Kraftig överdödlighet av Pfizers ”vaccin”

Av Kalle Hellberg

”Rapport från Israel

Den israeliska folkkommittén (IPC), ett civilt organ bestående av ledande israeliska hälsoexperter, har publicerat sin aprilrapport om Pfizer-vaccins biverkningar. * Resultaten är katastrofala på alla möjliga nivåer.

Deras dom är att ”det har aldrig funnits ett vaccin som har skadat så många människor.” Rapporten är lång och detaljerad.

https://greatgameindia.com/israel-report-pfizer-vaccine-side-effects/

https://gilad.online/writings/2021/4/21/the-israeli-people-committees-april-report-on-the-lethal-impact-of-vaccinations

Högerklicka och klicka på ”översätt till svenska” vid behov.”

Min anm: Pfizer, företaget som äger laboratoriet i Wuhan, vilket sammanträffande…

Publicerat i Övrigt | 4 kommentarer

FÖR FRIHET & SANNING idag i Sockholm

Ja vi har alla anledning att fråga oss vilket virus vi egentligen bör vara mest vaksamma inför!

Publicerat i Övrigt | 5 kommentarer

Nürnbergdomstolen

Av Kalle Hellberg

Ser vi början till slutet nu?

Andra Nürnbergdomstolen har förberetts

AV GREATREJECT · 24/02/2021

En andra domstol i Nürnberg har förberetts sedan förra veckan och en grupptalan håller på att inledas.

En grupptalan, eller en representativ talan, är en rättegång där en stor grupp människor kollektivt väcker talan vid domstol eller där en viss grupp av svarande stäms.

Reiner Fuellmich får stöd från tusentals advokater världen över för att föra Covid19-skandalen till domstol.

Reiner Fuellmich är advokaten som tillsammans med andra lyckades fälla bilgiganten Volkswagen på grund av deras modifierade katalysator.

Detta är samma advokat som lyckades fälla Deutsche Bank som ett kriminellt företag.

Deutsche Bank gick med på att betala mer än 130 miljoner dollar för att lösa ärendet grundat på utländsk korruption och bedrägerier.

Covid-19 är den nutida mänskliga historiens största bedrägerifall. Fuellmich står inför sitt livs största fall, med stöd av tusentals advokater och experter världen över.

Enligt Reiner Fuellmich är alla bedrägerier som tillsammans begåtts av tyska företag ingenting jämfört med den skada som Covid-19-skandalen har orsakat och fortsätter att orsaka.

Covid-19-krisen bör byta namn till ”Covid-19-skandalen” och alla ansvariga bör åtalas för civila skador till följd av manipulation och förfalskade testprotokoll.

Därför kommer ett internationellt nätverk av företagsadvokater att pröva det största skadeståndsfallet genom tiderna, nämligen Covid-19-bedrägeriskandalen som nu har blivit det största brottet mot mänskligheten någonsin.

På initiativ av en grupp tyska advokater inrättades undersökningskommissionen för Covid-19 i syfte att väcka kollektiva åtgärder på internationell nivå och på grundval av anglosaxisk lag.

Covid-19-skandalen har aldrig varit ett hälsoproblem

“Utfrågningarna av bland annat hundratals forskare, läkare, ekonomer och advokater med internationellt anseende som genomförts sedan den 7 oktober 2020 av Berlins utredningskommission gällande Covid-19-affären, har nu med en sannolikhet som närmar sig 100% säkerhet, visat att Covid -19-skandalen aldrig var ett hälsoproblem” – Dr. Fuellmich, 15 februari 2021.

Domstolsmötena finns här

”Snarare handlade det om att stärka makten, olagligt erhållen med kriminella metoder för den korrupta ”Davos-klicken”, genom att överföra rikedomar till personer i Davos, till nackdel för små och särskilt medelstora företag, bland andra.”

Kommitténs slutsats är att Covid-19 används som en avledande taktik av affärs- och politiska ”eliter” med målet att flytta marknadsandelar och rikedomar från små och medelstora företag till globala plattformar som Amazon, Google, Uber och andra stora “big tech” och multinationella företag.

Plattformar som Amazon, Google, Uber och andra stora bolag har alltså tilldelats enorma marknadsandelar och förmögenhet.

Överklagande om ogiltigförklaring av vaccination har tilldelats Europeiska kommissionen, därtill kommer rättegång i New York om status för PCR-testning, tyska rättegångar, kanadensiska rättegångar, australiska rättegångar, österrikiska rättegångar, rättegångar vid Internationella domstolen och vid Europeiska domstolen för Mänskliga rättigheter.

”Vi har sett vad som har bekräftats gång på gång: virusets farlighet är ungefär samma som för säsongsinfluensa, oavsett om det är ett nytt virus eller om vi helt enkelt har att göra med en influensa som döptes om till Covid-19-pandemin.”

BREAKING: Internationella brottmålsdomstolen godtar klagomål om brott mot Nürnbergkoden av israelisk regering

Drostens PCR-test kan inte säga något om smittsamma infektioner. Testet har helt enkelt obestridligt bevisats vara enbart gjort för att detektera en bit arvsmassa vilket i sin tur inte har någonting med en individs sjuk- eller friskhetstillstånd att göra.

För att göra saken värre är de hälso- och ekonomiska skador som orsakats av anti-kovidåtgärderna så förödande att det är nödvändigt att tala om en historiskt unik nivå av förstörelse.

För att skapa panik hos befolkningen infördes farliga och skadliga inneslutningsåtgärder (även av WHO), såsom obligatorisk användning av en värdelös och farlig munmask och social distansering. Meningslöst och kontraproduktivt. På så vis gjordes befolkningen ”redo” för injektionerna.

Världens befolkning fungerade som marsvin för dessa experimentella injektioner av gener, både gradvis och extremt snabbt.

Under tiden kräver fler och fler människor, och inte bara advokater, förutom omedelbar upphörande av dessa dödliga åtgärder, en rättslig granskning av en verkligt oberoende internationell domstol, enligt modellen för Nürnbergprocesserna.

Ett exempel på en sådan begäran från den engelska läkaren Dr. Vernon Coleman: video.

Dessutom avslöjar en intervju med en visselblåsare från ett Berlin-äldreboende att av de 31 personer som vaccinerats där, vissa med våld och faktiskt våld i närvaro av Bundeswehrsoldater, medan deras (värdelösa) ”test” var negativt före vaccinationen. Åtta personer har nu dött och 11 har allvarliga biverkningar.

Vad står egentligen på spel?

För att fullt ut förstå vad som står på spel med denna nya domstol i Nürnberg, för att pröva det största brottet genom tiderna, måste vi börja med lögnen av Drosten och Corman-Drosten-artikeln om PCR-testet i Davos’ namn … En av de grövsta lögnerna i historien som har gjort osannolik skada och har allt knutet till sig.

Sedan var det Klaus Schwab, den stora arkitekten för denna gigantiska gisslan, sponsorerna för den finansiella oligarkin, politikerna i EU:s ledning beväpnade med genomförandet av Drostens riktlinjer och WHO som ledde till att alla västerländska regeringar tog de förödande besluten om inneslutning, utegångsförbud, obligatorisk masksanvändande, social distansering och andra drakoniska åtgärder mot en obefintlig fara.

Dessutom är människors motivation att vaccineras baserat på lögn. Om det inte fungerar tvingar regeringarna befolkningarna. Direkt eller indirekt.

”Det här är sanningarna som tar bort förklädnaderna för de som är ansvariga för de begångna brotten”, säger Dr. Fuellmich,

Och till de politiker som litade på dessa korrupta figurer säger han:

”Dessa fakta kan vara en räddning för dem som kan hjälpa till med att rätta till saker och initiera den efterlängtade vetenskapliga debatten för allmänheten, för att undvika att också de kommer att jämföras och prövas med dessa kriminella charlataner.”

Den internationella lagliga koalitionen kommer att sättas igång denna månad.

Kommissionen vidtar också åtgärder för att skydda regionala jordbruksstrukturer, säkra regionala valutor för att förhindra att en ny valuta tilldelas ”ovanifrån” och arbeta för att återuppbygga ett nytt medielandskap som erbjuder sann, oberoende information.

För de senaste uppdateringarna om domstolarna och mer rekommenderar vi att du följer vår Telegram-kanal.

Källa

Här finns hela artikeln på engelska (med heta länkar om jag skulle missat någon):

https://greatreject.org/second-nuremberg-tribunal/

samt

https://greatreject.org/nuremberg-israel-pfizer-genocide/

https://greatreject.org/nuremberg-israel-pfizer-genocide/?fbclid=IwAR3WbmpmSHzK2GBOnCxxWJKWMf0g6cMImax61GDx0UUuW33n0B2oP3g3zJ0

Publicerat i Övrigt | 3 kommentarer

Skriv under upprop mot VACCINPASS

Mardrömmen att tvångsförgifta alla som vill resa genom hastigt framtagen, ej beprövad vaccinspruta håller snabbt på att bli verklighet. Håller du med? Vad gör du?

Jag säger så klart NEJ till att fråntagas bestämmanderätten över min kropp och skriver på uppropet: FRÅN REGERING TILL REGIM – EFTER YGEMANS “VACCINPASS” DAGS FÖR SOCIALDEMOKRATIN ATT AVGÅ OCH SVERIGE ATT LÄMNA EU i Blueshift.

Låt oss enas mot den växande diktaturen!

Lyssna 10 minuter om bedrägeriet Covid-19.

Publicerat i Övrigt | Lämna en kommentar

Att förbjuda åsikter tillhör en diktatur

Av Olle Ljungbeck

Totalt fel att förbjuda förnekelse av förintelsen.

Bevisen på att förintelsen verkligen har ägt rum är ovedersägliga och en realitet.

Att förbjuda personer att ha en avvikande uppfattning om detta leder dock ingen vart.

Om så blir fallet riskerar vi att få en accepterad historieförfalskning som är skadlig. T ex har man redan gjort strykningar i tidigare utgiven litteratur vars innehåll inte rimmar med vissas uppfattning. Man har t ex strukit rasistiska åsikter i böcker av tidigare författare. Detta ger ju en falsk bild av författaren och dåtiden och innebär ju inget annat än en historieförfalskning. Det finns många exempel på hur vissa velat ändra på författares böcker oavsett om innehållet varit sant eller osant. Ett av de mera komiska förslagen var när en islamistisk stat ville översätta Pippi Långstrump till landets språk. Man krävde emellertid då att Pippi skulle göras om till pojke!

Att ändra på tidigare författares verk är ju att ge en missvisande bild av författaren. En sådan ändring innebär en allvarlig historieförfalskning. Självklart skall det en författare skrivit lämnas orört och enbart stå för honom. Sedan ankommer det på läsarna att avgöra vad som är sant eller falskt.

Om vi inte vågar låta en författares verk vara orörda hamnar vi snart i en situation där de som äger makten förbjuder det som går dem emot.

Detta är ju vad diktaturer alltid har gjort. En vacker dag kanske vi förbjuds att ha en annorlunda uppfattning än att människan är orsak till dagens påstådda klimatförändring och mycket mer.

I dag ser vi en tydlig tendens hos vänsterpartier och de politiskt korrekta en vilja att förbjuda människor att ha en egen åsikt.

Det utmärkande för diktaturer är ju just att antingen bannlyser man ett verk eller ändrar man det till diktaturens fördel.

All litteratur speglar sin tids anda och åsikter. Att därför ändra det författaren skrivit speglar ju inte den tidens tänkande och åsikter.

Fascistiska, nazistiska och enpartistater har alltid velat tysta författare som bekämpar just dessa ideologier. Gör de stater som vill kalla sig demokratier det samma är de inte längre demokratier. 

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle

Publicerat i Övrigt | 17 kommentarer

Trevlig helg!

Två kvällar sedan vid Ensjön i Norrköping precis innan knopparna brister. Idag skiftar buskarna redan i grönt eller gult. Tänk att undret är lika stort varje år, minst!

Publicerat i Övrigt | 1 kommentar

Den som påstår sig representera godheten

Av Olle Ljungbeck

Hur kan den som påstår sig representera godheten vara så cynisk?

Ärkebiskopen har i dagarna gått ut och begärt att invandrarkvinnor skall befrias från kravet att lära sig svenska. Hur kan man vara så cynisk när man påstår sig representera godheten. Den invandrare som skall stanna i Sveriege och som inte lär sig vårt språk är en ständig förlorare och blir aldrig en jämlik medborgare. Men inte nog med detta. En stor del av deras män lär sig språket och kommer då hela tiden att att hävda sig på kvinnornas bekostnad.

Det verkar som om de ”politiskt korrekta människorna” till vilka jag räknar ärkebiskopen och som kan inrangeras i de som är bärare av godhetssyndromet, helt missupfattat vad verklig godhet är. Att inte kräva språkkunskaper av invandrarkvinnor som därigenom blir ständiga förlorare är inget annat än ren cynism och kvinnoförakt där kvinnan aldrig skall
kunna hävda sig med mannen.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle

Publicerat i Övrigt | 2 kommentarer

Länge sedan vi kikade på …

… fakta gällande svensk invandring, medan Morgan Johansson påstar – ”Jag tog Sverige ur flyktingkrisen!” och media i vanlig ordning gör allt för att förvirra och vilseleda Svensson.

Från Kennth Sandberg

På torsdagen presenterade regeringen sina förslag till ny migrationslagstiftning. Då migrationsminister Morgan Johansson (S) deltog i SVT Aktuellt hävdade han trots rekordsiffror att invandringen ligger på miniminivåer.

Enligt förslaget ska det bland annat införas nya ”ömmande omständigheter” och en vidgad ”humanitär skyddsgrund” som skäl för att få uppehållstillstånd utöver vad som gällt tidigare. Så kallade ensamkommande gymnasiemigranter ska nu kunna få avslag omprövade ytterligare en gång: https://www.svtplay.se/video/29611336/aktuellt/aktuellt-8-apr-21-00-4https://samnytt.se/historiska-hoga-nivaer-pa-invandringen-hittills-2020/

Som Samhällsnytt kontinuerligt rapporterat om så har Sverige fortfarande en historiskt sett hög invandring. Förra året fick 119 568 personer uppehållstillstånd, vilket var det femte högsta antalet någonsin. Årstakten hittills i år ligger på 102 426 utdelade uppehållstillstånd.

Uppehållstillstånd är det mått som bäst reflekterar Sveriges demografiska förändring, då dessa till slut leder till medborgarskap. År 2019 var året med det femte högsta utdelade antalet uppehållstillstånd någonsin enligt Migrationsverkets långtidsöversikt. Endast 2013, 2016, 2017 och 2018 har siffrorna varit högre.

Vi fortsätter med Kenneth Sandbergs mail från förra veckan för att belysa ovan påstående om media:

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/fortroendet-for-lena-hallengren-rusar-i-kolvattnet-av-pandemin?fbclid=IwAR1KGm0s6aut_wWuHBCqHLllgVk4BxF_luQ3uCDgksZImvybIfz_DewFQpY

“Svenskarnas förtroende för socialminister Lena Hallengren (S) fortsätter att öka kraftigt, enligt en färsk mätning från Novus. 

Förtroendet för Lena Hallengren fortsätter spikrakt uppåt – sedan september 2020 har hennes siffror ökat med 16 procentenheter, enligt Novus. Ökningen i den senaste mätningen, sedan den förra mätningen i januari, är 6 procentenheter”. https://samnytt.se/svt-anklagas-for-fake-news-gallande-lena-hallengrens-s-fortroende/

Statstelevisionen går ut stort med att ”Förtroendet för Lena Hallengren (S) rusar i kölvattnet av pandemin”.

Det påstås att svenskarnas förtroende för socialministern ökat med hela 6 procentenheter sedan den senaste mätningen. Även Expressen hakar på och lyfter fram ”rusningen” i Hallengrens popularitet.

Svenskarna som tillfrågats i undersökningen är dock, enligt Novus som utfört mätningen, totalt 1044 personer, varav endast 616 personer valt att svara. Dessa 616 personer representerar alltså svenska folkets opinion enligt SVT. Av dem är det sedan bara 216 som uppger att de har förtroende för socialministern. 400 personer, eller cirka 64 procent, har istället uppgivit att de har lågt eller inget förtroende för Hallengren”………………

LSS-UTREDNINGEN

Ännu ett exempel på SVT´s propaganda och försök till vilseförande av svenska folket. Ingen ska inbilla oss att pratkvarnen Lena Hallengren är omtyckt och har vanliga svenskars förtroende! Tvärtom är vår högsta önskan att hon tillsammans med övriga regeringen ska försvinna från medierna och parlamenten..! //Kenneth Sandberg

Avslutar med Kalle Hellberg i temat:

Vad är Fake News – Vad är sanning?

”Du har säkert vänner och bekanta som tror på media, på auktoriteter, på politiker, polis, läkare, präster, höga militärer….. De har alla fått ”sanningar” itutade i sina huvuden under hela livet och har en ganska klar åsikt om hur allting är, vad som är sanning eller lögn, vem de ska tro på eller inte tro på. ”Det har jag sett på Aktuellt i går kväll, å dom sa det även på radions nyheter i dag, så det måste vara sant!”

Här en film om detta, vi kan knappast vara säkra på någonting vi hittills trott eller velat tro på, vare sig det gäller historien eller nutid. Visa gärna denna film för alla som är helt säkra på att du har fel när du varnar för vacciner, när du påstår att 9/11 aldrig kunde ske så som det sägs, när du påstår att Bill Gates har onda avsikter, när du påstår att Löfven är en hycklare, att människan aldrig varit på månen, att CO2 inte är ett gift för naturen o s v.”

Publicerat i Övrigt | 7 kommentarer

Kampen om våra hjärnor.

Peter Krabbe

Dagens blogginlägg är skrivet av den amerikanska läkaren och vaccinmotståndaren Sherri Tenpenny och översatt till svenska av Sture Blomberg. I ett av etablissemanget kritiserat uttalande säger hon bl.a. att ”Some people are going to die from the vaccine directly,” Tenpenny said in the video, which has nearly 1 million views. ”But a large number of people are going to start getting horribly sick and get all kinds of autoimmune diseases, 42 days to maybe a year out.”

Facit efter bara en kort tids vaccinerande är att bara i Sverige har 161 personer dött som direkt följd av vaccinationen (Läkemedelsverkets statistik). De långsiktiga konsekvenserna vet vi än så länge inte mycket om. Vi har därför all anledning att ta Tenpennys varningar på allvar:

Transhumanism är ett begrepp inför framtiden då människa och teknik blandas,
vilket resulterar i själlösa intelligenta maskiner. Det är en rörelse som gynnar
utvecklingen av en ny mänsklig…

Visa originalinlägg 1 076 fler ord

Publicerat i Övrigt | Lämna en kommentar

GLAD PÅSK

Filippa och Rigmor värper

Ni som följer min blogg känner till min hönsgård och vad passar väl bättre än att prata om den till påsk 🙂 Kommer ni ihåg Lilla Alma som kläcktes i min hand?

Och fick första frukosten serverad på köksbordet.

Lilla Alma växer och här sitter hon till höger med mamma Blanca och tuppbrorsan, en tajt familj som alltid höll ihop.

Visst ser Alma ut som en höna? En vacker dag börjar i alla fall tuppbror att gala och nu är det bråttom – ej tillåtet med tupp i villaområde så han levereras till väninna strax utanför staden där hans pappa finns – och slaktas. Ordningen är återställd, bara kackel kvar i hönsgården. Men så en morgon några dagar senare öppnar sambon dörren och säger – ”lyssna”. Jag vill inte höra mer och stänger dörren. Alma har blivit tupp… Samma dag levereras hen till samma väninna.

Sorg och glädje hör påsken till.

Publicerat i Övrigt | 6 kommentarer