Det politiska förfallet

Av Olle Ljungbeck

Det politiska förfallet är totalt och har passerat gränsen för vad vi medborgare kan och skall tolerera.

Gymnasielagen borde vara slutet för regeringen Stefan Löfvens fortsatta existens. En sådan respektlöshet mot grundlagen, som inte minst Stefan Löfven och Annie Lööf visar upp är oförsvarbar hos den som har aspirationer på att vara riksdags- eller regeringsledamot. Men självklart borde medborgarna också enas om att inte rösta på övriga sjuklövern om man vidhåller de valsedlar som man tryckt upp inför valet.

Det politiska förfallet är inte bara totalt inom sjuklöverns regerings- och riksdagsledamöter utan det smittar också av sig på statliga och kommunala myndigheter, som vi inte minst under det senaste året kunnat konstatera.

Sannolikt är detta ett tecken på att lågt intellekt och usel moral hos högsta ledningen (regeringen, riksdagen) sprider sig eller genererar mindre ansvars- och pliktkänsla till underordnade organisationer, som vi kunnat notera de senaste åren hos ett flertal myndigheter. För att dölja och skymma förfallet söker man förstora och skrämma medborgarna endera för sådant som egentligen är ofarligt eller åtminstone inte kan vara något hot mot nationen eller medborgarna.

Ett sådant exempel är t ex NMR.
Denna löjliga och infantila hop som av Säpo beräknas bestå av högst 300 organiserade individer, söker man nu, för att dölja massinvandringskatastrofen förbjuda, genom några upphittade paragrafer i Regeringsformen. Varför tillämpar man inte dessa på de tusentals såväl reella som presumtiva invandrade terroristerna?

Nej regeringens främste representant för lagstiftning – dilettanten och den totala nollan Morgan Johansson har aldrig närt en tanke på att förbjuda eller oskadliggöra de barbarer utifrån, som endast har ett mål – nämligen att förstöra Sverige som samhällsbildning och göra vårt land till en muslimsk stat där sharia och koranen skall ersätta vår grundlag.

Jag skall här – om ni (sjuklövern) inte klarar det själva eller är rädda för att visa medborgarna hur långt massinvandringskatastrofen – som ni är skyldiga till – förstört vårt land, visa på vilka åtgärder ni omedelbart bör vidtaga.

1. Att med hävdande av nuvarande grundlag och allmän lagstiftning ge de svenska kvinnorna/flickorna tillbaka deras rättigheter avseende jämlikhet mellan könen, tryggheten som de är garanterade enligt dessa lagar.

Men också som grundlagen föreskriver ge invandrarkvinnor/flickor samma rättigheter genom att utplåna parallell- och klansamhällena, utvisa alla som bryter mot och tvingar kvinnor/ flickor att leva, vara och förhålla sig till sådant som de motsätter sig eller strider mot våra grundlagsfästa och i allmän lagstiftning antagna värderingar. Detta skall gälla alla områden i samhället. Även inom religionen islam.

Inom denna religion finns en fruktansvärd ojämlikhet mellan män och kvinnor. Moskeerna är ett sådant område där kvinnorna särbehand-
las på ett djupt kränkande sätt.

Trots min ateism anser jag att även religionen måste omfattas av jämlikhet mellan könen. Nu har vi alla som är samhällsorienterade dagligen kunnat se vilken okunnighet sjuklöverpartierna uppvisar vad gäller kännedom om samhället och dess lagar men också oviljan att kräva efterlevnad av dessa hos invandrare. Därför skall jag tala om att det finns en FN- deklaration vid sidan om ”FN-deklaratioen om mänskliga rättigheter” och som Sverige också undertecknat som säger att stat som undertecknat denna är skyldig att bekämpa all slags diskriminering av kvinnor – även inom religioner. Så det är endast att sätta igång. Det behövs ingen ny lagstiftning.

2. De rättsvårdande myndigheterna bl a domstolar, DO, BO, JO etc.
Det bör bl a göras klart för dessa att endast lagarna skall tillämpas vid rättsutövning. Tillämpning enligt personligt godhetssyndrom, snällism eller tyckasyndom-ism hör inte hemma i en rättsstat. Detta verkar ha blivit det normala vid lagföring av framförallt invandrade mördare, våldtäktsmän, rånare, bil- och husbrännare etc. Utvisning bör vara en normalitet när det gäller brott där straffsatsen är fängelse.

3. Så länge religiösa friskolor finns kvar bör skollagen men också jämställdhetslagen tillämpas strikt och inte som nu tillåta systematisk kränkning av framförallt flickor.

4. I dag skjuts så gott som dagligen någon person av invandrade banditer. Det är endast en fråga om när svenska medborgare drabbas av en förlupen kula eller får sitt hus sprängt av en ”olyckshändelse”.

Men inte nog med detta. Sjukhusen som borde vara våra tryggaste platser har nu också drabbats av de banditer ni släppt in i landet. Sålunda har hitintills var tredje läkare utsatts för våld och hot att bli skjuten på lasarettet de arbetar.

Men även annan sjukvårdspersonal är utsatt för samma terror. Och ni letar febrilt efter en lag som gör att ni kan förbjuda nazister!

Därmed saknar ni såväl omdöme som realism. Däremot har ni mer än nog av uppslag och idèer om hur man manipulerar folket för att dölja era egna fruktansvärda brott.

5. Regeringens åsiktsförtryck har smittat av sig på myndigheter som skall hävda lagarna. T ex har diskrimineringsombudsmannen hävdat att åldring på äldreboende inte har rätt att neka att bli vårdad av person som inte behärskar vårt språk utan kallat dennes ovillkorliga rättighet för rasism!

6. De religiösa skolorna. Dessa är inte endast med skolinspektionens godkännande bas för extrem islamism med sharialag och koranen som grundläggande litteratur. De är också platser där kvinnor/flickor dagligen kränks och aldrig får ta del av vad vi innefattar i demokrati och mänskliga rättigheter.

Barnombudsmannen är i stället för att vara en värnare av dessa rättigheter beskyddare av extrem islamism.

7. Trots att invandrare begår våld i form av mord, våldtäkter, rån, terror, förstörelse av materiell egendom i en omfattning som aldrig tidigare förekommit sker snarare att rätten ser förmildrande omständigheter i dessa brott och därför utdömer mildare straff än lagen föreskriver.

8. Enligt Säpo har vi tusentals presumtiva invandrade terrorister som vilken dag som helst kan ställa till ett blodbad på svenska medborgare. Trots detta får de både gå fria och utvisas inte ens om man kan bevisa att deltagit i såväl terrorism som avrättningar.

Trots de enorma risker islamister, jihadister, salafister utgör finns det ingen annan grupp som politikerna jagar så som NMS och inte heller upprörs mer över. De ovan nämnda däremot får ostört skapa parallell/klansamhällen där sharia och koranen får ersätta svensk lag. Kan vi (folket) under sådana förhållande uppfatta dagens sjuklöverpolitiker som verklighetsförankrade eller tillräckligt omdömesgilla för att styra landet?

Det vi ser i dag av politiskt ledarskap är inte klokhet, mod, omtanke om folket och värnande av demokratin, tryggheten och välfärden.

Det vi ser i dag hos sjuklövern är en degenererad hop av människor som är såväl intellektuellt som moraliskt undermåliga.
Som varken vill men också saknar förutsättningarna att återställa Sverige till ett tryggt och utvecklat amhälle. En degenererad grupp som om de i kommande val får så många röster att de kan hävda rätten till regeringsmakten med hundraprocent säkerhet kommer att föra Sverige mot en allt djupare katastrof. Detta gäller alla partier i sjuklövern.

Ett litet exempel. När jag för ett antal år sedan angrep Abdisiriak Waberi för hans terror mot flickor som rektor på Römosseskolan i Göteborg, anklagade Thomas Tobe mig för rasism etc och försvarade Waberi på alla sätt!. När denne Waberi i dag av ledande islamistorganisationer förordas som rektor för en islamistisk skola i Borås gör Tobes politiska kolleger (M) där, sitt yttersta för att förhindra att denne islamist återigen blir rektor och får fortsätta sina trakasserier.

Tobe befinner sig nu i den högsta hierarkin inom M trots sitt förflutna! Är det någon som på allvar tror att majoriteten av de inom sjuklövern som bär ansvaret för massinvandringen och därmed vållat den värsta katastrof någonsin för landet Sverige och dess befolkning på allvar tror att dessa människor Stefan Löfven, Ulf Kristersson, Annie Lööf, Ebba Busch Thor, Jan Björklund, Gustav Fridolin, Jonas Sjöstedt, Thomas Tobe kommer att ändra politiken så den tjänar den nuvarande befolkningen. Nej de är inte endast förblindade. De är såväl intellektuellt underbegåvade, som moraliskt, mognadsmässigt långt under vad som borde krävas av de som skall styra landet. Fortfarande, trots att Sverige för var dag som går närmar sig den faktiska katastrofens gräns hör vi medborgare aldrig några ursäkter eller erkännande om deras enorma skuld.

De medborgare som lägger sin röst på sjuklövern kan i framtiden inte svära sig fria från att ha medverkat till att slutligt ha förstört möjligheterna att återupprätta Sverige till det trygga välfärdsland det var före massinvandringen. De politiker som inte endast driver utvisningen av de 80000 som vi en gång lovats av regeringen Löfven utan också utvisning av alla de invandrade individer som gör sig skyldiga till brottslighet som innebär fängelse är presumtiva förbrytare och förstörare av Sverige!

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle[

Det här inlägget postades i Övrigt. Bokmärk permalänken.

7 kommentarer till Det politiska förfallet

 1. Kjell Holmsten skriver:

  NMR är infiltrerade av SAPO och endast till för represiva krafter den djupa staten. AFS är elitistisk och ingenting för folket tyvärr. Vi måste hålla oss kvar i kristendomen och inte som nu folk av ren snålhet går ur Svenska Kyrkan. Själv är jag medlem fast jag inte tror på att religionerna kan rädda oss men vi måste ha en naturligt nätverk av kristna människor som kan stå emot Islamismen av det SVenska samhället och de kristna kyrkorna?

  Gilla

  • Björngunnar skriver:

   Nordiska Motståndsrörelsen är inte infiltrerad av någon och absolut inte Säkerhetspolisen.
   Den svenska kyrkan är infiltrerad av judar och deras medlöpare vänsterfolk.
   Av den anledningen har jag lämnat svenska kyrkan som blivit en blandning av en bögklubb och Protocols of Zion.
   AFS skulle kunna vara något men judarnas makt över svenska folket är enorm och på vilket annar sätt kan det vara när judar äger eller infiltrerat i det närmaste all media och alla riksdagspartier, inte minst Sd! ?
   Olle är bra men förbiser den judiska djävulskyrkan men hänger upp sig på Islam.
   Alltså repatriering av alla utomeuropeer och judar!

   Gillad av 1 person

   • corneliadahlberg skriver:

    Jo Olle ser islam som det största hotet, inte den lilla finanseliten som suger ut och för krig och som tydligen består till stor, kanske största delen av judar, jag har inte kollat upp – MEN det största problemet är den mänskliga girigheten som förblindar!

    Så länge allt skattefinasierat anställt, se tex politikerna i Almedalen som får äckligt höga arvoden bara om de ljuger tillräckligt bra, och alla dessa undersåtar som ändå lever gott på den falska ruljansen vårt ekonomiska system bygger på – så är de inte intresserade av att vakna för vad deras lön egentligen kommer ifrån – utsugning och krig. Vore dom här medlöparna istället ärliga kunde vi sätta stopp, men just nu håller vi på att brinna upp, folk tittar inte ens på vad som försigår över deras huvuden, besprutning och manipulering av vår atmosfär, dom är fångade i mobiler och plattor, lever sitt liv genom skärmar.

    Tillbaka till repatrieringen som jag motsätter mig, den kommer skapa bara hat och krig! Utvisa som Olle säger alla kriminella invandrare och sedan kan vi lösa hela invandringsproblematiken på ett mycket enkelt och naturligt sätt, genom sunt förnuft:

    Alla som inte har flyktingstatus, t ex kriget där hemma är över, varsågod återvänd hem, får om de vill stanna i Sverige bygga sina egna hem om de inte med egna medel kan köpa sig en bostad. Byggmaterial kan vi skattebetalare tillhandahålla som ett lån som så klart ska betalas tillbaka, liksom all annan adekvat service de utnyttjar.

    Kurs i svenska tillhandahålls gratis på nätet, invandrare som lärt sig lite mer kan hjälpa sina landsmän utan att vi tvingas betala och de som sedan anpassar sig och bidrar till det svenska samhället – varför skulle vi vilja fösa bort dem? De som kräver och bråkar för att särbehandlas – enkelbiljett hem.

    Gillad av 1 person

 2. michaelnilsson228 skriver:

  Jag måste först säga att jag som nationalsocialist har blivit kallad allt möjligt, men det är första gången någon har kallar mig för löjlig och infantil. Det är inga problem, jag är van. Jag förlåter Olle för påhoppen och hoppas han en dag ser igenom medias och politikers lögner för vilka vi verkligen är och vad vi vill.

  Angående lagar om att stoppa ”nazistiska- och rasistiska” organisationer är för att nu börjar de sioniststyrda- mediena och partierna att få panik för att fler och fler börjar inse vem som styr Sverige.

  Vi som är intresserade av massinvandringen, folkmordspolitiken, vem som äger medierna och vilka som vill ha massinvandringen.
  Vi som är intresserade av dessa känsliga frågor vet att det inte är muslimerna som kan beskyllas för Sveriges sönderfall. Dom kommer hit och tar det som erbjuds.

  Det är den främmande makten bestånde av sionistjudar (falska judar) som håller massmedia och folkförädarpartierna i ett järngrepp, som ligger bakom förfallet. För det går ju inte att vara emot den politisk korrekta agendan vars sikte är på NWO/ZJWO om man vill göra karriär inom politiken och under några fåtal år utan någon ansträngning få sin försörjning tryggad resten av livet med förmåner och hög pension.

  Detta vet även SD:s ledning vilket är enda anledningen till att dom stödjer Israel och sionismen.

  Jag vet att många SD anhängare blir upprörda nu, men när ska ni förstå att ni har blivit blåsta av den sionistiska främmande makten som har tagit Sverige i besittning. Att ni endast är sionistlakejer som bidrar med att samla in missnöjda väljare från andra partier.

  Det är de falska judarna som står för det hat och den rasism som frodas i Sverige liksom i resten av världen och som skapar krig och konflikter överallt.

  Ingen får stå ivägen för deras sataniska agenda (NWO/ZJWO) som sedan en lång tid tillbaka utplånar mänskligheten och som kommer att utplåna ännu fler.

  Gilla

  • corneliadahlberg skriver:

   Håller med om allt förutom att jag vill ha bort begreppet jude även här. Räcker inte sionist!? Fler än judar är vad jag fått höra sionister, vad nu det är egentligen. Jag namnger hellre den lilla finanseliten, de har ju familjenamn! Om de sedan dessutom är judar, varför inte informera även om det!?

   Jag är övertygad om att ni skulle få mycket mer stöd om ni renodlade vilka som faktiskt driver krigföringen mot folket, åter – det är inte bara judar!

   Får be om ursäkt att jag inte direkt reserverade mig mot påhoppet, ville göra det men annat kom emellan så jag gör det härmed! Jag publicerar ofta andras texter och sällan håller jag med om allt, de får tala för sig själv.

   Vill åter säga att er manifestation utanför amerikanska ambassaden var utmärkt!

   Gillad av 1 person

   • michaelnilsson228 skriver:

    Du behöver inte be om ursäkt för Olles påhopp, Cornelia. Vi vet var vi i Nordiska motståndsrörelse står och tar inte illa upp.

    Tack för berömmet angående aktionen vid Amerikanska ambassaden. Handling är starkare än ord.

    Det ända jag kommer på att kalla dessa falska judar är: Terroriststaten Israels nyfascister.

    De icke religiösa politiska sionisterna och de religiösa på Kabbalan och Talmud troende (Satansdyrkande) judarna som inte är några judar utan en Satans synagoga, har, vilket är mycket tragiskt, gjort sig till talesmän/ kvinnor för judarna som grupp. Alla judar.

    De icke troende judarna drar sig inte för att med hjälp av sin makt och sina pengar, köra över både de judar som har Toran (Gamla testamentet) som sitt rättsnöre samt resten av mänskligheten. De sionistiska judarna har Kabbalismen (Satans lära) som sin religiösa lära/tro i vilken ockultism och Satansdyrkan (avgudadyrkan) är huvudingredienserna.

    Dagens sionister är både judar och kristna, troende som otroende. Det som förenar dem är uppfattningen att judar har mer rätt än andra till landet mellan Medelhavet och floden Jordan, Libanons berg och Sinais öken.

    Tyvärr är det dessa Israeliska nyfascister som driver krigsföring mot all befolkning på jorden och sen utför USA/NATO deras smutsiga krig.

    Massinvandringen är byggd på lögner och är planerad för länge sedan genom att söndra och härska i Mellanöstern med hjälp av de Israeliska fascisternas knähundar USA/NATO.

    Gillad av 1 person

   • corneliadahlberg skriver:

    Ja handling är starkare än ord 🙂

    Vad är det för fel på att använda den benämningen rakt av – Terroriststaten Israels nyfascister? Jag föredrar den!

    När jag var 19 reste jag med min kyrka Kristensamfundet till Israel. Prästen var mycket kunnig, hade förmåga till självständigt djupare tänkande och det blev en inspirerande resa. För jag minns inte hur många år sedan förutspådde han problemet med islam och när jag blev politiker för SD 2010 hade han inga problem med det till skillnad från många andra 😉

    När övrigt resesällskap åkte hem stannade jag i Israel och arbetade på kibbutz Kinneret vid sjön Genesaret och floden Jordan. Bodde i ett fd soldattorn med skottgluggarna som fönster mot Golanhöjden, mycket vacker utsikt 😉 Här fick jag nära kontakt med en israelisk familj boende på kibbutzen. De var väldigt trevliga och kvinnan var mycket kritisk mot en del av kibbutzens regler, det var en socialistisk kibbutz. Jag brevväxlade sedan några år med dem och for tillsammans med mina föräldrar att hälsa på dem.

    Kort och gott – när jag hör ordet jude tänker jag på dem och alla andra jag mött här i landet som är mycket trevliga människor (och som kallar sig icke-religiösa). Du har ju beskrivit skillnaderna väl -tack för infon! Bara för att många som terroriserar oss har någon slags anknytning till judendomen är inte alla judar ondskefulla!

    Gillad av 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.