Kategoriarkiv: Motioner

Landsdagarna 2013

Efter trevliga och inspirerande Landsdagar har jag efter varje motion lagt upp mina ord i talarstolen (skrolla ned om du redan läst motionerna) och sist Partistyrelsens avslagsmotivering: https://corneliadahlberg.wordpress.com/2013/11/09/barnpeng-motion-1/ https://corneliadahlberg.wordpress.com/2013/11/10/aldrepeng-motion-2/ https://corneliadahlberg.wordpress.com/2013/11/11/sjukpeng-motion-3/ https://corneliadahlberg.wordpress.com/2013/11/12/kriminalvard-och-familjehem-motion-4/ https://corneliadahlberg.wordpress.com/2013/11/15/projektanstall-arbetslos-ungdom-motion-5/ https://corneliadahlberg.wordpress.com/2013/11/16/gynna-smaforetagandet-motion-6/ https://corneliadahlberg.wordpress.com/2013/11/17/aterinfor-tjanstemannaansvaret-motion-7/ Den kanske viktigaste motionen blev tyvärr inte inlämnad, … Fortsätt läsa

Publicerat i Motioner | 3 kommentarer

Återinför Tjänstemannaansvaret (motion 7)

Motion till Landsdagarna 2013 Återinför Tjänstemannaansvaret Tjänstemannaansvaret avskaffades år 1974. Det innebär att en tjänsteman som begår misstag som leder till att medborgare drabbas inte behöver stå till svars inför svenskt rättsväsende – som vi andra i liknande situation. Där … Fortsätt läsa

Publicerat i Motioner | 5 kommentarer

Gynna småföretagandet (motion 6)

Motion till Landsdagarna Gynna småföretagandet Arbetslösheten stiger konstant och någon ljusning finns enligt analytiker inte i sikte, utan den bedöms ligga kvar på ungefär samma höga nivå så länge vi behåller nuvarande samhällssystem. Ett sätt att minska arbetslösheten är att … Fortsätt läsa

Publicerat i Motioner | 4 kommentarer

Projektanställ arbetslös ungdom (motion 5)

Motion till Landsdagarna 2013 Projektanställ arbetslös ungdom. Är det något område där politiker bör ingripa och styra så är det ungdomsarbetslösheten. Speciellt alarmerande är att låta arbetslösa ungdomar under längre tid känna sig icke behövda, icke välkomna i samhällsgemenskapen. Här … Fortsätt läsa

Publicerat i Motioner | 4 kommentarer

Kriminalvård och familjehem (motion 4)

Motion till Landsdagarna Kriminalvård och familjehem Vi vet att drogmissbruk och kriminalitet ofta hör samman och ofta leder till återfallsbrottslighet. I Sverige hanterar vi problemet genom att iscensätta ständigt nya och extremt kostsamma rättegångar efter de tillfällen då polisen ingripit. … Fortsätt läsa

Publicerat i Motioner | 11 kommentarer

SJUKPENG (motion 3)

Motion till Landsdagarna 2013 SJUKPENG EU-lagar, Läkemedelsverket och Socialstyrelsen bestämmer idag vilka mediciner och vilken vård våra medborgare skall konsumera. Medicinerna som skrivs ut är genom vår lagstiftning begränsade till i stort sett enbart de stora läkemedelsbolagens alster. Den som … Fortsätt läsa

Publicerat i Motioner | 4 kommentarer

ÄLDREPENG (motion 2)

Motion till Landsdagarna 2013 ÄLDREPENG Privata och kommersiella alternativ inom äldrevården är tänkta att vara en valmöjlighet till den kommunala äldrevården, men ger egentligen ganska likartad vård eftersom den politiska styrningen är nästan total. Om vi skulle låta våra äldre välja … Fortsätt läsa

Publicerat i Motioner | 5 kommentarer

BARNPENG (motion 1)

Till Landsdagarna, Sverigedemokraternas högst beslutande organ, denna gång i Västerås 22-24 november, lämnade jag in 7 motioner (samt skrev en åttonde, mer om den sist). Här kommer nr 1: Motion till Landsdagarna 2013 BARNPENG Idag vet vi att små barns … Fortsätt läsa

Publicerat i Motioner | 10 kommentarer