Sveriges värsta brottslingar

Av Olle Ljungbeck

De regerings- och riksdagsledamöter från S, M, C, L, KD, MP och V som stött massinvandringen från 2006 är de värsta brottslingar Sverige haft i modern tid.

Enkelt uttryckt kan ett land drabbas av två slags katastrofer eller sammanbrott. Dessa kan endera orsakas av naturen (naturkatastrofer) alternativt av människor (statsledningen – regering och riksdag).

Sverige befinner sig i dag i en situation som måste karakteriseras som inledningen till såväl ett ekonomiskt sammanbrott som en samhällsupplösning. Dagens tillstånd är helt och hållet orsakad av rubricerade individer till följd av deras medvetna men helt ogenomtänkta och oreglerade godkännande av massinvandringen. Förutom att mängden invandrare slukar så enorma ekonomiska resurser att välfärden inte kan upprätthållas, belastas också samhällsinstitutioner som skola, äldrevård, sjukvård, tandvård etc så att de egna medborgarna inte får ett minimum av sina behov tillgodosedda.

Utöver detta har vårt samhälle (som tidigare var ett av världens tryggaste) drabbats av en enorm kriminalitet i form av grovt våld som mord, våldtäkter, rån, stölder, sprängningar, skjutningar, förstörelse av byggnader, bilar etc som rör sig om miljardbelopp.

Ett annat tecken på statsledningens brottslighet och totala sönderfall är att denna släppt kravet på lagarnas tillämpning i frågor som framförallt rör invandringen. Detta gör att brottsligheten självklart accelererar när förövarna inte bestraffas. Bl a används nästan aldrig utvisning hur allvarligt brottet än är.

Konsekvensen av ovanstående är en utsatthet och otrygghet – men också misär för de som är i mest behov som ”fattigpensionärer”, sjuka etc – för befolkningen som saknar motstycke.

Framförallt är svenska kvinnor/flickor utsatta och otrygga var de än befinner sig i samhället. Denna otrygghet tar sig mer och mer uttryck i att kvinnor/flickor inte vågar gå ut ensamma liksom att skolflickor ständigt utsätts för tafsande och våldtäktsförsök/våldtäkter från invandrarmän/pojkar. Självklart blir det så om man tar in människor från kulturer där kvinnor/flickor är mannens egendom och i stort sett utan rättigheter.

När därför Stefan Löfven i en debatt där han avkrävs insatser för att förhindra våldet mot kvinnor svarar på detta sätt; ”Detta är inget nytt, det har funnits i alla tider i vårt land”, är hans påstående så gement och generaliserande att han borde fått avgå enbart för detta uttalande. Denne man som av FN-chefen fått och åtagit sig uppdraget att arbeta för jämställdhet mellan kvinnor och män ger ett svar som lämnar kvinnorna helt utan stöd. Hans uttalande personifierar den äkta skurken!

Företrädarna för världens mest onda, skurkaktigaste och primitiva religion/kultur ges mer och mer inflytande. Stora summor av skattemedel ges till samfund tillhörande denna religion och som styrs av män som är motståndare till den värdegrund vi grundlagsfäst. Trots att de motarbetar demokratin, jämställdhet för kvinnor får de driva friskolor där eleverna fostras till att föra vårt land tillbaka till samhällsförhållanden som rådde för 1600 år sedan.

Inte nog med att de får miljoner, politikerna tar tom deras världsfrånvändhet och galenskap på allvar. Inte i något fall har de ledande politikerna (partiledarna) klart markerat att Sverige skall vara en sekulär stat, religionen är en fråga för individen och skall hållas avskild från hur samhället skall styras.

I tio år minst har det talats om parallellsamhällen/klansamhällen, men de bara växer och fler och fler människor såväl invandrare som svenska medborgare tvingas rätta sig efter dessa destruktiva individers självpåtagna rätt att bestämma hur människorna i dessa områden skall leva.

Islamisterna har inte bara släppts in i partiernas ledande organ de har också tillåtits bli riksdagsledamöter och ministrar etc.!

Det är ställt utom allt tvivel att regeringarna Reinfeldt och Stefan Löfven samt sjuklöverns riksdagsledamöter är skyldiga till den katastrof Sverige och dess medborgare står inför. Därför skall de alltid kallas och bemötas som brottslingar.

När sjuklöverpartierna beskyller Sverigedemokraterna (SD) för både det ena och andra skall Du veta att dessa partier har samtliga fler och grövre lik i lasten än SD.

De har alltsedan inträdet i EU oavbrutet gjort sig skyldiga till grundlagsbrott. Det allvarligaste brott en regering och riksdag kan  begå. Detta har såväl Lagrådet (granskare av om lagarna följs) som högt renommerade och respekterade jurister framhållit vid ett flertal tillfällen.

Däremot har SD under sin tid som riksdagsparti alltid hävdat och följt våra grundlagar. En som däremot inte gör detta är moderaternas partiledare Anna Kinberg Batra. Trots att Allianspartierna hävdat att de brutit Decemberöverenskommelsen tilllämpar de den alltjämt. Det innebär att man bryter mot en av den svenska demokratins viktigaste grundpelare – nämligen parlamentarismen. Troligen är Allianspartiernas avsikt med att inte störta regeringen Löfven att låta Sverige hamna i en katastrofsituation som gör att denna helt förlorar medborgarnas stöd. Men det innebär också att man helt kallt spelar med Sveriges och de svenska medborgarnas välfärd och trygghet för att enbart säkra makten åt sig själva. Om detta inte är ett allvarligt brott i juridisk mening så är det i vart fall ett förtroendebrott mot hela svenska folket.

Att därför ge moderaterna sin röst är det samma som att ånyo acceptera en regering som på intet sätt tänker arbeta för de svenska medborgarnas bästa utan helt kallt enbart strävar efter makt för egen del. Du som läser detta kan inte vid nästa val svära dig fri med att Du inget visste om Du röstar på dessa lagbrytare.

Om Du i framtiden vill leva i det goda land Sverige var fram till massinvandringen måste Du ge din röst till det parti som i stort sett vill förbjuda sådan från länder där Islam är statsreligion/kultur. De som bekänner sig till islam går inte att integrera i det svenska samhället. De har bara en strävan. Det är att ersätta demokratin och upplysningstidens idèer med Sharia och Koranens människofientlighet.

Vi har redan sett mycket av detta trots att invandringen från dessa länder pågått så kort tid som ca tio år. Men under denna tid har vårt samhälle gått från en av de tryggaste platserna på jorden till ett av de mest otrygga. Sålunda kan ingen svensk i dag känna sig säker från att bli mördad, våldtagen, rånad, sprängd, skjuten eller på andra sätt utsatt för kriminalitet.

Våra skolungdomar riskerar under sin skolperiod tvingas leva under ständig otrygghet och risk för att bli våldtagna. Detta ser landets statsminister som något naturligt och inget att uppröras över. Sannolikt har alla sjuklöverpartiernas ledare och deras riksdagsledamöter samma åsikt eftersom de hela tiden låter detta ske utan att agera. Samma gäller framväxten av parallellsamhällena som helt styrs av lokala fundamentalister som har som enda rättesnöre sharia och koranen.

När ett lands styrande partier inte bara stillatigande åser utan genom skattemedel och politiska beslut understödjer denna utveckling borde varje svensk medborgare inse att dessa sju partiers politiker är de värsta brottslingarna vi har. De är det, eftersom de är på väg att helt ödelägga och förstöra det samhällssystem som varit en förebild för all världens folk.

Så nästa gång Du tänker lägga din röst på ett partis kandidater bör Du vara medveten om att väljer Du fel parti blir Du medansvarig till den kommande katastrofen. Sjuklöverpartiernas ledare har tydligt visat att Du, dina barns och svenska folkets välfärd, trygghet och demokrati inget betyder för dem.

Nedanstående är endast ett exempel på våldssituationen i Sverige i dag, jämförd med de nordiska länderna som för en mer restriktiv invandrings och kriminalpolitik.

Massvåldtäkterna på svenska kvinnor/flickor begångna av invandrare vågar myndigheterna inte visa.

Antal skottskadade i de nordiska storstäderna 2010 – första halvåret 2015:

Stockholm 189

Göteborg 109

Malmö 63

Köpenhamn 30

Oslo 30

Helsingfors 10 (cirka)

Fotnot: Siffrorna från Stockholm gäller Stockholms län

Källa: Landstingens vårdskaderegister samt polisen

Antal dödade i skottlossningar 2013 – sept 2015

* Stockholm 21

* Göteborg 17

* Malmö 7

* Köpenhamn 6

* Oslo 3

 • Helsingfors 2

Så Svensson när Du kontaktas eller kontaktar en politiker från något av sjuklöverpartierna skall Du helt negligera hans/hennes självpåklistrade förklädnad som humanist utan se han/hon som de brottslingar och landsförrädare de är! Därmed blir också ditt val lätt.

Annonser
Det här inlägget postades i Gästskribenter. Bokmärk permalänken.

25 kommentarer till Sveriges värsta brottslingar

 1. Björngunnar skriver:

  Ja Olle Ljungbäck har rätt i mycket, men han skriver inte att agenda judar styr Sverige, varför skriver han inte det, vet han det inte?
  EU har blivit det nya Sovjetunionen som på sin tid också skapades av agenda judar.
  Revolutionen och all undergrävande subversiv verksamhet betald av ” New York”.
  Robert Aschbergs farfar ( Asch) Stockholmsbanken smälte ner ryskt gult stulet ur ryska kyrkor och försåg guldet med svenska stämplar, för detta guld köptes vapen och tiotals miljoner ryssar dog.
  Detta är våra fiender idag !
  De kontrollerar helt politiken.

  Gilla

 2. Björngunnar skriver:

  Förstår du nu att Jesua fördrev månglarna ur templet, att han blev upphängd på en stolpe istället för Barrabas och vad syftet är med det vetenskapliga partiet som kallar religion för vidskepelse?

  Gilla

 3. corneliadahlberg skriver:

  Ja Tack Björngunnar! Pusslet stämmer, vi lever en repris. Smärtsamt!

  Härligt med kalven! Att leva nära natur, djur ger energin vi behöver för att orka med den bottenlösa ondskan.

  Gilla

  • Björngunnar skriver:

   Nu kanske det ger intryck att jag är expert på kristendom men så är inte fallet.
   Så jag ställer frågan, vilken lösning har kristendomen på problemet?
   Ett problem vet jag däremot vad det är, nämligen att hur man vänder sig så har man ändan bak.

   Gilla

   • Björngunnar skriver:

    @ Sofia.
    Har du läst boken?
    För både Cornelia och jag är det favoritboken.
    Så när jag såg denna film kunde jag ibland sufflera skådespelarna i filmen, här kommer inte ens en mus in, sa Pontius till Kaifas…
    Filmen var ju bara början av boken men jag tycker bäst om just början.
    Fö. så är inte djävulen direkt osympatisk, alla faller så att säga på eget grepp!?

    Gilla

   • Sofia skriver:

    Nej, jag har inte läst boken.

    Gilla

   • corneliadahlberg skriver:

    Vem är expert på kristendom? Jag tänker att den som känner att Kristus är vägledaren, förebilden eller anledningen, som Sofia citerar nedan, är eller är på väg att bli expert, sin egen expert.

    Kristendomens lösning på problemet har jag inget svar på, men söker på mitt lilla vis, och famlar. Att försöka leva i enhet och vaken upplevelse av och med naturen är för mig en lösning. Har försökt skildra det som ett manifest i Gräsrotsrevolutionen, ett sätt att försöka befria oss ur slaveriet vi verkar gå rakt in i, igen, som om vi hade ögonbindlar, fast vi hade alla möjligheter till ett fredligt och förhållandevis värdigt liv tillsammans – i frihet.

    Nej djävulen i Mästaren och Margarita är inte osympatisk, han är ju ärlig, och härlig 😉 och uppenbart nödvändig för människornas utveckling! Däremot den orm som håller på att kväva allt friskt som vill spira i vårt samhälle idag är mycket värre än djävulen i romanen. Lärde mig förresten uttala författarens efternamn idag när jag entusiastiskt föreslog vän från Ukraina att läsa den – Bulgakow, med betoning på a 🙂

    Gilla

  • Björngunnar skriver:

   Margarita finns i Faust opera, men det är nog en annan Faust?
   http://m.masterandmargarita.eu/en/07recencies/faust.html

   Gilla

   • Sofia skriver:

    Jag gissar att vi blir lurade av härskarklassen. De har haft sina exklusiva klubbar i tusentals år.
    Under en lektion om Goethe, när jag gick i gymnasiet, läste vi något om att ”sälja sin själ till Djävulen eller inte” – jag förstod inte alls vad som åsyftades – ingen i min släkt var med i Frimurarna så vi hade ingen aning om deras ritualer.

    KABBALA = SVARTKONST

    Jag vet inte hur det fungerar och jag vill inte heller veta det.

    Goethes far var med i handelsgängen i Frankfurt samtidigt med Rödskjöldarna…

    Gilla

   • corneliadahlberg skriver:

    Goethes Faust är ett annat storverk! Bäst dock på tyska, har lite svårt att läsa Goethes språk översatt till svenska, passar liksom inte riktigt. Såg Faust i Tyskland på sommaren i en gammal kyrkoruin för många år sedan. Härligt!

    Och på tal om att sälja sin själ till djävulen så tror jag att väldigt många gör det i alla fall delvis, ur alla grupper.

    Gilla

   • Björngunnar skriver:

    Idag fick Sverige en riktig råsop i solarplexus av den riktiga djävulen, det har regnat hela dagen och det känns som vinter.
    Vi lever nu i ett land som troligen blir ett av de första offren i djävulens provokationer mot Ryssland.
    Det känns tungt, sionistdemokraterna har visat sitt rätta ansikte.

    Gilla

 4. Sofia skriver:

  APROPÅ FRIMURARE 🙂

  Gilla

 5. corneliadahlberg skriver:

  Har hört att svenskar som vill flytta till Ryssland får ett gott välkomnande, kanske dags att fly…

  Gilla

  • Sofia skriver:

   Nej, inte enligt min bedömning. Kämpa på!

   Gilla

  • Björngunnar skriver:

   Jag hoppas Sofia läser Mästaren och Margarita.
   Har man läst boken blir nog filmen mycket lättare att förstå, men det var ett par grejor…
   Bulgakov ger antydningar och jag har förstått att det finns särskilda ”klubbar” som diskuterar detta.
   Te.x polischefen under Pilatus befäl, mycket lojal , som jag uppfattar det, får order om att mörda Judas och kasta in de pengarna han fått för att förråda Jesua i synagogan.
   En kvinna anlitas och lurar iväg Judas till Getsemane där han mördas.
   I slutat av boken säger Pilatus, det var jag som gjorde det.
   Den andra grejen som inte sägs rakt ut, Jesus hängde inte länge på korset innan han togs ner och judarna fick inte som de ville att vräka liken i ett stenbrott?
   Jesus fick ett egen grotta och här finns antydningar om att han inte var död.
   Pilatus verkar ju ha fattat tycke för Jesus…??

   Gilla

 6. Jag har länge frågat mig när Vänstern ska vakna, för jag känner på mig att dessa ändå är mindre kriminella än resten av riksdagsledamöterna.

  Nu ser jag att Sara Wagenknecht, partiledare för Tyskland är på väg att väcka den vänster i Tyskland som inte vill vakna. Det glädjer mig enormt.

  Kanske kommer Vänsterpartiet i Sverige också kunna bli ett parti som ställer sig mot de fascistiska religionerna så att de vilseledda kan slippa rösta på det nato-vurmande, kärnvapenkåta högerpartiet SD som sannolikt kommer fortsätta trycka ner kvinnor, arbetslösa och fattiga om de kommer till makten i racet mot välfärdsbottnen.

  https://vetenskapligapartiet.wordpress.com/2016/05/31/varfor-har-det-tyska-vansterpartiets-ledare-sara-wagenknecht-fatt-chokladtarta/

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s