Frisk italiensk regering

I morse var besprutningen tung över Norrköping igen. De exakt regelbundna dimmorna och strimmorna släppte knappt igenom solen. De består tydligen av så mycket partiklar så vinden inte klarar att forma dem som den brukar göra med naturliga moln och normala kondensstrimmor efter planen. Men idag kunde jag tänka på hur glad jag blev häromdagen när jag läste att det finns politiker i Europa som har mod att ifrågasätta besprutningen över våra huvuden, det hemliga avtalet angående den!

Den modiga politikern i den nya italienska regeringen heter senator Domenico Scilipoti – heder åt honom!!!

Om du inte redan läst Peter Krabbes senaste upplysning i temat (rebloggade artikeln i förrgår) så gör det även om du tillhör dem som tror att flygplanens utsläpp är ”helt normalt” – helt enkelt eftersom Peter Krabbe är trovärdig och svarar på dina frågor!

Ur länken jag frågade efter i kommentarerna till inlägget – som jag varmt rekommenderar att du läser även dem då de är fyllda av info i temat:

chemtrails_sky_docs-400x250

Ur Peter Krabbes artikel Har vädrets makter förlorat förståndet?:

”Att den nya italienska regeringen som en av de första åtgärderna ifrågasätter och kräver svar rörande de hemligstämplade avtalen med USA om rätten till sprayning och tillträde till det italienska luftrummet förvånar inte. Detta som händer är globalismens visitkort. Varför gör vi inte detsamma i Sverige? Det duger inte längre att tiga.”

Finns det något av nuvarande 8 riksdagspartier som vågar beröra temat? Nej! Jag provade med SD men de bad mig dra tillbaka motionen gällande att undersöka temat till Landsdagarna 2013. Där påstod jag inte ens att fenomenet existerar, men ändå tog deras rädsla över – rädslan att riskera sina flotta försörjningar.

Finns det något parti som har en chans att komma in i riksdagen den 9 september som vågar ta i frågan? I så fall lovar jag att rösta på det partiet. Jag kommer fota den valsedeln och lägga upp här i bloggen som bevis!

Mitt foto över en vacker solnedgång, men du ser kanske vad som pågår och anledningen till fotot var en vacker men underlig båge runt solen, som dock knappt syns genom mobilens kamera:

Solnedgång 19 maj

Detta inlägg publicerades i Vård o Miljö. Bokmärk permalänken.

12 kommentarer till Frisk italiensk regering

 1. michaelnilsson228 skriver:

  Tyvärr kommer ingen av de sioniststyrda partierna i 8 klövern att våga ta upp detta. Det finns ett parti som jag kommer att rösta på den 9 september och som jag hoppas kommer in i riksdagen och som inte skulle banga för att ta upp sådana här frågor.

  Gillad av 1 person

 2. Pingback: Frisk italiensk regering — corneliadahlberg – Life, Death and all between

 3. corneliadahlberg skriver:

  Svar till michaelnilsson: Har för mig att tidigare kommentator har nämnt en öppning i det partiet angående chemtrailsfrågan, men det önskar jag isf skriftligt 😉 Jag blev imponerad över deras aktion med megafon och skott vid amerikanska ambassaden där de protesterade mot dem som ödelägger vår värld genom att starta det ena kriget efter det andra! MEN jag och säkert väldigt många med mig tar direkt anstöt av följande punkt i deras 9 punkters program som jag kopierat nedan.

  Mycket samtycker jag till men ABSOLUT INTE 2:a och därmed 3:dje meningen i 1:a punkten: ”Repatriering av merparten av alla som inte är etniska nordeuropéer eller närbesläktade folkslag ska inledas så fort som möjligt. På humanast möjliga vis ska de återsändas till sina respektive hemländer eller närområden till dessa.”

  Blir jag förpassad söderut som tysk, eller räknas tyskar till nordeuropeer? Jo jag vet att tyskar är välkomna 😉 Men hur blir det med min fd pojkvän som var tysk-italienare, blir halva han deporterad, eller hela? Vi hamnar i en totalt omöjlig situation som inte hör hemma i vår tid! Jag förstår att det kan slå över med tanke på dagens kriminella politik, men tyvärr gör så extremt innehåll det omöjligt för flertalet att rösta på dem, trots att mycket i deras program är sunt, som t.ex: ”Skapa ett modernt samhälle i harmoni med naturens lagar. Våra djurskyddslagar ska vara framtagna med tonvikten på etik istället för profit.” ur punkt 6.

  När jag står framför extrema scenarion som försvaras av våra karriärs-politiker som på heltid kryper efter sin lön till vilket pris som helst så kan jag höra mig skämta om att nu röstar vi på NMR! Kanske är det t.o.m. kortsiktigt vettigt med tanke på dagens galenskapspolitik som motvikt, men jag anser att en sund politik skulle innebära att vi aldrig hamnar i frågor som de båda meningarna i punkt 1.

  Om svenskt rättsväsende inte var genomkorrumperat utan såg till att alla, inte bara svenskar, följer lagen så skulle det ju inte vara några problem. Dessutom har vi självklart rätt att kräva av dem vi tar emot och hjälper att de följer våra lagar och gör de inte det – UT med omedelbar verkan! Eller när kriget därhemma är slut och de fortsatt lever på våra bidrag – hjälp att återvända hem!

  Att Svenska Kyrkan kopplar in företagshälsovården när begravningsgäster dyker upp öppet beväpnade istället för att omedelbart ringa polisen, vilket de gjort ifall det gällde svenskar som då självklart blivit fråntagna sina vapen och fått sitt straff, visar vilket sinnessjukt samhälle vi lever i och varför NMR säkert kommer vinna fler röster. Vi behöver människor som vågar ta tag i galenskapen på riktigt, inte bara genom att prostituera sig i välbetalda politiska tjänster, se även SD.

  2:a meningen i punkt 8 håller jag ABSOLUT INTE med om: ”Alla som fullgjort sin värnplikt behåller sitt vapen och sin utrustning.” Psykisk sjukdom kan utvecklas utan att vården hinner ingripa och jag vill inte se vansinnesdåd döda oskyldiga, bl.a.!

  Men som sagt, är det så att de verkligen har för avsikt att undersöka vad som pågår i vårt luftrum, offentliggöra hemliga avtal gällande det och stoppa den giftiga besprutningen och hälsofarliga strålningen så kommer jag rösta på dem, med foto som bevis här i bloggen 🙂

  ”Nordiska motståndsrörelsen vill

  1. Omedelbart stoppa massinvandringen. Repatriering av merparten av alla som inte är etniska nordeuropéer eller närbesläktade folkslag ska inledas så fort som möjligt. På humanast möjliga vis ska de återsändas till sina respektive hemländer eller närområden till dessa.

  2. Med alla tillgängliga medel, på lång sikt, verka för att återta makten från den globala sionistiska elit som ekonomiskt och rent militärt ockuperat större delen av vår värld.

  3. Gemensamt med de övriga nordiska länderna skapa en nordisk självförsörjande stat med gemensamt försvar, gemensam valuta och centralbank, gemensamma övergripande lagar och regler. Detta innebär också omedelbart utträde ur den Europeiska unionen och eventuella liknande folkfientliga sammanslutningar.

  4. Införa en stark stat med utpräglat folkstyre. Ansvarspositioner ska tilldelas efter kompetens och statens mål blir att främst arbeta för folkets väl och bevarande. Yttrandefriheten ska vara omfattande.

  5. Att vår massmedia ska ägas av medborgare i det nya Norden. Utländsk såväl som inhemsk media som agerar folkfientligt ska kunna förbjudas. Ett alltför koncentrerat ägande måste motverkas.

  6. Skapa ett modernt samhälle i harmoni med naturens lagar. Våra djurskyddslagar ska vara framtagna med tonvikten på etik istället för profit. Naturen och dess resurser ska brukas med förnuft och framtiden i åtanke. Allemansrätten ska värnas.

  7. Införa ett nationellt socialistiskt samhälle där resurserna fördelas så att vi tar hand om hela folket, såväl starka som svaga, och där alla ska ha möjligheten att nå sin fulla potential. Det ska finnas ett socialt skyddsnät som ger medborgaren rättigheter, men också skyldigheter. Staten ska kontrollera grundläggande infrastruktur av allmännyttiga intressen då detta kräver ett större ansvarstagande än vad ett företag klarar av. Samtidigt ska företagande och innovationsanda uppmuntras.

  8. Återinföra allmän värnplikt och utöka försvaret. Alla som fullgjort sin värnplikt behåller sitt vapen och sin utrustning. Varje medborgare ska kunna bidra till försvaret av nationen mot såväl yttre som eventuella inhemska hot.

  9. Införa en rättsstat där alla medborgare är lika inför lagen. Utbildade jurister ska döma i domstolarna. En folkdomstol ska upprättas med syfte att pröva de svåra fallen av folkförräderi.”

  Gilla

 4. michaelnilsson228 skriver:

  Hej Cornelia! Som många andra som inte läser hela Nordiska motståndsrörelsens politiska manifest, ”Vår väg” och blir upprörda, så kommer lite till vad som står där:
  Människor som varit starkt behjälpliga för Nordens folk kan komma att utnämnas till hedersmedborgare och få stanna kvar. Ett återbördande av främmande människor skulle även vara positivt för de länder eller regioner dessa kommer ifrån. Den enorma utländska kompetens som politikerna menar kommer hit är på samma gång det som dränerar deras egna länder livsviktig kunskap. Vi kan lika gärna beskylla våra så kallade folkvalda för en nykolonialism där de suger ut kompetens från utsatta länder bara för att ”berika” vårt eget land. Hjärnkirurger och civilingenjörer behövs i än högre utsträckning i dessa länder.
  De som kommer att få stanna i Norden är bland annat samtliga nordeuropeiska etniciteter, större delen av de central- och östeuropeiska etniciteterna, delar av de sydeuropeiska etniciteterna samt de med nordeuropeiskt ursprung i övriga världen. Alltså ser vi att större delen av ursprungsfolken i den s.k. västerländska världen skulle få stanna kvar i Norden med fulla medborgerliga rättigheter oavsett när de kom in i landet. Efter att massinvandringen stoppats och repatrieringsprocessen är klar skulle vi kunna öppna något på de nordiska gränserna igen. Då skulle en kontrollerad invandring kunna tillåtas från närbesläktade folk. Det fria Norden skulle även kunna ge asyl till rasfränder världen över som förföljs på grund av sitt rasliga ursprung eller politisk åskådning.

  Du Cornelia och din fd pojkvän är hjärtligt välkomna att stanna.

  Jag vill också berätta lite om oss och nationalsocialismen.

  Ljusa hatfyllda röster skriker ut sitt vansinne om saker de inte har en aning om. De är arga, olyckliga men varför vet de inte. Media och politiker talar om för dem att det är oss nationalsocialister de ska vara arga på. Den vita mannen är en annan. Tacksam för en syndabock, tror de vilsna stackarna att de äntligen har hittat ett botemedel på sin olycka.
  Vi beskylls för hat, men var någonstans hatar vi? Är det hat att vara emot folkmord? Är det hat att vilja bevara den verkliga mångfalden? Hos vilket annat folk kan du finna så många olika variationer? Hos vilket annat folk kan du finna så många framgångsrika uppfinningar? Eller vetenskapliga upptäckter? Hos vilket folk kan du finna så många goda egenskaper? Att utplåna ett folk är det verkliga hatet och det står inte vi för.
  Nationalsocialismen är det som demokratin utger sig för att vara och demokratin är det nationalsocialismen anklagas för att vara.
  Är det demokrati att utsätta sina medborgare för socialt förtryck om denne har en annan åsikt? Är det demokrati att fängsla politiska motståndare? Är det demokrati att tvinga på sina medborgare en åsikt? Skall vi svenskar inte kunna gå på våra gator utan risken för att bli attackerade? Ska man inte kunna söka sjukvård och få den hjälp man behöver – eftersom att vår regering hellre vill lägga våra pengar på främmande folk. Folk som bara klagar på det svenska samhället samtidigt som de slår sönder och samman allt som våra förfäder kämpat för?
  Gruppvåldtäkter och terrordåd ska inte vara vår vardag. Inte heller mord och skottlossning. Våra barn och gamla ska tas hand om. En röst vart fjärde år kommer inte stoppa det. Det behövs ett motstånd som försvarar vårt folk vid angrepp.
  Nationalsocialismen handlar inte om att sprida skräck eller att döda andra folkslag bara för att vi älskar vår eget. Det handlar om att bevara, det handlar om att älska och ta hand om varandra. Vårt eget folk. Nationalsocialismen är inte bara för det vita folken. Alla andra folkslag kan ta efter de grundläggande principerna. Inte heller handlar det om att slaviskt följa ett politiskt program eller statsskick utan att alltid tjäna folket och inte som i dag bara för egen vinnings skull.
  Jag önskar att ni kunde sluta skrika för en stund och lyssna istället så att vi alla kan arbeta för ett bättre samhälle. Alla kan inte tycka och tänka lika. Det är en omöjlighet att åstadkomma men jag vet att ni innerst inne vill leva i frihet och det kan vi bara uppnå med nationalsocialismen.
  Samhället som vi ser i dag är inte en nationalsocialistisk skapelse utan ett demokratisk. Ändå vänder ni ert hat mot oss. Vi har inte skapat situationen som ni ser idag. Er demokrati har gjort det och vi tolerera inte det som händer i vårat land.
  Nationalsocialismen är….
  Kärlek
  Omtanke
  Gemenskap
  Solidaritet
  Stabilitet
  Trygghet
  Frihet

  Gilla

  • corneliadahlberg skriver:

   Tack för upplysningen! Mycket av tankarna delar jag! – men fortsatt inte tanken på att utgå från ras i politiken. Jag tror vi skulle återfå det trygga samhälle som nu håller på att ödeläggas om vi bara frigör oss från den maktlystna, giriga och som det nu verkar livsfarliga finansiella eliten (som inte bara består av judar) och det förutsätter att den egna girigheten och maktlystnaden bearbetas, individuellt.

   I min ungdom besökte jag Hawaii och glömmer aldrig den harmoniska inhemska befolkningen – så långt jag kunde iaktta dem – och fick förklarat att den harmonin säkert berodde på en lycklig blandning av förbifarande sjömän från Asien och Amerika 😉 Jag älskade att resa i mina unga år och vistades längre tider både här och där, med att studera eller arbeta och då drömde jag, och drömmer fortfarande, om en fri värld – fri inte för girigbukarna i toppen utan för individen, men självklart under ansvar, att självklart följa landets lagar var man än befinner sig och allmänt anpassa sig, som att inte väcka anstöt med egna vanor.

   Jag är fortfarande övertygad om att skulle vi bara genomföra de lagar som bygger på folkets rättskänsla, innan den sjuka eliten infiltrerade och förvanskade vårt samhällsbygge för egen vinning, då skulle vi naturligtvis utvisa alla kriminella invandrare, dem som vi en gång hjälpt i deras nöd – och de är MÅNGA. Som tidigare sagt, skulle vi se till att alla som lever på bidrag – som inte försörjer sig och sin familj inkl. betalar skatt för välfärden man konsumerar – självklart återvänder när kriget i deras hemländer är slut, då tror i alla fall jag att problemen vi håller på att gå under av skulle lösas på ett naturligt sätt.

   Tillbaka till chemtrailsen – finns det någon i NMR som driver den frågan? Vem lägger ni era röster på lokalt där NMR inte finns representerade?

   Gilla

   • michaelnilsson228 skriver:

    Jag ska svara på dina två frågor först, Cornelia. Tyvärr så vet jag ingen i Nordiska motståndsrörelsen som för tillfället driver frågan om chemtrails (jag skulle göra det om jag satt med i ledningen). Tyvärr finns det ingen som ställer upp i min kommun eller landsting från Nordiska motståndsrörelsen så det blir partivalsedlar.
    Jag erkänner att jag röstade på SD i valet 2014 som jag ångrar enormt. Här nedan är en text som förklarar vad SD står för. Texten nämner också chemtrails.
    Sverigedemokraterna är inga demokrater som arbetar för Sveriges befolknings bästa. Partiet tillhör den kontrollerade oppositionen vars syfte är att framstå som motståndare till massinvandringen (i synnerhet till den muslimska invandringen) men arbetar i själva verket med att förverkliga de judiska sionisternas (kabbalisternas) agenda som går ut på att förstöra Europa och de västerländska samhällena moraliskt, socialt, kulturellt och andligt.
    Givetvis finns det många Sverigedemokrater som inte vill befatta sig med politiska ideologier eller religioner men de har, vilket ofta är fallet, när ett parti, organisation eller annan sammanslutning blivit tillräckligt stor, ingenting att säga till om. De får antingen acceptera ledningens inställning i olika frågor och gå i deras ledband (i detta fall partiledningens) eller så får de nöja sig med att lägga sin röst på partiet vart fjärde år.
    De kan aldrig förvänta sig att nå några högre poster inom Sverigedemokraterna (att göra karriär och hamna vid köttgrytorna) om de är kritiskt inställda till sionismen eller yttrar ett endaste ord om de sionistiska judarnas makt i Sverige.
    Det är viktigt att skilja mellan sionistiska judar och judar i allmänhet. De som står upp för sionismen är rasister och antidemokrater och deras agenda handlar inte om att öka demokratin och göra det lättare för människor att leva, utan deras agenda handlar om att förstöra för alla människor (lägga beslag på världens och mänsklighetens alla tillgångar) så att de till sist skall kunna ta makten över världsekonomin (med det över alla områden av det mänskliga livet) och placera sin messias, “Antikrist” på tronen.
    Snart är det kontantlösa samhället här och det kommer inte dröja länge förrän vi ställs inför valet att ta chipet (kunna köpa och sälja) som uppenbarelseboken talar om, eller gå under.
    Chemtrail, vacciner (som gör folk sjuka), mindkontroll, farliga tillsatser i maten, GMO grödor är några exempel på hur de styrande sionisterna (satanisterna) använder sin makt, en makt som syftar till att minimera världens befolkning då det inte längre behövs så många människor för att hålla igång produktionen.
    Detta är de judiska bankirernas agenda likväl som de vanliga sionisternas (deras tjänares) agenda men gruppen är större än så och innefattar många grupper i samhället. Även kristna som lurats till att tro att sionismen (mördarstaten Israel) har något med judendomen att göra.
    Fler och fler ansluter sig (medvetet eller omedvetet) till sionisterna och deras ogudaktiga plan för Europa och världen och det beror på att det är lika med antisemitism att aktivt gå emot denna sataniska plan (Satans plan) Därmed stödjer majoriteten av de kristna Satans och inte Guds rikes utbredande utan att veta om det.
    De flesta invandringskritiker inklusive Sverigedemokrater kan inte förstå att det är etniskt medvetna judar (sionister) som ligger bakom skapandet och spridandet av mångkulturen som har förvandlat Sverige (ett tidigare homogent och tryggt land) till ett land där de flesta (invandrare och nyanlända såväl som svenskar) mår dåligt på olika sätt och där självmordsstatistiken rasar i höjden.
    Man vill tror att det är politikerna, alla politiker från höger till vänster (förutom de ledande politikerna inom Sverigedemokraterna), som har fått hjärnsläpp samtidig och drabbats av någon slags sjukdom (det patologiska godhetssyndromet) som Sverigedemokrater tydligen är immuna mot. Man vägrar att kika in bakom kulisserna eller ställa frågor som till exempel, vad kommer det sig att alla ideologier och religioner får lov att kritiseras och inte bara kritiseras utan också hånas och förlöjligas. Dock inte sionismen och judendomen. Varför anser man inom både världsliga och kyrkliga kretsar att Israel är en demokrati när denna stat har tillkommit genom våld?
    För att förstå varför de sionistiska judarna uppmuntrar mångkultur i alla Europas länder (i synnerhet i Sverige som är ett experimentland för hur långt man kan gå innan samhällets grundvalar faller sönder), men inte i Israel där det är mycket svårt att få medborgarskap för icke judar och där icke judar aldrig skulle släppas in utan identitetshandlingar och en returbiljett hem, måste vi ta en titt på själva kärnan i sionismen eller den moderna judaismen.
    Judarna har alltid varit en minoritetsgrupp i de länder där de befunnit sig och som minoritet vilken inte till fullo har velat assimilera sig med befolkningarna utan propsat på att få ha kvar sin kulturella och religiösa identitet (särart), har de befunnit sig i ett utsatt läge.
    Detta hade kunnat gälla och gäller vilken minoritet som helst. En liten oskyddad grupp som inte nöjer sig med att följa värdländernas riktlinjer utan som vill sätta upp egna riktlinjer för hur saker och ting skall skötas samt har egna maktanspråk, hamnar lätt i onåd hos en majoritetsbefolkning som håller ihop.
    Ett sätt att kringgå detta, för det judiska ledarskapet (sionisternas), så störande moment, är att förvandla länder med homogena befolkningar till länder med många minoritetsgrupper. Att helt enkelt uppmuntra och arbeta för att samhällena skall bli mångkulturella.
    Ju fler minoritetsgrupper desto bättre då minoritetsgrupperna breder ut sig på majoritetens bekostnad. Detta leder inte till något gott för någon grupp på sikt utan tjänar endast den styrande gruppens intressen (i detta fallet de judiska sionisterna).
    Som minoritet (i detta fallet judisk minoritet) går det lättare att driva igenom sin agenda när olika minoriteter och intressegrupper står mot varandra som till exempel somalier mot araber, araber mot turkar, svenskar mot araber (muslimer), vänster mot höger, handikappade mot friska, fattiga mot rika, med mera i all oändlighet.
    Idag finns det knappast något som kan kallas höger eller vänster. Allt är flytande, politikerna vänder kappan efter vinden som aldrig förr, och ingen står upp för något Vad ett parti står upp för ena dagen kan de har övergivit nästa dag men något som är och har varit på tapeten under många år är den vanvettiga bidragsinvandringen. Den tycks intressera och få de flesta att reagera på något sätt.
    När människor som sliter, släpar, betalar skatt (en av de högsta skatterna i världen) samt försöker att få ihop tillvaron för sig själva och sina familjer, kritiserar det faktum att alla människor som tar sig till Sverige, släpps in och tillåts att leva på pengar (skattemedel) som skall gå till välfärden och framtida pensioner för befolkningen, anses de vara rasistiska och främlingsfientliga.
    Rasism och främlingsfientlighet har blivit lika med att inte vilja utplåna sig själv och sina närmaste genom att urholka välfärden, lönerna, socialförsäkringssystemen (så till den grad att svenskarna själva hamnar i fattigdom och misär) samt att opponera sig mot kriminalitet och ghettoisering med mera.
    Med det resonemanget är det fel att inte låta välbärgade människor (som vänstern brukar kalla kapitalister) få försörja alla som behöver försörjning (oavsett etnicitet, folkgrupp) så länge de har möjlighet att försörja andra, det vill säga så länge deras pengar räcker.
    Den dagen när deras pengar är på väg att ta slut (när de själva riskerar att hamna i rännstenen) och de börjar opponera sig (vilket inte är så konstigt), kan man ju kalla dem människohatare och påstå att de är osolidariska och kärlekslösa som inte vill hjälpa dom fattiga. Handlar det om folk med annan hudfärg som de vägrar att försörja kan man använda sig av de vanliga skällsorden, rasist och främlingsfientlig.
    Dagens främlingsfientlighet handlar inte i första hand om hudfärg (att folk retar sig på att någon eller många är svarta, gula, röda eller blå eller att de har något kulturellt exter för sig), utan om hur i hela fridens namn ett förhållandevis litet antal arbetande människor i Sverige skall kunna försörja tiotusentals kanske miljontals “fattiga” människor från hela världen vilka alla önskar sig en bättre levnadsstandard.
    Hur skall det gå till och var finns arbetena och bostäderna. Det får vi aldrig veta. Våra oansvariga politiker placerar bara ut människor vind för våg om de inte först åker runt i flygplan och får se någon ledig plats mitt ute i urskogen och kommer fram till att man där kan placera ett hundratal flyktingar för att det finns utrymme.
    Det finns inget gott eller rättfärdigt i att låta tio tusentals eller hundra tusentals människor (kanske många miljoner framöver med tanke på att politikerna är sinnesjuka) komma till ett land (vilket land som helst) för att leva på pengar som befolkningen har betalat in för nutida och framtida välfärd.
    Historiskt sett är det de kristna och inte muslimerna som är de sionistiska judarnas värsta fiende. Men då båda grupperna ses som fiender använder de den grupp som är minst fiende, alltså muslimerna, som ett vapen för att söndra, splittra och hålla tillbaka de kristna nationerna.
    Detta är något som Sverigedemokraterna antingen vägrar att befatta sig med, alternativt som överstiger deras fattningsförmåga. De utnyttjar alltså både kristna och muslimer genom att erbjuda icke kristna och kristna sionister, makt, status, pengar och ära (ett gott materiellt liv) samtidigt som de erbjuder muslimerna som kommer till Sverige från fattiga länder, en bättre tillvaro på skattebetalarnas bekostnad.
    De kristna klappar händerna och hyllar Israel samt kallar sig stolta sionister. Sverigedemokraterna tar emot pris av Israel och sionisterna (går sionisternas ärenden) och muslimer från fattiga länder kan se fram emot en arbetsfri tillvaro i Sverige.
    Man tillåter Islam att breda ut sig med moskéer och minareter i varje gathörn samtidigt som man uppmuntrar ett allmänt kaos, i och med att alla (även gravt kriminella och massmördare från hela världen) som vill kan ta sig in i landet utan pass eller andra identitetshandlingar.
    Sverige är det enda land som det går att släppas in i utan pass eller giltig identitetshandling. Det räcker med att säga att man har flytt från ett krig och/eller att man är fattig. Då blir det jubel direkt vid gränsen. Man förstår att här är ytterligare en som det är synd om och som Sveriges skattebetalare kan få äran att försörja på livstid om det vill sig väl. Ärligt talat så är det förenat med fara att bo i Sverige numera.
    Muslimerna får skulden för de sionistiska (kabbalistiska) judarnas perversa behov att söndra, splittra och härska och de intet ont anande Sverigedemokratiska väljarna samt andra invandringskritiker tror att om bara Sverigedemokraterna kommer till makten så skall invandringen (i synnerhet den muslimska) avstanna helt eller minska radikalt.
    Som redan nämnts så blundar man för att massinvandringen ingår i de sionistiska judarnas plan om att erövra världen. De har redan lyckats erövra Sverige genom att nästla sig in i alla beslutsfattande (för samhället avgörande) institutioner och ta makten över i stort sett all media.
    Deras hat till kristendomen kommer aldrig att minska (hur mycket de kristna än hyllar Israel och gödslar pengar över den orättfärdiga Israeliska staten) eftersom de anser att kristendomens grundläggande drag är antisemitism.
    Kristna är antisemiter enligt de judiska sionisterna samt kabbalisterna (kan inte bli något annat) så länge de är kristna.
    Denna antisemitism går tillbaka till vår Herre Jesus Kristus tid som människa på jorden. Det var Guds motståndare fariséerna och de skriftlärda som korsfäste Herren. De judiska sionisterna är dagens fariséer och skriftlärda men också Guds motståndare och därför är de emot Kristi sanna lära och gör allt för att bekämpa den.
    De använder sig av olika medel för att nå sitt mål såsom mångkultur (det kaos som uppstår) samt indoktrinering av massorna via pressen (som de äger och kontrollerar) och har bytt namn men företräder exakt samma makt och har exakt samma herre som de skriftlärda och fariséerna hade och som är Satan.
    Istället för att inrikta sig på väsentligheter som till exempel kontanternas borttagande vilket innebär att de judiska bankirerna (vilka också är sionister och kabbalisterna) får fullkomlig makt över ekonomin och därmed över hela mänskligheten (kristna, muslimer, troende judar, svenskar, araber, turkar, spanjorer, ja alla) leds “den kontrollerade oppositionen” med Sverigedemokraterna i spetsen, till sandlådan (till en gigantiskt sandlåda) av de sionistiska krafterna där de får sitta och ha låtsas konflikter med vänsterpartister, miljöpartister och andra påstådda motståndare som kan säga att “du är inte min talman“ och dylikt.
    Sådana oförskämda uttalanden håller folk upptagna i diskussioner ett bra tag (man glömmer att Sverigedemokraternas valda företrädare sitter i samma båt som alla andra välavlönade drängar åt sionisterna) och under tiden kan sionisterna fortsätta att bygga vidare på det antikristliga systemet.

    Gilla

   • corneliadahlberg skriver:

    Tack för allt tankeväckande! Mycket håller jag med om men inte att dra alla judar över en kam och när jag försökte reda ut mina tankar kring det så blev det så långt så jag gör även ett dagens inlägg av svaret 😉 Här kommer det: Eftersom frågan är brinnande aktuell, tabu, delvis olaglig att uttrycka sina tankar kring så försökte jag nyss reda ut mina tankar i frågan som svar på en kommentar efter blogginlägget Frisk italiens regering. Eftersom svaret blev omfattande och berör så starka känslor eftersom vinnaren skriver vår historia, så lägger jag upp det även här:

    Att lägga hela skulden på nästan en enda skurk är förenklat. Jag tror den största skurken är människans girighet och makthunger: Se alla medlöpare. Se svenska politiker på alla nivåer krypa för och slicka vem som helst för sina arvoden.

    Psykiatrikern Thomas Jackson kallar tillståndet svenska folket nu befinner sig i för kollektiv dårskap. För att slippa utmana den allmänna meningen, den som skapats av media, förnekar man sin egen avvikande uppfattning. Vi vill ju bli gillade och då är det säkrats att vara lagom! Han ger svenska folket diagnosen ”epidemisk hysteri”.

    Vi blir dagligen hjärntvättade genom elitens media och om de flesta i den lilla eliten tillhör samma religion ser jag ingen anledning att hymla med det. Att det är straffbart att kritisera bara en religion är så klart helt sinnessjukt! Att samma lag inte gäller alla finns all anledning att rikta ljuset på och åtgärda!

    Dock har vi trots allt ett val när vi går till valurnorna. Vilka har skapat så sjuka lagar? Vilka vill inte sätta stopp för dårskapen? Sluta rösta på dem! Så gott som alla har fri tillgång till alternativ information via nätet. Vi KAN välja bort propagandan med dess riksdagspartier, men så länge människors girighet tillfredsställs så händer tydligen inte mycket. När folk inser hur mycket de förlorat så händer kanske något? 

    Exempel på vad vi förlorat är vår Riksbank som för några år sedan, tvärt emot grundlagens anda, gjordes överstatlig av ”våra” folkvalda politiker. Elitens media rapporterade självklart inte eftersom det var precis vad deras ägare ville. Politiker/media ignorerade i vanlig ordning folkviljan. Den av folket nu helt okontrollerbara banken har därmed blivit ägare av våra hem. 

    Den äldre generationen kunde inom loppet av sitt arbetsliv bli ägare till sina hem, i verkligheten, men idag kommer de skuldtyngda kanske aldrig dit trots ett långt livs idogt knogande och amorterande. Eftersom folkviljan är de stora privatbankernas/medias fiender så gjorde svenska politikerna som deras ägare dikterade. Annars hade de aldrig kommit till sina arvoden, eftersom media ägs av samma banker och dikterar folket vem som ska in i riksdagen och nu har vi sagt samma sak om och om igen – cirkeln är sluten ;). 

    Vi vet egentligen vem som lägger beslag på allt och borde fråga oss hur vi lyckades förvandlas till slavar helt frivilligt!

    Vid ett eventuellt uppvaknande så stannar nog en del kvar i hjärntvättartillvaron och knaprar dövande piller från Big Pharma (samma ägare) för att stå ut. Andra fortsätter försöka rikta ljuset på orsakerna till orättvisor och förödelse och om dessa inte fastnat i skärmblippandet, så har de kanske t.o.m. viljestyrka att agera, vi får se? 

    Så som barn till föräldrar i Svenska Kyrkan genom dopet tvångsvägen blir medlemmar i samma kyrka, så föds man ofrivilligt/otidsenligt in även i andra religioner. Det borde vara förbjudet i ett upplyst samhälle, men liksom svenska kyrkans barn har inte heller judebarnen m.m. givits en chans att välja. De tvingas aktivt gå ur för att bli fria, precis som om vi föddes in i ett politiskt parti – horribelt eller hur? 

    Att den lilla eliten tydligen ofta tillhör judendomen finns självklart ingen anledning att dölja, förutom att man då riskerar att mördas, få sparken och you name it om man så gör 😉 men dra inte alla över en kam, det finns många omedvetna, oskyldiga judebarn som liksom alla döpta i svenska kyrkan inte befattar sig med eller ens är medvetna om frågan och alltså inte tar ett medvetet beslut att lämna. Visst kan man önska att alla vuxna skulle ta en titt på vad deras religionstillhörighet egentligen står för och predikar, men mänskligheten har bara delvis vaknat och vi vinner ingenting på att skuldbelägga omedvetna människor som inte skadar andra. Vad vi kan göra är att upplysa!

    Kommer att tänka på Brage Norins ord: ”När vi matas dygnet runt med lögner försvinner vi till slut i lögnernas dimma… De flesta tror nog att de kämpar för ”den goda sidan”. De ser inte klart – de är förblindade av politisk ”gråstarr”.

    Gillad av 1 person

 5. Björngunnar skriver:

  Ja NMR blir det för min del också.
  Där är man för nationalism överallt på jorden, motsatsen till rasblandning.
  Som jag ser det är vita människor en ras, dock inte judar.
  Nu något trevligt som jag gillade skarp, den här videon från Urga.

  Gillad av 2 personer

 6. Pingback: Svar angående judefrågan | corneliadahlberg

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.