Fd EricssonVD Hans Vestberg jobbar för att ruinera folkets hälsa

Ur Strålskyddsstiftelsen

Mobilmast orsakade ohälsa – kommun stoppar verksamheten

  • En kommun i USA beordrade i april 2022 telekombolaget Verizon att  avsluta verksamheten  vid en mobilmast. 17 boende i området har sedan masten uppfördes drabbats av typiska symptom på exponering för mikrovågsstrålning i form av yrsel, illamående, sömnlöshet, huvudvärk och tinnitus. Flera fall av cancer misstänks också ha samband med strålningen från masten.

Kommunen började få rapporter om ohälsa från de boende i närheten av masten efter att den driftsattes i augusti 2020. Kommunen skriver i beslutet att “de negativa hälsoeffekterna som de boende har rapporterat inkluderar huvudvärk, sömnproblem, hjärtklappning, tinnitus, yrsel, illamående, hudutslag, och minnes- och kognitiva problem”

Kommunen konstaterar att de neurologiska och dermatologiska symptomen som de boende drabbats av överensstämmer med de som beskrivits i den vetenskapliga och medicinska litteraturen som en följd av exponering för modulerad och pulsad radiofrekvent strålning, inklusive strålning från mobilmaster. Vidare konstaterar kommunen att symptomen i den medicinska litteraturen benämns “Microwave Sickness”, ”Radiation Sickness” eller ”Electro-Hypersensitivity, EHS”. Alla dessa benämningar beskriver ett syndrom där de drabbade utvecklar ett eller flera symptom som en följd av exponering för pulsad eller modulerad radiofrekvent strålning. För vissa kan symptomen bli så svåra att det påverkar den drabbades förmåga att fungera normalt.

Inför beslutet har kommunens hälsoskyddsnämnd nåtts av trovärdiga och oberoende vetenskapliga och medicinska studier och rapporter som visar övertygande belägg för att pulsad och modulerad radiofrekvent strålning påverkar allt levande på lång sikt. Man har även fått starka bevis för att Verizons mast orsakar sådan skada för invånarna i närheten av masten.

Omfattande vetenskapliga belägg

De boende har lämnat in sammanlagt över 11 000 sidor som stödjer att mastens strålning utgör en hälso- och miljöfara. Nämnden har även tagit del av experters bedömningar och av vittnesmål från läkare som behandlar patienter som skadats av strålningen, samt vittnesmål från de som drabbats av skada till följd av Verizons mast.

Bevisen som presenterats för nämnden inkluderar över ett tusen studier som genomgående finner att radiofrekvent strålning kan leda till både kortsiktiga och långsiktiga negativa hälsoeffekter. Trovärdiga vetenskapliga studier visar bland annat neurologiska och dermatologiska effekter, ökad risk för cancer och hjärntumörer, DNA-skador, oxidativ stress, försämrat immunförsvar, påverkan på den kognitiva förmågan, påverkad utveckling av hjärnan,  sömnsvårigheter, minnesstörningar, ADHD, beteendeförändringar, förändrade spermier och skadad blod-hjärnbarriär.

Kommunen noterar även att gällande regler för tillåten strålning enbart skyddar mot skadliga uppvärmningseffekter inom 30 minuter. De saknar därför skydd mot alla andra skadliga effekter som kan uppstå av långvarig dygnetruntexponering, liksom den exponering som är aktuell från mobilmaster. Reglerna tar inte hänsyn till samtidig exponering för flera olika frekvenser och inte heller till de särskilt skadliga effekterna av att signalerna är pulsade och modulerade.

Barn drabbades av svåra symptom

Samma dag som antennerna i masten började sända ut mikrovågsstrålning drabbades läraren Courtney Gilardis tioåriga dotter av yrsel, huvudvärk, tinnitus och allmänt försämrat mående. Dottern bodde i rummet som låg närmast masten, drygt 130 meter från masten.

Sedan dess har Courtney och hennes två tidigare helt friska barn varit sjuka. Själv drabbades Courtney av hemsk migrän, som hon liknar vid en kniv som skär in i huvudet, och yrsel som är så svår att hon inte kunde köra bilen. Familjen fick svåra sömnproblem och Courtney kunde vakna mitt i natten på grund av hjärtklappning. Den yngsta dottern fick kliande hudutslag och svår yrsel.

Familjens läkare rekommenderade familjen att flytta. De flyttade i april 2021 till ett gammalt hus med med betydligt lägre strålning och hälsan återkom gradvis. Flera andra grannar fick också så svåra symptom att de också tvingades flytta från sina hem.

Dr Sharon Goldberg, docent i internmedicin vid University of  New Mexico, konstaterade att Courtney och hennes döttrar var sjuka i typiska strålningsrelaterade symptom.

Enda lösningen: undvika strålningen

I beslutet som Pittsfields hälsoskyddsnämnd skickade till Verizon skriver nämnden att bevisen visar att ofrivillig exponering för strålning från trådlös teknik riktad mot boende i deras hem i Shacktown har fördrivit flera boende som skadats av pulsad och modulerad radiofrekvent strålning. De boende har inte haft något annat val än att lämna hemmet på grund av att den konstanta exponeringen förorsakat dem svår smärta, försämrat deras hälsa, hindrat dem från att fungera normalt och utsatt dem för fara. Vidare konstaterar nämnden att baserat på befintliga bevis har de inget annat val än att undvika exponeringen vilket är den enda effektiva hanteringen.

Verizon inte trovärdiga

Nämnden hörde också bolaget Verizon men tillbakavisade bolagets vittnesexperts påståenden och konstaterade att han inte var trovärdig. Vidare avvisades det underlag som Verizon lämnade till nämnden då det inte på ett meningsfullt sätt kunde bemöta det vetenskapliga underlaget som visar att en majoritet av oberoende studier (inte industrifinansierade), särskilt studier som använde pulserade eller modulerade signaler, visar skadliga effekter. Verizon kunde inte heller uppvisa rapporter över exponering för strålning från master som drog slutsatsen att människors säkerhet är garanterad. Vidare kunde Verizon inte på ett tillfredsställande sätt bemöta de vittnesmål som inkommit från de boende om den skada de åsamkats. Verizon hävdade i stället enkelspårigt att det som hände i området inte kan hända.

Verizon har vänt sig till domstol i ett försök att blockera kommunens beslut. Bolaget är uppenbart likgiltigt inför det faktum att grannarna till masten drabbats av sjukdom till följd av strålningen från masten och de omfattande beläggen som styrker sambandet. Verizons Vd är tidigare Vd för Ericsson, svensken Hans Vestberg.

Källor:

https://ehtrust.org/cease-and-desist-order-against-verizon-cell-tower-by-board-of-health-pittsfield-ma/embed/#?secret=PJU40jJSne#?secret=LL0jskpYSB

https://www.berkshireeagle.com/news/central_berkshires/verizon-wireless-files-lawsuit-against-pittsfield-board-of-health-to-block-cell-tower-order/article_6335b2be-d0cd-11ec-80ac-635335be3555.html

https://maisonsaine.ca/sante-et-securite?id=100269″

Detta inlägg publicerades i Övrigt. Bokmärk permalänken.

2 kommentarer till Fd EricssonVD Hans Vestberg jobbar för att ruinera folkets hälsa

  1. Pingback: Fd EricssonVD Hans Vestberg jobbar för att ruinera folkets hälsa - Bloggfeed

  2. SasjaL skriver:

    Att flytta pga strålningen är bara symtombehandling/-åtgärd, inte orsaksbehandling/-åtgärd. Fel ände att hantera problematiken!

    Gillad av 3 personer

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.