Följder och konsekvens för ett land med usla och obegåvade regeringsföreträdare

Av Olle Ljungbeck

Dagens situation…!

De följder som nu visar sig i spåren av Coronaviruset är ett lysande exempel på nuvarande politikers dag till dag politik. Att konsekvensen för samhället blivit sådan beror på att denna deras dag till dag politik helt saknat konsekvensanalys och därför ingen framförhållning som skulle kunnat möta problemen så att inte följderna blivit som dagens. Denna dag till dag politik utan framförhållning och helt i avsaknad av t ex beredskapsplaner och beredskapslager är helt enkelt en följd av dagens politikers undermåliga intellekt och avsaknaden av praktiska erfarenheter från arbetslivet.

Det politikerna nu måste göra är att helt gå in för att i första hand minimera skadorna för sitt eget folk, allt annat måste komma i andra hand.

De ekonomiska resurser som krävs – särskilt om krisen blir långvarig – kommer inte att räcka till om inte resurser omfördelas från vissa tabubelagda områden.

De extra resurser som kommer att behövas kommer ju inte att finnas genom ökade
skatteintäkter vilket vem som helst borde förstå.

Nej de måste tas bl a härifrån:

– En accelererad utvisning av invandrare som fått avslag att stanna i Sverige. Det rör sig om minst 80 tusen. Dagens kostnader för dessa skulle enbart de återföra betydande resurser till statskassan.

– Sverige satsar i dag minst 50 miljarder till länder utanför Europa där
ett stort flertal är diktaturer men också till sådana som behandlar kvinnor som andra klassens medborgare. Självklart skall vi inte understödja sådant. 40 miljarder kan här utan vidare sparas för Sveriges egna problem.

– Sveriges påverkan på jordens klimat är försumbart och vi bör därför i nuvarande läge kunna omfördela de medel som går till klimatåtgärder till dagens problem. Sammantaget rör det sig om flera hundra miljarder som måste omfördelas.

Bl a ett område som nu visar sig totalt eftersatt är beredskapslager för livsmedel. Detta trots Sveriges utmärkta förutsättningar för odling.

Sverige är ett av de få länder som har alla grundförutsättningar för odling av livsmedel.
Vi har god tillgång på vatten. Vi har goda jordar med en areal som väl täcker behovet för oss själva men också möjliggör viss export. Det tredje är att klimatet gynnar och ger förutsättningar till goda skördar. Få länder har alla dessa tre basförutsättningar. I stället för att använda oss av dessa möjligheter har regeringen fört en jordbrukspolitik där nedläggningen av odlingsbar mark varit det centrala.

Lägger man därtill att Sverige är ett högteknologiskt land så skulle vi själva kunna tillverka bl a medicinsk utrustning näst intill självförsörjning.

Vi får emellertid inte glömma att trots Coronaepidemin står Sverige på ett annat område inför en minst lika, kanske en än värre katastrofal utveckling än Coronan.

Det gäller framtida konsekvenser av den kultur/religion och de värderingar som de utomeuropeiska invandrarna fört med sig och som de inte vill släppa även om dessa strider mot såväl Sveriges lagstiftning som allmänna värderingar och kultur. Denna brottsliga kultur/religion/värderingar har redan vållat enorma lidanden för svenska folket. Detta genom att de inte når upp till en humanism som är minimum i ett
civiliserat samhälle.

Redan i dag är det svenska samhället så påverkat och utsatt för invandrares barbariska kultur att den tagit över vissa förorter i storstadsområdena men även på mindre orter. På dessa orter har hedersvåld, kvinnoförtryck, mord, våldtäkter, rån, skjutningar och sprängningar blivit dagliga händelser. Dessa individer motarbetar på alla sätt ett fredligt samhälle med demokrati, kvinnor och mäns lika värde.

Deras värdegrund står i motsatsförhållande till stora delar av våra lagfästa värderingar. Om inte denna utveckling bryts kommer det svenska samhället om några år inte längre kunna kallas ett rättssamhälle. Vi är med andra ord på väg mot ett parallellsamhälle med
ett samhällssystem som strider mot allt det Sverige står för. Likaväl som vi nu försöker rädda Sverige från Coronans förgörande krafter är det än viktigare att snarast krossa och förbjuda de yttringar av de utomeuropeiska invandrarnas kultur/religion/värderingar som står i strid mot vårt eget samhällssystem.

Mot bakgrunden av all den ondska, brottslighet som mord, våldtäkter, rån,terror, bränder, skjutningar som en stor del av de utomeuropeiska invandrarna står för kan vi inte längre acceptera detta om inte vårt land och samhällssystem skall gå under.

Men att tro att den som skulle rädda oss från detta skulle vara en totalt känslokall, maktgalen och intellektuellt undermålig individ som Stefan Löfven är att tro på det omöjliga.

Stefan Löfven visar här lika lite intresse för att bryta denna utveckling som han har gjort när det gällt att förebygga det som nu sker till följd av Coronan.

Stefan Löfvens falskhet och råhet har inga gränser. Trots att han totalt ignorerat behoven av beredskapsplaner och beredskapslager inför möjliga kriser försöker han nu spela landsfader med enbart känslomässiga uttalanden och inga som helst rationella och vettiga förslag hur vi skall ta oss ur Coronakrisen. Därför måste man ställa frågan; ”Hur kan medborgarnas sympati för denne landsförrädare öka när det enbart kommer floskler och svulstiga ord ur hans mun, aldrig något som kan främja en bättre utveckling”?

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle

Detta inlägg publicerades i Övrigt. Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.