Att förbjuda åsikter tillhör en diktatur

Av Olle Ljungbeck

Totalt fel att förbjuda förnekelse av förintelsen.

Bevisen på att förintelsen verkligen har ägt rum är ovedersägliga och en realitet.

Att förbjuda personer att ha en avvikande uppfattning om detta leder dock ingen vart.

Om så blir fallet riskerar vi att få en accepterad historieförfalskning som är skadlig. T ex har man redan gjort strykningar i tidigare utgiven litteratur vars innehåll inte rimmar med vissas uppfattning. Man har t ex strukit rasistiska åsikter i böcker av tidigare författare. Detta ger ju en falsk bild av författaren och dåtiden och innebär ju inget annat än en historieförfalskning. Det finns många exempel på hur vissa velat ändra på författares böcker oavsett om innehållet varit sant eller osant. Ett av de mera komiska förslagen var när en islamistisk stat ville översätta Pippi Långstrump till landets språk. Man krävde emellertid då att Pippi skulle göras om till pojke!

Att ändra på tidigare författares verk är ju att ge en missvisande bild av författaren. En sådan ändring innebär en allvarlig historieförfalskning. Självklart skall det en författare skrivit lämnas orört och enbart stå för honom. Sedan ankommer det på läsarna att avgöra vad som är sant eller falskt.

Om vi inte vågar låta en författares verk vara orörda hamnar vi snart i en situation där de som äger makten förbjuder det som går dem emot.

Detta är ju vad diktaturer alltid har gjort. En vacker dag kanske vi förbjuds att ha en annorlunda uppfattning än att människan är orsak till dagens påstådda klimatförändring och mycket mer.

I dag ser vi en tydlig tendens hos vänsterpartier och de politiskt korrekta en vilja att förbjuda människor att ha en egen åsikt.

Det utmärkande för diktaturer är ju just att antingen bannlyser man ett verk eller ändrar man det till diktaturens fördel.

All litteratur speglar sin tids anda och åsikter. Att därför ändra det författaren skrivit speglar ju inte den tidens tänkande och åsikter.

Fascistiska, nazistiska och enpartistater har alltid velat tysta författare som bekämpar just dessa ideologier. Gör de stater som vill kalla sig demokratier det samma är de inte längre demokratier. 

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle

Detta inlägg publicerades i Övrigt. Bokmärk permalänken.

17 kommentarer till Att förbjuda åsikter tillhör en diktatur

 1. michaelnilsson228 skriver:

  Hitler ville aldrig döda några judar. När du hör någon upprepa lögnerna om Hitler den otäcka judemördaren. Ställ den här mycket enkla frågan: ”Varifrån har du fått den informationen?” Kanske har vi alla någon gång upprepat denna fabel. Varför skulle vi inte, när det trycks ner i halsen på oss dygnet runt, år efter år i årtionden.

  Det har inte funnits någon man på denna planet som har demoniserats lika mycket som Hitler. Om Hitler ville döda judar, varför nämnde han inte detta under alla hans tal, i manuskript eller i hans bok Mein Kampf? Glömde han det bara? Nej, han sa inte eller skrev det eftersom han inte hade någon avsikt att döda några judar. Oavsett hur mycket förstörelse han hade sett sionistjudarna göra mot sitt land och folk, hade han tillräckligt med självdisciplin och etisk kod för att inte hämnas. Eftersom som han var kristen kunde han höja sig över mörkret och visa självbehärskning och ödmjukhet. Det var därför han skapade arbetsläger.

  Är det det någon som vill vara vänlig och förklara statistiken här under:
  Judisk befolkningsstatistik från 1933, från judiska källor: population 15 315 859.
  Judisk befolkningsstatistik från 1938, från judiska källor: population 15 748 091.
  Judisk befolkningsstatistik från 1948, från judiska källor: population 15 753 638.

  Bara orden FÖRINTELSE, GASKAMMARE får de flesta att må fysiskt och psykiskt illa. Skulle de förstå skulle de istället må fysiskt och psykiskt illa av att inse hur hänsynslöst, fräckt och grymt detta pågående bedrägeri är och vilken fruktansvärd tragedi det ger och har givit upphov till. Förintelsen är en av historiens största bedrägerier.

  Myten om den används varje dag för att försvaga tyska folket, vita européer och nationalister. Den används för att få alla i västerländska länder att känna skuld. Den används för att visa hur förkastligt det är att prioritera sina egna intressen, framför andras. Den används för att försvaga vårt instinktiva skydd av vår egen familj och vårt folk. Den används för att ingjuta i var och en av oss att ett avslag i ett asylärende är ett upprepande av förintelsen. Den används för att försvaga vårt motstånd mot det pågående folkmordet på vita i varje vit nation i världen. Den används för att få oss att tro att allt som förknippas med Tyskland under andra världskriget är den ultimata ondskan. Tron på denna lögn leder till vår egen undergång.

  Vi måste sluta låta oss luras. Vi måste ta tillbaka våra egna hjärnor och bryta hjärntvätten. Förintelse-myten har gjort att vi tappat förmågan att tänka själva. Det är precis det som händer nu också med denna ”Covid-19”- bedrägeriet, människor kan inte tänka själva. Förintelsen finns där hos var och en av oss som ett ständigt filter genom vilket vi ser på världen. De flesta av oss ställer inga frågor. Vi tror att förintelsen är en självklar sanning. Vi tror att den har hänt och därför inte behöver undersökas. Det känns inte bra inombords att ställa kritiska frågor och vara undrande om ett så vidrigt brott. Vi vet ju redan vem som varit ond respektive god, eller hur?

  Vi vill vara goda. Vi vill tro. De som tvivlar är onda, så har man sagt. Därför låter vi oss hellre luras och går under som folk och civilisation. När Hollywood får bestämma så vinner en fictionfilm alla priser om de onda tyska soldater som godtyckligt bestämmer över liv och död. Ingen som helst koppling till det som visas i filmen finns till någon verklig händelse. Ändå tror många att detta är något som hänt. Filmer som länge varit standard i Hollywood och precis som i fallet med Schindler’s List så tror de flesta som ser filmen att så här gick det till i verkligheten.

  Vi är helt enkelt konditionerade, efter decennier av hjärntvätt, att helt okritiskt ta in detta och eftersom detta tema upprepas och upprepas sätter sig till slut en bild i våra hjärnor att tysken är ond. Tyskar gör onda saker utan någon som helst anledning. Här pågår programmering av våra hjärnor – verklighet och fiction smälter samman. Hollywood bestämmer vem som är ond och vem som är god.

  All välfärd som vi idag tar för givet har vi Adolf Hitler och det Nationalsocialistiska tyska arbetarpartiet att tacka för. Som betald semester, sjukersättning, barnbidrag och arbetslöshetsersättning existerade inte innan NSDAP införde det. Den svenska välfärdsstaten är direkt kopierad från NSDAP:s socialpolitiska program. När Hitler kom till makten 1933 så fanns det 7 miljoner arbetslösa i Tyskland. På fyra år besegrade han hela arbetslösheten. Nationalsocialismen uppstod som en politisk rörelse i Tyskland ungefär 1920.

  Men nationalsocialismen som ideologi, som en idé med ideologiska punkter, skapades tio år tidigare i Sverige. Nationalsocialismen som idé formulerades av Rudolf Kjellén, statsvetaren, fadern till geopolitiken och mycket annat. Kjellén talade om vikten av folkets nationalkänsla, att staten är organisk och utgörs av folket och att alla delar av folket samarbetar för att avskaffa de sociala orättvisorna. Detta kallade Kjellén för folkgemenskap som var en stor del av det som han benämnde som nationalsocialism. Kjellén talade alltså om samarbetet inom den egna folkgruppen men han talade inte om fiendskap till andra folkgrupper eller raser som om det skulle vara någon automatisk konsekvens av att man värnar det egna. Kjellén står omskriven i Mein kampf och hans idéer adopterades av den tyska rörelsen.

  Märk väl att det finns inget heller i den tyska nationalsocialistiska ideologin som föreskriver rasförföljelser eller liknande. Mest missuppfattad är den nationalsocialistiska synen på relationerna mellan världens olika raser. Det har ifrågasatts ifall de fundamentala rasprinciperna i den nya världsteorin inte skulle leda till översittarsyn, och även förakt för människor av andra raser. Tvärtom; det är just dessa principer som erbjuder den bästa garantin för ömsesidig tolerans och för det fredliga samarbetet mellan alla.

  Under 1910- och 1920 talet genomfördes flera kommunistiska uppror i Tyskland med det officiella syftet att förgöra den tyska nationen och bereda vägen för den kommunistiska världsrevolutionen. Spartakistupproret, Hamburgupproret. Novemberrevolutionen 1918-1919 leddes av judar. Den bayerska rådsrepubliken som kom till efter ett sådant uppror leddes av tre personer – Kurt Eisner, Ernst Toller och Eugen Leviné – alla dessa var judar. Vidare ägdes de tyska mediehusen av judar, det socialdemokratiska partiet leddes av judar, de tyska bankirerna var i själva verket judar. Judar satte dagordningen i den tyska nationen och det inflytande dessa hade användes i många fall för att undergräva den tyska nationen.

  Tysk erfarenhetsbaserad misstänksamhet mot judars roll i omstörtande verksamheter, inte minst i Tyskland, var något ganska självklart i Europa vid den här tiden. Och misstänksamheten blev inte mindre när de mäktigaste sionistorganisationerna i världen förklarade Tyskland krig i världsjudenhetens namn den 27 mars 1933, bara en vecka efter att nationalsocialisterna tagit makten. Att judar i Tyskland förlorade sina medborgarskap, sina möjligheter att äga media och så vidare var fullt lagliga beslut och handlade om att tyskar skulle bestämma de politiska villkoren i Tyskland.

  Förintelsen är en propagandabluff, men att man satte judar i arbetsläger när man expanderade österut stämmer såklart. Det var krig och judar uppfattades som potentiellt fientligt sinnade till Tyskland och många av dem som satt i läger var också det i praktiken. Att behandla en folkgrupp som ett kollektiv var heller inte på något sätt unikt för Tyskland. Den amerikanske presidenten Roosevelt delade exempelvis ut en rad order, som klassade japanska, tyska och italienska medborgare som ”fientliga utlänningar”. 110 000 amerikanska medborgare som råkade ha japansk härkomst spärrades in i amerikanska koncentrationsläger eftersom de var ”fientliga utlänningar”.

  Gilla

  • corneliadahlberg skriver:

   Nu lärde jag mig flera nya saker igen, t ex att vår välfärdsstat är kopierad från NSDAP:s socialpolitiska program. Vad gäller förintelser är det dock så att jag inte vill ifrågasätta andra människors lidanden och eftersom det finns många vittnesmål om ett grymt, outhärdligt lidande i dessa läger så väljer jag att tro på sanningen i det. Vad som sedan orsakade de grymma förhållandena i lägren råder det delade meningar om. Jag har läst att de allierade bombade infrastrukturen så att mat och andra förnödenheter inte nådde lägren t ex. Min nu pensionerade universitetsutbildade revisor här i Norrköping, som flydde från Tjeckien, berättade att rabbiner själva sände judar till arbetsläger innan kriget eftersom de enligt honom skall ha varit en inkörsport till det tyska samhälllet. Ingen aning vad som stämmmer och vad som inte stämmer. Jag vet bara att grymma förintelser fortsätter pågå utan att media uppmärksammar dem annat än med liten notis någon gång. T ex att nedstängningarna av världens samhällen, som fortsätter p g a en lögn, har ökat fattigdomen enormt och fortsatt leder till att vem vet hur många männiksor dagligen svälter ihjäl! Där kan vi tala om en enorm förintelse som de ansvariga borde buras in för! Att palestinier har förintats sedan staten Israel bildades av de allierade utan att palestinierna tillfrågades eller fick en accepterad ersättning är en annan pågående förintelse. Att svenska kvinnor tvingas sätta livet till p g a importen av kriminella från kvinnoföraktande kulturer är en annan förintelse
   som kommer fortgå och även växa om vi inte får bort förintelseförnekarna från regeringhuset. Big Pharmas läkemedel och den ökande strålningen är en annan form av förintelse som sanktioneras av vad jag förstått i nuläget samtliga riksdagspartier och deras väljare, o s v.

   Har du en länk till den judiska befolkningsstatistiken? Jag har skrivit här i bloggen att Röda Korset registrerade en siffra om under 30 000 döda judar i samband med krigsslutet, så antalet döda verkar det minst sagt råda delade meningar om…

   Vad gäller Hitler så skickade han barn till fronten för en grym förintelse och jag önskar vi slapp sådana ledare, men tyvärr är det proppfullt av dem i vår värld och inte minst i vår egen krigstörstande regering, se mina inlägg om Libyen, att Sverige är störst vapenleverantör per capita m m.

   Gillad av 1 person

   • michaelnilsson228 skriver:

    Jag ber om ursäkt för sent svar, Cornelia!

    Du har läst alldeles rätt. Mot slutet av kriget när tyska järnvägar och hela transportsystemet kollapsat under konstant luftattacker av dom allierade. Mat och andra förnödenheter inte nådde fram till lägrena. Människor dog av svält och sjukdomar.

    Lägren fick upprepade gånger besök under kriget av Röda Korset inspektionsgrupper och som tilläts att tala ensamma med representanter för internerna för att höra i första hand om det förekom någon misshandel, avbrott i post- och paketförsändelser, hälsoproblem, mat och ransoneringsfrågor etc.

    Om du/ni googlar på: Red Cross WWII Jewish Death Report – Venom & Vomit
    så kommer du till en blogg på engelska som visar på hur många judar som fanns före och efter andra världskriget samt att den tar upp lite annat som hände under kriget. Jag rekommenderar dig/er också att klicka på Gallery nästan högst uppe på bloggens sida, men jag varnar för starka bilder. Det är bilder på staten israels grymheter mot palestinierna.

    Gillad av 1 person

 2. ulsansblogg skriver:

  Reblogga detta på ulsansblogg.

  Gilla

 3. Benny skriver:

  Varför ska bara den judiska ”förintelsen” skyddas från revision och nya fakta? Sanningen kan väl inte vara farlig? I vilket fall som helst så finns det många värre förintelser än den påstått judiska…Bara i Nord och Sydamerika mördades mellan 80 och 90 miljoner människor om man ska ta det värsta exemplet! Nu har ju ursrungsbefolkningen på den amerikanska kontinenten inte samma mediala och politiska makt som judarna så den är alltså ointressant! Att riksdvärgen Johansson plockar fram den judiska förintelsen just nu är ju valtaktik, det gäller att brunsmeta SD och tänkbara samarbetspartner eftersom sossarna driver tesen att SD är ett nazistparti och därför borde uteslutas! Att sossarnas nazistiska historia ”glömts” av Johansson och andra sossar är bara naturligt för ett maktparti som gör allt för att cementera sin position. Demokrati för sossar betyder att sossar sitter vid makten oavsett vad svenska folket har för åsikt! Så illa är det i Sverige av idag!

  Gillad av 2 personer

 4. Janos Levai skriver:

  Varför skriver vi inte om kommunister och deras marxistiska-leninistiska brutala skrämmande verk?
  Sverige har i Riksdag en dold kommunistisk part som heter ”V”, jag vill inte skriva namn, för att jag blir censurerad direkt!
  Kort historia sammanfattning för att alla har glömt redan, det verkar vara så!

  Att kommunismen inte fungerar i praktiken tror jag personligen handlar om att människan är för makt och pengagalen. D.v.s. att det alltid är nån människa som ska ha mer makt och pengar än någon annan.
  Ungefär en många människor i världen lever under kommunistiskt styre. Det är mycket på grund av att Kina fortfarande lever under kommunistiskt styre. Rysslands kommunismen har däremot fallit.

  Kommunismens svarta bok

  (fr. Le Livre noir du communisme: Crimes, terreur, répression) är en fransk bok publicerad 1997 som skrevs av Stéphane Courtois, Nicolas Werth, Karel Bartošek, Jean-Louis Panne, Jean-Louis Margolin samt Andrzej Paczkowski.

  1999 skrevs dock av Arne Ruth. Bokens syfte var att lista de brott såsom mord, tortyr och etnisk rensning vilka begåtts av kommunistiska regimer.

  ” Courtois fick de siffror han uppgivit genom att addera antalet offer från ett stort antal länder; 20 miljoner i Sovjetunionen, 65 miljoner i Folkrepubliken Kina, 2 miljoner i Nordkorea, 2 miljoner i Kambodja, 1 miljon i Vietnam, 1 miljon i de östeuropeiska kommuniststaterna, 150 000 i Latinamerika, 1,7 miljoner i Afrika, 1,5 miljoner i Afghanistan samt tiotusentals döda i länder där kommunisterna inte kom till makten.
  De exempel från boken som kan anses nämnvärda är de tiotusentals fångar, de fem miljoner som dog av svält 1922, de fem miljoner som dog vid deportationen av Don-kosackerna till Sibirien, de över 700 000 människor som mördades under 1930-talets utrensningar, de två miljoner bönder, kulaker, som deporterades 1930-1932, de sex miljoner som dog under svälten i Ukrainska SSR 1932-1933, deporteringarna av polacker, ukrainare, balter, moldaver, volgatyskar, krimtatarer, deporteringen och mördandet av delar av befolkningen i Kambodja samt Kinas förföljelse av befolkningen i Tibet.”

  http://mariosousa.se/Kommunismenssvartabok.html

  ”Att recensera en bok på 800 sidor, som enligt författarna ska vara en ren faktabok, är inte lätt. Vi inriktar oss på att värdera beskrivningen av några viktiga frågor i kommunismens historia i Svarta boken.”

  Jag är ungrare-svensk och jag har levt långt tid den Kádar János styrt Ungern, jag vet i praktiken vad betyder diktatur och mänskliga rättigheter som nu pågår i flesta länder i Värden under det biologiska kriget, som pågår kallar de Covid-19!
  En sista stor fråga har vi kvar, hur ska vi sluta med den och när?
  Vem vet svaret? Inte jag!

  Med vänliga hälsningar!

  János Lévai

  Gillad av 2 personer

 5. hllviken skriver:

  Kära vänner!

  Mina barn och barnbarn är nu hemma pga en fruktansvärd influensa. Lungplågor som de aldrig tidigare upplevt och smärtande skelett i bröstkorgen.

  Jag är övertygad om att sjukdomen Covid finns i verkligheten.

  Gilla

 6. corneliadahlberg skriver:

  Ja allt gott till dem!!!

  Jag tror oxå Covid finns i verkligheten men det finns lika många oklarheter här som kring temat i Olles text…

  Gillad av 1 person

 7. Janos Levai skriver:

  ”Jag tror oxå Covid finns i verkligheten men det finns lika många oklarheter ….”

  Jag hålla med Cornelia och undrar jag vad som pågår egentligen, är det bistra verklighet eller konspirationsteori i högsta grad?
  Jag vet inte riktig, men jag tror att verkligheten är mycket sämre!

  Med vänlig hälsning János.L

  Peter Koenig – ”Massiv civil olydnad är i ordning – och det snarare än senare. Ju mer vi väntar med handling, desto mer går vi över till denna absoluta mänskliga katastrof.”

  Post Covid World, WEF: s djävulska projekt: ”Återställa framtiden för arbetsagendan” – Efter ”The Great Reset”. En skrämmande framtid

  Detta 31-sidiga dokument läser som en ritning om hur man ”utför” – eftersom en exekvering (eller implementering) skulle vara – ”Covid-19 – The Great Reset” (juli 2020), av Klaus Schwab, grundare och VD (sedan grundades av WEF 1974) och hans medarbetare Thierry Malleret …

  Det lovar en skrämmande framtid för cirka 80% av den (överlevande) befolkningen. George Orwells ”1984” läser som en godartad fantasi, jämfört med vad WEF tänker för mänskligheten.

  https://www.henrymakow.com/2021/01/Globalists-Implement-a-Dystopian-Nightmare.html

  https://www.henrymakow.com/2021/01/What-Chemo-For-Cancer-that-Ails-Us.html?_ga=2.89668955.1172455493.1609518139-903648786.1588285733

  ”Vi är i krig. I själva verket . 99,999% mot 0,001%.”

  Gillad av 1 person

 8. Janos Levai skriver:

  ”Janos Levai skriver:
  Din kommentar inväntar moderering”

  Jag förstår Er det är lugn, ni kan radera min länk och min text påverkar inte sanningen och realiteten!
  Men ni som begränsar mig ska blir nästa offer, ni bara gör vad makthavaren kräver jag är inte arg eller ledsen på Er! Jag skulle bli överraskad om ni släpper fram sanningen! :- ))))))

  Jag älskar Er!!!

  Med vänliga hälsningar

  János Lévai

  Gillad av 1 person

 9. Janos Levai skriver:

  Jag vet inte varifrån eller vem censurerar mig men, ibland jag kan bli besviken och skrattar man mig själv! :- ))))
  Det finns ett maskinellt system som följer efter visa ord och personer det kan vara berömda journalister skriver hårda obehagliga sanningen!
  Jag skulle vilja tacka för hjälpen och ditt tålamod som verkar vara ändlöst!
  Jag lovar att ska skärpa mig och undvika göra problemet!
  Kram från en 75 åriga ungrare-svensk som hoppas att bli bättre!
  MVH
  János

  Gillad av 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.