”Trygghet bygger vi alla tillsammans”

Replik till Peter Kärnström, Kerstin Almen, Carl Ewert Ohlsson, Per Ola Grönberg och Edsvik m fl med anledning av er artikel; ”Trygghet bygger vi alla tillsammans”.

Jag finner inte någonstans i er artikel (se nedan, min anm.) minsta försök att analysera och förklara orsaken till den enorma otrygghet som drabbat vårt land. Utan sådan analys är det meningslöst att föreslå åtgärder. Därför är er artikel inget annat än en ”Amsaga” (med andra ord löst prat).

Ni arbetar för trygghet påstår ni. Men otryggheten har generellt och på alla områden aldrig varit så omfattande som i dag. Varför är den det? Jo därför att ni politiker öppnat alla slussar in i Sverige för ett mycket stort antal individer som inte vill ha ett tryggt Sverige. Därför att deras kultur, religion och värderingar helt strider mot våra – Svenskarnas. Och ni politiker på såväl riks- som kommunalnivå har låtit dessa skillnader i värderingar pågå utan att göra något.

Så här säger 2 § Regeringsformen om Regeringens och politikernas ansvar;

”Med regeringsduglighet menas enligt 2 § Regeringsformen att Regeringen skall utöva makten med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet. Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten.

Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa”.

Slutsats: Regeringen är inte regeringsduglig och eftersom ni spelar med i regeringens handlingsförlamning är ni också medskyldiga.

Varför nämner ni inget om varför läget är så katastrofalt vad otryggheten beträffar så vi måste ha 10000 poliser ytterligare till 2024? Varför måste det finnas fler dygnet-runt öppna polisstationer?

Varför talar ni om den upplevda otryggheten och känslan av otrygghet och inte om den faktiska om vi behöver 10000 poliser ytterligare till 2024? Är ni rädda för att se sanningen i vitögat och erkänna att otryggheten i vårt land i dag är i huvudsak ett av er politiker importerat problem.

Det som genomsyrar er artikel är att ni hela tiden föreslår trygghetsskapande åtgärder i samhället av alla slag men inte varför de behövs och inte mot vilka!

Ni nämner t ex inte med ett ord att vi haft en migration till Sverige av individer med helt annan kultur/religion och värderingar. Denna har varit så omfattande i förhållande till våra grannländer så dessa ifrågasatt om vi klarar av det.

Ja det har nu tom gått så långt att Danmarks statsminister varnar för att ha öppen gräns mot Sverige.

Med andra ord. Vågar man inte definiera problemet kan man inte heller lösa det.
Varför inte en ordentlig statistik på förövare av olika brott? När det gäller våldtäkter vet vi redan i dag vilka grupper som är överrepresenterade i detta avskyvärda brott. Varför utvisar vi inte de som t ex utför brott där fängelse är normen? Med de låga straffsatser Sverige har på flertalet brott är även de som fått fängelse snart inne på ny brottslighet.

Jag är snart 88 år och har alltid varit samhällsengagerad varför jag vet ganska väl hur det här landet sett ut och hur det förändrats och varför. Med min ålders rätt har jag därför ingen svårighet att peka ut vad som behöver göras för att få en kraftfull minskning av brottsligheten och därmed ökad trygghet utan tiotusentals poliser ytterligare. Men också ett definitivt mindre behov av bevakning och insatser mot kriminalitet.

Med era ”åtgärder” kommer brottslighet och otrygghet bara att öka. Sverige kommer fortsätta att vara ett av de otryggaste länderna i världen för kvinnor/flickor.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle

DkiVjN1X0AAfKKK

”Trygghet bygger vi alla tillsammans

Trygghet bygger vi alla tillsammans. Att känna sig trygg och ha tilltro till sina medmänniskor är avgörande för ett sammanhållet samhälle. Ett samhälle där vi bryr oss om varandra och tar gemensamt ansvar, skriver Peter Kärnström, Kerstin Almén, Carl-Ewert Ohlsson och Per-Ola Grönberg.

Det handlar om samhällets och landets försvar, rättsväsende, lagar, vårdande instanser, räddningstjänst och inte minst ansvarstagande och kompetenta beslutsfattare.

På kommunal nivå ska vi arbeta förebyggande och lägga grunden till ett bra liv för våra barn och unga. Detta genom att alla våra invånare får en bra och trygg uppväxt med utbildning och möjligheter till ett bra och varierat utbud av fritidsaktiviteter. Våra kommunala verksamheter är viktiga i detta arbete, likväl som civilsamhället med alla olika föreningar. Polisen har en viktig roll såväl i förebyggande syfte som att bekämpa brott och se till att de som begår brott lagförs.

Som kommunledning arbetar vi konstant med frågor om ökad trygghet för kommuninvånarna. Men även att öka känslan av sammanhållning och trygghet i hela vår kommun. Kommunen och polisen samverkar kring brottsförebyggande åtgärder.

Samarbetet har bidragit till att oroligheter på offentliga platser har minskat. Samtalen handlar om trygghetsfrämjande åtgärder, som t ex belysning på mörka och dolda platser. Samverkan sker med lägesrapporter. Varannan vecka tar kommunens säkerhetsavdelning fram en lägesrapport som är uppdelad på varje enskild stads- och kommundel. Detta jämförs med polisens bild av trygghetsläget i respektive område. Stadsdelarna delas sedan upp i tre kategorier, grönt, gult och rött. Där rött betyder omedelbara åtgärder. Gult betyder ett orosläge. Och grönt att det är lugnt.

Jonny Bratberg, M, och den samlade oppositionen anser att lösningen på den upplevda otryggheten är en dygnet runt-öppen polisstation i Sandviken. I majoriteten är vi absolut inte emot ett sådant förslag – eller att polismyndigheten tar ett sådant beslut. I den överenskommelse som regeringen (S+MP) arbetat fram tillsammans med C och L, finns en utökning med 10 000 poliser till år 2024.

Möjligen kan detta bidra till en dygnet runt-öppen polisstation i Sandviken? Självklart är vi i majoriteten beredda att föra en dialog med polismyndigheten kring detta.

För oss i majoriteten (S, C, L) ser vi det dock som besvärande och naivt att den samlade oppositionen decimerar trygghetsfrågan till en polisiär fråga. Den upplevda känslan av otrygghet sammanfaller inte med brottsstatistiken.

En dygnet runt-öppen polisstation, liksom fler poliser bidrar positivt. Känslan av otrygghet är dock inte enbart kopplat till rädslan för brott. Det vi vill är att föra en diskussion om hur vi får ett tryggare samhälle – där kan den dygnetruntöppna stationen vara en del i det arbetet.

Vi välkomnar en diskussion om ett tryggare samhälle.

  framåt annie
Detta inlägg publicerades i Övrigt. Bokmärk permalänken.

9 kommentarer till ”Trygghet bygger vi alla tillsammans”

 1. Pingback: “Trygghet bygger vi alla tillsammans” — corneliadahlberg – Life, Death and all between

 2. Conny Lundberg skriver:

  Om vi inte ser till att Sverige ändrar kurs inom kort så kommer framtiden att te sig nedstigandet i helvetet!
  Se t ex filmen: ”Flykten från DDR” som ett exempel på hur östtyskarna terroriserades av Stasi och en galen maktfullkomlig regering.

  Gillad av 2 personer

 3. michaelnilsson228 skriver:

  SÖNDRA. SPLITTRA. STYRA.
  Löfvens politiska ordspråk är ”Makten framför allt”. Det tycks saknas allt av politisk ödmjukhet, verklighetsförankring eller konsekvensanalys inne i Löfvens skalle. Eller är det så enkelt att Löfven – eller de som tänker åt honom – har en plan som går ut på att styra genom att söndra och splittra?

  Innan politiker beslöt att Sverige skulle bli ett mångkulturellt land, var det homogent. Förr hade vi kvinnofrid. Det fanns inga utsatta områden, ingen kastade sten på utryckningsfordon eller brände bilar och skolor. Sjukhusens akutavdelningar behövde inga vakter och låsta dörrar. TBC var utrotat men är nu tillbaka. Ungdomar hävdade sig bra i skolan. Vi hade ingen gängkriminalitet som splittrade landet.

  Valet står mellan partier som värnar landet och de som splittrar det med invandring av okända personer från hela världen. Dessa får förtur till gratis bostad. Har de flera hustrur och många barn får de flera bostäder, gratis. Svenskar med låg inkomst kan hamna på gatan när hyran höjs efter renovering. Det skapar splittring men det talar inte statsministern om. Genom att fylla på med oanställbara skapar man ekonomiska klyftor som skylls på rika svenskar.

  Välfärden har fått betala till migrationen. (S) vill höja skatter för att rädda vad som går av vården. Det låter bättre att tala om pengar till vården än om invandringens årliga miljardanslag. Det är så statsministern försöker göra svart till vitt för att dölja att han splittrar landet.

  En fråga som vi alla ska ställa oss är: Vem är det som vinner på att splittra Sverige?

  Gillad av 1 person

 4. Pingback: Replik: Bygga Trygghet? – Hur ska skribenterna i Gefle Dagblad realisera sin vackra dröm? | Vetenskapliga partiet

 5. michaelnilsson228 skriver:

  Jag ska svara på min egen fråga: Vem är det som vinner på att splittra Sverige?

  Sverige är ett experimentland för Bilderberggruppens verksamhet och Agenda 2030.

  Bland de svenska deltagarna på Bilderbergs mötena har varit bland annat Carl Bildt (som har besökt flest möten), Fredrik Reinfeldt, Stefan Löfven, Olof Palme, Urban Bäckström, Marcus Wallenberg, Carl-Henrik Svanberg, kung Carl XIV Gustaf, Tove Lifvendahl, Jonas Bonnier, Annie Lööf och Ulf Kristersson. Som synes utgör deltagarna gräddan av den svenska politiken. Alla gäster måste skriva under ett avtal som förbinder dem att inte läcka ut någon information till omvärlden.

  Den före detta statsministern Fredrik Reinfeldt har anammat den antinationalistiska retoriken och har gjort häpnadsväckande uttalanden som att Sverige är ett land utan gränser som egentligen tillhör invandrarna och att ”ursvenskt är bara barbariet, resten av utvecklingen har kommit utifrån”. Dessa uttalanden kan ha sin förklaring i Bilderberggruppens vurmande för fri invandring och motstånd mot nationalstater.

  Alliansen verkade även för att rusta ner försvaret kraftigt, så landet kan maximalt försvaras i en vecka vid ett militärt angrepp; denna nedrustning stämmer också överens med det antinationalistiska tankegodset. I god liberal anda sålde även Alliansen ut flera offentliga verksamheter till underpris till privata aktörer. Vidare har Anna Kinberg Batra skrivit en riksdagsmotion på temat att ”välfärden står i vägen för fri invandring”.Annie Lööf har dessutom lanserat det kontroversiella förslaget att Sverige har kapacitet att ta emot 30 miljoner invandrare.

  Så vad vill Bilderberggruppen åstadkomma? Något förenklat kan man sammanfatta det som ett globalistiskt elitsällskap som verkar för att internationella handelsregler ska överordnas nationalstaternas sociala, ekonomiska och kulturella intressen. Energipolitik står alltid högt på Bilderberggruppens agenda, och några av målen är begränsad kärnkraft (för att begränsa spridningsrisker till terrorister) och obehindrad tillgång till strategiska naturresurser som olja från Mellanöstern och Nordafrika. Flera världshandelsavtal som GATT (ett multilateralt handelsavtal som reglerar handel med varor över landgränser) samt multinationella organisationer som EU har sina rötter i Bilderberggruppen.

  Vad har globalisterna att tjäna på fri invandring från tredje världen till EU? En förklaring är WTO:s agenda för internationella handelsregler som bland annat innefattar global lönedumpning och social nedmontering, vilket påskyndas av en permanent underklass av invandrare. Detta försvagar fackens makt, ökar konkurrensen om jobben och leder till fler låglönejobb.
  En växande radikaliserad muslimsk minoritet, som förespråkar sharia och blir allt svårare att assimilera, underminerar också de västerländska demokratiska nationerna på sikt. I detta sammanhang har globalisterna paradoxalt nog fått draghjälp av identitetsvänstern som aktivt underblåser segregationen av etniska och religiösa minoriteter i samhället.

  Även bankerna tjänar på en stor invandring: ju fler som flyttar till ett land, desto större blir bostadsbristen. Som en konsekvens av detta ökar bostadspriserna och bankerna kan låna ut mer pengar och tjäna ränta på dessa. En annan anledning är att länder som Sverige och Tyskland behöver låna stora belopp till statskassan för att finansiera asylinvandringen; även här har de globalistiska investerarna en möjlighet att låna ut stora belopp för att finansiera asylinvandringen från tredje världen. Hösten 2015 lånade Magdalena Andersson 11 miljarder SEK enbart för att finansiera asylmottagandet.

  Agenda 2030 ska övervakas av FN:s generalförsamling genom ”The High Level Political Forum” och ”The Economic and Social Council”. Economic and Social Council finansieras till viss del av banker som kontrolleras av globalisterna Soros, Rotschild och medlemmar i Bilderberggruppen. FN:s vision med Agenda 2030 är att FN ska kontrollera en världsregering, ett socialistiskt system utan kapitalism, en värld utan fattigdom och krig och full kontroll över klimatförändringar samt fri migration i en värld utan gränser. Agenda 2030 kan tolkas som implementationen av den Nya Världsordningen. Dessutom utnyttjas klimatfrågan flitigt av globalisterna inom ramen av Agenda 2030 för att de ska kunna uppnå sina mål. Vidare grundades Romklubben för att bemöta klimathotet; denna sammanslutning förespråkar elitistiska lösningar som bygger på ett globalt förvaltarskap av jorden.

  Så vad har alla dessa globalistiska sällskap för inverkan på svensk politik? En hel del ska det visa sig. Liberala politiker och opinionsbildare började förespråka att arbetslagarna i Sverige måste luckras upp för att släppa in fler lågutbildade invandrare på arbetsmarknaden – återigen en tydlig parallell till Bilderbergarnas planer. Kort sagt finns det tydliga kopplingar mellan Bilderberggruppen och Alliansens politik.

  Sveriges bostadsmarknad har också påverkats av invandringen. Under Alliansens åtta år vid makten ökade antalet personer med invandrarbakgrund med otroliga 770.000 medan Boverket bedömde att det behövs 710.000 nya bostäder; korrelationen mellan invandringen och bostadsbristen är nästan skrämmande. Sverige är det land som har störst invandring per capita i västvärlden och är också det land som har högst privat skuldsättning i hela världen. Detta gör landets finanser väldigt sårbara om det kommer en bostadskrasch, vilket allt fler förutspår.

  Slutligen har vi då Miljöpartiet. Agenda 2030 är i sin helhet den direkta förlagan till Miljöpartiets partiprogram. Där finns en förklaring till varför Miljöpartiet är det enda parti som förespråkar fri invandring. Miljöpartiet har även anammat FN:s uppmaning om att vi är skyldiga att ta emot ett obegränsat antal flyktingar och dela vår höga levnadsstandard med dessa på lika villkor; där finns förmodligen förklaringen till att papperslösa immigranter har rätt till skola och sjukvård och att romernas illegala läger sällan rivs. Att partiet har infiltrerats av islamister har dessutom accelererat radikaliseringsprocessen i den vänsteridentitära riktningen. De vänsterliberala journalisterna, bland vilka Miljöpartiet har egen majoritet, har även tagit till sig den politiskt korrekta retoriken ”invandringen berikar landet” och ”vi ska ha ett generöst flyktingmottagande” från FN:s artiklar 25 och 29. Miljöpartiet som följer Agenda 2030 var alltså den perfekta samarbetspartnern till Moderaterna (som vill krossa välfärden) för migrationsuppgörelsen 2011.

  Stefan Löfven, Åsa Romson, Margot Wallström och Isabella Lövin deltog vid det historiska toppmötet i september 2015 för antagandet av 2030-agendan för hållbar utveckling. De kommenterade entusiastiskt att Sveriges regering har varit mycket aktiv i förhandlingarna och kommer att vara lika engagerade i genomförandet av agendan – både nationellt och internationellt.

  Gillad av 1 person

  • corneliadahlberg skriver:

   TACK Michael för välskriven, mycket upplysande kommentar! Jag delar förresten ständigt din fråga så det blev svar även på min 😉

   Jag tror ju som tidigare sagt att det finns många anledningar till varför vi befinner oss i ett krigstillstånd (från officiellt håll outtalat) men din kommentar ger svar på många frågor! Kanske blir eget blogginlägg så småningom, om det är ok?

   Gillad av 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.