Begäran om att stoppa 5G

Från Strålskyddsstiftelsen

Skrivelse om att 5G bör stoppas sändes den 1 februari till PTS, Strålsäkerhetsmyndigheten, Folkhälsomyndigheten, regeringen och till ledamöter i Sveriges riksdag:

BEGÄRAN OM ATT STOPPA UTBYGGNADEN AV 5G

Vi undertecknade begär härmed att utbyggnad av 5G stoppas.

Följande fem omständigheter ligger till grund för vår begäran:

 1. 5G-tekniken leder till en massiv ökning av mikrovågsstrålning i miljön. Detta massiva tillskott av mikrovågsstrålning utgör ett allvarligt hot mot människors hälsa och mot allt levande i miljön. Omfattande vetenskaplig forskning visar att redan befintliga tekniksystem (2G, 3G, 4G, WiFi mm) som också sänder ut mikrovågsstrålning, men vid andra frekvenser och signalegenskaper, medför många hälso- och miljörisker.[i]
 2. Den nya 5G-teknikens effekter på människors hälsa och miljön är helt outredda och det saknas forskning på effekter av verklig exponering för 5G-strålning.[ii] Det innebär att svenska folket utsätts för ett påtvingat farligt experiment. [iii]
 3. 5G-utbyggnaden har inte förankrats demokratiskt utan påtvingas svenska folket utan demokratisk debatt och utan möjlighet till medbestämmande.
 4. 5G-utbyggnaden har redan inletts och 5G har startats i flera storstäder under 2020. Det har bekräftats via många mätningar att 5G-utbyggnaden redan lett till en massiv ökning av mikrovågsstrålning i den allmänna miljön och i människors bostäder. Ett stort antal människor vittnar samstämmigt om svåra hälsoproblem i form av främst huvudvärk, sömnlöshet, hjärtklappning, tinnitus, näsblod bland barn, utmattning, yrsel och andningsbesvär.[iv] Dessa symptom har sedan 50 år[v],[vi] beskrivits i den vetenskapliga litteraturen som en effekt av exponering för mikrovågsstrålning. Mörkertalet av drabbade kan vara mycket stort.
 5. Över 400 vetenskapsmän och/eller läkare kräver i en gemensam skrivelse att utbyggnaden av 5G stoppas tills skador på människa och miljö har utretts (5gappeal.eu). Denna 5G Appeal är publicerad i en vetenskapligt granskad artikel (sk peer-review).[vii]

5G-utbyggnaden bryter mot bland annat följande regelverk och konventioner:

 1. EU-direktivet 2001/42[viii] gällande föregående bedömning av miljöpåverkan av planer som kan befaras medföra betydande miljöpåverkan. Någon föregående utredning av miljöpåverkan av 5G har inte gjorts. Forskning om effekter på hälsan och miljön av 5G-strålningen i sig samt i kombination med redan befintliga system (3G, 4G, WiFi mm), saknas helt.
 2. Den svenska miljöbalkens 2:a kapitel[ix]. Anger att om en verksamhet kan befaras försämra det allmänna hälsotillståndet ska den inte tillåtas. Detta gäller 5G som medför kraftigt ökad mikrovågsstrålning. Befintlig forskning om effekter av strålning från tidigare telekomsystem har visat att mikrovågsstrålning kan skada människors hälsa och miljön på många sätt. (se http://www.5Gappeal.eu samt http://www.emfscientist.org)
 3. Århuskonventionen[x]. Har inte respekterats. Allmänheten har inte getts någon möjlighet till medbestämmande om beslutet att bygga ut 5G och inte heller getts tillgång till någon information om vetenskaplig forskning på effekter av 5G:s nya frekvenser och utsändning av intensiv pulsad mikrovågsstrålning.
 4. Nürnbergkonventionen[xi]: Eftersom ingen forskning har studerat effekter för människors hälsa och miljön av 5G-strålning, utgör 5G-utbyggnaden ett stort påtvingat experiment med människors hälsa. Därmed bryter utbyggnaden mot denna konvention, som bland annat innebär att inga experiment får genomföras utan människors samtycke. Noggranna förberedelser ska även göras för att även mindre sannolika risker ska undvikas, vilket inte heller har gjorts. Ingen uppföljning av det påtvingade experimentets konsekvenser för människors hälsa och för miljön görs. Ansvariga myndigheter d.v.s. Strålsäkerhetsmyndigheten, Arbetsmiljöverket och Folkhälsomyndigheten, åser endast passivt det oetiska storskaliga påtvingade 5G-experimentet.

Det gäller nu att välja mellan att agera för att skydda Sveriges befolkning eller att passivt åse att svenska folket utsätts för en påtvingad kraftig ökning av mikrovågsstrålning med potentiellt katastrofala följder.

Den 1 februari 2021

Mona Nilsson, Strålskyddsstiftelsen

Lennart Hardell, Forskningsstiftelsen Miljö och Cancer, tidigare överläkare och professor vid onkologiska kliniken, Universitetssjukhuset, Örebro

Denna skrivelse stöds av följande organisationer och personer:

Föreningen Vågbrytaren

Elöverkänsligas Riksförbund

Föreningen 2000-talets Vetenskap

Strålsäkerhetsföreningen

National Health Federation, Sweden

Magnus Dahl, Civilingenjör Teknisk Fysik och Elektroteknik (medicinsk teknik), fd forskare Karolinska

Anita Ejrup, Läkare, Stockholm

Merit Enckell, Civilingenjör, PhD, oberoende forskare

Jerry Eriksson, Fil. dr Molekylär Biologi, fd Umeå Universitet

Jan-Erik Gustafsson, Docent, Kungl Tekniska Högskolan

Lena Hedendahl, Distriktsläkare, Luleå samt Forskningsstiftelsen Miljö och cancer

Lena Lidström, Fil dr Pedagogiskt arbete, Sundsvall

Rainer Nyberg, Professor em., Vasa, Finland

Johan Wilhelmson, Narkosläkare, Gällivare sjukhus”

Det här inlägget postades i Övrigt. Bokmärk permalänken.

4 kommentarer till Begäran om att stoppa 5G

 1. Louise Wee skriver:

  Bra och nu får vi verkligen hoppas att det händer något. Enligt tribunalen som Michael Zazzio är domare i så väntar långa fängelsestraff för de som är inblandade i genomförandet av 5 G. Stefan Löven är en av dem.

  Gillad av 2 personer

 2. Bob skriver:

  Finns inte en chans att 5g stängs ner då det ingår i Big techs planer för mänskligheten i framtiden.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.