Sandor Herold har ordet

Tips från Kalle Hellberg

Det börjar med en tidningsartikel på ledarsidan:

https://www.sydsvenskan.se/2019-02-11/sofia-nerbrand-nar-folk-blir-ett-fult-ord

Varpå journalisten får följande från en f d ungrare:

………………………………………………………………………………………………….

Malmö 12- 2-2019

Till Sofia Nerbrand, sydsvenskan

Angående din artikel om Ungern på ledarsidan har jag följande kommentarer:

– Först så undrar jag vad du tycker om bilden på Pettersons blogg från Kista bibliotek som jag skickade dig tidigare idag? Har du hittat någon svensk på bilden förutom den person som delar ut tårtbitar till besökarna?:

https://petterssonsblogg.se/2019/02/11/ordningsstorning-belonas-med-tartkalas-i-genuspedagogernas-sverige/

Det är väl antagligen detta som Viktor Orban vill undvika skall hända med hans hemland Ungern, att ungrarna i framtiden skall bli en minoritet i eget land och där invällare från dom mest primitiva oh våldsbejakande länder och kulturer skall ta över landet och förvandla det till samma kaos av våld och konflikter som ju är ett permanent tillstånd i dom länder därifrån dom kommer och som ju mer eller mindre redan är ett faktum i fler och fler kommuner i det mångkulturella Sverige som du och din tidning förespråkar.

Att du tycker att Viktor Orban borde skämmas och att är osmakligt att han värnar om sitt eget folk och sitt eget land visar bara att du är en naiv och blåögd svensk journalist som till skillnad mot det ungerska folket inte vet vad det innebär när man fått utstå t ex två världskrig och en ockupation av en stormakt i årtionden innan man kunde frigöra sig.

Det är detta som gör skillnaden mellan det svenska folket och det ungerska. Ungraren i motsats till svensken värdesätter sitt land, sin kultur, sin frihet och framför allt sin framtid när svensken likt ett menlöst slaktfår står och tittar på när hans makthavare skänker bort hans land och kultur och värdesätter primitiva varelser som sökt sig hit under föresatser att dom skulle ha ”flytt” från våld och förföljelser långt för sina egna landsmän.

Du kan skriva hur många nedsättande artiklar om Ungern och Viktor Orban och du kan kalla honom för nazist, rasist och högerpopulist eller vad du vill. Men två saker kan du inte kalla honom för, nämligen lands och folkförrädare. Det epitet kan dock med fördel användas på ett stort antal svenska politiker.

Du skriver bl a att ”frasens innebörd är att göra folket, blodet, till en grundsten för en nation och att rättfärdiga undanröjandet av andra folk”.

Vad menar du med undanröjandet av andra folk? Viktor Orban har inte undanröjt något annat folk. Vad det är frågan om är att utestänga varelser och kulturer som absolut inte passar in i ett europeiskt civiliserat samhälle. och därmed förhindra att det egna landet förvandlas till ett mångkulturellt kaos. Just det kaos som Sverige är på väg emot med benägen hjälp av sådana journalister och sådan journalistik som din tidning bedriver.

Vidare så skriver du att retorik och politik som premierar det egna folket och stänger ute andra ska inte ha plats i dagens Europa. När jag läser denna mening så går det kalla kårar på min rygg eftersom detta i princip är en beskrivning hur man utrotar och tillintetgör allt vad europeisk kultur, seder och religion utgör till förmån för våldskulturer och en s k religion som förespråkar att man dödar oss s k orena hundar samt att t ex kvinnan har ett värde som ligger långt under vad en kamel värderas till.

Har du inte sett något av det som föregår i dom länderna där denna religion som kallas islam utövas? Hur du som kvinna kan skriva på detta sätt är också en sak som förvånar mig.

Du skriver också att s k högerpopulistiska rörelser förgiftar och fördummar västvärlden. Jag kan garantera dig att för varenda en varelse som kommer in från dessa underutvecklade och primitiva länder och kulturer så förgiftas och fördummas västvärlden med en rasande fart. Med en långt större fart än den som eventuellt högerpopulism och nationalism åsamkar.

F ö , vem fan bryr sig om att Freedom House anser att Ungern inte längre är en demokrati?

Sverige är i så fall inte heller längre en demokrati där våra makthavare högtydligt skiter i valresultat när man bildar en regering där ett litet skitparti som knappt kommer in i riksdagen sitter i regeringen och dikterar villkoren för bl a invandringspolitiken och där man utestänger partier som får ca 20 % av rösterna från allt inflytande.

Tycker du att detta förfarande är demokratiskt?

Jag har här ovan ställt ett antal frågor till dig men jag förväntar mig inte något svar denna gången heller varken från dig eller någon annan på tidningen. Ovanstående är också skickat till insändarsidan men där är jag ju bannlyst sedan många år. Också demokratiskt, förmodar jag , enligt dig?

Viktor Orban borde i sanning skämmas skriver du. Är det någon som borde skämmas så är det du, Sofia Nerbrand!

Dock är du inte den enda på tidningen som borde göra detta!

Sandor Herold, stolt nationalist när det gäller mitt gamla hemland

……………………………………………………………………………………………………………………….

Kommentar från läsare av ovan inlägg:

Bästa Sandor Herold,

Det är inte helt enkelt att ställa exakt diagnos på en journalist som Sofia Nerbrand.

thumbnail_SofiaNerbrand[2]

Sofia Nerbrand

PK-ism är visserligen det första man tänker på. Men då texten är av sådant slag att den förefaller vara skriven av en tonåring i Liberala ungdomsförbundet, så förstår man att det måste vara en allvarligare åkomma som hemsöker henne. Högst sannolikt en medfödd och obotlig sådan.

Det mest skrämmande i sammanhanget är det förhållande att hon faktiskt är moder till ett par barn. Vilket ju säger mycket om hur allvarligt hennes tillstånd är. För de allra flesta – åtminstone normalt funtade kvinnor – så räcker modersinstinkten långt som vaccinering mot tankar och ideologier á la Sofia Nerbrands globalistiska och gränslösa multikulturalism.

Mamma eller ej; Redan den normalbegåvade hönan förstår bättre att slå vakt om tryggheten och ljuda högt när räven är på ingång.

Suck, dubbelt suck över Asylsvenskan och dess redaktion!

//Kenneth Sandberg

Det här inlägget postades i Övrigt. Bokmärk permalänken.

14 kommentarer till Sandor Herold har ordet

 1. Det är inte det att bombliberalernas vurm för imperialistisk globalistisk kapitalism är ondskefull. Trots att de är medskyldiga till massmorden på alla möjliga etniciteter i världen genom sin USA- och Nato-vurm, så är deras bombliberalism, den förslavande belåningen och frihandeln, som skapar miljöförstöring, migration, drunkningsdöd i Medlehavet, asylbaronsindustri, dålig beredskap och fattigdom, INTE ondskefullt menad.

  Den är baserad på fullkomlig logisk kortsiktig girighet och de kortsiktigt nyttiga effekter den faktiskt kan verka ha. Den största svagheten hos alla bombliberaler, men även hos andra människor, är i stort sett den mänskliga rasens oförmåga till vetenskaplighet, d.v.s. öppenhet och skepticism, samt deras oförmåga att förstå exponentiell funktion.

  Gilla

  • corneliadahlberg skriver:

   Kortsiktig girighet i sig blockerar förmågan att se förödelsen den attityden leder till. Giriga människor är med andra ord knappt medvetna om vad deras kortsiktiga handlande innebär, men jag menar att ett så förblindat beteende i sig är ondskefullt.

   Gillad av 1 person

   • Jag skulle hålla med dig om jag inte själv en gång hade utsatts för hjärntvätt i en psykologiklass.

    Den som hjärntvättats ser inte verkligheten som den är. Han/hon är oförmögen att se verkligheten. Man hallccinerar faktiskt. Man kan vara ett offer för hjärntvätt som gör att man jagar status och prylar.

    Det pågår en massiv hjärntvätt genom propaganda av människor så att de ska bli giriga. Så här skapas girigheten och masshysterin:

    North Korean film exposes Western Propaganda
    http://convertinmp4.com/youtube.php?video=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DliycUTRg40k

    Filmen är fejkad. Den kommer inte från Nordkorea, men innehållet är evident och jag ser inga argumentationsfel i dokumentären om konsumtionssamhällets idioti.

    Gilla

  • Pelle skriver:

   Varför dominerar okritiskt tänkande på jobbet? Funktionell dumhet.

   Gillad av 2 personer

   • Sant och bra, men jag tror INTE att det är den grundläggande förklaringen till s.k. ”funktionell dumhet”, heller INTE att begreppet avhjälper problemet.

    Det är lätt, som en kritiskt tänkande intelligent människa, att döma ut andra som ”funktionellt dumma”, och visst finns det mycket sådan dumhet i många organisationer.

    Jag har själv noterat den och påpekat den, men belönades inte för min kritik av den. Det funkade alltså inte att kritisera den funktionella dumheten. Det blir liksom som Tröfattareföreningens årsmöte när/om man gör det.

    I min mening rår människor inte för sin oförmåga att tänka logiskt och kritiskt. Vi måste ha medkänsla med dem!

    Filosofi (logik), socialpsykologi, ledarskapspsykologi och vetenskapsteori, (inkl. kunskap om argumentationsfel) står faktiskt inte på de flesta människors skolschema. Lärarna har heller inte till uppgift att lära ut sådant. Kanske inte ens har lärt sig detta själva?

    Vi lär ex. i allmänhet INTE ut människans naturliga reaktioner på storvulenhet, repetitioner, hjärntvätt och masstyckande/masshysteri. Det lärde jag mig ENBART genomi en extrakurs i ledarskapspsykologi av en major.

    Vi utbildar inte elever i att analysera floskler, självmotsägelser eller osanningar som medier och politiker använder för att förvilla folket med. Att jag tittat djupare på detta beror enbart på filosofen Bertrand Russel, men alla snubblar inte över honom direkt.

    Oftast hjälper inte lärarna eleverna att tänka öppet och kritiskt. De som kan detta värderas heller inte särkilt högt, normalt sett, även om Lunds Universitet verkar vara ett lysande undantag.

    Naturligtvis leder denna brist till att hela samhället framstår som allt mer mentalt handikappat och att folket röstar emot sina egna långsiktiga intressen. Men jag hävdar att det alls inte är deras eget fel.

    Dumhet är inget någon rår för. Det är svårt att veta att man är dum, om man är det. Man väljer inte sina föräldrar. Man rår inte för vad man fick med sig i genlotteriet. Man rår inte för sitt eget driv, eller bristen på detta. Egot vill oftast inte heller veta.

    Men vi kan alla bekämpa dumheten tillsammans, men helst utan att kalla varandra för ”dumma”, samt vara tålmodiga! Det är allas vårt ansvar, anser jag.

    Meditation och att undersöka olika former av osanningar är en bra början för ökad intelligens, anser jag. https://vetenskapligapartiet.wordpress.com/2017/11/24/for-att-bli-intelligent-sa-ar-det-viktigt-att-kanna-till-de-vanligaste-formerna-av-osanning/

    Jag vet inte om ”funktionell dumhet” är ett funktionellt begrepp? Kommer begreppet avhjälpa problemet eller förvära det? Är det funktionellt?

    Kanske det vore bättre att använda och beskriva begreppet ”funktionell intelligens” och vad som leder till funktionell intelligens?

    Gilla

 2. hllviken skriver:

  😗🤩🤪🥵🥶

  Gillad av 2 personer

 3. hllviken skriver:

  ”Johan” intervjuar Sofia Nerbrand:

  Gillad av 2 personer

 4. micaelsblogspot skriver:

  Reblogga detta på Micaels Lidéns Blog och kommenterade:
  Mycket bra skrivet.

  Gillad av 1 person

 5. Ping: Sandor Herold har ordet – Micaels Lidéns Blog

 6. Janos Levai skriver:

  Bästa Sándor Herold!

  Jag skulle vilja gratulera som landsman och ungrare för att du beskriver sanningen tydlig och
  enkelt, tyvärr Sverige vill inte vakna och se vad som händer i Europa!

  Macron och Merkel ville ha en Förenta Europeiska Staterna
  som toppstyr eliten och avskaffa demokratin och Sverige går samma linje tyvärr!
  Europa går emot en säker katastrof!

  Dixi et salvavi animam meam ! /Jag har talat och räddat min själ (mitt samvete).

  ”Sandor Herold, stolt nationalist när det gäller mitt gamla hemland”

  Jag håller med dig fullständigt!
  Janos Levai

  Gillad av 2 personer

 7. Janos Levai skriver:

  https://www.expressen.se/debatt/strandhall-och-lofven-forvanskar-sanningen/

  ”Löfven föreslog nyligen att grundlagen bör ändras så att det ska bli svårare för riksdagen att i framtiden avsätta statsministrar och regeringar. Maktdelning – en hörnsten i den liberala demokratin – har aldrig haft en varm anhängare i S.”

  Gillad av 2 personer

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.