De största förbrytarna och landsförrädarna någonsin

Av Olle Ljungbeck

Om Stefan Löfven får sitta perioden ut kommer socialdemokratin att ha lämnat den ideologi helt och hållet, som under Per Albin, Erlander och i viss mån även under Olof Palme var utmärkande för partiet.

När partiet nu beslutat att man inte skall underteckna FN-konventionen om förbud mot kärnvapen har man brutit mot en av partiets allra heligaste principer. Detta skulle aldrig skett under Palmes tid som partiledare. Men tecknen har varit många efter Löfvens tillträde. Sveriges medverkan med flyg vid störtandet av Gaddaffi var ett sådant. Ett mycket allvarligt brott! Detta skulle utan vidare klassats som ett krigsbrott och Löfven som krigsförbrytare om krigsförbrytardomstolen inte styrts av USA och övriga västmakter. Partiets allians med C och L är ytterligare ett tydligt tecken på att Socialdemokratin är död.

Allt detta har sin grund i Stefan Löfvens extrema maktbegär för vilket inga moraliska hinder finns.

Sitt sjuka maktbegär har han tillsammans med Annie Lööf. Dessa båda måste i dag betraktas som de största förbrytarna och landsförrädarna någonsin. I första hand för massinvandringen men till detta kommer Annie Lööfs stöd till den förbrytelse som inneburit att nästa 10000 unga utländska män fått stanna. Detta har skett trots att ett mycket stort antal av dessa är svårt kriminella och redan skadat svenska kvinnor, män, flickor och pojkar på ett fruktansvärt sätt. Även i Annie Lööfs fall är hennes främsta drivkraft maktbegäret.

framåt annie

Självklart är också övriga partier utom Sverigedemokraterna skyldiga till den förstörelse av Sverige som skett sedan 2015 års massinvandring. Men Stefan Löfven och Annie Lööf är det i betydligt högre grad eftersom de fortsätter förstörelsen medan övriga partier som M och KD vill kraftigt ändra på migrationspolitiken för att rädda Sverige.

Stefan Löfvens och Annie Lööfs brottslighet och landsförräderi fortsätter i oförminskad omfattning. Medan övriga partier vill minimera invandring och vidtaga åtgärder mot invandrarnas fruktansvärda kriminalitet på alla områden i form av mord, våldtäkter, rån, hedersvåld, könsstympning, barnäktenskap, tvångsgifte, knarkhandel, en fruktansvärd terror mot svenska skolbarn etc bryr sig Löfven och Lööf inte det minsta om denna rasering av det svenska samhället och terror mot svenska kvinnor/män, flickor/pojkar!

redigerad

I stället för att agera kraftfullt mot skändningen av Sveriges folk tar dessa båda upp detaljfrågor som är rent löjeväckande och ett hån mot oss medborgare. Att en stor del av svenska folket och våra barn inte endast mördas och terroriseras av barbarer utifrån utan också får psykiska men för livet pga av denna terror berör inte Lööf och Löfven det minsta. Detta visar om något deras avvikande personlighet. Makten framförallt. Sedan får det gå med Sveriges folk hur som helst.

Man kan tycka att Löfven och Lööf är två helt olika personligheter, men ser man på deras handlingsmönster så är de mycket lika. Sannolikt har detta att göra med deras sjuka maktbegär.

49664303_10161354954685192_2501716380022210560_n(1)    stefan o annie

Har man som jag sysslat med personbedömning i nästan 30 år kan man inte undvika att se detta. Lööfs skolbetyg som hon ofta vill framhålla som ”toppbetyg” har ingen betydelse i det fallet. (En mycket erfaren person framhöll i stället om detta förhållande. Han anställde inte gärna personer med genomgående ”stora”A. I stället tog han den som hade några få toppbetyg. Detta påstod han innebar att de hade en tydlig inriktning för ett speciellt ämne eller yrkesinriktning och därför oftast ledde till en positiv rekrytering.)

Båda två är snabba med att ta ställning i olika frågor. Och den som följt deras diskussioner och utspel i olika sammanhang kan inte undgå konstaterandet att de oftast har ”färdiga” lösningar innan en fråga ens diskuterats. Därför blir oftast deras förslag och beslut katastrofer. Detta är självklart ett uttryck för deras maktlystnad och brist på demokratiskt sinnelag. De tiousen ”pojkarna” är ju ett lysande exempel på just Lööfs sätt att agera.

Såväl Löfven som Lööf kommer att innebära katastrof för oss svenskar om dessa båda får fortsätta sin katastrofala och nedbrytande politik av det svenska samhället.

Människor med deras maktfullkomlighet och därmed total avsaknad av känsla för det egna folket har alltid visat sig förr eller senare orsaka katastrofala förhållanden för medborgarna. Vi har genom deras politik redan hunnit långt på den vägen. Får de vara kvar till mandatperiodens slut är risken stor att det är för sent. Ett exempel. Volvochefen Samuelsson varnade för några dagar sedan att företaget kunde komma att tvingas flytta sitt huvudkontor från Sverige pga av otryggheten som råder från de utifrån kommande barbarerna.

Han påstod att det blir allt svårare att få hit utländska experter med hänsyn till
skjutningarna, otryggheten på gator och torg liksom i olika stadsdelar. Men också pga av den otrygghet som experternas barn tvingas leva under i svenska skolor. Blir då nästa steg att inte endast Volvo som företag lämnar Sverieg utan också andra företag? Kommer Löfven och Lööf lyckas i sitt åtminstone vad som kan synas vara deras ambition att krossa Sverige inte enbart som välfärds- och trygghetssamhälle utan också som en av världens främsta industrinationer och vi därmed återgår till 30-talets fattigsamhälle!

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle

DkiVjN1X0AAfKKK

Detta inlägg publicerades i Övrigt. Bokmärk permalänken.

28 kommentarer till De största förbrytarna och landsförrädarna någonsin

 1. maxGrande skriver:

  Nämn dem vid namn: Frimurarlogerna är de som styr Sverige inklusive kungl. hovet, Bonniers, Wallenbergarna, kyrkan, de politiska partierna, domstolarna, Greta Thunberg (Club of Rome),
  militären som ser ryska ubatar överallt, polisen, (de äldre befälen), generellt de besuttna i samhället. Sönderslagningen av familjen, stödet till Antifa – nyttiga idioter, som senare kommer att utplanas, Rysshatet, NATO, införandet av transhumanism, tricket att ej behöva iakta det mio. människor kämpat och dött för i krig: de mänskliga rättigheterna (enl. en vidare UN-Agenda).
  Fritt fram för planhushallning och faschiststyre gm de globala företagen medan världen fölrvandlats till en global slavmarknad med social klassificering – underst ”the useless eaters”.
  Behöver jag papeka att Frimurarna i sin tur är infiltrerade, som i sin tur är infiltrerade etc.

  Gillad av 3 personer

 2. hllviken skriver:

  CECILIA MALMSTRÖM

  Megadyr för svenska skattebetalare. Har motarbetat det svenska folkets intressen.
  Fanatiskt främjat massinvandring till Europa.
  Maxlobbat för Världshärskarnas handelsintressen.

  Får medalj av den svenska rikemansklubben:

  Gillad av 2 personer

 3. michaelnilsson228 skriver:

  Frimurarordnarna vars medlemmar tillhör gräddan i varje samhälle/land och som därför har makt över dem som på papperet har makten) och andra hemliga grupper såsom Bilderberggruppen med flera. Det är denna ”Laglöshetens hemlighet” som bibeln talar om och varnar för.

  Över alla världens frimurarordnar sträcker en otäck sammanslutning ut sina tentakler. Det är Illuminatiorden. Den moderna Illuminatiorden grundades 1776 av juden och jesuitprästen Adam Weishaupt. Mayer Amschel Rothschild (kryptojude, kabbalist och sionist) finansierade rörelsen. Illuminatigruppen var den del av frimurarna som genomförde den franska revolutionen och som har varit inblandade i de flesta revolutioner sedan dess. Familjen Rothschild har säkert de flesta hört talas om. De styr fortfarande Europa.

  Illuminaterna lanserade sin plan för omstörtandet av alla religioner och existerande regeringar, den 1 maj 1776 (socialdemokraternas och kommunisternas högtidsdag än i vår tid) med målet att upprätta “Novus Ordo Seclorum”, en ny världsordning eller världsregering och som vill avskaffa nationalismen/patriotismen, avskaffa alla religioner, avskaffa familjen, äktenskap och god fostran.
  Detta skulle ske genom att göra opinionsbildare till ordens lydiga redskap. I egenskap av rådgivare skulle de påverka politiska beslut i en för Illuminati gynnsam riktning och vid inträdet lovade de livslång lojalitet gentemot orden och bröderna.

  Många förstår inte hur våra myndigheter kan acceptera en massinvandring som den pågående, när det saknas både bostäder och arbeten (de arbeten som skapas är skattesubventionerade) och dessutom av människor som saknar identitets handlingar vid ankomst (vilket majoriteten gör) samt utbildning (vissa är analfabeter) och som är totalt panka när de kommer (om så verkligen är fallet går inte att kontrollera) och därför får fri tillgång till hela bidragssystemet.

  Varför vill man byta ut det svenska folket och skapa en Eurasisk negroid människoras i Europa Vem/vilka tjänar på det och på det kaos, den splittring, det våld och de konflikter som uppstår i mångkulturella samhällen där alla kulturyttringar tillåts och där ingen kultur (grupp) har något företräder framför någon annan och där allas lika värde innebär att alla får göra vad de vill? Att en fullständig laglöshet breder ut sig.

  Varför påstår man i media och från politikerhåll att det inte finns några svenskar eller att alla är svenskar? Att alla samma dag de får ett svenskt medborgarskap förvandlas till svenskar från att tidigare ha varit kineser, afrikaner, amerikaner, iranier, somalier etcetera?

  Det är skrämmande att människor som är tillsatta att upprätthålla lag och ordning och verka för att demokratin skall fungera, redan i frimureriets invigningsgrad säger ja till att vittna, tala och giva sin röst i överensstämmelse med Ordens befallningar även om de efter lugn och samvetsgrann prövning skulle finna det vara stridande mot sin egen övertygelse om vad som är rätt.

  Är det konstigt att rättsrötan ständigt når nya höjder och att polisen och övriga myndighetsutövare inte kan utföra sina jobb?

  Ännu mer skrämmande är att så många kristna präster, pastorer och biskopar i Sverige, har slutit förbund med Satan genom sina medlemskap i frimurarordnarna.

  Gillad av 2 personer

  • corneliadahlberg skriver:

   Vill bara tillägga mitt eget ytterst begränsade möte med en Frimurarorden: Besökte dem här i Norrköping för många år sedan vid ett öppet-hus tillfälle och märkte inte av någonting sataniskt, däremot fick jag känslan av mycket gammaldags, liksom stillastående.

   Gilla

   • michaelnilsson228 skriver:

    Dom har öppet-hus för att lura och ”visa” allmänheten att dom inte håller på med några sataniska ritualer, men vad händer i skymundan och med låsta dörrar?

    Frimurarna i de lägre graderna (där finns majoriteten), vilka ofta arbetar humanitärt och med välgörenhet, har ingen aning om vad som sker högre upp i hierarkin och det är klandervärt att kristna däribland präster, pastorer och biskopar som borde föregå med gott exempel, svär trohetseder till ljusskygga sammanslutningar hur humanitära och välgörenhetsinriktade de än påstår sig vara.

    Frimurarna kallar sig bröder. En frimurarbroder har som sin plikt att alltid bistå en annan broder i vått och torrt. En frimuraråklagare får ej åtala en frimurarbroder, en frimurartjänsteman får ej avslöja en frimurarbroders bedrägeri (jag kommer direkt att tänka på Dan Eliasson). Detta är vanligt förekommande inom EU:s centrala förvaltning, där många höga ämbetsmän är frimurare.

    På den internationella frimurarkongressen i Paris 1889 förkunnades upprättandet av en världsrepublik. Monarkiernas förintande följde därefter som ett självklart mål. Illuminaternas stormästare blev år 1872 Adriano Lemmi, som medgav; ”Frimureriet har till mål att bilda och leda den allmänna opinionen.”

    Stormästaren Isaac Adolphe Crémieux uppgav: ”Det är logernas avsikt att tillintetgöra Tyskland.” Han utfäste en belöning på en miljon francs till den som ville mörda Tysklands kejsare Wilhelm I.

    Frimureriet står också för den verklighetsfrämmande multikulturalismen. General Wesley Clark, hög frimurare och överbefälhavare över NATO-styrkorna i Kosovo, medgav till CNN i juni 1999: ”I det moderna Europa finns det ingen plats för homogena nationella stater. Det var en idé från 1800-talet och vi kommer att genomföra den (mångkulturalismen) på 2000-talet, och vi kommer att skapa multietniska stater.” Frimurarna har avstått från nationella känslor och är beredda att förråda sitt fosterland, när frimureriets intressen så kräver. Frimureriet är alltså internationalistiskt.

    Krafter inom frimureriet påstår att frimureriet strävar efter att främja den andliga medvetenhetens utveckling hos mänskligheten. De hävdar att de ville andligen bygga en bättre värld åt mänskligheten. Frimureriets syfte är att omvandla hela världen enligt frimurarnas magiska uppfattning om tingen. Som framgår av det politiska frimureriets historia, förvandlar de världen till en uppenbart sämre plats att leva på.

    Vårt samhälle har blivit infekterat av det förvända elitistiska frimureriet. Frimurarna tyranniserar oss. Den stora majoriteten människor anar inte att den är en lekboll i händerna på dessa förslagna krafter. Frimurarna hotar hela världen.

    “Ta inte del i mörkrets ofruktbara gärningar. Mer än så, avslöja dem – vad sådant folk har för sig i skymundan är en skam till och med att tala om” (Ef. 5:11-12).

    Gillad av 2 personer

   • corneliadahlberg skriver:

    Tack Michael för info! Jag har läst en del av I Skorpionens tecken av Jüri Lina som ju beskriver kunskapen du tar upp, med namn, källor, mycket bra! Det är så späckat av ren ondska så det är svårt att inte vilja värja sig, men jag jobbar på att bearbeta det, det tar tid!

    Har du även namnen på dessa präster, pastorer och biskopar?

    Gillad av 1 person

   • michaelnilsson228 skriver:

    Jag kan berätta om den kändaste av dom alla. Före detta Biskop Martin Lönnebo, frimurare av 10:e graden, upphovsmannen till Frälsarkransen och författare till boken ”Det visa hjärtat”, förespråkar oblygt religionsblandning. Han säger att mystiken är gränsöverskridande och drömmer om ”att alla världsreligioner skall förenas, med påven som den självklare andlige ledaren”. Han har gott sällskap av tidigare ärkebiskopen KG Hammar, som i Scandinavium år 2005 erkände sig vara en ”liten buddhist” i hjärtat.

    Man räknar bort Jesus som frälsare och söker en egen väg till Gud genom gärningar. I radbandet finns det ingen pärla som handlar om Jesus. På frälsarkransens hemsida nämns inte namnet Jesus.

    Vad i hela världen har kristet troende med ett hinduistiskt/buddistiskt radband att göra? I stället för att bekänna sig till den som dog för våra synder på ett kors, så strävar man alltså efter att förfina andningstekniker, djupmeditation och dylikt för att hitta frälsningen inom sig själv.

    Låt dig inte dras med i dessa lögner. Lev nära den levande och uppståndne personen Jesus Kristus. Ha honom som Herren. Då blir du räddad för evigheten.

    Gilla

   • corneliadahlberg skriver:

    För mig är det självklart att sträva efter att förenas i meningen att visa respekt, hänsyn till alla medmänniskor som visar detsamma. Att däremot prata om förening av religioner men med katolikernas påve som självklar ledare är absurt, har han gått så långt…

    Vad gäller buddhismen så har jag fått lära att det inte är en religion. Jag ser den buddhistiska fredliga attityden som klart eftersträvansvärd! Att sedan som kristen ärkebiskop säga sig vara buddhist i hjärtat leder naturligtvis till frågan – känner han sig som kristen i hjärtat också? Uttalanden är oftast vanskliga att plocka ur sitt sammanhang, men finns nog ingen anledning att försvara honom.

    Själv har jag fått inblick i Svenska Kyrkan från närmare håll som ledamot i Kyrkofullmäktige, Stiftet samt Kyrkomötet och det fanns ingen tvekan om att avgå efteråt, deltagandet berodde på förfrågan från mitt dåvarande politiska parti. Jag är medlem i Kristensamfundet och för mig är Jesus Kristus förebilden.

    Även jag ägnar mig åt meditation och djupandning och det står inte på något vis i motsatsförhållande till min kristna tro, tvärtom, det är en hjälp till fördjupning. Har det blivit en ersättning så kan man ju undra varför man ska vara medlem i Svenska Kyrkan alls. Mitt förslag är att lämna!

    Har skrivit en del om min erfarenhet från tiden som ledamot i bloggen, här ett av dem: https://corneliadahlberg.wordpress.com/2016/04/29/svenska-kyrkan-kampanjar-for-fler-flyktingar/

    Gillad av 1 person

 4. maxGrande skriver:

  Astronauterna vid Apollo manlandning var alla frimurare, därav blev frimurarfanan före den amerikanska flaggan nedstucken. Vad som sedan astronauterna kom att varsebliva överträffar det mesta i Startrek. Därför talar auktoriteter som William Tomkins (NASA contractor) i USA numera om ”Terraforming” liksom Mike Adams gällande Chemtrailings och den avsiktliga förstörelsen av luft, vatten och jord. När nagot äntligen händer i USA, gar det fort med upparbetningen. Men ännu är inte kriget mot satanisterna vunnet.

  Gillad av 2 personer

  • corneliadahlberg skriver:

   Förstår inte, vad har Mike Adams sagt gällande Chemtrailings?

   Vad gäller månlandningen försöker indierna sig på en tur dit nu, men det går inte så bra. Enligt NASA-forskaren Scott Hubbard har de inte spenderat tillräckligt för att få kvaliteten som fungerar.

   Gilla

   • maxGrande skriver:

    Natural News Mike Adams har flera artiklar om Terraforming of the planet Earth and the planned annihilation of the humankind, Global Dimming och likn.

    Gillad av 1 person

 5. hllviken skriver:

  Kungen ger medalj åt dem som förstört Sverige i vissa viktiga avseenden:

  Gillad av 1 person

 6. maxGrande skriver:

  Del 1

  Frimurarna, Vatikanen inkl. Jesuiterna, kungahusen och Sionisterna (som inte har med Judaism att göra) använder klimalögnen som slagträ för att dupera världen. Planen är utrota delar av eller hela mänskligheten genom att förgifta luft, vatten, jord med an aterföring av mänskligheten till ar 1750 dvs före den industrielle revolutionen. (Report from Iron Mountain). Man använder sig av predictiva
  programm och Delphi-spraket. De anlagda bränderna med hjälp av lasrar i Sonora County i Kalifornien tjänar syftet att lägga beslag pa land längs världens kuster, där ca. 70 procent av mänskligheten bor. Pga den rikliga förekomsten av negativa ioner är implementering av elektro-magnetiska frekvenser svarare än annorstädes. (Silent weapons for quiet wars). Malet är noll utsläpp av koldioxid och förbrukning av energi, under dessa omständigheter kommer endast en liten del av mänskligheten överleva.
  Del 2 följer senare.

  Gillad av 2 personer

 7. hllviken skriver:

  Mer obehagliga sanningar för dem som orkar:

  Gillad av 2 personer

  • maxGrande skriver:

   Del 2
   Betr. Report from Iron Mountain, har nätverken i efterhand sökt bortförklara den som hoax eller satir. Ladda ner den enl. följ: stopthecrimenet/docs/report_from_iron_mountain.pdf
   Betr. Chem Trails: Harward and solar dimming.
   Vad som gör 5G worldwide sa extremt farlig för planetens liv och invanare är bl.a. följande: den är usprunget till Internet of Things – där varje del som tillverkas registreras och där individens samtliga
   sjukhusjournaler, vaccinationer (felande maste kompletteras) körkort, vapenlicenser etc. Yngre människor kan tycka det är trendigt att kollektivt anslutas till superdatorer… men det hela gar ut pa massförslavning och kontroll. Glöm inte att regeringarna och forskningen är minst 50 ar före oss.
   Man talar tom om 300 ar. Tom en High Five kan medföra att du blir chippad utan att veta om det.
   Senast efter kontantpengarnas försvinnande far alla ett mikroskopiskt chips i handen – med vars hjälp de ”utvalda” kan släcka ut hela mänskligheten.
   Mer om detta tema: Live with Deborah Tavernes on NWOI, 5G and Climate Control efter sitt föredrag i Dublin inför chockad publik. Sök att första, att fienden haft tid att organisera och korrumpera kommuner och städer med de sina som tränats i Delpi spraket, s a s skadespelare
   enligt Deborah. i USA och Europa ökar markant antalet ”targeted individuals” som bekämpas med att inte fa tillgang till bostad, vilket jag personligen kan vitsorda och torteras med elektro-magnetiska
   mikrovagor. Illa ser det i Sverige, där hela justitia övertagits av de ”utvalda”.

   Gillad av 1 person

 8. Benny skriver:

  Till skurken Löfvens försvar kan väl sägas att han inte vara statsminister när anfallet mot Libyen gjordes! De var Rheinfeldt och Bildt som är skyldiga till detta dåd!

  Gilla

  • corneliadahlberg skriver:

   Ja de satt vid rodret då men ivrigt påhejade av blodtörstiga MP, V, C, S, L och KD som voterade med dem. Enda riksdagspartiet som inte ville lemlästa barn, döda deras föräldrar och bomba sönder deras skolor, sjukhus mm var ”inhumana” SD, så nergjorda och mobbade på den tiden som de blodbesudlade bara orkade…

   Gillad av 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.