Till ansvariga på SVT och dito journalister på SvD

Kalle Hellbergs listmedlem Gunnar Söderberg har skickat nedan mail till ansvariga på SVT och till dito journalister på SvD:

Pm 2021-02-19. Om SVT och ansvarstagande under den sk pandemin

Charlotta Friborg är ansvarig utgivare och programchef för riksnyheterna på SVT.
SVT nyheter når runt 70 % av den svenska befolkningen varje vecka. Med detta följer ett stort ansvar för att erbjuda svenskarna saklig och opartisk information. Om detta handlar en artikel i SvD Kultur den 19 februari, i vilken Friborg intervjuas.
Temat är Sveriges televisons roll under den sk pandemin. Skälen till att jag skriver den så kallade pandemin, framgår av bilagan nedan till denna pm.

Vid bedömning av SVT:s agerande är ett betydande problem att detta varit en omfattande process med många faser och att bilden nu är en helt annan än inledningsvis. Det är nu tydligt att vi befinner oss i en konspiration och inte i en medicinsk katastrof, vilket SVT spelar upp. Bakom konspirationen finns en agenda styrd av intressen, bla gigantiska läkemedelsbolag som vill tjäna grova pengar.

Ett grundproblem i intervjun med Charlotta Friborg är att den bygger på den vilseledande bild långt från verkligheten, som succesivt byggts upp under resans gång av de etablerade medierna. Särskilt av SVT självt. Friborg konstaterar själv att denna bevakning har varit ”Som en tvål som glider undan”. En grundbult i detta är just att man utgått från falska data, i stället för att utgå från verkligheten.

Viktiga sådana data tar jag upp i min bilaga. Det handlar om falska tester, överdriven farlighet, obefogade insatser mot smittspridning, otestade vacciner och gentekniska experiment som inte är vacciner etc. Friborg menar att journalistiken behöver rusta sig för att hantera starka demagoger. Här krossar stenarna många fönster i glashuset, eftersom den största demagogen i coronafalsariet är just SVT.

Friborg betonar att public service verkar i en upplysningstradition och att man ska vara opartiska. Sedan säger hon att det betyder att ”vi inte går någon annans ärende, vi går inte något annat än journalistikens och sanningssökandets ärende”. Hon säger sig också se att uppfattningar, som inte är grundade i vetenskap får spridning. På denna punkt måste man nog stanna upp lite extra.

Frågan blir vad som är vetenskap och vad den är värd. Dessvärre är ju medicinskt verksamma ofta direkt eller indirekt finansierade av läkemedelsbolag och därmed i händerna på dessa. Vad gäller vetenskap finns ju vidare ofta inte minst inom medicinen, olika åsikter bland forskarna. Och denna divergens lär öka om man pratar inte bara om forskningen i sig utan om uppfattningar grundade i vetenskap!

Det låter sedan vackert men skorrar falskt och är bedrägligt, när hon talar om att ge utrymme för många röster. Detta ger intrycket att speglande av uppfattningar utifrån olika utgångspunkter skulle vara legio men verkligheten är den motsatta. Ett skrämmande exempel på falskspel från SVT:s sida.

Internationellt finns en organisation, som heter WorldDoctorsAlliance. Detta är en sammanslutning av många tusen fristående läkare och forskare mfl. runt om i världen, som utifrån fakta är starkt kritiska till rådande narrativ. Organisationen besitter sannolikt den största samlade kompetensen på frågor kring Covid 19.

Man har sagt sig vara villig till att i SVT när som helst offentligt debattera med representanter för etablerade läkare och forskare i Sverige. Men SVT har inte inbjudit till någon debatt. Detta är inte att ta ansvar för opartiskhet och saklighet inom public service. Det handlar om censurering av åsiktsfrihet direkt stridande mot att ”verka i en upplysningstradition”!

Friborg påtalar även att SVT under coronabedrägeriet haft rekordhöga tittarsiffror.
Detta är naturligtvis med den ovederhäftiga ensidighet som präglat bevakningen, synnerligen betänkligt ur demokratisynpunkt. En fungerande demokrati kräver informerade, inte förvillade medborgare! Nej, SVT, byt strategi – sluta förvanska, bejaka fakta och tillåt olika åsikter att komma till tals. Då kanske ni kan bli ett riktigt public service!

Gunnar Söderberg
Samhällsvetare (Fil.pol.mag)
Fd statstjänsteman regionalt med uppdrag som aktuarie, chef och expert.
Politiker i Landstinget Sörmland 2001-19 med uppdrag inom bla hälso- och sjukvård, regional utveckling, kultur samt revision. Diverse politiska ordförandeposter såväl regionalt som lokalt
Tel 073-7225064
E-mail: ngrsberg@gmail.com

Pm 2021-01-29. Pandemihanteringen, en konspiration som måste upphöra

Ju mer något som framförs avviker från verkligheten, desto mer talar för att det finns en annan agenda bakom. Vad gäller Covid 19 har en sådan diskrepans, som fanns redan från början, med tiden blivit allt större. Och kommit att omfatta allt fler frågeställningar. Hanteringen av pandemin utgör en konspiration, som för allas vårt bästa, nu måste upphöra.

Den frekventa desinformation och skrämsel, som pumpas ut via vanliga massmedia har fått modiga läkare, forskare och andra runt om i världen att protestera. Man menar att den bild som förmedlas inte alls stämmer. Detta, trots att man riskerar eller förlorar sina jobb och får sina karriärer förstörda. Det är viktigare att följa sitt samvete.

Klassningen som pandemi
Redan klassningen av virusutbrottet som en pandemi var ogrundad. Den baserades på PCR-tester, som inte var avsedda för sådant ändamål. Detta har också bekräftats genom tidigare intervjuer med uppfinnaren av testet, 1993 års nobelpristagare i kemi Kary Mullis. Klassningen baserades också på prognoser över virusets farlighet, som var starkt överdrivna. Men som förklarar paniken i samhället inför hotet om en anstormning av patienter och en kollapsande vård. Men detta dilemma kunde lösts
genom lönepåslag för att få personer som lämnat vårdyrkena att återvända.

Diagnosticeringen
Omfattningen av virusförekomst är, eftersom felaktig testmetod använts, omöjlig att uppskatta. Ett eftertest av 1500 personer, som klassats som bärare av Covid 19, visade att ingen av personerna bar på viruset. Men däremot förekom influensa av två andra sorter! Intressant nog finns det efter att Covid 19 klassats som en pandemi, knappt några andra influensor i statistiken. Vid en genomgång av de personer som uppgavs ha dött under 2020 av Covid 19, visade det sig att detta gällde för endast 15% av de avlidna. 70 % hade dött med Covid 19 men primärt av andra orsaker och återstående 15 % hade inte viruset över huvud taget!

Virusets farlighet
Farligheten har grovt överdrivits. Detta framgår tydligt av dödstalen (andel avlidna av medelfolkmängden), även om talet för 2020 ännu så länge inte är slutjusterat. Så här ser talen ut för perioden 2006-2020;
06-1.00, 07-1.00, 08-0,99, 09-0,97, 10-0,96, 11-0,95, 12-0,97, 13-0,94, 14-0,92, 15-0,93, 16-0,92, 17-0,91, 18-0,91, 19-0,86, 20-0,94 (prel.siffra).

Man kan se en trend av nedåtgående dödstal med ett undantag, som verkligen sticker ut med ett lågt dödstal, 2019. Detta förklaras av SCB med en ovanligt mild influensasäsong. Covid 19 däremot har varit en svårare variant än vanligt och detta i kombination med det lugnare 2019, medförde en kraftig ökning för 2020. Till detta har också brister i vården av virussjuka på äldreboendena bidragit. Dödstalet för 2020 ligger dock i nivå med det övriga 2010-talet och till och med lägre än för ett flertal år av decenniet!

Smittspridningen
En virussmitta verkar i stort ha sin givna gång. Detta konstaterades redan under Spanska sjukan för hundra år sedan, då smittan oavsett graden av nedstängning, var densamma runt om i Norden. Åtgärder för att påverka spridningen av smittan genom att stänga ner samhället, har därför varit kontraproduktiva. Inte ens besöksförbud på äldreboenden behöver ha varit en adekvat åtgärd. Rätt vård av sjuka äldre må ställas mot alternativet att dö av ensamhet. Tyvärr har dock vården grovt fallerat för många äldre, som insjuknade i viruset.

Vaccinationer
Beträffande vaccinationer har en sedan länge etablerad norm varit att fler- till tioåriga tester krävs för att vara tillräckligt säker på tillförlitligheten. Men i fallet Covid 19 har denna position plötsligt övergivits. Invändningar angående säkerheten är därför på sin plats. Flera av de vacciner av vanlig typ som är aktuella, är dessutom inte särskilt effektiva. En ytterligare komplikation med att vaccinera är att viruset muterar mycket frekvent.

Och inte nog med det, flera av de medel som är aktuella för injicering, är inte ens vanliga vacciner. Dessa sk mRNA-vacciner har i stället av forskare betecknats som äventyrliga genetiska experiment med oöverblickbara följder. Varningar har utfärdats för med tiden förödande konsekvenser i form av cytokinstormar, kollapsande immunförsvar och snabb död.

Extra äventyrligt med vaccinering är det för den, som tagit vanligt influensavaccin.
Risken att dö i Covid 19 bedöms vara 40% större än för en ovaccinerad.

Behövliga åtgärder
Beräkningar har gjorts, som visar att insatserna mot viruset sparat färre människoår, än vad som förlorats till följd av ökad ohälsa och sjuklighet på grund av nedstängningarna. Dessa har varit förödande för det svenska samhället såväl socialt, som kulturellt och ekonomiskt.

Läget i landet är nu mycket utsatt. Normalt umgänge hämmas, social isolering ökar och ensamheten växer. Kultur, idrott och föreningsliv beskärs mycket kraftigt, företag går på knäna, jobb förloras och den ekonomiska utsattheten tilltar. Möjligheterna till att leva fullgoda liv i vårt land urholkas allt mer. Och utförsbacken med hot om nya inskränkningar, som den ineffektiva åtgärden att bära munskydd, fortgår. Situationen går inte minst ut över barn och ungdomar, som riskerar att bli en förlorad generation.

Strypningen av frihetsinskränkningarna måste upphöra. Det är hög tid att samhället öppnas upp. Vi måste kunna få leva på riktigt igen! För vidare information hänvisar jag till hemsidorna för organisationerna WorldFreedomAlliance och WorldDoctorsAlliance.

Avslutningsvis delger jag en av mina nya dikter för året.

Frihetsinskränkningarna
Yttrande
Information
Sammankomster
Rörelse
Frihetsinskränkningarna

21-01-09. De frihetsinskränkningar i olika avseenden, som bryter mot de svenska grundlagarna. Brott, som ytterligare förvärrades i och med Riksdagens beslut 21-01-08 om den sk tillfälliga pandemilagen.

Gunnar Söderberg
Samhällsvetare (Fil.pol.mag)
Fd statstjänsteman regionalt med uppdrag som aktuarie, chef och expert.
Politiker i Landstinget Sörmland 2001-19 med uppdrag inom bla hälso- och sjukvård, regional utveckling, kultur samt revision. Diverse politiska ordförandeposter såväl regionalt som lokalt
Tel 073-7225064
E-mail: ngrsberg@gmail.com

Det här inlägget postades i Övrigt. Bokmärk permalänken.

6 kommentarer till Till ansvariga på SVT och dito journalister på SvD

 1. Benny skriver:

  Så SVT menar att de inte springer andras ärenden! Corona-cirkusen är ju uppenbart regisserad av Big Pharma och censurpolitiker! Andra exempel på att springa andras ärenden är ju de uppenbara lögnerna om klimatet, ”Putins palats” som är en byggarbetsplats ägd av en oligark, Navalny som är en förskingrare och nynazist, kriminaliteten i Sverige som är näst högst i Europa vilket man inte talar om m.m. Listan på lögner och döljande av besvärliga fakta är ju hur lång som helst! VEM är det egentligen som bestämmer vad SVT rapporterar i sina ”nyheter”?

  Gillad av 2 personer

  • corneliadahlberg skriver:

   Samma multibillonärfamiljer som äger även övrig media bestämmer gissar jag….

   Gillad av 1 person

  • michaelnilsson228 skriver:

   Förvaltningsstiftelsen för Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB och Sveriges Utbildningsradio AB äger de tre programföretagen. En viktig uppgift för stiftelsen är att utse programföretagens styrelse. Stiftelsen skapades för att – genom att äga och förvalta samtliga aktier i programföretagen – främja oberoendet för radio och tv i allmänhetens tjänst, public service. Detta ger programbolagen en självständig ställning eftersom de inte ägs av vare sig staten eller kommersiella intressen.

   Den norska liberala tankesmedjan Civita publicerat en studie 2020 om svenska journalister där 150 svenska journalister besvarade frågan om partisympatier. Undersökningen visade att 70,7 procent av de 150 svenska journalisterna som svarade skulle ha röstat på Vänsterpartiet, Socialdemokraterna eller Miljöpartiet om det var riksdagsval när frågan ställdes. Slutsatsen är att den svenska journalistkåren lutar åt vänster i sina partisympatier bekräftar utfallet i tidigare undersökningar, där i synnerhet Vänsterpartiet och Miljöpartiet är kraftigt överrepresenterade bland journalister.

   Journalister rapporterar i enlighet med ens egna vänsteråsikter, och det strider mot all journalistisk logik. Journalistikens största dilemma är att man behandlar olika grupper i samhället väldigt olika. En grupp månar man om, lindar in och skyddar mot allt som de skulle kunna kritiseras för. Medan andra blåser man upp och förstorar.

   SVT inte är opartiska som de ska vara enligt deras uppdrag. Men som skattebetalare så är alla nu tyvärr tvungna att bidra till det och tvungen att stötta deras verksamhet.

   Förvaltningsstiftelsens adress är: Pustegränd 1-3 i Stockholm. På samma adress Pustegränd 1-3 ligger också:
   Miljöpartiet De Gröna, Grön Ungdom Riksorganisationen, Grön Ungdom Region Stockholm, Grön Ungdom i Stockholmsregionen, Insamlingsstiftelsen Green Forum, Miljonkulturell ungdom – MIKU, Gröna Studenter, Gröna Seniorer och Green Forum Insamlingsstiftelse. Är det en tillfällighet?

   Den 9 mars 2020 blev Kia Orback Pettersson utsedd till styrelseordförande för SVT och UR. Hon sitter också som styrelseledamot i Karl-Adam Bonniers Stiftelse. Är det också en tillfällighet?

   Ledamot i Utbildningsradion Sofie Lindblom. Är styrelsemedlem i Bonnierbolaget Mediafy. Är det också en tillfällighet?

   Du gissade helt rätt, Cornelia.

   Bonnier har inte bara intresse för att göra affärer och tjäna pengar, de vill styra den ekonomiska och politiska utvecklingen. Sverige styrs av massmedia.

   Gillad av 1 person

   • corneliadahlberg skriver:

    Tack för klockren sammanfattning av fakta Michael!
    Diktaturen är bekräftad, igen…

    Gillad av 1 person

   • Benny skriver:

    Mer kanske media som i sin tur styrs av oligarkerna i Sverige! Uppenbart är det något ruttet med media i västvärlden numera! Beror på ägarbilden som ändrats när oligarkerna köpte upp alla media eller i vissa fall redan ägde dem! Media i väst styrs av en viss onämnbar folkgrupp och det anses dåligt att kritisera denna folkgrupp för mediakoncentrationen!

    Gillad av 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.