hoprafsade förslag till stärkande av demokratin att leda någon vart.

I stället för sådant här trams borde det tillsättas en grundlagsutredning med folklig förankring och inte som ovan ledd av pk-folk utan med  Anne-Marie Persson som ordförande.

Eftersom vi snart går till val vore det kanske bättre att fundera om alla som nu kandiderar är lämpade för framtida riksdags eller regeringsuppdrag.

Vi kan ju börja med Annie Lööf. Hon har visserligen en jur kand i bagaget men det märks inget av detta i hennes hanterande av lagar etc. Trots hennes konstaterande att lagförslaget är illa utformat och illa framtaget och att Lagrådet underkänner det helt godkänner hon det och röstar för att 9000 afghaner skall få stanna trots att de inte har asyl-eller andra skäl enligt lagen. Inte heller visar hon det minsta ansvar eller medkänsla för alla de många svenska skolflickor som skall dela skola med dessa män och hela tiden leva i otrygghet men också med stor sannolikhet drabbas av deras kvinnoförakt rent fysiskt och kanske för all framtid förstöra deras liv.

Jag kräver nu att Sverigedemokraterna (SD) som med största sannolikhet kommer att kunna styra en ny regeringsbildning efter att Stefan Löfven och SAP nästan försvunnit från den politiska kartan, spärrar Annie Lööf från möjlighet att inneha regeringsuppdrag. Ingen medborgare som säger sig stå bakom demokrati och vår grundlag kan med bibehållen respekt rösta på en person som så uppenbart skymfar såväl vår grundlag som de allmänna lagarna.

Det enda vettiga vore ju att riksdagen tog beslut om en genomgripande översyn och demokratisering av två av våra grundlagar, nämligen Regeringsformen och Åsikts- och yttrandefrihetsgrundlagen. Självskriven ordförande för en sådan är fd riksdagsledamoten Anne-Marie Persson.

Då borde man förutom att generellt stärka demokratin också i denna slå fast att Sverige (regering och riksdag) skall följa och leva efter de konventioner man som stat undertecknat. En av dessa är den Europeiska konstitutionen om de mänskliga rättigheterna. I denna finns skyldigheter som Sverige inte efterlever efter att en religion som Islam fått fotfäste i vårt land. Denna religion ISLAM – som helt står i strid mot den Europeiska konstitutionen och vår egen grundlag men också FN.s konstitution om de mänskliga rättigheterna – har nu pga av regeringens och riksdagens undfallenhet och slapphet genom sina ledare här i Sverige skapat ett ”rättssystem” som helt bryter mot Sveriges grundlagsfästa värderingar.

Sålunda tvingas i dag många invandrare tillhörande denna religion att leva i enlighet med Islam som strider mot vårt rättssystem. Ett exempel är att Islam inte tillåter personer som så önskar att lämna denna religion. Sverige har också skrivit under en särskild konvention där all slags diskriminering av kvinnor är förbjudet. Ett exempel på att det trots detta förekommer sådan är de skillnader som förekommer mellan män och kvinnor i moskèerna.

Samtliga partier utom SD har under den senaste mandatperioden visat att de inte är för en reell demokrati utan enbart en formell sådan. Att de inte heller är feminister och värnar kvinnors trygghet har ju tydligt framkommit genom massinvandringen.

Därför vänder jag mig främst till SD och kräver att partiet efter valet den 9 september som ett initiativ verkar för en genomgripande grundlagsutredning. Denna skall bl a ge möjlighet till folkomröstningar i betydligt större omfattning än i dag. Men framförallt skall den förhindra sådana fruktansvärda katastrofer som sjuklöverns massinvandringspolitikpolitik inneburit såväl trygghetsmässigt, ekonomiskt etc. 

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle 

Detta inlägg publicerades i Övrigt. Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.