Sanningskommission och ”riksrätt” 

Stoppa ödeläggelsen av Sverige och bilda ett forum för att ställa ansvariga politiker, statsråd, myndighetspersoner m.m. inför rätta (f.d. riksrätt) för att ha brutit mot eller åsidosatt vår grundlag och motarbetat vårt demokratiska system.

justitia25970161920

Våra egentliga makthavare kallas oligarker och vill för total kontroll över världsfinansen genom sin globaliseringsagenda ta kontrollen över tidigare demokratiskt styrda områden:

– Genom raserandet av nationer har oligarkerna redan lyckats eliminera fram för allt svenska folkets rätt att i frihet styra över sig själva, d.v.s. den reella demokratin. Folkens olika lagar är naturligtvis besvärande för de rika familjernas törst efter fria finansflöden i sina storföretag, d.v.s. oinskränkt kontroll över sina tillgångar, undanslippande av höga skatter och att slippa återställa vår natur efter sin förödande framfart.

kasino-620x547

–  Genom konflikter mellan olika folkgrupper får politikerna dessa familjers media lyft fram i vacker dager rätt att utöka sin kontroll över individen.

– Genom massiv invandring av okvalificerad arbetskraft kan den av svenska folket uppbyggda arbetsrätten elimineras. Kan arbetsgivarna välja och vraka bland fattiga arbetstagare finns snart ingen kvar som vågar kräva någon arbetsrätt. Bara att svälja och slita såsom slavar i alla tider har gjort.

mitt_pc3a5_golvet_stod_en_c3b6ppen_kista_och_sutto_tvc3a5_fc3b6rskrc3a4ckliga_troll

– Genom total kontroll över inte bara media utan även bokförlag och landets läromedel har dessa familjer i hög grad lyckats styra vem svenska folket röstar på. Ett annat ord för fenomenet är hjärntvätt. Se även Goebbels arbetsmetoder, Hitlers propagandaminister. ”Vår” media arbetar ungefär likadant.

85d8c-012bjacob2brothschild

– Genom att rikta all uppmärksamhet på andra skurkar tror man sig själv kunna gå fri. De kommer lyckas så länge vi köper deras bedrägeri och är medlöpare som lever för att skydda våra egna tillgångar. Genomskåda de verkliga skurkarna!

skyldig

– Genom totalitära media som enda informatör har svenska folket röstat för medlemskap i ett EU som snart utvecklades till en diktatur. Våra lagar stiftas till ca 80 % i Brüssel och bara den statsminister som slickar beskrivna familjer på djupet har en chans att komma till sin post. Ärliga, kompetenta ledare har ingen chans eftersom de smutskastas av samma media, precis som Goebbels (och vilken diktator som helst) förhindrade icke önskvärda röster.

to-learn-who

Hur länge vill du se på medan dina fri- och rättigheter tas ifrån dig? Vi har i alla fall fått nog och vill inte stillatigande se på när vår demokrati avvecklas. Därför skapar vi detta forum, som vi härmed inbjuder ALLA till!

Om vi samlar människorna bakom de väldigt många goda initiativen för att belysa och ibland även göra något åt katastrofen vi bevittnar kring en enda fråga kanske vi får möjlighet att enas i kampen för ett fredligt samhälle som inte tillåts ägas av ett fåtal giriga utsugare/slavdrivare.

Det är värt ett försök – håll till godo och anslut dig genom att anmäla ditt intresse i kommentarsfältet nedan. Skapa då ett WordPress konto, gratis så länge du inte klickar på Uppgradera, eller visa ditt intresse på vår FaceBooksida MagMa-Direktdemokrati – eller SPRID i ditt forum som Harriet gjort i Utanför åsiktskorridoren och Ylva i Bakom kulisserna

1553491_941194779223962_7871589254603461889_o

Ideella föreningen MagMa arbetar för denna aktivism – Välkommen som medlem!

I snöoväder första demonstrationen, andra, tredje, fjärde, femte och i sommarvärmen den sjätte:

Utvisa utan folk Elefanten m folk IMG_20180216_110443 (2) P_20180323_162522 (2) 29573102_1835923176417780_994060352409643432_n P_20180606_173440 P_20180606_174334

En tid försökte vi samlas genom Gula västarna, men uppslutningen blev så här

Mysigare att knappa hemma vid skärmen… Nedan bjuder Olle Ljungbeck på några paragrafer vi kan använda för att åtala förrädarna som bjudits in av enfamiljsägda svenska media.

Ur artikeln Grovt åsidosatt tjänsteplikt av Olle Ljungbeck:

”Stefan Löfven är pga av vad han orsakat Sverige och svenska folket genom massinvandringen den största brottsling vi haft sedan Sverige blev en nation. Han måste avgå och ställas inför – ”Riksrätt”.

När 1974 års regeringsform (grundlag) ersatte den föregående övertogs riksrättens uppgifter av högsta domstolen 1975. Nuförtiden existerar inte någon direkt riksrätt i Sverige. Däremot prövar Högsta domstolen, enligt tredje kapitlet 3 § rättegångsbalken, åtal av brott i utövningen av tjänsten eller uppdraget som begåtts av statsråd etc.

När det gäller åtal mot statsråd m fl finns det särskilda bestämmelser om detta i regeringsformen, i 11 kapitlet 8 § respektive 13 kapitlet 3 §. Åtal mot statsråd 11 kap 3 § Regeringsformen. Den som är eller har varit statsråd får dömas för brott i utövningen av statsrådstjänsten endast om han eller hon genom brottet grovt har åsidosatt sin tjänsteplikt. Åtal beslutas av konstitutionsutskottet och prövas av Högsta domstolen. Lag (2010:1408).

Det råder ingen som helst tvekan om att Stefan Löfven skulle ställas inför riksrätt om vi hade en demokratisk riksdag och därmed ett konstitutionsutskott som såg till landets bästa. (Något att tänka på inför valet; ”Allianspartierna kan med hjälp av SD fälla regeringen vilken dag de vill, men gör det inte? De är därmed medskyldiga till ödeläggelsen av vårt land och brotten mot folket).”

Olle

Olle Ljungbeck, 84, demonstrerar ensam i Gävle

Vi vill tillverka plakat och ställa oss på gator och torg för att möta folket! Vi kommer dokumentera vad som händer på dessa platser. Så länge du/ni inte vill tala i mikrofon eller ställa upp ett bord kan ni utan tillstånd stå och gå med plakat på gator och torg för att nå ut till folket med våra budskap!

Tips på plakattexter här!

Uppdaterat läsvärd sammanfattning av Olle: ”Vi (folket) måste återerövra demokratin”.

För frigörelse ur slavdrivarnas kontroll, bilden nedan – se Gräsrotsrevolten!

illiumpyraofcontrol

Avskaffandet av kontanter är ett led i globalisternas plan för total kontroll över våra pengar.

Uppdaterat:  2 månader efter lanseringen av Sanningskommission och ”riksrätt” tänker jag på Olles artikel ”Bara munväder…” och idag (maj) hans upprop att bilda en folkrörelse!

Här Peter Harold angående Finspång-tribunalen.

189 kommentarer till Sanningskommission och ”riksrätt” 

 1. larserik9 skriver:

  Nu kör vi!!!

  Gillad av 1 person

 2. Leif of Godland skriver:

  Fredsproklamationen från Monarkin Staten Sverige med erbjudande av frihet från tidigare avtal och överenskommelser (dvs, underförstått, frihet från tidigare avtal och överenskommelser om krig mot befolkningarna) erbjöd ministrarna frihet från det tvång de stått under*.  Istället för att acceptera erbjudandena valde de att låta konstitutionsutskottet behandla dessa erbjudanden om gisslanbefrielse som om de hade varit brottsanmälningar, och beslutade att brott ej förelåg.  Konstitutionellt har vi vidtagit den enda möjliga åtgärden:  Egen konstitution, eget rättssystem.  Det går att klaga hos dem, och de tackar för att vi ber om lov, och säger:  Ni får inte (aja, baja!).

  *:  Monarkin Staten Sverige genom Monarken till Regeringen för Konungariket Sverige, Kingdom of Sweden, etc. av 10.09.17 uttrycker ”Regeringen med dess departement hålls som gisslan av ägarna till pengamakten, den så kallade ”Secret Government”, som planerar massmord av den befintliga befolkning ni i gisslan tvingas göra sken av att representera.”

  Gillad av 2 personer

 3. Det bästa jag känner till för att bli öppen för kritik och bli självkritisk är att meditera så jag rekommenderar först och främst meditation innan ni läser mer.

  Det vi alla bör fråga oss själva är vilken insats som kommer få bäst önskad effekt. Det kan naturligtvis vara svårt att avgöra, därför är det bra att vara både öppen och skeptisk när man mediterar på den saken, för det kan vara svårt att få svar på detta, även från väldigt intelligenta människor som man litar på, p.g.a. deras hövlighet, men kanske ännu svårare att lyssna på dem om man inte är öppen för svaret de ger.

  Meditera på om det jag skrev där är sant eller falskt!
  ….
  Nu till min högst personliga åsikt efter att ha tittat på ert förslag och mediterat på det och tänkt över det.

  Personligen tror jag inte att vägen genom högsta domstolen är framkomlig dels p.g.a. att politikerna inte begått något lagligt brott, enligt varken regeringsformen eller brottsbalken, men även p.g.a. att vi inte talar inte om någon folkdomstol här som fattar beslut utifrån rimlighet eller moral.

  Folkdomstolar blir endast möjliga när de tillsätts av folket självt, antingen genom demokratin eller vid revolution om demokratin är satt ur spel, samtidigt är frågan om man bör döma någon utan att det finns en lag som beskriver det olagliga i de handlingar personen utfört.

  Regeringsformen har ingen direkt laglig effekt såsom brottsbalken har, men är ett slags floskelfyllt måldokument. Brottsbalken är dessutom inte skriven för att kunna bekämpa moraliskt tvivelaktiga beslut som fattas i riksdagen. Domen över moraliskt tvivelaktiga beslut utdelas i Sverige på valdagen.

  Mängden proteströster på SD är ett tydligt tecken på att en stor andel människor vill ha en annan politik, kanske inte SD:s politik helt och fullt, men förändring. De har tröttnat på många av de saker de har sett sedan EU-medlemskapet inleddes.

  Folket har frihet att styra över sig själva, d.v.s. skapa reell demokrati om de vill det. Det sker i Sverige genom att bilda politiska partier som har full rätt att valsamverkar sig förbi 4%-spärren om de är motiverade till det.

  Sedan kan de nya partierna ersätta de gamla, men samtidigt måste man naturligtvis se till att välja rätt slags människor som sina egna kandidater och talespersoner och försöka förhindra infiltration av liknande individer som de man vill avskaffa, annars blir det naturligtvis ingen varaktig förändring.

  Vid omröstningen om EU-medlemskapet var inte media helt totalitär och det fanns information både för och emot, men det fanns kanske 10 ggr mer info för än emot. Folket blev sannolikt lurat av mängden propaganda för EU-medlemskapet, samt att Ingvar Carlsson och Carl Bildt satt i TV-rutan och var eniga om hur bra allt skulle bli med EU, d.v.s. hjärntvätt av de godtrogna.

  Vid tidpunkten fanns det heller ingen verklig erfarenhet om vad en monopolkapitalistisk union skulle leda till. Många människor hade inte sett unionen USA:s misär heller, såsom Olof Palme som var med och byggde folkhemmet.

  Invandringen som Olof Palme verkade för från Chile eller Jugoslavien var inte kulturförstörande och det handlade om verkliga flyktingar och om arbetskraftsinvandring när vi hade mycket låg arbetslöshet i Sverige. Vi delade på jobben och det skedde en assimilation.

  Efter hans död har folkhemmet raserats av högersossar, miljöpartister och Allians i maskopi och de har skapat s.k. ”mångkultur”. Olof Palme hade sannolikt inte förstört Sverige såsom 7-klövern gjort, han blev förmodligen mördad för att de skulle kunna genomföra det utan hans skarpa protester.

  Således är mitt positiva förslag att ni formulerar grunder för ett parti tillsammans som ni tror kan få många röster, ett parti som är tilltalande och beskriver vad ni vill ha och hur vi ska få detta, INTE vad ni inte vill ha, och att ni sedan anmäler detta parti till Valsamverkanspartiet.

  Det fanns heller ingen större insikt om det förödande med mediernas ägarförhållanden i Sverige.

  EU är ingen diktatur. Vi kan gå ur den om vi röstar in fler partier som vill ha en folkomröstning om EU-medlemskapet. EU är en monopolkapitalistisk klubb som medger att länder i EU blir skatteparadis som tvingar alla andra länder ner i ett race mot bottnen till glädje för monopolkapitalet och till sorg för 99% av medborgarna.

  Ärliga, kompetenta ledare har en chans att få leda Sverige även om de inte skulle få privilegiet av att smutskastas av fulmedia, d.v.s. mörkas, men det kräver ett folk med god karaktär att lägga undan lögnaktig media och söka sanningen på ett mer vetenskapligt sätt.

  Demokrati innebär att organisera sig effektivt för att nå ut till människorna, men jag betvivlar att bilderna som ni använder kommer inge ett gott intryck av er satsning. Ni skulle sannolikt även behöva en bättre galjonsfigur och själva stå tillbaka en aning.

  Jag tror det är bättre att definiera vad man vill ha i olika partier och sedan valsamverka med dem.

  Det är f.ö. olagligt att anklaga någon för brottslighet offentligt även om man har evidens för brottslighet. Har man bevis om brott enligt brottsbalken så ska man gå till polisen och anmäla brottet.

  Gillad av 1 person

  • corneliadahlberg skriver:

   Det är uppenbart att våra politiker begått grova brott – t.o.m. Lagrådet har ju erkänt att våra folkvalda har gjort sig skyldiga till grundlagsbrott genom att införa samhällsomvälvande förändringar utan att ge folket information om vad de avsåg genomdriva, vilket står i vår grundlag, och därmed en chans för folket att fatta medvetna beslut i val. Är inte Lissabonfördraget ett sådant exempel?

   Självklart är EU en diktatur – vi blev lovade fortsatt självbestämmande inför omröstningen men snart började våra lagar stiftas i EU:s högborg – snacka om diktatur! Du kanske lägger annan tolkning i begreppet diktatur? Ordvrängning?

   Det stora problemet är att åtal måste beslutas av konstitutionsutskottet, så du har nog rätt – det krävs en revolution för att införa en Folkdomstol!

   Du vet att jag i princip sympatiserade med ditt Valsamverkansparti, men jag anser att det bör finnas en reel chans att nå någon procent och för att kunna avgöra det behöver vi insikt i exakt hur många som deltar nu och hur många röster ditt parti fick vid förra valet. En ledare för valsamverkan bör inte förkasta det mesta av vad deltagarna gör och i detalj vilja styra deras åsikter – just därför har jag försökt samla kring en enda fråga som skulle kunna stödjas av många.

   Gillad av 8 personer

   • Har du en källa för påståendet att ”Lagrådet har ju erkänt att våra folkvalda har gjort sig skyldiga till grundlagsbrott genom att införa samhällsomvälvande förändringar utan att ge folket information om vad de avsåg genomdriva, vilket står i vår grundlag, och därmed en chans för folket att fatta medvetna beslut i val.”

    Jo. Lissabonfördraget är ett sådant exempel, men samtidigt ser jag inte några reella möjligheter att få rätt den lagliga vägen mot folkvalda politiker.

    Högsta domstolen kan ex. inte ersätta alla oss medborgare för vad regeringarna gjort på sista tiden. Högsta domstolen kan väl heller inte utlysa nyval eller nya folkomröstningar?

    Jag anser att förändringen måste ske politiskt, antingen på valdagen eller, om ca 80% av folket inte tror att vi har demokrati på valdagen, då genom revolution, men jag anser i dagsläget att det måste ske på valdagen eftersom nästan 100% av medborgarna tror att rösterna i princip räknas nästan 99% korrekt på valdagen.

    Sverige har fortsatt självbestämmande. Sverige kan gå ur EU när vi vill såsom Storbritannien gjorde.

    Röstar folket på V eller SD eller Vetenskapliga partiet via Valsamverkanspartiet och dessa partier får majoritet så kommer Sverige nästan garanterat få en ny folkomröstning om EU-medlemskapet. Det är demokrati. Inget snack om saken. Folket styr på valdagen om de vill ha mindre EU och mer demokrati. Jag tror att du kan hålla med om att det faktiskt är så.

    Folket kan genom nya partier, antingen mer centralstyrda som Vetenskapliga partiet och SD eller mer medlemsstyrda likt Direktdemokraterna, skaffa sig folkdomstol. Partierna kan stifta nya lagar som styr vårt rättsväsende. Det är upp till folket att ändra vårt samhälles lagar.

    Jag anser precis som du att det bör finnas en reell chans att nå någon procent, helst 10% första valet tillsammans. Jag anser att vi inte kan få, samt inte behöver, insikt i exakt hur många som deltar just nu och hur många röster våra olika partier fick vid förra valet. En bägare fylls droppe för droppe.

    Ingen människa och inget parti blir väl helt perfekt för någon. Som organisatör för Valsamverkanspartiet förkastar jag inget demokratiskt politiskt parti, inte ens NMR, eller ens Ödlepartiet om ett sådant skulle finnas.

    Som politisk organisatör för Vetenskapliga partiet försöker jag vakta Vetenskapliga partiets intressen som är det bästa för framtidens generationer. Självfallet vill jag som vetenskapligt lagd kritisera ovetenskapligt eller olika former av osanning med bättre argument av samma anledning.

    Det kan förhoppningsvis styra människors åsikter in i rimligare banor. Jag anser att kritik av ovetenskapligheter är något att vara tacksam för och är man inte tacksam när man blir överbevisad så har man naturligtvis något att arbeta med vad gäller de egna fastfrusna åsikterna.

    Visst. Ett politiskt parti måste inte ha en enhetlig politik som berör flera olika frågor och frågorna måste inte hänga ihop logiskt, och man kan fokusera enbart en huvudfråga, likt SD, men jag anser att ett försök att samla alla kring enbart en enda fråga förmodligen är kontraproduktivt på sikt. Andra åsikter måste någon gång fram ur garderoben.

    Man kan ex. heller inte lova skattefinansierad välfärd och noll skatter samtidigt. SD gör heller inte det. Alla vet att SD är ett högerparti fullt med f.d. moderater och andra borgare vid spakarna. De gör ingen hemlighet av det, men de fokuserar heller inte på det.

    De fokuserar på sin huvudfråga stoppa massmigrationen och döljer oftast sin högerprägel, men givetvis har de åsikter om alla andra frågor också i sitt program. Det måste ett parti ha om det ska vara seriöst. Människor vill veta vad de röstar på. Det är demokrati.

    Gillad av 1 person

  • larserik9 skriver:

   Ok, som jag tolkar ditt svar Martin vill du inte vara med så länge du inte får styra.

   Gillad av 4 personer

   • Det stämmer inte. Jag styr inte de partier eller de kandidater som medverkar i Valsamverkanspartiet, vare sig innan valet eller efter valet.

    Förslagen om hur vi ska diskutera med medier om Valsamverkanspartiets funktion är till för att hjälpa alla medverkande partier att på ett pedagogiskt vis öka förståelsen för valsamverkan.

    Jag organiserar enbart att partierna representeras rättvist på listan och agerar spärrvakt för att garantera partifunktionen, men jag styr dem inte.

    Gilla

 4. Josef Boberg skriver:

  Tänkvärt blogginlägg, verkligen… – och om hur lösningen kan se ut på min blogg under rubriken: ”OM HUR NATIONALEKONOMI-FÖRSTÖRANDE BANKSYSTEM KAN VRIDAS RÄTT”.

  Gillad av 4 personer

 5. corneliadahlberg skriver:

  Svar på din fråga Martin om Lagrådet finns bl a här i Olles för övrigt mycket läsvärda artikel i vårt tema: https://corneliadahlberg.wordpress.com/2017/10/16/vi-folket-maste-atererovra-demokratin-3/

  Gillad av 3 personer

  • (När du svarar genom WordPress funktionens klocka uppe i högra hörnet så får jag ett meddelande om att du besvarat min kommentar, Cornelia. Börjar du om genom att skriva på din egen som i din kommentar här så får jag inget meddelande. Nu råkade jag misstänka att du begått det felet och återkom. Därför får du svar nu. väl värt att tänka på om du vill hålla diskussionen i gång.)

   Det är en riktigt bra artikel, men jag tror ändå att den vägen inte är särskilt framkomlig utan en majoritet av politiker i riksdagen som vill återställa Svensk grundlag i ursprungligt skick.

   Jag hatar ordet ”rättshaverist” eftersom det används nedlåtande mot människor som inte får rätt när de har rätt, men ordet är ett dubbeleggat svärd för ordet visar också i realiteten att rättsstaten inte fungerar optimalt när den inte ger människor rätt när de har rätt.

   Men samma sak gäller där. För att rättsstaten ska börja fungera optimalt måste vi först ta makten över demokratin politiskt, ex. genom Valsamverkanspartiet. Först sedan kan vi ändra lagarna demokratiskt tillsammans.

   Men om nu högsta domstolen anser att förändringarna är rättsvidriga och att de strider mot våra grundlagar och om högsta domstolen kan rätta till felet så är ju rimligen frågan varför de inte gör det?

   Gilla

   • Leif of Godland skriver:

    Därför att deklarerad konstitutionell statsordning inte är reell statsordning.  Finns dels några lager till och sedan är reell ordning inte ens i de deklarerade lagren detsamma som formell ordning.

    Läser för närvarande Andrea Davisons memoarer SHOOT THE WOMEN FIRST ( https://www.amazon.co.uk/SHOOT-WOMEN-FIRST-Andrea-Davison/dp/0999602004/ ).  Börjar därvid förstå varför från början en insides- och utsides- verklighet skapades, MI6 &Co. jobbar på insidesverkligheten.  Som är en värld helt skiljd från utsidesverkligheten, den politiska verkligheten, den verklighet man ‘lär sig i skolan’, osv.  Utsidesmänniskorna vill ju inte veta av insidesverkligheten.  Hade det därför stannat där skulle jag kanske kunnat respektera att man skiljde verkligheterna åt, för att så långt möjligt respektera allas viljor.

    Men eftersom de tillåter MI5, poliserna, domstolarna &Co. att upprätthålla barnaoffersatanismen så är de inte ursäktade i sin insides-tillvaro med att de måste skydda sig mot de obildbara utsides-människorna.

    Gillad av 4 personer

   • Det är exakt med sådana kommentarer s.k. ”government trolls” skrämmer bort vanliga och vettiga människor från en positiv och konstruktiv diskussion. Försök hålla dig till ämnet! I annat fall kan jag enbart rekommendera Cornelia att ta bort den kommentaren och min rättelse.

    Gilla

   • Jag svarar istället på min egen fråga positivt och konstruktivt. Jag tror i princip det är så här:
    1. Folket väljer riksdagsledamöter.
    2. Riksdasledamöterna stiftar de lagar som högsta domstolen ska använda.
    3. Högsta domstolen dömer med utgångspunkt från de lagarna.

    Gilla

   • corneliadahlberg skriver:

    Tack för tipset Martin – hade ingen aning om vad den där klockan betydde – här kommer premiärsvaret den vägen 😉

    Håller som du ser inte med om ditt fördömande av Leif of Godlands kommentar. Jag föredrar olika infalssvinklar på en fråga och anser kommentaren hör hit. Vad har du för bevis för att han skulle vara ett ”government troll”? Lite kul med tanke på dina ord i första kommentaren: ”Det är f.ö. olagligt att anklaga någon för brottslighet offentligt även om man har evidens för brottslighet. Har man bevis om brott enligt brottsbalken så ska man gå till polisen och anmäla brottet.”

    Gillad av 3 personer

   • Alltid härligt att hjälpa vackra kvinnor. 😉

    Du behöver inte lyssna på mitt råd och du kan givetvis få din blogg internettrollad av allt möjligt om du nu vill det.

    Alla som beter sig som internettroll är inte det, heller inte brottsliga, men man kan berätta för internettrollen och för övriga när de beter sig som det, anser jag. Det är inte illvilja, men välvilja, anser jag, och jag vill dig, din blogg och alla andra väl.

    Gillad av 1 person

 6. arne holmström skriver:

  Om man gillar det politiska systemet i någon form är man illa ute, vilket visar på att man inte står på det vanliga folkets sida!

  Gillad av 3 personer

  • Jag är inte enig! Jag tror inte att revolution är möjlig förrän så många som 80% tvivlar på systemet. Det gör de inte än i tillräcklig utsträckning. Således måste man arbeta med det system man har tills den situationen ev. uppstår, men jag anser att vi ska försöka undvika den situationen för en revolution är oftast ingen dans på rosor.

   Jag var med i Miljöpartiet innan de medelst digital direktdemokratisk omröstning tog bort utträdeskravet ur EU. Nu kämpar de omkring 4%.

   Jag har varit medgrundare till det parti som idag heter Direktdemokraterna även om jag anser att utvecklingen där gått i fel riktning p.g.a. att de inte vill ha åsikter baserade på evidens, logik och känsla. De är inbjudna till valsamverkan, men verkar vilja kasta bort sina röster ett val till i hybris. Likväl har det partiet fått ganska många röster.

   Jag har varit med i det konsensusbaserade Gröna partiet som inte lyckades utvecklas logiskt och emotionellt korrekt p.g.a. människor som blockerade utvecklingen med sitt veto.

   Jag har nu skapat Vetenskapliga partiet och Valsamverkanspartiet för att läka Sverige och världen åt Sveriges folk och åt världens folk och framtidens generationer och jag har aktivt och målmedvetet försökt höja Sveriges medvetandenivå och min egen genom meditation och öppna kritiska undersökningar på djupet.

   Senast den 25:e december fick jag kontakt med Jesus-energin, så var så vänlig! Antyd inte för mig att jag inte gjort något för folket. Det stämmer inte. Jag har inte träffat någon som gjort mer än mig, men jag önskar att dessa bättre människor finns och jag välkomnar dem. Stig fram! Berätta vad du gör fr.o.m. nu och varför! Meditera med mig och led folket tillsammans med mig!

   DET vore värdefullt.

   Gilla

  • Leif of Godland skriver:

   Det har ingen som helst betydelse VEM som sitter med den formella makten.

   Det har all betydelse i världen att alla fakta är tillgängliga för alla och inget är tabu samt att det är sanning och rätt som styr rättsskipning, och att de som sitter med den formella makten ej är tillåtna att begå brott mot folket.

   Politikens funktion i dag är en mer effektiv distraktion än ‘Bonde söker fru’.  I sitt tal om hemliga sällskap inför pressen hänvisade John Fitzgerald ”Jack” Kennedy, JFK, till den atenske laggivaren Solon (c. 638 – c. 558 BC) och att denne gjorde det till ett brott för medborgaren att undvika kontrovers.  Solon försökte därmed förhindra att man undvek öppen dialog, och det var förstås av samma orsak JFK refererade till saken.  I dag är stora delar av verkligheten säkerhetsklassad, bakom vilket de stora brotten göms.  De som ändå känner till och berättar om förnekad verklighet förlöjligas, och det inte bara av organiserade agenter utan även av vanliga människor som inte vill eller vågar veta vad som pågår.  Dessa människor som förlöjligar och/eller kallar de som varnar för troll är de verkliga trollen.

   Läs gärna min recension ”Essential reading in order to understand the different realities” av Andrea Davisons bok, som kan läsas på Amazon, https://www.amazon.co.uk/SHOOT-WOMEN-FIRST-Andrea-Davison/dp/0999602004/ .  Godland är INTE konstituerat utifrån någon människoofferagenda, vilket annars det rådande världssystemet är.  Massmedia som upprätthåller människoofferagendan mörkade i höstas fullständigt det konstitutionella bildandet av Monarkin Staten Sverige som del av Godland, trots att så skedde i öppen rättssal inför ~100 kompetenta vittnen, och media dessutom fick pressreleaser.  Monarkin Staten Sverige och Godland har formellt upphävt Kungariket Sverige med Regering och Riksdag för detta affärsföretag som låtsas vara en stat.  Det finns otaliga bevis för hur Kungariket Sverige istället är ett kriminellt maffiaföretag inom en världskoncern av kriminella maffiaföretag som arbetar med trafficking av människor, narkotika och vapen, och som sysslar med de mest mörka människooffer.  Som vardande en kriminell organisation är Kungariket Sverige därför formellt upphävt av Monarkin Staten Sverige och Godland, vilket bland annat innebär att alla som tror att de är skyddade av detta kriminella sällskaps regler och lagar i verkligheten i dag arbetar helt på eget bevåg och ansvar.

   Monarkin Staten Sverige, Godland och Baltic Sea Indigenous Court bygger verklig rättvisa.

   Innan vi avhemligar alla hemligheter kan det omöjligt finnas demokrati, och efter att vi avhemligat alla hemligheter samt avkräver enskilt ansvar av envar som ges samhällsansvarig position, då finns bara anledning till att bevaka att ansvar sköts.

   Den korta Godlands konstitution i slutet av Godlanders rättigheter som finns med i Proklamation av Monarkin Staten Sverige är skapad så att alla grupper kan skapa sina egna lokala styrelseskick med sina egna lokala rättssystem där det är vad en människa gör och konsekvenserna av vad människan gör som är avgörande, och inte vad politiska politruker i ett kriminellt system har bestämt (parlamentariska ‘lagstiftare’, etc).  Detta sätt att strukturera samhällen gör att alla kan hitta sitt eget favoritsamhälle.  Varför skulle någon enda tvingas till något den ej trivs med, så länge det inte kränker någon annans rätt?  I en text från 2010-01-24 förklarar jag detta på ett filosofiskt ganska djupt plan så här:

   ”The modus operandi of the hierarchical system is spelled out in Latin on the U.S. dollar bill, ”E pluribus unum” — from many, unity = the uniting of plurality.  This is pentateuchian thinking.  It is doomed to go under.

   The ”Return of the Goddess” thinking can be derived from the Inanna Myth from Sumerian times.  The principle is; from many united, diversity; no limitation on creativity and thinking.”  ( http://leiferlingsson.lege.net/2010/01/24/bypassing-pentateuchian-thinking/ .)

   Enskilda som tror de är skyddade av att de är lydiga ett kriminellt system bör ha i åtanke att de senare kan dömas för sitt medlöperi med de största kriminella, de som för närvarande bestämmer reglerna.  Antingen skulle de kunna dömas att betraktas som otillräknerliga och offentligt deklareras såsom opålitliga, då de uppenbarligen är helt inkompetenta att förhålla sig till allomfattande samhällslögn från ett genomkorrupt system, eller för att avsiktligt och medvetet ha skadat sina medmänniskors familjer.  Se vidare konstituerande dokument för Godland.

   Gillad av 1 person

 7. Björngunnar skriver:

  Fegheten är den största synden.
  Olle är inte feg!

  Gillad av 4 personer

  • Feghet är nervositet och kommer ur rädslan, rädslan kommer ur livet självt, livet som vill överleva, men den är ologisk på ett högre kosmiskt plan. När man nått en hög ålder som Olle så släpper ofta den rädslan (den kan också släppa genom meditation eller intelligens tidigare i livet) och viljan att göra rätt kommer då. Olle har den viljan och jag har sett att han har förstånd också i hans texter.

   Olle bör förmodligen enbart starta ett parti som OLLE leder och hans fans FÖLJER, skaffa en tilltalande logotyp, ett tilltalande plakat som gör att även det nervösa folket vågar gå med, skaffa ett vitt tält, ta in tips om hur man bör framställa sin sak för att få folkligt stöd i den media-situation vi befinner oss i samt ansluta det till Valsamverkanspartiet så att han inte framstår som en komplett idiot, likt de småpartier som jämt envisas med att inte komma in i riksdagen.

   Gilla

   • Björngunnar skriver:

    Den här meningen är lite speciell och Cornelia och jag är bägge beundrare av Bulgakov, han skrev bl. a Mästaren och Margarita, i den romanen säger Jesus dessa ord till Pontius Pilatus, ”den största synden är fegheten, och eftersom du nämnet din kontakt med Jesus så passar det ju bra!
    Bulgakov skrev också andra berättelser, här är en)!

    Gillad av 3 personer

   • Det stämmer, men du är förlåten för gammal feghet nu om du börjar våga att göra rätt. 😉

    Gilla

 8. Olle Ljungbeck tar fram det viktigaste här. Eftersom det är regeringen som tillsätter HD får man en rundgång i systemet där man i vanlig svensk ordning kan göra en egen intern undersökning om eventuella oegentligheter och sedan prydligt frikänna sej själv. Med andra ord ett helt värdelöst verktyg med hänsyn till rättssäkerhet. Innan detta är fixat är det ingen större idé att tro på några demokratiska beslut i Sverige då statsråden måste godkännas av moderbolaget via Bilderberggruppen&Co. Däremellan ligger vakthundar som MI6-CIA-FRA och bevakar, infiltrerar och tystar eventuell kritik, exakt som Leif of Godland skriver. Vi är inne i flosklernas tidevarv.

  Gillad av 3 personer

  • Folkets röster behöver faktiskt inte gå till Bilderberggruppens floskelproducerande förskrämda lakejer. Vi kan lära folket att komma ner i lugn genom meditation, upplysa folket om de floskler och andra olika former osanningar som de utsätts för så att de får både modet har verktygen för att befria sig själva genom nya partier som valsamverkar mot 4%-spärren genom Valsamverkanspartiet.

   Gilla

   • Leif of Godland skriver:

    Demokrati funkar ej i kabalstyrd allmän opinion.  Men även om demokrati skulle funka, så kan det aldrig finnas en rätt för en majoritet att förtrycka en minoritet, varför verkliga rättigheter oavsett är svaret.  En förtryckt minoritet har alltid rätt att försvara sig, om nödvändigt, med vapen i hand.

    Gilla

  • Leif of Godland skriver:

   Det är som Jan skriver, eller med andra ord, kalbalen har etablerat en helt kontrollerad domstolsverksamhet i enlighet med romersk ‘rätt’, varför det enda sättet att skapa verklig rättvisa är att utgå från folkets rätt.  I anglosaxiska länder finns formellt sett denna rätt fortfarande kvar genom Common Law, medan vi här helt tycks ha glömt bort Olaus Petris domarregler http://tffr.org/articles/olauspetrisdr.htm

   Gillad av 1 person

 9. Pingback: Sveriges dödsdom | corneliadahlberg

 10. Conny Lundberg skriver:

  Att tro på ett politiskt system (så grundligt infiltrerat och korrumperat) i ett land som Sverige är som att tro på tomten!
  Vi behöver göra vår stämma hörd i stora folkliga demonstrationer, alla vi som vill behålla vårt land i någorlunda skick innan det helt förstörs.

  Gillad av 4 personer

  • Jag är osäker på om du har rätt, Conny, men det kan givetvis vara kul att vråla ut sitt missnöje på stan och sen gå hem och lägga sig på soffan igen, men min personliga åsikt är att demonstrationer i princip är oviktiga idag förutom för de som vill registrera deltagarna eller sympatisörerna i en organisation. Det beror på att:

   1.De som demonstrerar mestadels demonstrerar inför shopoholics, ungdomar som hänger på stan och de som registrerar organisationens medlemmar och sympatisörer.

   2. Medierna inte förmedlar demonstrationernas budskap på ett tilltalande sätt om budskapet inte passar deras ägares agenda, d.v.s. monopolkapitalet. Om du tittar på de dagliga lögnerna som pumpas ut genom dessa medier så är det tveksamt om man ska medverka intill dessa lögner.

   Det är därför jag tror mer på organisering lokalt från granne till granne och vän till vän och att tala med människor, även på stan givetvis, men även på andra ställen som ex. köpcenter när man väl är där, samt att arbeta genom alternativa medier, men vara väl medveten om fegheten som genomsyrar samhället.

   Fi har ex. varit ganska lyckosamma med att ha feministiska s.k. tea-partyn där Gudrun medverkat, De har kommit upp i 3,5% och fått ganska negativ publicitet av medierna som jag tror gynnat dem, ex. när Gudrun jämförde svenska män med talibaner eller eldade upp pengar, d.v.s. sådant som medierna hugger på.

   Tänk dig då kanske 10-20 valsamverkande organisationer med VERKLIG VILJA ATT FÅ FLER MANDAT gnom regnbågsalliansen Valsamverkanspartiet och VERKLIG CHANS att ta sig in som tilltalar kanske 99% av folket på en mängd olika vis!

   Tänk om vi skulle kunna övertyga en majoritet av medlemmarna i ex.

   Direktdemokraterna
   Enhet
   Feministiskt Initiativ
   Folkets rätt 201
   Gröna Partiet
   Hälsopartiet
   Kommunistiska partiet
   Landsbygdspartiet Oberoende
   Naturens parti
   Partiet Samerna
   Piratpartiet
   Socialisterna
   SPF – Svenska partiförbundet
   SPI Sveriges Pensionärers Intresseparti
   Sveriges Kommunistiska Parti
   Vänsterpartiet

   Nu spånar jag, men tänk dig att anordna en maskerad-demonstration som går ut på kvalitativa anonyma opinionsundersökningar, d.v.s. djupare samtal med alla av svenska folkets invånare som också kan maskera sig!

   De som deltar kan inte åsiktsregistreras, inga repressalier kan utdelas mot dem, samtidigt får vi veta vad folket verkligen tänker och varför, och samtidigt kan vi informera dem om tidningarnas regelrätta lögner och vad vi tror att de beror på.

   Gilla

   • Conny Lundberg skriver:

    @ Martin, när det demonstrerades mot FRA lagen så var det nära att elitens övervakningsplaner skulle röstas ner eller modifieras tillräckligt. Partipiskan ven i de slutna rummen och ynkliga politiker vek ned sig men en tillräckligt stor demonstration skulle inte kunna ignoreras.

    Gillad av 3 personer

   • Politikerna kan, som jag sa, ignorera demonstrationer och de gör det, precis som du sett. Att då försöka göra de ineffektiva demonstrationerna större verkar vara som att ge någon mer vaccin, fastän man vet att vaccin inte har evidensbaserad effekt.
    Fundera i lugn meditation på om du verkligen tror att det är en framkomlig väg!

    Gilla

   • Björngunnar skriver:

    Martin!
    Vi kan ta ett exempel, Nordiska Motståndsrörelsen har haft fyra demonstrationer nyligen,Borlänge, Stockholm, Falun och Göteborg och nog blev det uppmärksammat alltid.
    Uppmärksamhet är reklam, der ordet kan härledas till göra känt och det är väl det som eftersträvas?
    I Falun, jag var där var det en mäktig demonstration, exemplariskt administrerad, väldiciplinerad.
    Där var också motdemonstrationen från vänstern, skrikande människor med regnbågsflaggor, motbjudande om du frågar mig.
    Kontrasten kunde inte vara större.
    En äldre man från Stockholm bland de som höll tal berättade att när han var ung så fanns ett numera borttaget berg på Skansen som hette apberget och de, aporna, lät likadant som vänsterpöbeln, stor munterhet…
    Behöver jag tillägga att Nordiska Motståndsrörelsen är sveriges snabbast växande parti med support från alla samhällsklasser eftersom de står för folkgemenskap till skillnad från de andra klasskampsinriktade partierna.
    Höger eller vänster är vad som kallas en falsk dikotomi och är en skapelse som avser att söndra och härska över svenskarna och vilka som ligger bakom detta förstår man om man ställer frågan, vilka äger media!?
    Hjärntvätt och Hjärne leder Sveriges television.
    Kan det bli mer tydligt?
    När de hade makten i Ryssland, Sovjetunionen, så mördades kristna och kyrkor sprängdes, den mest kända Christ the saviorkatedralen i Moskva är nu uppbyggd och så välgjord att jag trodde det var en gammal kyrka.

    I Sverige är svenska kyrkan helt infiltrerad och en mycket destruktiv kraft.
    Meditera gärna om vad man gör om detta, rysshetsen och medlemskapet i Nato…

    Gillad av 2 personer

   • Bra exempel, Björngunnar.

    Den kontrollerade oppositionen, de välrakade, som förra valet fick 0,02% av svenska folkets röster genom sitt parti, passar massmedias agenda som hand i handsken.

    Äntligen kan medierna och politikeradeln använda kontrollord, som stämmer mot denna välrakade boxboll, för att framstå som ”godheten”, fastän de utgör ondskan genom att de vilseleder.

    De tidigare falska och ineffektiva kontrollorden ”nazism”, ”antisemitism” och ”rasism” stämmer plötsligt exakt. När man gav sig på SD med de orden fick SD sympati, helt enkelt eftersom det var osanning, vilket ondskan förklädd till ”godheten” insåg alltför sent.

    Således har medierna valt att boxas på ”de välrakade” rasisterna för att framstå som goda samtidigt som en vettigare dialog om migrationen kan undvikas, d.v.s. illusionism. De förleder publiken med ena handen för att dölja vad som sker i den andra handen. I den andra handen lurar de på oss mer migration, mer krig och sämre välfärd… men de är ”godheten” genom att puckla på ”de välrakade”.

    Helt riktigt. Reklam ger uppmärksamhet och medierna som säger sig hata nazism och rasism gör de facto reklam för den. Ditt fokus, din tid och dina pengar har lurats ur din ficka och ditt inköp av s.k. ”nyheter” och dina klick på nätet och dina länkningar har lett till reklamintäkter till de som lever på konflikten och din skatt har gått till deras presstöd. Samtidigt har du försvagat det vettiga samtalet, det som leder till nationell enhet, respekt för alla i samhället, hjälp till riktiga flyktingar, hjälp för att upprätthålla andra länders demokrati, funktionsdugliga avvisningar av sociala turister, funktionsdugliga avvisningar av migranter som saknar asylskäl, långsiktighet och samverkan.

    Jag anser att regnbågen är vacker och att den symbolen ska symbolisera enhet av människor i ett samhälle, samt sans och balans mellan samhällets politiska färger sida vid sida, helt oavsett politisk färg.

    Att kalla varandra för pöbel och apor i samhället ligger helt i linje med monopolkapitalets vilja att skapa konflikt mellan vanliga medborgare, d.v.s. 99% av befolkningen.

    Att de rakade som dyrkar Hitlers invasioner av territorium för att skapa ”Lebensraum” för den ariska rasen är ”Sveriges snabbast växande parti med support från alla samhällsklasser” tyder i min mening på att de rakade inte förstått ens den del av historien som är 100% evident, nämligen att tyranners ledarskap sannolikt leder till totalt nederlag.

    Folkgemenskap förhindrar inte klasskamp. Det är monopolkapitalet som gör allt för att skapa en motsättning mellan oss som egentligen alls inte behöver finnas. Monopolkapitalet gnuggar händerna när glåporden mellan Sverigevänliga och välfärdsivrare förstör folkets enhet, förstör vår nation och förstör välfärden.

    Det är monopolkapitalisterna som vill förvränga den socioekonomiska höger-vänster-skalan eftersom den medvetandegör vilka som vinner och vilka som förlorar på ett mer jämlikt samhälle.

    Ca 1% som äger hälften vill ha mer och de 99% som slåss om resten är inte motiverade att vakna upp. Dagens s.k. ”socialdemokrati” och ”miljöparti” agerar inte motståndare till denna extremhöger som monopolkapitalet utgör, men agerar lakejer och skyller sedan internt på samma EU som de lurat in folket i och håller kvar oss i, fastän det är skadligt för nationen, miljön och välfärden.

    Men det är riktigt. Detta är den falska dikotomin och det är en skapelse som avser att söndra och härska över medborgarna som nu tyvärr tillhör olika raser och olika kulturer. Och det är sant att man förstå vilka som ligger bakom detta om man ställer frågan, vilka äger media!?

    Det är riktigt att det förtryckta folket, som förtrycktes av s.k. ”kristna” hycklare, som inte följde Jesus budskap, kanske ofta tog saken i egna händer och mördade de som förtryckt dem, samt att symbolerna för detta förtryck ofta sprängdes eller såldes till de som finansierade revolutionen, ex. till Robert Aschbergs far. Denna typ av finansiärer lever på konflikt. De finansierar ofta båda sidor i krig. För dem saknar konfliktens essens egentligen betydelse.

    De flesta religioner är infiltrerade av en mycket destruktiv kraft. Gör som Jesus! Bli en kättare! Vli en sanningssökare! Meditera likt Tomas tvivlaren, Jesus och Buddha!

    För att rädda Sverige från rysshetsen skapad av USA och Nato måste vi skapa nya partier som inte hetsar, men skapar goda diplomatiska förbindelser med andra andra länder i världen som försöker bete sig någorlunda inom ramen vad gäller internationella lagar och regler, partier som vill återuppbygga ett svenskt modernt defensivt värnpliktsbaserat totalförsvar.

    Gilla

   • Björngunnar skriver:

    Vill lägga till ett par saker till mitt sista inlägg.
    Robert Aschbergs farfar var i högsta grad delaktig i plundringen av ryska kyrkor, han hette Olof Asch-berg.
    Plundrat ryskt kyrkoguld smältes ner och försågs av Olof Aschs Stockholmsbanken med svenskt guldsigill och änvändes sedan i Ryssland för att köpa vapen och vad de vapnen användes till kan du nog räkna ut.
    Olof stal även en ikonsamling var han fick tag på ikonerna är väl uppenbart.

    Gillad av 2 personer

   • corneliadahlberg skriver:

    Lustigt, men trots att du Martin både i din första och sista kommentar (samt jag antar även däremellan) i princip gör ner vårt initiativ, för att du kanske vill att folk istället spenderar livet blippande vid datorn när det gäller samhällsengagemang, så har du lyckats inspirera mig till nästa idé:

    Vi klär ut oss i heltäckande Burka och kompanjonen till bankrånare, båda svart så klart, så är det ingen risk att bli upptäckt 🙂 🙂 🙂 Men klä naturligtvis ut er till vad som helst, jag vill inte vara den som trampar på någons kreativitet, det här börjar ju bli riktigt kul – fram för varje människas skaparförmåga, bort med trista pekpinnar!

    Gillad av 3 personer

   • Jag har inte ”gjort ner” ert initiativ. Jag har sagt vad jag tror är en framkomlig väg rent organisatoriskt, samt varför med fullkomligt godtagbara argument.

    Jag vill inte ha folket blippande vid datorerna, men som jag sa att människor mediterar och talar med varann om olika former av osanning, samt organiserar sig tillsammans genom olika partier som valsamverkar i en bred regnbågsallians för politisk förändring.

    Demonstrationer och utrop om riksrätt kan vara kompletterande och dra stöd, men det är inga fullgoda lösningar.

    Den sista kommentaren var en tragikomisk satir av Cornelia, men förmodligen kontraproduktiv. Jag provade den på en maskerad en gång, men det var absolut INTE alla som skrattade, endast fåtalet. I dag riskerar man nog en kula i huvudet för den satiren, så nej. Jag rekommenderar inga religiösa symboler alls i kombination med politik.

    I sommar skulle det vara kul att träffa er och genomföra rollspel där vi övar in vår kommunikation med människor så att den blir medveten och effektiv i att avprogrammera medias lögner och göra dem till självständigt öppet och skeptiskt tänkande människor.

    Gilla

 11. Pingback: Förslag på plakattexter | corneliadahlberg

 12. Pingback: Låt tusen röster höras! | corneliadahlberg

 13. Gunilla skriver:

  Ja jag tänker inte skriva en hel roman för att beskriva vad var och en bör göra – en sak är säker när det gäller mig iallafall – jag är synnerligen uppretad på slappheten och undanflyendet ni visar och vi är väl alla medskydliga på sätt och vis som inte slagit näven i bordet tillräckligt hårt och vågat göra som Olle (förmodligen med livet som insats) Han är kanske för gammal för att ge sig på offentligt i gatumiljö – men i vissa fall går det utmärkt att ge sig på äldre när det gäller rån och annat. Vid skampålen ställer jag de styrande och deras dolda makthavare först och främst eftersom ”folket” alltid litat på ”pappa staten” Det går inte längre – fattar ni? Vi är ju inte medlemmar i trögfattarnas förening – eller? – dags att vakna.
  De styrande har utan att tveka ställt sig på globalisternas lönelista och fullkomligt malt sönder välfärden i vårt kära land som vi arbetsamma svenskar kämpat oss till under många år nu. Vi har förtjänat vår välfärd på grund av vår strävsamhet och förmåga att skapa ett väl fungerande samhälle. Vi löser inte konflikter med våld – vilket vi redan i bibeln kan läsa att vissa folkslag gör om och om igen – de lär sig aldrig.Svensken är pliktrogen och arbetsam – vänlig och generös in absurdum
  De giriga vi beskådar i toppen av pyramiden är fortsatt giriga och de onda fortsatt lika onda och endast ett mirakel skulle kunna ändra på den saken – Här får var och en fundera på vad som finns att göra för att åstadkomma en förändring – förändringen börjar ju alltid inom varje person – när poletten väl ramlat ner.
  Enbart en imbecill fåntratt kan predika att ”allt åt alla är möjligt” bara ni väljer Sverige för att söka lyckan, föder barn och tar hit hela släkten på vår bekostnad – Sverige styrs nämligen av självupptagna korkskallar som i sin tur styrs av andra självupptagna korkskallar i toppen av pyramiden. Så länge våra ekonomiska system enbart gynnar skurkarna i toppen så fortsätter allt som tidigare. Så länge våra styrande är lydiga får de del av kakan annars är det stopp i karriären.

  Svagsinta och lågfrekventa varelser är vad vi har fått till att styra vårt land – och de skall dömas därefter. Jag har ingen som helst fördragsamhet eller förlåtande sinnelag för er landsförrädare. Ni skall dömas för era svagsinta gärningar. Dessutom skall ni tvingas att be om förlåtelse. Ni skall avslöjas/avsättas och fråntas era privilegier samt ställas inför domstol. Vi betalar i Sverige världens högsta skatter, vilket är ett ohyggligt och skamligt förfarande för det höga pris vi får betala för den otrygghet som ni i er enfald utsatt oss för. VE ER!

  Gillad av 3 personer

  • Personligen anser jag att vi ska göra något mycket finare än att döma dem, nämligen medverka i och rösta på partier som löser problemet, d.v.s. 1. går ur EU, samt 2. beskattar politikernas höga arvoden, pensioner och herrgårdar genom progressiva skatter, så att de får vara med och betala en utökad del av det kaviarkalas som de utställt på svenska pensionärer, barn, ungdomar, studenter och sjuka. Så ska vi försöka få tag på information från olika skatteparadis så att vi kan sköntaxera dem ytterligare. Sprattlande och protesterande genom DN ska de få gå till historien precis som den typ av människor som de valt att vara. Sent om sider väl i graven efter ett långt liv av att känna sig fattiga,(för den girige kommer alltid vara fattig), så ska de snabbt bli bortglömda och ev. få möta den slags ”gud” som de helt tydligt tillbett hela livet.

   Gillad av 1 person

  • Björngunnar skriver:

   Bra beskrivning av samtiden Gunilla!
   Jag lägger in en video som handlar om den urgamla vedareligionen.
   Efter ca. 38 minuter fick jag ett skrattanfall när den ryska austronauten tittar ner på jorden och undrar, var är Moskva…

   Gillad av 2 personer

  • Leif of Godland skriver:

   Nej, vi är ej medlemmar av trögfattarnas förening, men det svåra är att vi var och en ser olika uttryck för ett övergripande problem av ett system som ej bygger på respekt utan bygger på att luras (i enlighet med Platos idéer om att lura det ‘dumma folket’).

   Jag kan i och för sig hålla med Cornelia nedan om att det inte är bortkastat att gå ut på gator och torg eftersom man ju därmed visar andra människor att alla inte ställer upp på bedrägerierna.

   Att utpeka en viss grupp är kontraproduktivt, men att visa på ett mönster av att samhällets institutioner används som vapensystem av dolda krafter, om man samtidigt pekar på en lösning, nämligen att all skit måste ut, inga säkerhetslagar får skydda människooffersystemet, och det är ett människooffersystem då det rör sig om en multispektral odeklarerad democide- och depopulationskrigföring, vilket t.ex. är vetenskapligt väldokumenterat genom och av Kevin Galalaes omfattande vetenskapliga publikationer angående folkmords-/depopulations-matrisen.

   Andrea Davisons memoarer SHOOT THE WOMEN FIRST, som jag länkat till ovan, innehåller alla nödvändiga bevis för att systemet i England är helt kontrollerat av kannibalerna, dvs av ‘människor’ som så fullständigt har övergett all omsorg över sin nästa att de tvångsmässigt offrar barn och andra.  Polis, säkerhetstjänster, domstolar, inte ens premiärministrar vågar gå emot kannibalerna.  Även i Sverige går det ofta illa för de som försöker glänta på locket.  Fundera på varför domare ens har säkerhetsklassning.

   Om nu människooffersystemet har sin säkerhetsklassning, så bör besjälade människor kunna skapa sin.  Besjälade människor har givetvis rätt att skapa rättvisa för besjälade, där endast de som lyckas visa att de är riktiga besjälade och kärleksfulla människor som handlar utifrån kärlek och ej såsom regelstyrda biorobotar har rätt att döma.  Biorobotiserade kan få döma andra biorobotiserade, men de behöver isoleras.

   Det är redan ett legalt faktum i världen att en robot, och dessutom en robot som vid ett tillfälle uttryckt en önskan att döda människorna, är en medborgare, d.v.s. en person, så att skilja på personer och besjälade människor är i allra högsta grad avgörande för att ej besjälade människor ska hamna under förtryck av robotar, vare sig dessa är av gummi, plast och metall, eller de har människokroppar där själen undanträngts så att den ej längre har någon betydelse, i enlighet med Harvarduniversitetets våta dröm 1926.  (The 6th International Congress of Philosophy in the year 1926, at Harvard University, concluded ”soul or consciousness now is of very little importance”.)

   Om centralstyrda biorobotiserade och andra robotar är i majoritet, är det troligt att de förbjuder själen, eftersom denna är något för dem okänt, eller i vart fall beslutar att den är irrelevant och ej får tas hänsyn till.  För en besjälad människa är detta det största tänkbara förtryck.

   Gillad av 1 person

   • Björngunnar skriver:

    Leif Du skrev ”Om centralstyrda biorobotiserade och andra robotar är i majoritet, är det troligt att de förbjuder själen”
    Här har du något centralt, Darwin och hans villoläror är ett exempel, vi härstammar från aporna som i sin tur härstammar från ett encelligt djur.
    Motsatsen till detta är att det materiella är skapat av själen, vilket jag tror på.
    Borde inte detta vara en självklarhet för alla som inte är robotar/robotiserade?
    Hur skall tvivlarna kunna förklara bort sitt eget jag och varifrån det kom.
    Kroppen dör men själen lever för evigt…

    Gillad av 2 personer

 14. Leif of Godland skriver:

  Demokrati som vapen i militär underrättelsetjänst.

  THEORY/CONCEPT ⇒
  ⇒ SOCIETAL DIVISION/DISRUPTION ⇒
  ⇒ CRISIS ⇒
  ⇒ IMPLEMENTATION OF PREDETERMINED ‘SOLUTION’

  https://www.globalresearch.ca/us-military-intelligence-has-weaponized-democracy-worldwide/5625654

  Gillad av 1 person

 15. Leif of Godland skriver:

  Konkret
  1. Studera Godlands konstitution.
  2. Organisera Urfolks Ting.

  Gilla

 16. Björngunnar skriver:

  Här en kille som inte är feg utan säger rakt ut hur saker o ting ligger till och det är ju ingen demokratireklam precis.
  Det är dags att inse att demokrati är ett sätt att lura folk.
  Han har gjort många videos men jag lägger in en kort, för den som gillar det han säger så finns mer…

  Gillad av 1 person

  • Leif of Godland skriver:

   Ola Alexander Frisk har formellt visat exakt hur det INTE är demokrati, det som i dag kallas demokrati.  Ola Alexander Frisk — This Is How The State Fucks Your Mind  http://hyperdialog.blogspot.com/p/section-1.html

   Det är ett bedrägeri.  OAF visar även vad riktig demokrati kräver, men det är inte nödvändigt att ha demokrati för att alla ska visas respekt, det går att lösa även på andra sätt.  Själv är jag för att olika grupper får styra sig själva så som de själva önskar, och passar det inte flyttar man till en annan grupp, eller ut i skogen.  Så länge ingen har rätt att tvinga någon annan som ingen skada har gjort så är det OK.  I en övergång till full respekt mellan alla besjälade är det OK med olika ‘sekter’, så länge dessa är helt frivilliga.

   Dagens ‘samhällssekt’ uppfyller ej detta kriteria.  Dagens ‘samhällssekt’ detaljreglerar de lokala (kommunerna).  Frigörelsen måste ske från det lokala.  Se även Baltic Sun Model för principer.

   Gillad av 1 person

 17. larserik9 skriver:

  Nu är det dags för verkstad i det här. Vi i Norrköping tänker göra som Olle, gå ut på gator och torg för att visa vad vi tycker. Har nu fixat plakat, återstår bara att få dit texterna. Hoppas fler runt om i landet kommer att göra detsamma!

  Gillad av 2 personer

 18. larserik9 skriver:

  Ok! Ingen som har något att säga? Dags att agera och få något gjort nu tycker jag!

  Gillad av 1 person

  • Björngunnar skriver:

   Handling kan ske när många är överens om vad som skall göras, jag har läst hela diskussionen igen och trots att det finns en samsyn så spretar det också i olika riktningar.
   Jag är själv åt det nationalistiska hållet men får höra av Martin att den är skapad av judarna och så var den skutan skjuten i sank, å andra sidan kan jag ju strunta i Martin och partisamverkan, men om nu det fanns en samsyn varför behövs olika partier.
   Jag tycker Nordiska Motståndsrörelsen passar mig som handsken och vill man ha handling där är det bara att sätta igång direkt.
   De har också genomskådat judens roll vilket jag tycker är en förutsättning, nämligen en korrekt analys av våra problem.
   Och så kan man fråga sig varför sanningen angrips och lögnen ignoreras vilket kan översättas till när någon gör rätt blir han angripen, ofta indirekt av hjärntvättade individer.
   Det går förståss också att strunta i elefanten i rummet som ligger bakom alla krig i modern tid och som sprängde World trade center.
   Så är vi överens om att säga sanningen eller skall vi stänga locket och var och en för sig?

   Gillad av 1 person

  • Leif of Godland skriver:

   Varför inte organisera Ting på gator och torg…  Ursäkta att jag tjatar.

   Gillad av 1 person

   • corneliadahlberg skriver:

    ”Handling kan ske när många är överens om vad som skall göras” håller jag inte med om, tvärtom, jag är övertygad om att ska vi vänta så länge får vi aldrig någonting gjort!

    Olle står ensam och demonsterar och utsätter sig för risker – hittills ”bara” svensk polis som bryskt burit bort honom pga att han sagt vad vi, folket, ser. Varför skulle vi inte ansluta oss och stå enskilt eller i grupp, gärna regelbundet fram till valet och möta folk med ansikten, inte synonymer bakom skärmar som vi egentligen inte alls känner!

    Jag håller med Leif och är gärna med om att organisera ”Ting på gator och torg” och för mig är ett sätt att börja att göra mig hemmastadd på dessa gator och torg genom att möta folk och polis där med plakat! Något att invända?

    Björngunnar: ”Så är vi överens om att säga sanningen eller skall vi stänga locket och var och en för sig?” Det ena utesluter inte det andra! Vi säger sanningen och så länge det bara är Olle, Lars-Erik, jag och Harriet – se
    http://word.harrietsblogg.se/2018/01/14/%E2%80%AFdags-for-ett-folkets-metoo/ – som vill stå med plakat så får väl det vara lilla resultatet av mitt upprop, men jag hoppas så klart att fler vill ut!

    Att du Björngunnar funnit ditt parti är bara att gratulera! Jag har tyvärr inte funnit mitt, än, och därför gör jag som jag gör 😉 Elefanten i rummet tror jag mig förresten se, men jag anser inte att det judiska folket som grupp är elefanten utan det är oligarkerna och alla medlöpare. Även om samtliga oligarker nu skulle vara judar (har inte kollat) så vet jag att det finns en massa bra människor bland judarna i arbete, precis som i alla grupper och i den bedömningen utgår jag bl a helt enkelt från dem jag mött.

    Gillad av 2 personer

   • Björngunnar skriver:

    Det finns definitivt bra judar men heter det inte ingen regel utan undantag?
    När jag för länge sedan besökte Israel träffade jag ingen bra jude, däremot bra tyskar som var där på sportdykning, vi diskuterade faktiskt judarna och en av tyskarna visade tecknet för girighet, gnugga tummen mot de andra fingrarna.

    Gilla

   • Björngunnar skriver:

    När jag skrev många tänkte jag på en grupp människor som var/är överens om vad som skall göras.
    Motståndsrörelsen har en mängd aktiviteter på gång hela tiden, dela ut flygblad direkt i brevlådor, banderoller, diskussioner på stan med medborgare, demonstrationer, det är ju inget som hindrar att du använder samma metoder.
    De har även tv-utsändningar på intenet, även engelskspråkiga do.
    Men visst, de är inte rädda för att kalla en spade för en spade och om definitionen på jude är anhängare av den judiska religionen så går det ju bra att kolla vad judendomen säger, te. x att även en bra goj förtjänar att dö.
    Det innebär att medlöparna som hjälper dem till makten på sikt kommer att avlivas.
    På Radio Islam finns väldigt mycket i detta ämne.

    Gillad av 2 personer

   • Leif of Godland skriver:

    Det är fullt möjligt att skapa rättsbeslut i folkets egna domstolar som inte ens berör kannibalismen eller den multispektrala odeklarerade democide- och depopulationskrigföringen, vilket kan vara VÄLDIGT STRATEGISKT för att ej kunna bli angripen.  Det är därför ingen vågar angripa Godland utifrån de bevis för den mentala indoktrineringen som de grundläggande dokumenten använder, jag tänker på Ola Alexander Frisks bevis för att vi lider under den värsta mentala terror världen någonsin skådat.

    Andrea Davison gillade min recension av hennes bok, ”Thank you for the review L, it has appeared.  Love your final comment ”Throw out the Romans”.  That is what we must do.  Love and blessings Andrea”.  Jag svarade  My friend Ola Alexander Frisk has as his main theme to throw out the romans.  The Required reading Reference Work for the de-programming of at least a millennia of slave mentality indoctrination is hyperdialog :  Ola Alexander Frisk — This Is How The State Fucks Your Mind  http://hyperdialog.blogspot.com/p/section-1.html

    Gillad av 1 person

 19. Leif of Godland skriver:

  När den eldsprutande draken inte längre skyddas av sina korrupta lakejer blir den ett enkelt byte för Moder Svea och hennes folk.  Saxat från https://vk.com/wall409406247_5

  Gillad av 1 person

   • Björngunnar skriver:

    Det finns många fåniga saker att förundra sig över, som att Bin Laden skulle vara skyldig till sprängningen av WTC, eller att Sverige tar emot flyktingar för att hjälpa dem eller att Ryssland är ett hot mot världsfreden eller att att gayparader skall få finnas, att svenska politiker är ärliga etc…
    Ännu fånigare är de som kallar dig evolutionister, att allt i universum härör från Big bang.
    Darwin är en galionsfigur för stolligheterna.
    Här en kreationist som sopar mattan med evolutionister och det är dem väl unt.

    Gillad av 2 personer

 20. Björngunnar skriver:

  Olle skriver ”Ut med onskans religion” men onskans religion är judendomen och dit hör frimurarsekterna.
  Men när det är kontraproduktivt att utpeka förövarna som styr Sverige…
  Vad de skapat är som vanligt SÖNDRA OCH HÄRSKA.!
  Allt går alltså enligt deras plan och någon opposition förekommer ingenstans förutom NMR.
  Förklara för mig hur demokratin skall ta oss ur detta.
  Mig synes det som om Gunilla har rätt som nämner de Trögfattades förening.
  Hur svårt skall det vara att fatta att Islam inte låg bakom revolutionen i Ryssland 1917?

  Gillad av 1 person

  • Björngunnar skriver:

   Jag brukar läsa på sajten Russia today och där beskrivs nu problemet med judar utan skygglappar och undanflykter, elefanten som dansar i rummet, ett tabu som sitter hårt ingraverat hos i stort sett alla i Sverige.
   Vår existens hänger på om vi förmår sluta ljuga om ljudars inblandning i en riktig förintelse, vår egen!
   http://russia-insider.com/en/its-time-drop-jew-taboo/ri22186

   Gillad av 1 person

   • Björngunnar skriver:

    Jag läser visserligen på Russia today men här var det Russian insider.
    Den största synden är fegheten och svensken är genuint feg feg feg!
    Pontius Pilatus ångrade att han dömde Jesus till döden, han borde ha stått upp mot judarna, i slutet av Mästare och Margarita vandrar han tillsammans med Jesus på en månstråle och de samtalar med varandra.
    Men jag tvivlar på svensken, det finns inte många med civilkurage, vi liksom Pontius Pilatus låter oss hunsas av översteprästerna som tagit över hela samhället.
    Ryssland är ett mycket mer fritt land än Sverige.
    Olle är visserligen inte feg, jag träffade honom första gången i Junilistan där han protesterade kraftigt mot Usa, s krig i Irak.
    Stig Lundgren ledare i Junilistan sa åt Olle att mildra sina ord Olle vägrade, då hoppar jag av sa Olle.
    Stig Lundgrens Junilista gick upp som en sol och ner som en pannkaka, allt var kontrollerad opposition liksom Sverigedemokraterna.
    Att Olle blivit missledd i dagens situation och tror att det är Islam som hotar Sverige när det är judarna gör honom inte feg.
    https://www.resume.se/nyheter/artiklar/2017/03/15/hagwall-gar-vidare-med-kritiserad-motion-om-att-begransa-etniska-gruppers-medieagande/

    Gillad av 2 personer

 21. Pingback: Protest | corneliadahlberg

 22. Pingback: Vår 1:a protest | corneliadahlberg

 23. Leif of Godland skriver:

  Jmf. NV tråden https://newsvoice.se/2018/01/24/norges-fiskeriminister-gripen-for-pedofili-norsk-journalist-trakasserad/

  Kopia av https://vk.com/wall409430845_691 :

  Just nu stöder AI regeringar MOT ”Fake News” = de som ser vartåt det barkar, och reagerar.  MEN AI’s agenda är att göra regeringar redundanta.  De som nu befolkar regeringar är asätare som plockar liket.

  För att fortsätta den tanken, de globala företagen är naturligtvis nästa ‘världsregering’, den AI egentligen stöder för nästa steg av maktövertagandet.  Lösningen är INTE att stödja regeringar i mörkläggning utan tvärtom total transparens och decentralisering a’ la’ Godland.

  En i int. rätt laglig lösning är att använda rätten för urfolk att utveckla politiska, ekonomiska & sociala system & institutioner genom att hävda urfolksstatus.  I dag styrs politisk makt illegitimt av stora bolag, inte av befolkningar.  Bolag som inte arbetar för folkens bästa.

  Sveriges därför fnuttade ‘lagmän’ har i höstas vägrat delta i formandet av urfolks ting varför arbetet med att skapa lokala urfolks ting ankommer på oss alla. Östersjöväldets/Godlands rättsordning är inte trollat fram ur en hatt utan rör sig om riktig rättvisa, riktiga domstolar.

  Dokument:  http://monarkin-staten-sverige.lege.net/ eller
  https://web.archive.org/web/20170921071751/http://monarkin-staten-sverige.lege.net/

  _ _ _

  Kopia av https://vk.com/wall409430845_689 :

  Det är alldeles nödvändigt att i domstols- eller sanningstribunalform exponera VARFÖR den formella makten inte tjänar folkets intresse.  Jag har många gånger tänkt att varför skulle inte första bästa normalt funtade människa som ges samhällsansvarig position verka för allas bästa?

  Olika partier har i praktiken använts för att skapa en demokratisk illusion.  Politikens funktion i dag är en mer effektiv distraktion än ‘Bonde söker fru’.  I sitt tal om hemliga sällskap inför pressen hänvisade JFK till den atenske laggivaren Solon (c. 638 – c. 558 BC) och att denne gjorde det till ett brott för medborgaren att undvika kontrovers.  Solon försökte därmed förhindra att man undvek öppen dialog, och det var förstås av samma orsak JFK refererade till saken.

  När alla fakta är tillgängliga för alla och inget är tabu, först då kan det vara fråga om demokrati.  I dag är det istället så att stora delar av verkligheten är säkerhetsklassad, så det bryter mot ‘statssäkerhet’ att uppvisa bevis för dessa delar av verkligheten, samtidigt som de som ändå känner till och berättar om sådan förnekad verklighet förlöjligas inte bara av organiserade agenter utan även av vanliga människor som inte vill eller vågar veta vad som pågår.

  Knappt något av den officiellt erkända delen av verkligheten är ens relevant för planetens, mänsklighetens, verkliga framtid, eventuella överlevnad och eventuella frodande.  Innan vi avhemligar alla hemligheter kan det omöjligt finnas demokrati, och efter att vi avhemligat alla hemligheter samt avkräver enskilt ansvar av envar som ges samhällsansvarig position, då finns bara anledning till att bevaka att ansvar sköts.  Den korta Godlands konstitution i slutet av Godlanders rättigheter som finns med i Proklamation av Monarkin Staten Sverige är skapad så att alla grupper kan skapa sina egna lokala styrelseskick, så alla kan hitta sitt eget favoritsamhälle.  Varför skulle någon enda tvingas till något den ej trivs med, så länge det inte kränker någon annans rätt?

  Vi är nu i väntans tider, då Deep State, som är ”de kriminella”, där även FBI och DOJ i USA och här hemma de korrupta svenska ‘rätts’-nätverken ingår, håller på att tas ned.  Samtidigt försöker de kriminella få igång nytt krig i Syrien, och det lyckas kanske också.  En vän som brukar ha rätt menar att rymdbaserade vapen då kommer fram, för nästa nivå av ”Shock And Awe”.  Men det blir ett kort krig denna gång.  TPTB, som är på nivån ovanför de kriminella, kommer att se till det, av skäl som jag ej kommer att gå in på.

  Då skiten verkligen är ute för alla att se, då har vi mycket städjobb även i Sverige.

  De största ‘hemligheterna’ är inte ens hemliga, för folk är programmerade att inte kunna se dem.  Som denna:

  Platonism är att ‘auktoriteter’ definierar ‘vad som är verkligt’, och att andra verkligheter ej respekteras.  Platonism tillämpad av tjänstemännen innebär följande diktat såsom Gudagivna, med effekt totalt tyranni.  Tyranni är att ej tillåtas alternativ!

  Scientismen m.m. är dock på upphällningen.  Bygger på religion och den religion den bygger på bygger i sin tur på det största bedrägeriet någonsin.  Deras ”Gud” är i själva verket Lucifer.  Även det lär så småningom komma ut.  Det var Lucifer som var ansvarig för framställandet av Homo Sapiens ur Homo Erectus och Homo Habilis, se vidare Biblio Stuttgartensia, översatt från hebreiska av Mauro Biglino.  Jahve var en militär gruppledare av lägre grad inom Elohim som spred sina trupper över flera kontinenter, inte heller ansedd som speciellt högtstående enligt texterna.  Det religiösa har lagts på i efterhand för att skapa begreppet himmel&helvete för underkastelse.  Och som Ola Alexander Frisk stringent visar så är det även sådan religion som styr scientism och dagens makthävdelser.  Om/när även detta blir förstått, då kan frikyrkorna göras om till frihetsskolor.

  _ _ _

  Se gärna även aktuellt material på https://twitter.com/legenet

  Gilla

  • Leif of Godland skriver:

   Östersjöväldet/Godland är rätt byggd från grunden.  Urfolksrätt.

   Östersjöväldet/Godland arbetar UTANFÖR den gamla kult som formellt benämns #Platonism, den som behärskar hela det därför korrupta systemet inkl. alla som arbetar ”politiskt” men fortfarande inom platonismens parametrar.  Kulten är formellt demaskerad och avslöjad just som en kult.

   Östersjöväldet/Godland, som i stiftande dokument öppet tar ställning emot globaliseringsprocessen och det därmed förknippade folkmordet på Sverige, är därför INTE en politisk organisation.  Det är istället en struktur för att skydda rätt.

   Gillad av 1 person

   • Björngunnar skriver:

    Jag gillar vad du säger Leif och du är en av få som förstått det verkliga problemet.
    Det svenska folket lider men är inte medvetna om varför.

    Gillad av 2 personer

   • Leif of Godland skriver:

    Tack, Björngunnar.  Skönt att det iallafall finns några som ser och förstår vad det beror på och vad som måste till för att ta sig ur fällan.

    I en NewsVoice tråd kunde istället den så kallade Slaktkicken studeras (”@ Leif of Godland, du är ännu en stolle som vädrar stolligheter och drar ner debatten till stollenivå”).

    Slaktkicken är att andras visioner, eller konkreta dynamiska förklaringar och beskrivningar av dynamiska relationer, reflexmässigt förkastas såsom nonsens och oansvarighet, då sådana dynamiska relationer ej är i enlighet med av auktoriteter godkända statiska beskrivningar och valmöjligheter.

    Dock kan inga nya valmöjligheter skapas, ingen ny tradition skapas, ingen bortglömd god tradition återuppväckas, om inte tidigare ej uppmärksammade dynamiska relationer just uppmärksammas.  Att sådant skapande/återuppväckande i dag kallas oansvarighet, eller rentav ”Stolligheter”, är därför en följd av att konkreta dynamiska relationer är eliminerade för att förbereda offren att endast ha ett enda ansvar; och det är att acceptera och lyda härskaren.

    Det är avgörande att förstå att det som i dag vanligen kallas oansvarighet är just en följd av att konkreta dynamiska relationer är eliminerade för att förbereda offren att endast ha ett enda ansvar; och det är att acceptera och lyda härskaren.  För om denna relation ej förstås, då är det alldeles för lätt för folket att kräva att systemet att acceptera och lyda måste återintroduceras (med våld) då detta är det enda sättet att tvinga offren att acceptera och lyda härskaren, dvs då är det alldeles för lätt för folket att kräva att återintroducera (med våld) det som i folkmun kallas ”Nazism”!

    Strukturerna presenterade av Ditta Rietuma och Leif Erlingsson

    Baltic Sea Indigenous Court är Östersjö Urfolks Ting som är urgammal rättsordning i enlighet med sedvanerätten och har sitt säte även på Södrajordbrovägen 25 i Jordbro, under vingen av Baltic Sea Radiation Risk Watch http://www.bsrrw.org

    Globala Godland och regionala ÖstersjöVäldet är urfolks ordning som är diarki som leds av Ditta Rietuma och Leif Erlingsson (Tel 0381-20 350), aka Ditta och Leif av Godland.  http://www.LoveOrder.INFO

    Monarkin Staten Sverige instiftar Urfolks ordning genom att restaurera medborgarna troget statsskick via grundlagar och via urfolks ting och egenproducerade pengar – oxa – som bokförs vid Urfolks föreningar och konverteras av socknens domarring.  Leif Erlingsson har proklamerat sig som Monark av Monarkin Staten Sverige som är en stat som restaurerar den under hemlighet avvecklade till stulna utländska business bolag splittrade staten Konungariket Sverige och Monarkin Staten Sverige kommer att upphöra då Konungariket Sverige är åter-restaurerat och återlämnat till dess medborgare.  http://monarkin-staten-sverige.lege.net/

    Staten Latvijas Republika är en suverän stat som etablerades 18.11.(1)1918.  Det ockuperades av Sovjet (1)1940 och av Racist Rothschild Roman Reich (1)1990.  Ditta Rietuma är president av staten Latvijas Republika i exil med ett ministerråd aktiv i Lettland.  http://www.LatvijasRepublika.INFO

    Ur Östersjö Urfolks Urkund om Sedvanerätten och Urfolks Ting.

    Sedvanerätt

    Sedvanerätt är en av källorna för folkrätten som tillämpas vid avgörandet av tvister mellan stater.  Internationell sedvänja utgör enligt stadgan bevis för ”en allmän praxis, godtagen såsom gällande rätt”.

    Internationell sedvanerätt utgörs av statspraxis (usus) som också godtas av staterna såsom gällande rätt (opinio juris).  Detta innebär att stater är bundna av sedvanerätten oavsett om de ratificerat en konvention som kodifierar sedvanerätten eller ej.

    Exempel är t.ex. förbudet mot slaveri.  Se vidare t.ex. North Sea Continental Shelf Case, Judgement, ICJ, Rep.1969, s.3. par 77.

    De mänskliga rättigheterna tillkommer individen, men man talar i Sverige också om kollektiva rättigheter eller grupprättigheter vilka är mycket betydelsefulla för urfolk:  Grupprättigheter för ursprungsfolk är nödvändiga för att säkerställa ett antal rättigheter, bland annat rätten till kultur, mark och autonomi, eller för att i andra avseenden närma sig de förhållanden som majoriteten lever under, att tillåta enskilda individer att dra nytta av gruppens styrka och att underlätta gruppers interaktion med staterna där de bor och med internationella organisationer.

    Om dessa ursprungsfolk förvägras grupprättigheter och förmånsbehandling kommer diskriminerande mönster att bestå och de kommer inte att åtnjuta mänskliga rättigheter på lika villkor.

    Gillad av 1 person

 24. Pingback: ”Varför har bara Sverige tagit bort tjänstemannaansvaret och hur påverkas din vardag?” | corneliadahlberg

 25. Blir det något valsamverkande parti eller ej?

  …och eftersom det är min uppfattning att många här gillar den förträffliga filosofen Jesus så vill jag meddela följande:
  https://vetenskapligapartiet.wordpress.com/2018/02/15/vad-betyder-kristus-nagot-att-verkligen-meditera-djupt-pa-i-krigiska-torra-tider/

  Gilla

  • corneliadahlberg skriver:

   Om Sanningskommissionen duger som parti, självklart 🙂

   Gillad av 1 person

   • Björngunnar skriver:

    Jag undrar, vilken sanningskommission?
    Det skulle verkligen behövas en och det blir mer en genetiskt inriktad än religiös även om genetiken mycket väl kan antas skapa en spegelbild av sig själv i en religion.
    Demokrati kommer Aldrig att hjälpa oss ur vårt problem, den är i själva verket problemet och felet eller förtjänsten med den är att den är lätt att manipulera.
    Det är bara att undersöka vilka som äger media och vilka som infiltrerat public service.
    Länken nedan är nu uppe i 150.000 besök vilket avspeglar ett stort intrese.
    Jesus var ingen demokrat!
    https://russia-insider.com/en/its-time-drop-jew-taboo/ri22186

    Gillad av 1 person

   • corneliadahlberg skriver:

    Jo vi försöker skapa en sanningskommission, här 😉 Det ska väl gå att förena med en valsamverkansplattform?

    Håller med vad gäller demokratin men man får väl säga att den fungerat bättre än nu och i vilket fall så har vi den och utgår vi från vad vi har så ser jag inget fel med att försöka påverka där man står.

    Så sjuk som vår s.k. demokrati ser ut idag är revolt kanske den enda utvägen, men i avvaktan på att fler vaknar så måste väl fler bli offer, tyvärr. Sedan skapar vi en folkets domstol!

    Gilla

   • Björngunnar skriver:

    På 1700 talet innan Gustav III gjorde revolution 1772? så hade vi demokrati, Hattar som tog subsidier från Frankrike och mössor som tog subsidier (mutor) från Ryssland.
    http://historiesajten.se/handelser2.asp?id=64
    Nuförtiden är nästan alla riksdagsmän mutade av Eumakten som vill ha bort alla nationalstater och ersätta dem med en världsregering och vilka som står för den världsregeringen kan man läsa om i judarnas religion.
    Som en reaktion på detta förhållande bör ses Hitlers makttillträde i Tyskland och vi vet väl alla att det slutade med masslakt av det tyska folket, judarna vann kriget eftersom de kontrollerade England/ USA och Sovjetunionen.
    Folkgemenskap var nyckelordet för Nationalsocialismen och det är i dess motsats vi lever idag vilket mycket riktigt behärskas av ett kontrollsamhälle som suger ut befolkningarna genom kontroll av statens olika verk, detta kontrollsystem kallas idag för demokrati och är detsamma som judemakt.
    Det är också motsatsen till religion som smutskastas och hånas.
    Detta torde vara anledningen till att Ryssland ständigt hotas där den ryska kyrkan har en central roll.
    Jag har tidigare skrivit om hur kommunisterna förföljde kristna i Ryssland.
    Den ”svenska” kyrkan är helt i internationalisternas grepp, helt perverterad och en värdig representant för fan själv.
    Så vad jag kommit fram till efter att på liknande metoder som Leif E gjort är att staten i dagens Sverige är kontrollerad av världsregeringen.
    Man spränger visserligen inte några kyrkor i Sverige men det behövs å andra sidan inte eftersom kyrkan är kuppad och perverterad.
    Då undrar jag hur det kan komma sig att Ryssland lyckats bryta sig ur judens grepp medans vi hamnat i rävsaxen?
    Kan det vara så att erfarenheter går i arv till nya generationer, att det finns en substans i begreppet själavandring och att judarna vet detta och försöker kontra detta med ett alltmer repressivt system?
    Jag tror för min del inte på individens återfödelse men jag tror att det finns något som heter folksjäl som när den släpps fri resulterar i en enorm gudomlig skaparkraft.
    Jag läste nyligen om Pythagoras idéer och han var verksam inte bara inom fysik, astronomi och trigenometri(Pythagoras sats)mm.
    Dock blev Pythagoras förföljd trots eller snarare tack vare att han stog för så mycken andlig och världslig kunskap.
    Jag skulle vilja rekommendera tonskalan där djävulen vill dra ner individen, det kallas inom judendomen för den nedre vägen.
    Tonen kan ändras hos individer och vi kan se från journalfilmer från tredje riket hur entusiastiska tyska folket var.
    Detta framkallar ett raseri hos djävulen som släppte loss bombarmador på civilbefolkningen, även i Japan…
    Nationalsocialisterna låg på tonskalan på vrede vilken ligger högre på tonskalan än vi nu befinner oss i, apati ligger betydligt lägre.

    Gillad av 1 person

   • corneliadahlberg skriver:

    Tack för tänkvärda tankar!

    Gilla

   • Björngunnar skriver:

    Som Du märker så skriver jag rent ut som jag uppfattar verkligheten, det är i pricip egentligen förbjudet och man kan få fan för det, alltså motsatsen till politiskt korrekt, vilket är detsamma som i bästa fall halvlögner.
    Jag klistrar in tonskalan, den är tagen från religionen scientologi en mycket förföljd religion och det har den gemensamt med det som Leif Erlingsson kallar nazism men som de själva kallar nationalsocialism.
    Kan man inte anta att ju farligare för makten desto mer angrepp får man?
    Och vilka angrips idag av polisen och det kommer från toppen av deras maktpyramid, Dan Eliasson, bara namnet säger en del, nu är han ju chef för MSB med uppdrag att förstöra även den organisationen.
    Samtidigt balanserar demokratin befolkningen genom att söndra och härska.
    Var försiktig med kokooljan)).

    40,0 Varandets klarhet
    30,0 Postulat
    22,0 Spel
    20,0 Handling
    8,0 Upprymdhet
    6,0 Estetik
    4,0 Entusiasm
    3,5 Gladlynthet
    3,3 Starkt intresse
    3,0 Konservatism
    2,9 Milt intresse
    2,8 Nöjd
    2,6 Ointresserad
    2,5 Uttråkning
    2,4 Monotoni
    2,0 Antagonism
    1,9 Fientlighet
    1,8 Smärta
    1,5 Vrede
    1,4 Hat
    1,3 Förbittring
    1,2 Inget medlidande
    1,15 Outtryckt förbittring
    1,1 Dold fientlighet
    1,02 Ängslan
    1,0 Rädsla
    0,98 Förtvivlan
    0,96 Terror
    0,94 Domnad
    0,9 Sympati
    0,8 Blidkande
    0,5 Sorg
    0,375 Gottgörelse
    0,3 Oförtjänt
    0,2 Självförnedring
    0,1 Offer
    0,07 Hopplös
    0,05 Apati
    0,03 Värdelös
    0,01 Döende
    0,0 Kroppsdöd

    Det finns även en fortsättning på minussidan som går ner till minus 40 och jag kommer ihåg att – 40 är fullständigt misslyckande och på minusskalan finns även många otrevliga saker där saker som pedofili får sin förklaring, mentalt hittar vi alltså Usa, s maktelit på minussidan.

    Gillad av 1 person

 26. Leif of Godland skriver:

  Relevant till att stoppa hjärnbesmutsningen av barnen, vilket är avgörande för att människorna ej generation efter generation ska sjunka djupare in i bedrägerier:

  ”It’s about time ppl snatched their children back and middle fingered the corrupt roman law and started writing their own.  [ … ]  Common law is very powerful.  They don’t like it being used.  Because it dissolves their reasoning behind legal criminal law kidnappings of children.”  — The woman wearing the sun, moon and star, from diary 16th February 2017, written to Leif of Godland

  Gilla

  • Leif of Godland skriver:

   Sverige har aldrig gjort upp med sitt nationalsocialistiska förflutna.  Idéerna som influerade Adolf Hitlers senare tvångsnedlaga rasreningsprogram påtvingades genom det socialdemokratiska Statens institut för rasbiologi (SIFR) grundat 1922 och verksamt under det namnet till 1958.

   Adolf Hitlers democide-program gentemot ”undermåliga” blev tvångsnedlagt, medan svenska och brittiska akademiker numera inverterat programmet till att med mer långsamtverkande metoder utsätta självständigt tänkande kloka släkter för tvångsinjeceringar mm. genom ”omsorg om barnen”.

   The Swedish Child Protection Services (CPS) system ”BBiC”, which is taken from the British ”Integrated Children System”, evaluates order following parents as capable parents, and parents allowing their offspring to be injected with who knows what, to be ”more capable parents”!!!

   Gillad av 1 person

   • Björngunnar skriver:

    Livsglädjen hos ett folk kan direkt avläsas i hur många barn som föds i landet och jag menar svenska barn.
    Vill man ha ett otryggt och döende land skall man importera människor från andra kulturer, erbjuda gratis aborter, göra det dyrt att ha barn och göra reklam för egoism, är det så vi har det nu?
    Mina två största tjurar fajtades idag och det var hårda tag, jag försökte tala dem till rätta och föreslog att de skulle komma överens med demokratiska metoder men de tog ingen notis om mig fast jag föreslog att de mindre tjurarna skulle smörja in sig med rapsolja och gå samman i partisamverkan.
    Tydligen är naturen skapad på ett annat sätt, man kan nog säga att den är antidemokratisk som inte låter den minst lämpade få fortplanta sig.

    Gillad av 2 personer

   • Leif of Godland skriver:

    Björngunnar, klok kommentar där om tjurarna.  Inte heller tjurar som ser ut som och pratar som människor spelar rent.  Nu vill de helt styra den offentliga så kallade sanningen.

    De mindre tjurarna skulle kunna försöka bli mänskliga, och samarbeta genom att vägra låta de stora tjurarna diktera vad som är sant.

    Det hela kompliceras även av att en del av småtjurarna inte är villiga att ta till sig att de stora tjurarna kan vara så fulspelande som de är.  Min indianvän John kallade de stora tjurarna dödsätarna, och det tyckte jag var passande.  Om du har läst Harry Potter böckerna så blev de flesta medlöpare till dödsätare & Co, och så tycks det vara även i Sverige.

    Min vän Wherami tweetade att

    ”Fact. All of you are second and third generation original gangsters lol

    Y’all have no clue who the originals. Are”

    Jag svarade:

    ”Yes, true.  But it’s a choice to reform, or to keep supporting the Death Eaters.

    ”Nothing enrages an empire loyalist more than someone who refuses to be gaslighted into conformity.” — Caitlin Johnstone.

    But real justice is about ALL the truth.”

    Så, så länge många av de mindre tjurarna fortfarande i det riktigt stora är lojala till dödsätarna med deras system, så får vi illojala fortsätta med våra allt giftigare ‘nålstick’.

    Gillad av 1 person

   • Björngunnar tv in skriver:

    Jag tycker att du är orättvis mot mina stora tjurar, det de håller på med är bara att utröna vilken som är starkast och när det är klart så har flocken, , 17 stycken eventuellt en ny ledare, utmanaren påminner om en helig tjur i det gamla Egypten men saknar den för heliheten nödvändiga vita pricken i pannan och på ryggen, han är eljest en mycket vacker tjur, bägge har de stora mörka vänliga ögon.
    Det finns dock djurägare/ idioter som ger sig till att slå tjurarna med en stor skiftnyckel i pannan och den mishandeln glömmer de aldrig bort.
    Jag är inte det minsta rädd för mina tjurar, jag kan tillägga att medans de stora tjurarna stångades så hoppade småtjurarna runt i glädjeskutt men det händer att korna också gör det.
    Politikerna är alla köpta små som stora, det finns de som anser att de bör slaktas och hängas upp i lyktstolpar eller trän, vilket är man inte överens om.
    Rättegångarna blir i Finspång.
    Det fanns inom judedomen två vägar, den övre och den undre vägen, man bestämde sig för den undre och i den lever vi nu.
    Därför la jag in tonskalan och meningen är att vi skall sänkas ner ner men inte upp.
    Svenska folket närmar sig apati så allt går enligt plan.
    Det demokratiska systemet som innebär söndra och härska är deras redskap och kommer du med kritik av det är du ett hot och blir angripen.
    Enda alternativet är Motståndsrörelsen vilket mycket riktigt angrips.
    Eftersom jag känner en del folk där kan jag vittna om att de är de finaste människor jag träffat.
    Det går bra för dem och de får fler o fler anhängare som genomskådat systemet.
    För trots allt så föll deras makt i Ryssland och Sovjetunionen föll, alternativt uppstöd i en annan form, vilket kan jag inte säkert avgöra.
    Sovjetunionen föll på grund av att befolkningen gick mot apati så det borde ju framgå att de inte fullföljde planen trots allt?
    Så min fråga till dig blir, hur tar man ett folk i apati under nuvarande omständigheter?

    Gillad av 2 personer

   • Leif of Godland skriver:

    Björngunnar tv in, får ursäkta att jag klankade ned på dina stora tjurar, det är klart att de måste få klart för sig vem som ska vara ledare.  Och vem av dem småtjurarna och korna ska glädjas med.  Och det kan man ju förstå, om man häller smolk i den glädjebägaren kan man få skit från småtjurarna och korna, som vill vara ledartjuren till lags.  Som du skrev, ”Det demokratiska systemet som innebär söndra och härska är deras redskap och kommer du med kritik av det är du ett hot och blir angripen.”

    Men utan att hälla smolk i den glädjebägaren vet jag inte riktigt ”hur tar man ett folk i apati under nuvarande omständigheter?”.

    Jag var lite vass i en NewsVoice tråd nyss, skrev:

    @ Jan Norberg, hellre ”morotskaka” än ”Kool-Aid”.

    Det sägs att då CIA skulle avveckla Jonestown så var det endast en liten del av Jonestown folket som frivilligt drack ”Kool-Aid”, utan att CIA ”blev tvungna” att injicera gift eller skjuta resten.  Kan vara samma i den svenska självmördarkulten, jmf. Gardasil, etc.

    Finns på:  https://newsvoice.se/2018/02/12/ulf-bittner-tjanstemannaansvaret/#comment-278001

    Gilla

   • Björngunnar tv in skriver:

    Jag har läst en hel del på länken och det bästa hade Cornelia skrivit.
    Men frågan är, hur få ordning till detta dårhus till land, om nu ett dårhus kan vara ett land.?

    Gillad av 2 personer

   • corneliadahlberg skriver:

    Zombiesvensson verkar vilja lösa upp landet och överlåta ordningen till storfinansen.

    Själv kan jag bara konstatera att det här inlägget, som var avsett att samla kanske iaf några ur det sovande folket till aktion, ledde till i min blogg rekordmånga kommentarer – i dagsläget 98 – men bara 1 av dem vill agera enligt förslag och det är
    min sambo 😉

    Sedan har ytterligare 1!!! person anslutit sig, genom föreningen MagMa – https://corneliadahlberg.wordpress.com/magma/

    Jag hade, med tanke på hur uppenbart otryggt (ibland krigsliknande tillstånd) landet blivit, hoppats att det skulle vara en fördel att inte tillhöra en politisk organisation, att fler skulle nappa och göra sina egna plakat/budskap, men det bidde bara en i den här tråden…

    Gillad av 1 person

   • Björngunnar skriver:

    Tvärtom Cornelia, detta var en utmärkt tråd som du skall ha all heder av.
    Idag lyssnade jag på denna video som jag fann mycket intressant och som förklarar våra problems ursprung men också vad som kommer att hända i framtiden.

    Gillad av 1 person

   • Björngunnar skriver:

    (((storfinansen))) har redan all makt, det är samma storfinans som styr Sverige som skapade kaos i Ryssland 1917.
    Men Ryssland är på rätt väg och det är väl därför vi svenskar hetsas mot Ryssland och vi är i praktiken redan med i Natto och styrda av judesa.

    Gillad av 2 personer

   • Björngunnar skriver:
   • Björngunnar skriver:

    Jo den här Norberg, en helt tanklös och taktlös människa som har fokus på fel saker.
    De fria, är det han och en till?

    Gillad av 1 person

   • corneliadahlberg skriver:

    Vet inte men det verkar vara mycket enmansshow. Så är det tyvärr på många håll…

    Gillad av 1 person

   • Leif of Godland skriver:

    Roligt att Björngunnar håller tråden vid liv.  Även jag ger ett bidrag:

    Nästan alla människor är så helt nedsänkta i det gamla ursprungligen romerska akademiska filosofiska bedrägeriets dödsläger att de likt fisken inte är medvetna om ”vattnet de simmar i”.  De ser inte ”vattnet”.

    Ändå är detta ”vatten” från början en konstruktion, skapad genom ett bevisat filosofiskt bedrägeri som ännu i denna dag upprätthålls av den akademiska kulten genom religiösa dogmer maskerade som förnuft, etc.  Bedrägeriet tar medelst maskerad psykterror bort alternativ.  Konkreta dynamiska relationer har eliminerats, vilket gör att de som försöker uttrycka sådant tolkas som oansvariga, som att de pratar snömos, etc.  Och man vill tvinga dem att ‘bli förnuftiga’ = att lyda det någon auktoritet har bestämt.

    I mormonrike i Utah på 1800-talet spårades avhoppare som försökte fly upp av agenter för den enda rätta läran, som fingerade att det var indianer som mördade avhopparna.  I dagens samhälle sker morden istället psykiskt.  Man mördar psyken.

    Det pågår arbete att formellt, stringent och konkret förbereda bevisen för hur psykterrorn i flera lager är uppbyggd, så dessa bevis kan vara möjliga att ha som grund inför en vanlig domstol.  Dvs. arbete pågår för att göra psykterrorn till ett legalt faktum även inom den sorts rätt som ursprungligen är skapad av kulten!  När väl bedrägerierna och psykterrorn har etablerats som legalt faktum så kan ingen därefter skylla legaliserad psykterror på demokratisk folkvilja.

    För Godlands diarker är bevisen redan starka nog, varför Godlands diarker 11.06.17 såsom ett bevisat bedrägeri formellt avvecklade det ursprungligen romerska akademiska filosofiska bedrägeriets dödsläger.  Administrativt är tanken att varsamt avveckla det globala dödslägret på sätt som ej skadar någon enstaka människa, för att istället etablera ett öppet system byggt på full respekt och hjärtats kärlek.  Se här t.ex. de 14 parametrarna av Godlanders rättigheter som är beskrivna i Baltic Sun Model och innefattar kärleksmatriser av – arbete, lagar, säkerhet, oxa (pengar), beväpning, balans, fertilitet, identitet, resurser, energi, utbildning, nätverk, kontroll, och kärlek.  (Finns t.ex. i Proklamation av Monarkin Staten Sverige av Hösten 12017 (8.9.17), http://monarkin-staten-sverige.lege.net/doc/founding/Proklamation_av_Monarkin_Staten_Sverige.pdf .)

    Men för alla dem som simmar helt nedsänkta i det gamla akademiska bedrägeriet, formellt Platonism, så kan det hända att en som de betraktar som legal auktoritet måste erkänna psykterrorn, innan den kan bli verklig för dem.  Helt hopplöst är det inte.  En del av den ursprungliga mormonkyrkan erkände faktiskt de historiska bedrägerierna, för att bli en vanlig kristen kyrka.  Så finns det bara god vilja, då kan det gå.

    Den Platonistiska psykterrorn tar bort alternativ.  Det gör i sin tur att verkliga lösningar som finns inte kan användas, då sådana de-legitimerar det begränsande maktsystemet.  Det finns lösningar på allt, endast fantasi/imagination begränsar, och det är just denna det Platonistiska systemet begränsar.  Det Platonistiska systemet måste för att kunna bestå begränsa fantasi/imagination.  Det Platonistiska systemet spricker nämligen som troll i solsken av obegränsat tänkande.  Detta system tar hellre bort människorna för att ersätta dem med olika former av robotar, än ger människorna friheten, då människornas frihet innebär detta psykterrorsystems slut.

    Gillad av 1 person

   • Björngunnar skriver:

    Som jag ser det och för att förenkla diskussionen tänkte jag lägga upp några riktlinjer.
    Den gamla idén om gott och ont stämmer liksom att det är ett ständigt pågående krig.
    Dock så får man akta sig för att förväxla god med snäll.
    Svenska folket är inte bara utsatt för psykterror, stöld, förskingring utan det ingår även smutskastning av religion, re för åter och legion för en församling.
    Vilka kommer ihåg berättelsen om mannen som var besatt av många onda andar.
    Jesus drev ut andarna och placerade andarna i en antal svin som då sprang ut i havet och dränkte sig själva.
    För den som behärskade den konsten behövs inga juridiska kunskaper.
    Pang på rödbetan bara)).

    Gillad av 2 personer

  • Leif of Godland skriver:

   Ja, det behövs inte att förstå hur, för att förstå att vi är bedragna.  Att räcker för att agera.  Hur legitimerar dock agerande, och, om man förstår, vägleder dessutom.  Men jag stöder alla goda krafter, och jag förväxlar INTE snäll med god.  Snäll är väldigt ofta ond.

   Gillad av 1 person

   • Björngunnar skriver:

    Jag lägger in denna video, kommentera den gärna!
    Det finns ett återkommande mönster och demokrati är bara en av brickorna i det spelet.
    Svensken kommer att bli lusfattig säger Fritjof.

    Gillad av 1 person

   • Leif of Godland skriver:

    [Hoppas att videolänkarna nedan visas som länkar och inte som embeds.]

    Jo, Fritjof Persson är vass.  Såg även din postade ”Dmitry Smirnov: ”Democracy Was A Mistake” – Priest Makes Case for Return to Russia’s Roots”, som du la ut ovan februari 25, 2018 kl. 5:42 e m.

    Skrev i dag så här till några människor jag har haft att göra med lokalt:

    Hej.

    Det var inte läge att säga detta [i ett visst angivet sammanhang], så jag säger det istället så här.

    Jag ville egentligen inte lämna [det angivna sammanhanget].  Det jag ville var att skapa ett lokalt samarbete för överlevnad.
    Det har jag velat sedan jag kom till Bruzaholm, och det har från början varit hela min drivkraft för mitt engagemang.

    Det är i Sverige inte möjligt att tala om genuint verkliga frågor utan att bryta mot tabun.  Nu senast vill staten genom statens innovationsmyndighet Vinnova  bestämma vad som är ”irrelevanta nyheter”, för att ”minska risken” att just dessa ”irrelevanta nyheter” ska nå fram till Sveriges befolkning.

    En som inte är rädd är Fritjof Persson.  Vädjar att ni lyssnar på honom, för det som just nu ligger närmast (då Ryssland tack och lov nyligen blockerat FN från totalt krig mot Iran och Syrien):  BETALNINGSMEDEL: PETRODOLLARN.  Svensken kommer att bli lusfattig, säger Fritjof.  http://www.youtube.com/watch?v=DN9Y0DfsLmw .  (Lyssna på de tidigaste videosarna på hans kanal för att få hans gedigna internationella erfarenhet och militära bakgrund.  Lyssna gärna även på hans 21 mars 2017 ”Allmän Sammanfattning av Sverige 2017”,  http://www.youtube.com/watch?v=psCOcLhcR9w ,  för att förstå den förda statspolitiken.)

    Tro inte att Fritjof fabulerar.  Jerome H. Powell, ny ordförande i Federal Reserve (som inte är vare sig Federal eller Reserve), sa att U.S. DEFAULT COULD BRING SIGNIFICANT CONSEQUENCES.  Och att U.S. IS NOT ON A SUSTAINABLE FISCAL PATH.

    Det är inte möjligt att överleva det som nu kommer utan lokalsamhällens SAMARBETE, utan skygglappar.
    Detta är därför hela grunden för allt mitt engagemang i Bruzaholm sedan jag kom hit.

    Min morfars familj tvingades kring 1917 fly bolsjevikerna för att överleva.  Jag vill inte behöva fly, men det kan bli nödvändigt om det inte går att skapa lokalt samarbete.  Min morfars familj var svenskar, men verkade på vad som då var finska sidan, nu ryska, i Karelen.

    Det är inte säkert någon av oss överlever det som kommer,
    men jag ville iallafall göra mitt bästa för att skapa förutsättningar för det.

    Med vänliga hälsningar,
    Leif

    Gillad av 1 person

   • Björngunnar skriver:

    Jo en fråga angående Fritjofs uttalande om att svensken kommer att bli fattig, menar han att den med lån kommer att bli fattig eller menar han att den med pengar kommer att bli fattig.
    Den här beskrivna rånmetoden har redan praktiserats i Argentina där utvalda personer köpte upp allt av värde, inklusive travhästar.
    Eller formulerat mer konkret, skall jag sälja gården och flytta kapitalet tre miljoner efter att lånen är betalda utomlands till exempelvis Ryssland eller kommer just en matproducerande gård att bli guld värd när fällan slår igen?
    Sett ur ett ett egoistiskt perspektiv från en som blev omyndigförklarad pga betalningsanmärkning på 15 kr.

    Gillad av 1 person

   • Leif of Godland skriver:

    Man kan med rätta säga att det är bolsjevikerna som behärskar Sverige.  Och att bolsjevikerna är skapade av bankerna.  Som förresten även såg till att ta hit Bernadotterna, se denna tråd:  Här bryter Carl XVI Gustaf ätten Bernadottes avtal med Sverige.  Ur en intressant kommentar:  ”Bernadotte tillhörde tillsammans med Fouche’ en grupp som lovade England att hjälpa dem ta tillbaka Usa.”  http://blueshift.nu/har-bryter-carl-xiv-gustaf-sin-atts-avtal-med-sverige/

    Gillad av 1 person

   • Björngunnar skriver:

    Leif, vi är helt överens på samtliga punkter vilket glädjer mig.
    Jag har en betalningsanmärkning, en trängselskatt i Stockholm på 15kronor, jag vägrade att betala den eftersom jag inte varit där, jag har dock lånat ut min bil vid ett tillfälle och det är kanske så att han kört den till Stockholm.
    Jag hade velat ta ett lån på befintliga inteckningar på 110.000kr för att snygga till på min gård inför försäljning av densamma men får nej av Landshypotek eftersom jag har en betalningsanmärkning, tilläggas kan att jag fick böter på 1100 kronor för att jag inte betalat böter på något jag inte gjort, dessa 1100kr har jag utan omsvep betalat.
    När jag försöker flytta lånen till Swedbank får jag inte låna pga samma betalningsanmärkning.
    Ny har jag fått klart för mig hur systemet fungerar.
    Jag talade med Gabriel Falkenberg på Landshypotek och det slutade med atr jag kallade honom för en feg typ varpå han slängde på luren.
    Jag tycker att detta är politisk förföljelse.
    Jag hörde att det var Finansinspektionen som ligger bakom reglerna men där säger man att en sådan bagatell inte skall behöva vara orsak till att man inte får ett lån beviljat.
    Det här var ett test av systemet i likhet med dina do.
    Jag har gjort konstruktioner som jag anser vara marknadsledande och jag tror att de kan vara av intresse i Ryssland eller Kina.
    I kina har jag aldrig varit men i Ryssland och där inte träffat annat än trevliga människor.
    Så efter sparken i baken från svenska maktapparaten går jag nu vidare på rysslandspåret, detta efter att jag tycker mig blivit illa behandlad här och det kanske fel att försöka sträva vidare i detta dårhus till land.

    Gillad av 1 person

   • Leif of Godland skriver:

    Härligt Björngunnar, att du vägrade betala det som var illegitimt.  (Men varför betalade du likaledes illegitima böter?)  Jag vägrar också betala det som är illegitima krav, men de tar det förstås ändå, med extra avgift.  Fast då är det inte jag som har finansierat i det här fallet den Platonistiska terror-propagandan, utan den handläggare som illegitimt stulit mina medel för att med dem finansiera medvetandeterrorismen.  Den karmiska skulden och ansvaret för finansiering av terrorn ligger då inte på mig.  Handläggare tycks dessutom ej inse att då en stat ej längre bygger på legitim makt så är ingen administration under den heller legitim, utan sker på enskilt ansvar.  Ett enskilt ansvar som givetvis senare kan utkrävas när väl en fungerande rättsstat är etablerad.  Iallafall i de fall där detta förhållande ang. frånvaro av legitimitet i förväg har åberopats.  (Tips till ev. handläggare som läser detta:  Hävda att du inte varit vid dina sinnes bruk då du själv hade lurats i för mycket av industriavfallet natriumfluorid, ~ 85 ggr giftigare än naturligt kalciumfluorid, av olika bolag som lurat i dig munskölj och tandkräm med detta sinnesförvridande gift.  Stäm skjortan av dem.  Sedan kan du i din tur ersätta andra för kostnader du i ditt sinnesförvirrade tillstånd orsakat.)

    Vi är i en kult.  Nu.  Men folk ser inte vad de redan är helt inbäddade i.  Lokala politiker tror på allvar att det är rätt att använda polisen för att förhindra fri åsiktsbildning.  ”För att folk vill det.”  Men om vi inte öppet kan diskutera ALLA IDÉER offentligt, då kan vi omöjligt finna den bästa framtiden.  Yttrandefrihet skapades för att ge utrymme för impopulära idéer, INTE populära idéer.  Populära idéer behöver ingen ”Yttrandefrihet”.  Men impopulära idéer gör.  Tänk på att alla viktigare populära idéer har börjat som impopulära idéer.  Det tar tid för en idé att bli förstådd och accepterad.  Mer tid ju mer omvälvande den är.  Och det behövs ganska stor omvälvning för att vända världen rätt.

    Gillad av 1 person

   • Leif of Godland skriver:

    PS:  Handläggare som läser mitt tips:  Glöm inte att stämma de enskilda styrelsemedlemmarna och aktieägarna som enskilda, då de begått människorättsbrott genom vad de deltagit i.  Deras bolag & aktier är strax i konkurs, men alla de enskilda har hus och bilar osv., som de tjänat genom att finansiera democide, och dessa ska de givetvis plockas av för att ersätta vad de ställt till med.  Samma gäller dig själv, så skynda att följ mitt råd ovan, så du har nått att betala med.

    Gillad av 1 person

   • Björngunnar skriver:

    Men vad är ett lämpligt straff för den som varit delaktig att förinta sitt eget folk och är det ändå inte så att själv är hårdaste domaren?
    I själva verket tycker jag att jag genom att ”bråka” med makthavare gjort vad jag kan för att rädda dem från sin egen gruvliga hämnd, så när allt är gjort måste man väl ändå till slut låta dem ta konsekvenserna av sitt bakvända beteende.
    För vad glädje har man av dyra ting… eller vad hjälper det en människa som vunnit hela världen men förlorat sin själ?
    Tar jag grabbarna och tjejerna i NMR som exempel så kan man undra, vad tjänar de på att vara aktiva i en Motståndsrörelse?
    De blir förföljda och smutskastade men ger inte upp och allt fler ansluter sig hela tiden.
    Men någon plan på hämnd har jag inte hört talas om.
    Det här landet hade för längesedan en framgångsrik företagare som hette Kreuger, han blev mördad av bankmaffian och ingen har blivit dömd, inte heller för sänkningen av Estonia har någon blivit dömd, samma sak med anstiftarna av världskrigen eller sprängningen av World trade center, ingen har blivit dömd.
    Hur är egentligen allt detta möjligt och om man tror att mänsklig rättvisa skall segra får man nog vänta förgäves, vilket inte innebär att jag skulle vilja vara bland anhängarna till den nedre vägen.

    Gillad av 1 person

   • Leif of Godland skriver:

    Björngunnar, så sant, så sant, synden straffar sig själv.  Jag menar bara att det inte ska hymlas med vad de gör sig skyldiga till.  Respekt är vad som måste återupprättas, och då även att respektera sina egna rättigheter.  Det är inte hämnd.

    Ja, att ”bråka” med makthavarna är att försöka rädda dem från dem själva.  Det är en av de största kärleksgärningar man kan göra.

    Men tänk om handläggarna, som är de reella makthavarna i förhållande till folket, skulle ta sig för med att stå upp för sig själva genom att stämma skjortan av de som tjänar på democide, det vore nått.  Handläggarna är ju offer som samtidigt är förövare.  De som tjänar på democide, bolagen, de är enbart förövare.  De behöver plockas ned.  Värdefulla delar av dem bör decentraliseras.  All verksamhet måste bedrivas under enskilt ansvar, inga mer fiktiva juridiska personer.  Sådana är per sin konstruktion konstgjorda psykopater.

    Jag respekterar för övrigt högt envar som står upp för sin rätt, såsom grabbarna och tjejerna i NMR, medan de som visar förakt för den som står upp för sitt folk bör föraktas för detta förräderi.

    Gillad av 1 person

   • Björngunnar skriver:

    Rättsväsendet, mycket väsen för lite hår sa fan när han klippte galten…
    Jag har testat rättsväsendet färdigt och eftersom jag kommit fram till att ärliga personer inom väsendet är utomordentligt sällsynta finns det ingen anledning att ha kontakt med dem, de dömda skall döma, citat bland kommentarerna.
    Bland tjejerna räknar jag Vera 90år som just blivit dömd för att ha vinkat och utan att ett enda vittne funnits.
    https://www.nordfront.se/vera-oredsson-efter-domen-jag-blev-forst-konfundersam-men-sen-fylldes-jag-av-kampstyrka.smr

    Gillad av 1 person

  • Leif of Godland skriver:

   Tipsar om mycket bra intervju med Lasse Wilhelmson.

   Palaestra Media:  ”Från judisk marxist till svensk nationalist – Lasse Wilhelmsons kamp för det fria ordet.  I vår serie om yttrandefrihet så har vi träffat Lasse Wilhelmson som var en av förgrundsfigurerna inom Vietnamrörelsen och 68-vänstern, men under tidigt 2000-tal reviderade han sitt tidigare politiska engagemang.  Jonas Nilsson intervjuar Lasse om hans uppvaknande och vikten av att sträva efter att uttrycka det man uppfattar som sanning.”

   Gilla

   • Björngunnar skriver:

    Wilhelmson är en mycket bra och ärlig person, han kanske inte kallar sig nazist men det han säger är detsamma som NMR säger och det stämmer även med min uppfattning.
    Han hade ju inte fel om Vietnam när han var marxist.
    Det som Fritjof Persson säger stämmer också när det gäller de globala krigen.
    Sen kan man fråga sig om det är ett dåligt läge eller ett ännu värre rent katastrofalt läge där zionistmarxisterna kontrollerar även Ryssland o Kina.
    Att de kontrollerar Sverige är helt klart.
    Jag frågade en gång en kille som ständigt reste i tjänsten och hade varit i de flesta länder, vilket är det landet med mest frihet, han svarade utan tvekan Ryssland så länge man håller sig långt bort från regeringen, ungefär samma sak som med ”rättsväsendet”.

    Gillad av 1 person

 27. Pingback: Söndagsbio | corneliadahlberg

 28. Pingback: Söndagsbio – Life, Death and all between

 29. Pingback: Kritik – Fulmedias sanningskommission startar ”Faktiskt.se” som ska granska alternativa medier | Vetenskapliga partiet

 30. Leif of Godland skriver:

  Läs Lena Holfve, en av de absolut första pionjärerna på Internet i Sverige med start 1991, och en av regeringens ambassadörer för kvinnors företagande under 2009-2010 som även under 80-90-talet gav ut ett tiotal uppmärksammade böcker i Rabén&Sjögrenhuset, samt förf. i 35 år, om att våra så kallade ”folkvalda” ändå inget har att säga till om.  De är så att säga bara staffage:  http://www.lenaholfve.se/da-blir-man-kallad-galning

  Att så kallade ”folkvalda” bara är staffage och att de verkliga besluten fattas under auktoritär kontroll, det har verklig betydelse.  Jag blev av Martin Gustavsson tidigare i tråden jämförd med ”government trolls” för att jag konstaterade att ”deklarerad konstitutionell statsordning inte är reell statsordning.  Finns dels några lager till och sedan är reell ordning inte ens i de deklarerade lagren detsamma som formell ordning.”  Och att jag efter läsning av Andrea Davisons memoarer börjar förstå varför från början en insides- och utsides- verklighet skapades.  Men att då insidesverkligheten tillåter upprätthållandet av barnaoffersatanismen så är de inte ursäktade i sin insides-tillvaro med att de måste skydda sig mot de obildbara utsides-människorna.

  Om vi dock lämnar den mer konkreta barnaoffersatanismen åt sidan så är det ändå lätt att ge exempel på att så kallade ”folkvalda” bara är staffage och att de verkliga besluten fattas under auktoritär kontroll.

  FN’s organ the Counter Terrorism Committee (CTC) och the Counter Terrorism Executive Directorate (CTED) har anförtrotts att övervaka och koordinera hemliga program och policies.  Och konsekvenserna av det kan man konkret se genom övergreppen mot Kevin Mugur Galalae då han avslöjat hur detta skapar människorättsövergrepp.  Man låter de hemliga programmen gå före respekt för mänskliga rättigheter!

  Så länge (politisk) Auktoritet tillåts vara ett självbekräftande perspektiv, då detta perspektiv ersätter vad som kan Påvisas och då detta perspektiv är vad som officiellt kallas Vetenskap och Förnuft, så länge kommer vi att leva i ett helveteshål.  (Fritt översatt från ett tweet av Ola Alexander Frisk, 7:17 PM – 8 Mar 2018., https://twitter.com/hyperdialog/status/971812269154799616 .)

  För att ta sig ur det globala democide-programmet måste man ta sig ur de avtal som skapar detsamma.  Avtalen har skapats genom hela det internationella systemet.  Det politiska kan ej frigöra sig från detta system.  Det är för att det strukturellt är den enda möjligheten som jag arbetar med ett helt fristående system, skapat från grunden med letter patents.  Jag kan garantera, ”government trolls” är de sista som skulle göra detta.  Se inte minst hur flera regeringar förföljer Kevin Mugur Galalae.  Exempelvis genom hans skrivelse To the UN Human Rights Committee (HRC); Individual Communication by Kevin Mugur GALALAE under the First Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights (OP-ICCPR)https://www.academia.edu/t/f9aYC-McG9kce-8DUEQ/36086236/To_the_UN_Human_Rights_Committee_HRC_Individual_Communication_by_Kevin_Mugur_GALALAE_under_the_First_Optional_Protocol_to_the_International_Covenant_on_Civil_and_Political_Rights_OP-ICCPR .

  Som Lena Holfve konstaterar på den första länken ovan:

  ett av våra grundproblem i vårt land; det eviga straffandet.  Mobbning är t.ex. inte kriminaliserat hos oss, och i många länder t.ex. Frankrike är det olagligt.  Barnen i Sverige gör som de vuxna gör så regimen har verkligen små barnsoldater redo mycket tidigt.  När de sen är 20-30-40 är de fullfjädrade idioter och kallar andra pålästa människor för ”galning” eller ”psyksjuk”.  Känns rätt planerat, det också!

  En läsare berättade att man blir kallad för galning (straff!) om man påstår att Agenda 30 existerar [ … ] Först av allt kan vi konstatera att det inte är nån skröna: Globala målen och Agenda 2030 – Regeringen.se [ … ] Statsministern hoppar ut och säger blankt nej till jordbruksstöd, folk får plötsligt inte elda i kaminer, bensinskatten ska upp och upp och upp.  Folks djur avlivas huller som buller, och avgifter på hundratusentals kronor har börjat landa hos fastighetsägare.  De som kan ämnet internationellt anser att Sverige är ett genrepsland.  Jag har inte kollat det men du kan hålla koll själv från och med nu; alla beslut som LEDER till att det blir dyrare, svårare, krångligare eller omöjligare att BO PÅ LANDET = Agenda 30!

  Så länge vi låter FN bestämma, så länge är vi slavar.  Under utrotning.  Och du kan inte ändra på det genom ett val, p.g.a. det systemets ingångna avtal.  Därför måste systemet olagligförklaras.  Vilket vi har gjort!  Även mobbare i flock är olagligförklarade.  Mobbing är förbjuden.  D.v.s. de som ”demokratiskt” röstar för mobbing är ett brottssällskap.  Det måste vara så, för att kunna återerövra respekt.

  Gillad av 1 person

  • Björngunnar skriver:

   Bakom det dåliga som händer på jorden ligger i de flesta fall judarna.
   Definitionen på judarna är de som hatar Jesua och kristendomen, chefen för Massolit underkände uppsatsen som smutskastade Jesus, du skall skriva att Jesus aldrig existerat.
   Då har vi att göra med en av judarna eller en sabbathsgoj som jobbar i deras intresse som är vår död.
   Så därför kan man inte säga att det finns några bra judar.
   Frisk nämner dem inte alls och han är jobbig att läsa.
   Min åsikt är att om man skall gå den juridiska vägen måste systemet rensss från judar vilket i praktiken innebär alla verksamma inom detsamma, först då kan positiva resultat fås.
   Tittar vi på den svenska kyrkan är den totalt ockuperad, infiltrerad av judar.
   Den ryska är en annan sak…

   Gilla

   • Leif of Godland skriver:

    Bättre att fokusera på strukturella orsaker.  Som att det juridiska bygger på ett bedrägeri formellt benämnt Positiv Rätt, och att istället skapa rätt byggd på kärlek och respekt.  Montera ned bedrägerier.  Kräva bevisad / svuren lojalitet till det egna folket.  Ej acceptera andra lojaliteter såsom till olika sällskap för de som ska döma och besluta.

    Frisk må vara jobbig att läsa, men det beror på att läsningen kräver att verkligen tänka.  Har du förresten gått igenom Godlands stiftande dokument?  Och Proklamation av Monarkin Staten Sverige?  Du finner dem via länk under min signatur ovan.

    Gillad av 1 person

   • Leif of Godland skriver:

    Fick denna kommentar i mailen:

    Det som sker på europeisk nivå just nu hände också i Spanien på 700-talet när morerna invaderade delar av iberiska halvön.  Under sken av att deras religion gav dem företräde att framstå som överlägsna den infödda befolkningen utnyttjade de systemet för egen vinning.  Islam i sej är en abrahamitisk religion med satanistiska inslag skapad av samma zionistiska konstruktörer som nu styr i vatikanen.  Nu kommer antagligen någon sorts teokratisk juridik att börja käbbla med frimureriets magiska skapelse i svenska domstolsväsendet.  Söndra&Härska, sedan gäller det att plocka smulorna och kasta resten i soporna.  På dom igen, Godlanders!

    Gilla

   • Leif of Godland skriver:

    Ta denna precisa formulering.  Utöver värderingen ”ett helveteshål” i slutet så är det i övrigt ingen åsikt utan istället ett konkret dynamiskt Faktum:

    Så länge (politisk) Auktoritet tillåts vara ett självbekräftande perspektiv, då detta perspektiv ersätter vad som kan Påvisas och då detta perspektiv är vad som officiellt kallas Vetenskap och Förnuft, så länge kommer vi att leva i ett helveteshål.

    ”Makten” härskar under föregivande av att vara de Rationella och Förnuftiga, medan du och jag skulle vara de irrationella, som pga ‘vår galenskap’ så att säga ‘måste styras’.  (Den historiska grunden skissar jag t.ex. i texten Det var en gång en foliehatt, http://lege.net/omprogrammering-av-perceptionsmatrisen/det-var-en-gang-en-foliehatt.html.)

    Om du inte pekar på grundbedrägeriet här, ett självbekräftande perspektiv som ersätter vad som kan Påvisas, då ger du ju ”Makten” rätt i att du skulle vara irrationell, som därför ‘måste styras’.  (Om du läser Frisks bok ser du hur maken själva förstår att demokrati bara är propaganda nys, de tror inte själva på det och det är inte viktigt för deras interna legitimitet utan bara ett PR stunt.)

    Gilla

   • Björngunnar skriver:

    Jag skrev ett långt inlägg men det försvann i ett svart hål.
    Så jag sammanfattar det med, ta politikerna och deras herrar av daga.
    Och en video.

    Gilla

   • Björngunnar skriver:

    Frisk nämner inte det verkliga problemet och förtrycket tilltar hela tiden.
    Är det svårt att se vilka som ligger bakom eller tror Frisk att han får fördelar med att dölja sanningen eller är det jag som är ute och cyklar?
    http://friasidor.is/svensk-demokrati-dor/

    Gilla

   • Leif of Godland skriver:

    Frisk sågar all auktoritanism vid fotknölarna.  Finns ingen anledning att nämna någon särskild vid namn, om ej nödvändigt för att belägga idéhistorien (kyrkan).

    Frisk sågar den akademiska kulten.  Som är den som skapar formell legitimitet.

    De sagt, nu sker saker även inifrån akademia som helt raserar allt för dem själva.  Den totala idiotiseringen av särskilt politiska och filosofiska universitetsprogram genom infiltratörs- och angiveriprogram.  Då blir det bara rått förtryck kvar.  (Kevin Mugur Galalae, 25 October 2010, The Great Secret, https://wikispooks.com/w/images/4/4d/The_Great_Secret.pdf .  Se även ** nedan, citat från p. 11.)

    Det tydligen Qatar baserade* EU-program surveillance and censorship (SAC) på universitet som Kevin Mugur Galalae genom sin enastående beslutsamhet lyckades stänga ned (Kevin Mugur Galalae, 1 July 2011, https://wikispooks.com/w/images/b/b9/Turning_the_Tide.pdf ), som skulle ha rullats ut över hela Europa enligt the Stockholm Programme**, har nu antagligen ersatts av ett annat program, se the 2017 Riyadh summit 20-21 May 2017 där vi inte minst kommer ihåg bilden med Trumps och andras händer på den glödande globen.  Mötet i Riyadh var the opening of Saudi Arabia’s Global Center for Combating Extremist Ideology, den ursäkt man har för att stänga ned mänskliga och medborgerliga rättigheter, likhet inför lagen och sådan demokrati vi ändå har.  Något som ju har hänt över hela västvärlden i och med att bekämpande av islamofobi och främligsfientlighet styr regeringars policy.  Att bekämpande av islamofobi och främligsfientlighet styr regeringars policy är ännu ett skäl till att INTE ge förtryckarna bränsle genom att ”lägga bränsle på den brasan”.  Som jag förut skrev, bättre att angripa det i det grundläggande strukturella.

    *:  ”The probe must investigate if Commissioner Hammarberg is working for Hamad bin Khalifa al-Thani, the Emir of Qatar, whose agent, Carla Liuzzo, I have exposed spying on students at Leicester University, and whose reputation and vast investments in Europe are at stake if he is uncovered to use his kingdom’s security services to conduct espionage on Europeans.”  (Kevin Mugur Galalae, 9 May 2011, https://wikispooks.com/w/images/2/28/Is_Commissioner_Hammarberg_Protecting_the_Emir_of_Qatar.pdf )

    **:  ”The cancer of CONTEST and its most covert and virulent progeny, SAC, has spread to the European Community.  In 2009, the EU Member States have agreed on a framework of cooperation, called the Stockholm Programme, in several areas of security policy, including counter-terrorism, for the period 2010-2014.  Supposedly promoting ”openness and security”, the Stockholm Programme has begun unleashing the same covert surveillance and censorship operations upon the rest of Europe as are commonplace in Britain.  This new security architecture will allow individual governments and Brussels to misuse and abuse the instruments introduced for the purpose of counter-terrorism to quell legitimate social protests and to pursue social engineering goals without constitutional restrictions and despite grassroots opposition.”  ( Kevin Mugur Galalae, 25 October 2010, The Great Secret, p. 11, se länk ovan.  Länk till själva the Stockholm Programme, Brussels, 2 December 2009, https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/the_stockholm_programme_-_an_open_and_secure_europe_en_1.pdf .

    Tillbaka till Frisk:  Om inte det strukturella angrips vid roten, då kommer det endast nya, och nya, och nya program.  TANKEFELET måste delegitimeras.  Kritiken måste vara konkret, precis.  Konkreta dynamiska Fakta.

    Gillad av 1 person

   • corneliadahlberg skriver:

    I allmänhetens medvetande är judar ett folk och om den definitionen ska ändras måste den egna tolkningen av begreppet upprepas varje gång det används anser jag (tills det möjligen har annammats av massan).

    Jag ser ett folk bakom begreppet, oskyldiga barn som tyvärr tillåts stoppas in i diverse grupper på många håll, så även i Svenska kyrkan. Du döps motvilligt skrikandes och vips är du medlem tills du möjligen upptäcker din grupptillhörighet på Skatteverkets deklaration.

    Folket består även av djupt troende, en känsla som oftast inga argument förmår rucka på, hur hotfulla, hatiska de än må vara. Vi kan skicka terapeuter till varje hem som försöker förklara att den skrift de specifika religionstillhöriga tror på innehåller djävulskap, som att frånta individer deras frihet, tro sig ha rätt att härska över andra, men det hjälper inte, tron sitter djupt sedan barnsben. Se hur lätt det är att förvrida en hel vuxen befolknings tankar genom enägda media.

    Det enda som förmår belysa sanningen är ett klart medvetande, sedan kan man fatta ett vuxet beslut och lämna en religion som urartat, blivit ondeskefull. Hur många äger ett sådant medvetande? Våra terapeuter måste börja med att lära många troende läsa så de alls kan ser vad som står i skriften de tror på.

    Jag anser inte att alla som omedvetet tillhör en i skriften uttalad översittar-religion ska buntas ihop till att vara vår fiende! Jag tror de flesta av dem innerst inne är goda, vill väl, men behöver hjälp med att förstå innebörden av skrifterna de tror på.

    De onda är de som medvetet fråntar individer deras frihet, tror sig ha rätt att härska över andra, De är våra fiender och de skall belysas med strålkastare! Till dem hör alla medlöpare som innerst inne vet att det de gör inte tjänar ett gott syfte!

    Medlöpare, talar vi inte om de flesta idag?

    Att lägga hela skulden för vår samhällskollaps på en enda skurk är förenklat anser jag! Jag tror den största skurken är människans girighet och makthunger och den hittar vi hos många. Svenska politiker på alla nivåer kryper och slickar vilken röv som helst för att få sina arvoden och positioner, för att nämna ett exempel av medlöpare.

    Det andra exemplet är alla som röstar på dem!!!

    Gillad av 1 person

   • Leif of Godland skriver:

    Cornelia:  ”Folket består även av djupt troende, en känsla som oftast inga argument förmår rucka på”.  Inte minst är majoriteten fortfarande religiöst troende på systemet.  Det den här killen upplevde i sitt äktenskap, det är samma vi alla som försöker rädda våra länder och friheten upplever från medmänniskor:

    ”Over the course of the past two years, I have spent 2000 hours fighting the Brits and 3000 hours fighting my wife so I could fight the Brits.  From the very beginning she was against exposing the covert program of surveillance and censorship (SAC) I had uncovered because it aided Muslims, for whom she has far less concern than for her own kind.  She never understood and never wanted to understand that an attack on human rights and civil liberties cannot be limited to a particular group and will in time undermine democracy itself along with the principle of equality under the law, which is indeed what has occurred throughout the Western world due to the fact that Islamophobia and xenophobia inform government policy.  Her ideological and political opposition to my stand and activism turned into open and savage hatred towards my cause and later towards me, so much so that every time I tried to write a letter, an article or an email to present my case through various adjudication levels in Britain she would physically try to prevent me from doing it.  She would stand behind my chair and scream insults, pace around the office and ask me totally irrelevant questions so as to distract me, or shut my laptop computer so I would lose the file or lose time restarting it.  I tried to make her understand that regardless how adamantly she opposes my struggle for human rights, civil liberties and equality under the law, I will not cease until I reach the European Court of Human Rights.  I tried to make her understand that unless the common citizen takes a stand in defence of the core values of freedom and fairness the world around us will become indistinguishable from the communist hell I grew up in back in my home country of Romania.  It was all to no avail.  From that moment on, which occurred some 12 months ago, she began calling me a terrorist, a killer, a filthy immigrant and other such aberrant and baseless insults.  In return I began calling her Judas and asked her to stay out of my way.  I have always worked at night, so as not to disrupt our family”s normal patterns, but from that moment on I worked exclusively at night so as to avoid confrontation with Cindy, who would literally lose her senses if she saw me work on SAC.”  ( Footnote 4, p. 9, THE MAN INSIDE; Incipient Totalitarianism in the Western World, Kevin Mugur Galalae, 20 June 2011, https://wikispooks.com/w/images/3/34/THE_MAN_INSIDE._INCIPIENT_TOTALITARIANISM_IN_THE_WESTERN_WORLD.pdf .)

    Gillad av 1 person

   • Björngunnar skriver:

    Den här killen som ägnar 3000 timmar åt bekämps sin fru är i akut religiös kunskap och då menar jag inte ”svenska” kyrkan som är ockuperad.
    Leif, vet du vad ordet religion betyder?

    Gilla

   • Leif of Godland skriver:

    Många säger att då religion troligen stammar från religare så skulle det betyda ungefär att återknyta.  Nu är det ju organiserad religion som innebär auktoritärt förtryck, så oavsett varifrån ordet stammar eller vad det betyder så är det religiöst förtryck jag slår ned på.

    Och, vad är det för fel med att försöka få förståelse för varför det ÄR att stå upp för sina barn att stå upp för grundläggande rättigheter?

    Gillad av 1 person

   • Leif of Godland skriver:

    Måste f.ö. påpeka att i bedrägeriet som är den västerländska civilisationen finns det formellt faktiskt ett fel och ett rätt i ‘demokratiska’ resultat.  Resultaten är i detta system fel om de bryter mot de vanligen dolda reglerna, då i så fall istället öppen diktatur appliceras.  Och detta är rätt enligt det filosofiska bedrägeriet.  Vilket innebär att det inte är vid valurnorna utan om en filosof lyckas få in de filosofiska sanningarna inne i själva den akademiska traditionen som detta system och bedrägeri kan kortslutas.

    Jag mejlar gärna lite relevanta citat ur Frisks bok så du snabbt hittar bevisen, du finner min mejladress på ett visitort längst ned på http://lege.net/

    Gilla

   • Björngunnar skriver:

    Ja det här problemet med infiltration är inget nytt och såvitt jag kan förstå så kommer ingen juridik lösa detta speciellt som det som kallas rättsväsende är genomkorrumperat, de följer bara det som frimurarbröderna stipulerat, det är dags att kasta ut dem ur Sverige.
    Peter skriver i länken om judisk representation, djävulen har de till far och det är inget jag hittat på!
    https://peterharold.wordpress.com/2018/03/11/judar-i-sverige-hjalp-mig-forsta-logiken/#comments

    Gilla

  • Leif of Godland skriver:

   Det är också så att ett angiverisystem river sönder samhällens sammanhållning.  På min förra länk lägger Kevin Mugur Galalae det yttersta ansvaret för det på dem som ytterst skulle ha ansvar att vara folkets rättigheters sista försvarslinje, ”the Council of Europe and Commissioner Hammarberg”, men som istället fungerar som första bedrägerilinje för makteliten.

   Gillad av 1 person

 31. Leif of Godland skriver:

  Folket bör organisera sig lagenligt, och med lagenligt åsyftas inte politrukernas politiska direktiv i svensk författningssamling utan utifrån alla folks rätt att bilda domstolar och tribunaler när existerande domstolar ej skapar rätt.  Skadestånd och order kan därifrån utdömas och ges.  Skadestånd mot ägarna till bolagen som genom skuldpengarna äger de likaledes bolagiserade och därför från folken stulna staterna, vilket beroende på brottens omfattning omedelbart likviderar dessa bolag och gör ägarna närmast oändligt skyldiga (men de kan få medborgarlön så de ej behöver svälta ihjäl), och order till orderlydarna att de ska utföra detta, m.m..

  För att inte i onödan reta de som läser svensk författningssamling bör man i görlig mån respektera dess regel att domstol ej får inrättas efter den gärning är begången som domstol ska döma om.  Svensk författningssamling 1974:152 2 kap. 11 § Domstol får inte inrättas för en redan begången gärning och inte heller för en viss tvist eller i övrigt för ett visst mål.

  Det är därför av relevans att BSI Court, och en del andra folkdomstolar, redan sedan flera år är etablerade och redan finns.  En i dag pågående gärning, även om den kanske påbörjades för 50 år sedan, bör därför utan alltför stor konflikt med detta kunna tas upp i redan etablerade folkdomstolar.

  Folkrättsbrott av den kaliber att de kan vända på ända de påstådda skulderna är democide / statliga folkmord utförda av stater som av pengamakarna är stulna från folken.  Den rättsenliga grunden är oerhört stark.  Vad som brister är människornas förmåga att se detta, vilket också för övrigt är ett avsiktligt skapat förhållande genom att vi så att säga har stängts in i Platos grotta där vi drillats att endast ta del av skuggbilderna som visas upp men av otaliga åsiktspoliser tuktas så snart vi vågar se och beskriva den verkliga verkligheten.  Allt ska i denna mörka grotta beslutas i enlighet med skuggbilderna, inget tillåts beslutas i enlighet med vad som kan visas, i enlighet med verklighet.

  Folkdomstolarna dömer istället enligt vad som kan visas, i enlighet med verklighet.  Fler Ting kan dessutom inrättas i inom samma struktur.  Behövs överallt, för att ersätta Romersk rätt.  (Politrukdomstolarna tillämpar Romersk rätt, deras rättsskipning utgår från den Romerska rättens formalia.  Hela den historiska kedjan är väl belagd.)

  Gillad av 1 person

  • Björngunnar skriver:

   En svensk politiker eller journalist är antingen anställd av judarna/globalisterna eller så är han arbetslös.
   Leif, lite svårt att förstå hur du menar, kan du ge konkreta exempel.

   Gilla

   • Leif of Godland skriver:

    Varifrån fick du politikern och journalisten, vad har de med saken att göra??  (Ja, annat än som del av problemet, då.)

    Med rättsenligt utslag kan du ge order.

    Om dessa order inte följs, då är de som inte lyder laglösa män och kvinnor.  De är utanför lagen.  Då kan denna upplysning rättsenligt spridas, att dessa laglösa ej får åtlydas.  Det är inte omöjligt att sådana blivande laglösa i dag arbetar på Kfm, Socialtjänst, Polis, ja till och med på domstolar och i andra myndigheter.

    Gillad av 1 person

   • Björngunnar skriver:

    Har man genomfört en väpnad kupp och avlägsnat alla personer med makt från det politiska systemet, rättsväsendet, militären, och utsett en ny ledare för ett fritt Sverige och dessutom har militär kapacitet för att slå tillbaks ett Natoangrepp så kan man naturligtvis stifta dessa lagar du talar om, men hur de skulle vara verkningsfulla i dagsläget när hela samhällsapparaten behärskas av (((folkfientliga))) krafter begriper jag inte.
    Ett exempel är den fullständiga kontroll som utövas inom media och politik.
    Fast visst kan man tänka att oavlönade journalister eller aktivister som Cornelia mycket väl kan bli en maktfaktor i framtiden.
    Ett annat scenarie är att Ryssland ockuperar Sverige och inför folkstyre istället för oligarkstyre.
    Ett annat scenarie som Praphupada uppmanar till är att döda alla demoner han använder ordet demoner som ett samlingsbegrepp på den verkliga makten och dess hantlangare och nu kan vi börja prata om att skriva regler, lagar och utse representanter.
    Jag tycker fö att det är slående hur väl hjärntvätten har lyckats i Sverige, människorna har gjorts till egoister och tänker i första hand på sig själva vilket utesluter alla försök till omstörtande verksamhet.
    Emellertid om en revolution lyckas så bör frimureriet förbjudas samt all utländsk media förbjudas, speciellt ”israelisk” sådan.

    Gilla

   • Leif of Godland skriver:

    Konstigt, för den rättsenliga grunden är redan lagd.  Se Godlands stiftande dokument, stiftade utanför det Romerska systemet.  Lagen är samvetet.  Ett avsnitt ur Godlands konstitution såsom citerad i Proklamation av Monarkin Staten Sverige av Hösten 12017 (8.9.17):  ”Godland är den övergripande beskyddaren av rättigheter men detaljstyr inte hur individuella urfolkssamhällen och lokala urfolks Ting skapar lokala lagar så länge som lokala lagar skapas utifrån kärlek [ … ]”  En del Order är redan givna, klicka mitt namn ovan för några av dessa liksom för Stiftande dokument.  Det är t.ex. inte förtal att meddela en formellt meddelad dom.

    Om de fientliga krafterna inte över huvud taget hade varit bekymrade över vad folket tänker om dem, då hade de inte tagit bort Kungl. Maj:ts och Riksens Cancellie Collegii Företal till Lagen ur Norstedts utgåva av Sveriges Rikes Lag.  Detta företal påvisar vad den (officiella) representativa demokratin egentligen är frågan om.  Redan detta företal visar på att staten Konungariket Sverige i dag inte finns, om man jämför med hur det i dag (inte) fungerar.  (Även om det fungerar för makten.)  Makten är alltså bekymrad över spridandet av belägg för att den är illegitim.  Makten är bekymrad över om folket påminns om att den är illegitim.  Företalet kan läsas via http://samhallspartietforvuxna.se/foretalkort.htmlhttp://samhallspartietforvuxna.se/foretal.html .  Det framgår att legitim lag utgår ur hjärtat (samvetet) samt rättigheten att ej låta påtruga sig någon lag innan den först är skärskådad och antagen.

    Uppfattad illegitimitet är ett betydligt mäktigare vapen än militär kapacitet.

    Men, jag påstod inte att det skulle bli lätt.

    Gillad av 1 person

   • corneliadahlberg skriver:

    Får inte in svaret på rätt ställe – efter Björngunnars förrförra kommentar… Det är “bara” begreppet judarna som är stötestenen, som du vet, annars håller jag med: Ja de som inte är anställda av globalisterna/oligarkerna och deras anhang är och förblir arbetslösa!

    Gillad av 1 person

 32. Björngunnar skriver:

  Definitionen på judarna jag har är de som förnekar Jesus, alltså antikrist.
  De brukar förresten vara emot alla religioner, utom sin egen som lustigt nog är stängd för utomstående.
  Jag läste idag på Nordfront att Vera kandiderar till riksdagsvalet, Vera är nittio år men mer klar i huvudet än de flesta.
  Skillnaden till den idag äldsta kvinnan i riksdagen, Barbro Westerholm år enorm, hon är förresten ett bra exempel på antikrist.
  https://www.nordfront.se/eu-sager-at-google-och-facebook-att-ta-bort-hatpropaganda.smr

  Gilla

 33. Björngunnar skriver:

  Jag beundrar den ryska kyrkan och den svenska kyrkan är ockuperad av dem jag inte får nämna.
  Att leva i Sverige är alltså så nära helvetet som man kan komma.
  Vad mer än gråta kan man göra?

  Gillad av 1 person

 34. Pingback: 4:de protesten… | corneliadahlberg

 35. Pingback: Andra protesten | corneliadahlberg

 36. Pingback: Demonstration nr 3 | corneliadahlberg

 37. Pingback: Brev till statsministern | corneliadahlberg

 38. Pingback: Hjälp bötfällda för ”hets mot folkgrupp” | corneliadahlberg

 39. Pingback: Olle (84) demonstrerar igen | corneliadahlberg

 40. Pingback: Jan Björklund du borde skämmas | corneliadahlberg

 41. Pingback: Sista nationaldagen | corneliadahlberg

 42. Pingback: Folkets motioner… | corneliadahlberg

 43. Pingback: Landsförräderi att avböja hjälp från Ryssland | corneliadahlberg

 44. Pingback: Påminnelse… | corneliadahlberg

 45. Pingback: Folkmördare och folkförrädare | corneliadahlberg

 46. Pingback: Psykiskt sjuka finanselitens vinst | corneliadahlberg

 47. Pingback: Svenska kvinnor och män! | corneliadahlberg

 48. Pingback: Till polismyndigheten | corneliadahlberg

 49. Pingback: Söndagsnytt och gammalt | corneliadahlberg

 50. Pingback: Sverige inte längre är en rättsstat | corneliadahlberg

 51. Pingback: ”Vi kommer att bevilja upp emot en halv miljon uppehållstillstånd” | corneliadahlberg

 52. Pingback: Utan ”gräsrötter” ingen ”skörd” | corneliadahlberg

 53. Pingback: Svar angående judefrågan | corneliadahlberg

 54. Pingback: Ovärdig sjukvård | corneliadahlberg

 55. Pingback: ”Mitt parti gör Sverige tryggare” | corneliadahlberg

 56. Pingback: Upprorets och befrielsens år? | corneliadahlberg

 57. Pingback: Hånet mot fattigpensionärerna | corneliadahlberg

 58. Pingback: Vart ska vi fly? | corneliadahlberg

 59. Pingback: Öppet brev till Stefan Löfven | corneliadahlberg

 60. Pingback: De största förbrytarna och landsförrädarna någonsin | corneliadahlberg

 61. Pingback: Upproret! | corneliadahlberg

 62. Pingback: En gång skall vi ställa landsförrädarna inför folkets dom | corneliadahlberg

 63. Pingback: Vi måste våga | corneliadahlberg

 64. Pingback: ”Trygghet bygger vi alla tillsammans” | corneliadahlberg

 65. Pingback: ”Vi har fått rätt i allt” | corneliadahlberg

 66. Pingback: Äntligen… | corneliadahlberg

 67. Pingback: Kallhamrad, primitiv maktmänniska | corneliadahlberg

 68. Pingback: Upprop om försvar för fosterlandet | corneliadahlberg

 69. Pingback: Statsminister Stefan Löfvens målsättning | corneliadahlberg

 70. Pingback: Ett regelrätt krig mot oss | corneliadahlberg

 71. Pingback: Nieårskrönika | corneliadahlberg

 72. Pingback: Mord | corneliadahlberg

 73. Pingback: Mer om morden på våra äldreboenden och coronasiffror | corneliadahlberg

 74. Pingback: Tack till WakeUp2020… | corneliadahlberg

 75. Pingback: Repris :II | corneliadahlberg

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.